Corel Ventura - BATCH071.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

fed.dk

Corel Ventura - BATCH071.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

Ø.L.D. af 28. november 2005. Sag: 24. afd., a.s. nr. S-1728-05

(M. Lerche, Finn Morten Andersen og O. Heide-Jørgensen (kst.))

Anklagemyndigheden

mod

A

(adv. Jakob Lund Poulsen)

Erstatningsret: 3.3. Tort – Kriminel handling – Straffeloven § 223, 224, 225 – EAL § 26

Person straffet med fængsel i 2 år m.v. for blufærdighedskrænkelse

og anden seksuel omgang end samleje

med fem til dels mindreårige drenge dømt til at ud-

Dom afsagt af retten i Hørsholm den 12. maj 2005

(sag nr. SS 173/2005)

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift fra politimesteren i Helsingør er

modtaget den 10. februar 2005.

... er tiltalt for

1. overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 224 og §

223, stk. 1, og § 232, jf. § 7, stk. 1, ved dels at have

krænket blufærdigheden, dels at have haft anden

omgængelse end samleje med en person af samme

køn, idet han, som leder i ... over for forurettede, C,

født d. 3. oktober 1979, som var medlem af klubben

og betroet ham til undervisning eller opdragelse, i

marts 1995 på en vandskitur til USA, forsøgte at berøre

forurettedes kønsdele, mens de lå i samme seng

og i sommeren i 1995 på tiltaltes bopæl, ... i X-by,

mens de lå i samme seng, onanerede forurettedes

lem,

2. overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 224 og §

222, stk. 1, § 223, stk. 1, og § 7, stk. 1, ved at have

haft anden omgængelse end samleje med en person

af samme køn, idet han, som leder i ... over for forurettede

B født d. 3. juli 1982, som var medlem af

klubben og betroet ham til undervisning eller opdragelse,

i perioden fra slutningen af 1995 til slutningen

af 1996, henholdsvis på en 14 dages skitur til Frankrig,

en 3-ugers vandskitur til USA og på tiltaltes bopæl,

... i X-by, mens de lå i samme seng adskillige

gange onanerede forurettedes lem til sædafgang og i

et tilfælde formåede forurettede til at onanere tiltaltes

lem til sædafgang,

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

rede 20.000 kr. i tortgodtgørelse til hver af fire af

dem og kr. 5.000 til den femte.

3. overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 224, jf. §

222, stk. 1, § 223, stk. 1, og § 232, jf. § 7, stk. 1,

ved dels at have krænket blufærdigheden, dels at

have haft anden omgængelse end samleje med en

person af samme køn, idet han, som leder i ... over

for forurettede, S født 13. december 1986, som var

betroet tiltalte til undervisning eller opdragelse, inden

for en periode fra 1996 til foråret 2001, henholdsvis

på vandskiture til USA, en skitur til Frankrig,

en tur til Finland, samt på tiltaltes bopæl, ... i

X-by, mens de lå i samme seng, adskillige gange, berørte

forurettedes kønsdele, onanerede forurettedes

lem til sædafgang, udøvede oralsex på forurettede, ligesom

han forsøgte at formå forurettede til at onanere

på tiltalte,

4. overtrædere af straffelovens § 225, jf. § 224, jf. §

223, stk. 1, og § 222, stk. 1, og § 7, stk.71, ved at

have haft anden omgængelse end samleje med en

person af samme køn, idet han, som leder i ... over

for forurettede, J, født 10. august 1983, som var

medlem af klubben og betroet tiltalte til undervisning

eller opdragelse, i perioden fra ca. marts 1998

til ca. august 1998, henholdsvis på vandskitur til

USA, og på tiltaltes bopæl, ... i X-by, mens de lå i

samme seng, ved flere lejligheder onanerede forurettedes

lem til sædafgang, ligesom han udøvede oralsex

på forurettede,

5. overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 224, jf. §

223, stk. 1, og § 222, stk. 1, og § 232, ved dels at

have krænket blufærdigheden, dels at have haft anden

omgængelse end samleje med en person af samme

køn, idet han, som leder i ... over for forurettede,

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED VII


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

N, født 27. marts 1987, som var betroet tiltalte til

undervisning eller opdragelse, inden for en periode

fra ca. starten af 1999 til ca. udgangen af 2001 på

tiltaltes bopæl, ... i X-by, mens de lå i samme seng,

berørte forurettedes blottede skridt, berørte hans balder,

samt onanerede forurettedes lem,

6. overtrædelse af straffelovens § 232 ved i perioden

fra den 4. februar til den 10. februar 2002 på en

vandskitur til USA, at have krænket blufærdigheden

hos M, født 9. oktober 1987, idet tiltalte, som leder

i ..., mens de lå ved siden af hinanden på madrasser

på gulvet, flere gange strøg eller kærtegnede M over

maveskindet og ned mod drengens underliv.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf,

dog om frifindelse i forhold 1 og 2 for forholdene

begået i USA på grund af forældelse.

I medfør af straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt. og §

236, stk. 2 har anklagemyndigheden endvidere nedlagt

påstand om, at tiltalte indtil videre frakendes

retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktivitet

at beskæftige sig med børn og unge under

18 år, og at det pålægges tiltalte ikke at lade

børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller uden

politiets tilladelse selv at tage ophold hos personer,

hos hvem der opholder sig børn under 18 år.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, men har erkendt

sig delvis skyldig i forhold 4.

Tiltalte har erklæret sig indforstået med anklagemyndighedens

påstand, jf. straffelovens § 79, stk.

2,1. pkt. og § 236, stk. 2.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og

vidnerne C, L, S, J, N, M, ..., ... og...

Tiltalte har forklaret, at han i 23 år var kasserer.

Han blev ansat som bådfører i 1972. I 1975 kom

han i bestyrelsen ..., i 1976 blev han international

bådfører, og fra 1978 til 2003 var han enten kasserer

eller formand eller begge dele i .... Han har aldrig

været træner. Fra 1989 – 2004 havde han agentur

for vandskibåde. Det var kassereren, der tog sig af

betalinger og udsendte betalingspåmindelser, d.v.s.

havde en central rolle i klubben. Han kender de

børn, som er nævnt i anklageskriftet. Han har haft

stor kontakt både med børnene og med deres familier.

C sejlede oprindeligt i ... Vandskiklub, hvor faciliteterne

var bedre. Også hans familie flyttede til ...

Vandskiklub. Både C og familien kom hos tiltalte.

På samme måde har han kendt de andre drenges familier,

og de er også kommet hos ham. I ... Vandskiklub

var der trænere, som tiltalte havde sørget for

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED VIII

kom dertil. Udenlandske trænere boede hos tiltalte,

og hvis der var træningslejre, boede de unge i telte

på græsplænen eller sov inde i huset. Alle børnene

har ligget og sovet i tiltaltes seng. Forældrene var bekendt

hermed og indforstået med det. Hvis der var

andre sovepladser, sov børnene der ellers ved siden

af tiltalte. Mange af børnene ville gerne være hos tiltalte.

De var meget glade for tiltalte. Han tænkte

ikke dengang på, at der var noget forkert i det, der

skete. Forældrene accepterede det. De gav ham og

gaver.

J har boet hos tiltalte fra han var 15 eller 16 år.

Forældrene var blevet skilt, og han kunne ikke lide

moderens kæreste. I begyndelsen boede han hos tiltalte

i weekenderne, men fra han var 17 år, har han

boet hele tiden hos tiltalte. Han havde sit eget værelse.

Tiltalte tror ikke, at der har boet drenge inde hos

ham.

Tiltalte har en skilejlighed i Frankrig. Han har været

i Finland for at aflevere en båd og i USA på træningsture.

J havde fået træning i USA og forskellige

steder, og de fandt, at den bedste skole var i Florida.

Derfor foranledigede tiltalte, at børn fra ... Vandskiklub

kom til træning i Florida. Tiltalte var rejseleder

for børnene. De blev udvalgt efter deres interesse og

talent dels af Vandskiforbundet dels af tiltalte. Tiltalte

talte også med forældrene om turene. Der var

også piger med, men fordelingen mellem piger og

drenge inden for vandskisporten er 25 – 75%. Det

var tiltalte, der indhentede tilbud på rejserne, bestilte

flybilletter og forelagde det hele for forældrene.

Nogle af børnene fik tilskud fra Vandskiforbundet.

Der kunne være op til 6 – 8 børn af sted ad gangen.

De var fra 13 – 14 til 16 – 17 år. I Florida kunne de

enten bo på skolen, det var det billigste, eller på et

hotel. Normalt havde de så et dobbeltværelse, hvor

der kunne ligge 2-3 børn i hver seng. Ofte lå der en

dreng i tiltaltes seng, hvis der ikke var pladser nok i

de andre senge.

C har sovet i tiltaltes seng i Florida og på .... Det

var helt naturligt. Når der var fest i Vandskiklubben,

endte det altid hos tiltalte. De unge kom der

også hele tiden. Når der var fest, kunne de tage spiritus,

hvis de ville det. Der blev ikke serveret for dem.

Ellers kunne de tage sodavand, som de ønskede. Tiltalte

har ikke rørt ved C seksuelt. Det er muligt, at

han har nusset hans fødder, f.eks. når de sad i sofaen,

og C stak fødderne frem, men der har intet seksuelt

været i det. Han har masseret eller gnedet drengene,

hvis de havde slået sig, men uden at der var no-


get seksuelt i dette. Tiltalte kan ikke huske, om C

kunne lide at blive strøget på ryggen.

Adspurgt om årsagen til, at C har oplyst om sit

forhold til tiltalte, har tiltalte forklaret, at det ikke

var let at være kasserer i Vandskiforbundet, og at

det kan hænge sammen med, at han som kasserer

har afvist betalinger eller tilskud. Han har desuden

på et tidspunkt ekskluderet C’s forældre fra ... Vandskiklub

på grund af uregelmæssigheder med turkort.

Han måtte senere tage dem tilbage i klubben, fordi

han ikke kunne bevise uoverensstemmelserne.

For så vidt angår L har tiltalte forklaret, at både

L og hans søster Maria stod på vandski. L var en meget

indelukket dreng, mens Maria var åben. I klubben

talte de meget med børnene, og børnene ville

gerne med tiltalte på ski i juleferien. De kom efter juleaften,

og tiltalte hentede dem ved flyveren. Forældrene

betalte for flybillet og skikort, men det er vigtigt

i en vandskiklub, at der er aktiviteter hele året

for at holde interessen ved lige og holde folk sammen.

Forældrene til børnene kom også i klubben. I

lejligheden i Frankrig er der to dobbeltsenge i køjer.

Der kan ligge to på en sofa i stuen og én på en drømmeseng,

i alt 7 sovepladser. Tiltalte mener, at Maria

lå på drømmesengen, at der lå to drenge i overkøjen,

og L ved siden af tiltalte i underkøjen og J og en anden

i stuen. Der var ikke nogen seksuel kontakt mellem

tiltalte og L. Tiltalte tror ikke, at L kunne lide at

blive kløet på ryggen.

Om årsagen til, at L har forklaret om sit forhold

til tiltalte, har tiltalte forklaret, at det måske skyldtes,

at nu kørte sagen, og så var han også med. Måske

fordi han er blevet opfordret af Dansk Vandskiforbund,

som har sendt lister frem med navne på

folk, som er kommet hos tiltalte ....

Vedrørende S har tiltalte forklaret, at han ikke

var medlem af ... Vandskiklub. S var med sin far og

søskende i Florida, hvor tiltalte også var med nogle

drenge. Tiltalte kendte S’s far, P, som ofte havde ringet

til tiltalte vedrørende trænere osv. De var nødt

til at køre frem og tilbage for at træne på en anden

sø end den oprindeligt antagne, og S var meget glad

for tiltalte, og han var meget glad, fordi han måtte

sidde foran mellem forsæderne, når de kørte. P sagde,

at S var et DAMP-barn. Han kunne ikke læse og

skrive, men han var god til alle former for idræt.

Han skulle have meget attention, ellers gik han sin

vej. Der opstod et venskab mellem tiltalte og S og

hans familie. Faderen boede i værelset ved siden af

tiltaltes med de tre børn. S lå på en lille seng. Han

ville hellere sove inde hos tiltalte, og det var faderen

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

helt indforstået med, hvis tiltalte altså gad have S liggende.

S kom tit over i weekenden fra Mors og boede

hos tiltalte. Han var meget kontaktsøgende og ville

gerne ligge tæt i arm og sove. Han var dengang 12

år. Han ville også gerne kløs på ryggen. Hans far

var indforstået med, at han sov hos tiltalte, og at

han gjorde det indtil han var 14-15 år. Når S havde

været i bad, råbte han, at tiltalte skulle komme og

tørre ham. Det kunne alle høre, også S’s far. Der har

ikke været nogen seksuel kontakt mellem tiltalte og

S. S var speciel, og han søgte opmærksomhed. F.eks.

badede han nøgen i USA og løb nøgen rundt. Det

sagde tiltalte, at han skulle ophøre med. Det passede

sig absolut ikke i USA. På ... har han også sammen

med nogle andre drenge løbet nøgen rundt og badet

i svømmebassinet. Tiltalte har ikke kendskab til noget

seksuelt forhold mellem S og andre drenge. S var

med på turen til Finland. Han gemte sig inde på toilettet,

fordi han ikke ville have børstet tænder. Han

kunne ikke lide at få børstet tænder, men han gemte

sig ikke, fordi tiltalte var efter ham.

For så vidt angår J har tiltalte forklaret, at han

var meget uheldig. Han skulle med til USA for at blive

trænet op til vandskiløb. Allerede den første dag

brækkede han benet, og han kunne ikke mere stå på

vandski. Tiltalte kørte ham i en rullestol de 14 dage,

opholdet varede. J sov i tiltaltes seng, men ikke hver

nat. Der var også andre der sov der. J og K var og

med derovre. J var taget af sted med forældrenes

samtykke og accept. J var meget ked af det, da han

brækkede benet, og tiltalte er ikke sikker på, at han

den første aften fortalte sin mor om det. J lå i tiltaltes

seng, og tiltalte følte, at han henvendte sig til

ham for at han skulle kærtegne. Tiltalte onanerede J

i 2 – 3 minutter, men ikke til sædafgang. Så stoppede

tiltalte, fordi det jo var forkert, og J vendte sig

bort. Han rørte ikke ved tiltaltes tissemand. Tiltalte

mener, at de nok har talt om det bagefter derovre og

talt om, at det ikke var noget der skulle fortsætte.

Tiltalte kan ikke erindre, at han har sagt til J at han

ikke måtte tale om det. J blev senere ansat som bådfører

i ... Vandskiklub. Han var da 15 år. Han kom

fortsat i tiltaltes hjem og har også sovet der, men der

har intet seksuelt været i mellem dem. Tiltalte havde

dagligt kontakt med J, og de talte aldrig om det, der

var passeret i USA. J var også betroet til at modtage

penge i Vandskiklubben. En aften kom han sammen

med en pige, der hedder ..., men hende sendte han

hjem. Selv blev han og overnattede, vistnok i tiltaltes

seng. Tiltalte har ingen erindring om, at der var nogen

seksuel kontakt i mellem dem.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED IX


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

N var medlem af ... Vandskiklub, men tiltalte

kendte ham gennem N’s fætre. Tiltalte tog sig meget

af N som var dygtig og kom på TEAM-DAN-

MARK. I sæsonen fra marts til september boede han

hos tiltalte, når han trænede i Vallensbæk fra fredag

til søndag. Han kunne sove i tiltaltes seng, hvis han

ville det. Han kunne også sove et andet sted. Der var

ingen tvang. N skulle ikke nusses på ryggen. Hvis

han havde ondt i ryggen, hvad han egentlig ofte havde,

kunne han bede tiltalte om at massere sig. Der

har aldrig været nogen seksuel kontakt mellem dem.

N har været med tiltalte på rejse jorden rundt, hvor

de først tog til Florida, derfra til Chile, så til Påskeøen,

til Tahiti og endelig til Australien. På hotellerne

undervejs lå han ofte i tiltaltes seng, men han havde

også sin egen seng undervejs. Der var aldrig nogen

seksuel kontakt mellem dem. En gang kom han

hjem fra træning og optrådte meget hovent og nedladende

i forhold til alle andre. Tiltalte forsøgte at kalde

ham tilbage til virkeligheden og måtte for at ydmyge

ham bede ham om at strippe. Han havde boksershorts

på, som han tog af. Han stod så måske 1/2

måske 1 minut uden bukser på, hvorefter han trak

dem op igen. Han blev ydmyget og meget ked af det.

Tiltalte sad i sengen, mens N stod ved siden af. Han

bad senere om undskyldning for sin opførsel. Det er

muligt, at tiltalte i forbindelse med leg har nappet N

i enden, men der har ingen seksuelle hensigter været

forbundet hermed.

For så vidt angår M har tiltalte forklaret, at han

har kendskab til ham dels gennem vandski og dels

gennem N. I foråret 2002 foreslog N, at M og hans

bror A kom med. De er fra Sønderborg. En anden

M – ... – var også med på turen, herudover en

svensk træner og en ældre vandskiløber. De lå alle

sammen på madrasser på gulvet og sov. M faldt,

mens de var derovre, og tiltalte tog med ham på hospitalet,

hvor de tilbragte 8 timer. Tiltalte mener, at

han en nat, hvor M kom for at ligge ved siden af tiltalte,

skubbede ham væk, fordi han ikke ville have

ham liggende. Det er muligt, at tiltalte har klappet

ham på maven, da han faldt og sagt, at det nok skulle

gå over.

Foreholdt af anklageren bilag forhold 2, bilag 12,

rapport af 4. december 2003, side 2, sidste afsnit,

har tiltalte forklaret, at han har forklaret således til

politiet. Han har mistet sit agentur, og der var misundelse

fra Dansk Vandskiforbunds side.

Foreholdt side 3, midt på, har tiltalte forklaret, at

han kun var bådfører, hvis der ellers manglede en,

og muligvis i forbindelse med at J skulle hoppe.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED X

Foreholdt side 5, sidste afsnit, har tiltalte forklaret,

at han ikke ved, om L er kravlet ind under hans

dyne. Han kan ikke huske episoden, men den havde

ingen seksuel karakter.

Foreholdt bilag forhold 3, bilag 5, rapport af 8.

juli 2004, side 2, for oven, har tiltalte forklaret, at

hvis han har berørt forurettedes lem, så har det været

i forbindelse med bad. Det samme gør sig gældende

vedrørende side 2, sidste afsnit.

Foreholdt bilag forhold 4, bilag 3, rapport af 8.

juli 2004, side 2, 3. afsnit, har tiltalte vedstået, at

han har forklaret således til politiet. Han mener

ikke, at forurettede fik sædafgang. Vedrørende næstsidste

afsnit, har tiltalte forklaret, at han mener, at

Vandskiforbundet havde et horn i siden på ham, så

det er tiltaltes generelle forklaring på, hvorfor sagen

er opstået. Vedrørende side 3, 3. afsnit, har tiltalte

forklaret, at der ingen episode var.

Foreholdt bilag forhold 5, bilag 3, side 2, midt

på, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han kan

have strøget ham på låret, men uden at der var noget

seksuelt heri, og han havde aldrig berørt ham i

skridtet.

C har forklaret, at han var startet i ... Vandskiklub

1992. Han flyttede til ... Vandskiklub i 1994,

og omkring 1 år efter flyttede hans familie også til ...

Vandskiklub. Vidnet lærte tiltalte at kende i forbindelse

med en forbundstræningslejr i ... Vandskiklub.

Deltagerne var unge mennesker på samme alder som

vidnet, og de kom fra klubber i hele Danmark. Dem,

der overnattede, sov hos tiltalte enten på gulvet i soveposer

eller i telte. Tiltalte spurgte, om vidnet ville

med på en tur til USA i efteråret. Der var 15, der

skulle af sted. Vidnet talte med sine forældre om

det, og hans far ringede ogog spurgte tiltalte, om

det var rigtigt, at han havde tilbudt vidnet rejsen. Tiltalte

var et prominent medlem af vandskimiljøet. På

turen, som varede 3 uger, skete der ikke noget i mellem

vidnet og tiltalte. Vidnet sov på samme værelse

som tiltalte, men ikke i samme seng. Det gjorde C. J

var også med på turen. Over vinteren kom vidnet

meget hos tiltalte. I foråret var han med på en tur til

Florida. Da var det kun vidnet, tiltalte og J, der var

af sted. På det tidspunkt havde vidnets forældre

også lært tiltalte at kende. Vidnet kom som sagt meget

hos tiltalte. Der var meget frit, der var swimmingpool,

og man måtte også drikke øl ved specielle

lejligheder. De rejste den 18. marts 1995 og var som

sagt kun 3 af sted. De sov på et værelse. J lå i en

seng, og tiltalte og vidnet i den anden. Hos tiltalte i

X-by sov man også i tiltaltes seng. I starten syntes


vidnet, at det var mærkeligt, men det var en del af at

være der. De var af sted i 2 uger, og i starten skete

der ikke noget. En aften, hvor de havde været ude at

spise med bl.a. A, som var derovre, havde de fået noget

at drikke. Da de skulle sove, kløede tiltalte vidnet

på ryggen, som han havde gjort før, men gik så

over stregen, idet han stak sin hånd ned i vidnets

boksershorts. Vidnet kunne ikke lide det.

...

Efter episoden i USA var han altid sammen med andre,

når han sov hos tiltalte.

Foreholdt af anklageren bilag forhold 2, bilag 6,

side 4, næstsidste afsnit, har vidnet forklaret, at tiltalte

tidligere havde kløet ham på ryggen, og at han

også havde set, at han havde gjort det ved andre.

Før de tog til USA, kendte han ikke tiltalte specielt

godt, men han oplevede, da de kom derover, at en af

drengene blev hængt ud af tiltalte den første dag. C

var den mindste dreng der var med, vidnet den næstmindste,

og tiltalte beskyttede dem lidt overfor de

ældre drenge. Miljøet var ret hårdt. Vidnet opfattede

det sådan, at man risikerede at blive hængt ud,

hvis man blev uvenner med tiltalte.

Foreholdt side 5, næstsidste afsnit, har vidnet bekræftet,

at han har forklaret således til politiet. Han

blev ikke inviteret så ofte af tiltalte, men tiltalte blev

også uvenner med vidnets forældre. Vidnet var sammen

med sin mor en del af bestyrelsen i ... Vandskiklub,

hvor tiltalte var formand. De kom af og til op

at toppes på møderne. En morgen ringede tiltalte til

vidnets familie og sagde, at familien havde stjålet

ture i ... Vandskiklub. Der blev samme dag afholdt

et møde, hvor bl.a. formanden for Dansk Vandskiforbund

deltog. Tiltalte ønskede familien ekskluderet

fra ... Vandskiklub, men der var ikke noget om

det, han påstod. Vidnet var begyndt at træne et andet

sted under TEAM-DANMARK og brugte derfor

ikke så mange ture i ... Vandskiklub.

Foreholdt side 6, forneden, har vidnet forklaret,

at han græd om natten og mente, at J måtte have

hørt det.

På forsvarerens spørgsmål har vidnet forklaret, at

han ikke talte med sine forældre om episoderne efter

disse.

Vidnet har bekræftet, at han ikke har erstatningskrav

i anledning af sagen.

L har forklaret, at han i 1995 kom i forbindelse

med ... Vandskiklub i forbindelse med kommunens

sommeraktiviteter. Han startede sammen med sin søster.

De var der mange dage om ugen. Tiltalte var

medlem af bestyrelsen og en aflederne i klubben.

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

Man købte klippekort af ham til turene. Han sejlede

også bådene og var meget i klubben. Der var andre

trænere i klubben. Sidst på sommeren blev vidnet og

hans søster inviteret til middag hos tiltalte. Han

spurgte, om de havde lyst til at komme med på skiferie

mellem jul og nytår. Det ville de meget gerne, og

de talte med deres forældre herom og fik lov til det.

Vidnet så ikke så meget til tiltalte inden turen, men

kort før jul var han hjemme hos vidnets forældre,

hvor turen blev planlagt, og hvor det også blev oplyst,

at vidnet skulle sove i samme seng som tiltalte.

Det sagde vidnets forældre ikke noget til. Forældrene

havde reageret kraftigt i første omgang på, at vidnet

og hans søster skulle af sted på skiferie med to

mænd, som boede sammen. Vidnet og hans søster

betragtede tiltalte som en ven, og de fik altså forældrene

overtalt. Vidnet, som var 13 år, tænkte ikke

så meget over det med, hvor han skulle sove. Han

glædede sig til ferien. På ferien oplevede vidnet, at

tiltalte kløede ham på ryggen og sagde, at det havde

han også selv kunnet lide som barn. Tiltalte kløede

også vidnet på maven. Vidnet er ikke sikker på, at

forholdet gik videre på skituren, end til at han blev

kløet på maven. Han er ikke sikker på, om det var

en drøm, eller noget der skete i virkeligheden, at tiltalte

havde en hånd nede i vidnets underbukser og

rørte ved hans kønsdele. Næste dag spurgte han tiltalte,

om det var sket, og tiltalte sagde, at det var en

drøm. Vidnet fortalte ikke noget om det til sin søster

eller til J. Han var flov over det og prøvede også at

fortrænge det. Efter at han kom hjem kom han hos

tiltalte, og han sov der også. Når vidnet sov der, onanerede

tiltalte på vidnet, og han lagde vidnet oven

på sig. Udviklingen var ligesom glidende fra at blive

kløet på ryggen og kløet på maven til at blive onaneret

på. I februar 1996 var vidnet og hans søster med

J og tiltalte på skitur i Frankrig fra torsdag til søndag.

Vidnet sov ved siden af tiltalte, og det foregik

på samme måde som hjemme hos tiltalte. Tiltalte

tog vidnet på ryggen, han onanerede på vidnet, og

vidnet havde sædafgang. Vidnet vil anslå, at episoderne

varede 15-20 minutter. Vidnet blev efterfølgende

ved med at komme hjemme hos tiltalte, fordi

han jo fik opmærksomhed fra ham og var en usikker

13-årig dreng. Hvis han havde fortalt forældrene

om episoderne, var forholdet nok stoppet. Vidnet

oplevede, at en, der hedder M brød med tiltalte, og

M blev svinet til af tiltalte overfor alle i klubben, så

vidnet havde nok ikke kunnet fortsætte i vandskiklubben,

hvis han havde brudt med tiltalte. I påsken

1996 var vidnet med på en vandskitur til Florida.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XI


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

Forholdet udviklede sig og blev værre og værre. På

et tidspunkt sagde vidnet fra, og tiltalte blev sur på

vidnet og smed ham ud af sengen. Vidnet fornemmede,

at de andre vidste, hvad der foregik, og at nogle

af dem havde været udsat for det samme. C var med

på turen. Det stod på stort set hver aften med onani,

og det vidnet har fortalt der skete. Vidnet mener, at

han havde en T-shirt og underbukser på, som tiltalte

tog af ham, mens det stod på. Vidnet fortalte ikke til

sine forældre eller til sin søster, hvad der var sket.

Han følte stor skam ved det. Han stod på vandski i

sommeren 1996 og overnattede også i tiltaltes seng.

Forholdet eskalerede med, at tiltalte den sidste aften,

som måske var december 1996 eller januar 1997,

mens vidnet lå i tiltaltes seng, og tiltalte havde taget

tøjet af vidnet, rørte ved vidnet og kyssede omkring

hans kønsdele og onanerede på vidnet, ligesom han

lagde vidnet ovenpå sig. Han fik også vidnet til at

onanere på sig. Han tog vidnets hånd ned på hans

lem. Tiltalte fik sædafgang. Så stoppede vidnet med

at komme hos tiltalte. Hans grænse var nået. I uge 7

i 1997 var vidnet på skiferie i Frankrig samme sted,

som tiltaltes skihytte ligger, og han ringede da hjem

og fortalte sine forældre om det, der var passeret

med tiltalte. Forældrene sagde, at det måtte de tale

om, når han kom hjem. De talte dog kun overfladisk

om det. De talte ikke om at gå til politiet eller til en

advokat. Vidnet tror i øvrigt heller ikke, at han dengang

ville have været stærk nok til en retssag. Vidnet

har arbejdet med forholdet og er kommet langt.

Da han fra en bekendt, der kommer i ... Vandskiklub,

hørte, at det stadig foregik, besluttede han sig

for at gå til politiet for at forhindre, at det samme

skulle overgå andre. Han havde talt med skolepsykologen

på gymnasiet om det, der var sket. Heller ikke

der var han blev rådet til at foretage sig yderligere.

Før episoderne med tiltalte havde vidnet ikke seksuel

erfaring med jævnaldrende.

På forsvarerens spørgsmål har vidnet forklaret, at

der på den første skitur til Frankrig i 1995/96 ikke

var onani, men som han tidligere har forklaret, måske

at tiltalte havde en hånd nede i hans underbukser,

måske han ikke havde det.

Foreholdt bilag forhold 2, bilag 5, side 5, 3. afsnit,

har vidnet forklaret, at han har svært ved at huske

rækkefølgen i episoderne. Til i dag har han opfrisket

sin hukommelse og er derved kommet i tanke

om skiferien i februar 1996. Han anmeldte forholdet

til politiet i august 2002. Politiet afviste anmeldelsen.

Dette klagede vidnet over, hvorefter politiet

tog sagen op, og han blev så afhørt i november 2002.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XII

Foreholdt bilag forhold 2, bilag 5, side 2, forneden,

har vidnet forklaret, at der i dette afsnit er sket

sammenblanding af 1. og 2. skitur. Vedrørende side

3 foroven har vidnet forklaret, at da han sagde fra

og blev skældt ud, var det på Florida-turen. Det er

rigtigt, at tiltalte, når han blev sur på vidnet, sagde,

at når han havde gjort så meget for vidnet, så måtte

vidnet også gøre noget for ham. Det var efter den 1.

skitur. I starten følte vidnet, at de var venner. Nu

kan han godt se, at det måske var et skævt venskab.

S har forklaret, at han kender tiltalte gennem

vandskisporten. Han var 13-14 år, da han første

gang var af sted med tiltalte. Det var hans far, der

havde talt med tiltalte forud for turen. Med var og

N, en fra Sverige og J. På hotellet sov vidnet i sengen

sammen med tiltalte. Når de lå i sengen, prøvede tiltalte

at røre vidnet på tissemanden. Vidnet havde Tshirt

og underbukser på. Tiltalte tog underbukserne

af ham, rørte på vidnet og onanerede på ham. Det

skete flere gange på turen. Vidnet kan ikke huske,

hvor mange gange. Vidnet kunne ikke tale med sine

forældre om det, der var sket. Han sagde til tiltalte,

at han ikke ville være med til det, men tiltalte holdt

ikke op. Vidnet så fortsat tiltalte efter USA-turen.

Vidnet stod på vandski i Vallensbæk og sov hos tiltalte

i X-by, også i hans seng. Vidnet ved ikke, hvorfor

han ikke sagde, at han ikke ville sove i tiltaltes

seng. Også under det ophold rørte og pillede og nussede

tiltalte på vidnet rundt omkring, også på hans

tissemand. Vidnet har haft sædafgang i hvert fald en

gang i X-by. Når vidnet sov i X-by, var J der også.

Han sov i et andet værelse. Vidnet havde ikke andre

steder at sove, når han kom til København, end hos

tiltalte. Vidnet har selv aftalt opholdene med tiltalte.

De var gode venner. Vidnet legede også med de andre

i swimmingpoolen og havde det sjovt, når han var

i X-by. Tiltalte har også suttet på vidnets tissemand.

Det er nok sket et par gange. Vidnet mener, at det

var i X-by. Han kan ikke huske, om han havde sædafgang.

Vidnet har ikke suttet på tiltaltes tissemand.

En gang tog tiltalte vidnets hånd for at få vidnet til

at røre ved tiltaltes tissemand. Det ville vidnet ikke,

og han tog hånden til sig. Han mener, at dette skete

midt i forløbet. Vidnet har prøvet at komme væk fra

sengen og har taget dynen af, men tiltalte har holdt

ham tilbage og sagt, at han ikke måtte gå. Vidnet

kan ikke huske en episode, hvor han ikke ville have

børstet sine tænder. Der har ikke været andre i værelset,

når vidnet har ligget sammen med tiltalte i

sengen. Vidnet har ikke set andre i sengen sammen

med tiltalte. Vidnet har været i Finland sammen


med tiltalte for at aflevere en båd. De boede på et

hotel, og det samme skete. Tiltalte rørte ved vidnet

og onanerede på ham. Vidnet kan ikke huske, at

han havde sædafgang. Han kan heller ikke huske,

om han i den forbindelse prøvede at komme væk fra

sengen. Vidnet har været på skiferie i Frankrig sammen

med tiltalte. Der var også en anden mand og

hans far. Vidnets far og storebror kom senere. Vidnet

fløj derned. Hans far og storebror kørte i bil.

Der skete også lidt i Frankrig, men ikke så meget på

den tur. Vidnet mener også, at han lå i tiltaltes seng,

efter at hans far var ankommet. I X-by når vidnet

havde taget bad, kom tiltalte og tørrede ham, men

ikke hver gang. Vidnet følte, at han havde et venskab

med tiltalte. Det er nogle år siden, at han sidst

har talt med tiltalte. Han ved ikke, hvorfor kontakten

ophørte.

Foreholdt af forsvareren bilag, forhold 3, bilag 2,

side 2, 1. afsnit, har vidnet forklaret, at han er nogenlunde

sikker på, at han var 13-14 år, da han lærte

tiltalte at kende. Han mener ikke, at han kun var

10 år.

Foreholdt side 4, 1. afsnit vedrørende kyssene,

har vidnet forklaret, at han har forklaret således til

politiet, og at forklaringen er rigtig. Han kan ikke

huske, at tiltalte har givet ham oralsex.

Foreholdt side 5, 4. afsnit, har vidnet forklaret, at

det drejede sig om berøring og onani.

Foreholdt sidste afsnit, har vidnet forklaret, at

han kun en gang har været i USA sammen med tiltalte.

Foreholdt side 5, foroven, har vidnet forklaret, at

tiltalte nussede og onanerede på ham.

J har forklaret, at han i 1996 startede med at stå

på vandski. Han havde mødt tiltalte, når han besøgte

M, en kammerat, der sammen med sin mor boede

hos tiltalte. M var tiltaltes gudsøn. Vidnet kom om

aftenen og besøgte J. Efter et stykke tid sov han den

17. december 1997 hos M. Det var før en julekonkurrence

i vandski. Der blev festet, og de voksne fik

vin og sjusser. Vidnet fik ikke noget at drikke. De

skulle tidligt op næste morgen. Vidnet sov på M’s

værelse. Om morgenen kom tiltalte og spurgte, om

vidnet kom ned. Vidnet troede, at det var på de tider,

at de skulle til at tage af sted. Tiltalte lagde sig i

sin seng, en dobbeltseng, og bad vidnet om at lægge

sig ved siden af. Det gjorde vidnet. Tiltalte aede så

vidnet i håret og nussede ham. Vidnet husker ikke,

at han sagde til tiltalte, at han skulle holde op. Sene-

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

re stod de andre op, og de må have vidst, at vidnet

havde sovet i tiltaltes seng. Når vidnet besøgte M,

blev der talt om vandskiture til Florida og også om,

at vidnet skulle med. I påskeferien i 1998 sad vidnet

sammen med nogle andre i vandskiklubben. Tiltalte

kom ind og fortalte, at han skulle til Florida, og at

nogle af drengene skulle med og lære at stå på vandski.

Vidnet spurgte om, det var der, han skulle have

været med. Svaret var uklart, noget med at turen var

booket, og at man ikke kunne melde sig til mere.

Kort tid efter sagde vidnets mor, at tiltalte havde været

hos forældrene og spurgt, om vidnet måtte komme

med til Florida. Turen skulle afgå omkring en

uge senere. Det var tiltalte, der bestilte billetterne.

Med på turen var vidnet, J, K og tiltalte. De boede

på et motel, som lå 10 minutters kørsel fra, hvor de

stod på vandski. Da de kom, var der kun ét værelse,

så der blev sat en seng op mellem de to dobbeltsenge.

Vidnet lå yderst ved siden af tiltalte. Den første

dag brækkede vidnet benet på vandski, kom på hospitalet

og fik langt gips om benet. Da han om aftenen

skulle i bad, hjalp tiltalte ham med at vikle plastic

om gipsbenet. Vidnet syntes, at det var lidt mærkeligt,

at tiltalte blev ved med at stå og kigge over

forhænget, og han kunne ikke lide det, men han sagde

ikke noget. En nat vågnede vidnet ved, at tiltalte

på et tidspunkt onanerede på ham. Vidnet rullede

om på ryggen og prøvede at komme væk. Han mærkede

så, at der var noget der rørte ved hans lem. Vidnet

tog sin hånd ned og mærkede, at det var tiltaltes

lem. Vidnet fik et chok. Senere fik vidnet sædafgang.

Det var den eneste gang under turen, at tiltalte onanerede

ham. Han talte efterfølgende ikke med tiltalte

om det. Vidnet var bange for, hvad der skulle ske

med ham, måske at han ikke kunne komme med

hjem. Tiltalte havde magt over vidnet. Vidnet talte i

telefon med sine forældre, men han sagde ikke noget

om det, der var sket. Tiltalte var til stede, når han

talte med forældrene. Han sagde heller ikke noget til

de andre drenge. Det var for pinligt. Efter at de kom

hjem, så vidnet tiltalte i vandskiklubben og talte

med ham, men ikke om det der var sket i Florida.

Tiltalte var leder i klubben, og vidnet følte ikke, at

han kunne sige noget. Efter hjemkomsten var han

med sin mor hos egen læge. Lægen sagde, at tiltalte

som regel tog børnene med til Florida for at misbruge

dem. Hans børn fik derfor ikke lov til at komme

med. Vidnet benægtede, at der var sket noget med

ham i Florida.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XIII


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

I sommerferien 1998 cyklede vidnet en aften sammen

med sin veninde ... forbi vandskiklubben og så,

at døren stod åben. Vidnet ringede til tiltalte, som

var formand, og tiltalte sagde, at de kunne køre op

forbi ham. Der var et mindre selskab, og der var feststemning.

På et tidspunkt faldt vidnet i poolen og

måtte have tørt tøj på. Tiltalte fik vidnet overtalt til

at blive og sove der. Tiltalte ringede til vidnets mor

og spurgte, om det var i orden, og han kom tilbage

og sagde, at det var det. Der blev ikke talt om, at

vidnet skulle sove i tiltaltes seng. ... cyklede hjem,

selv om hun ikke var glad for det. Det var tiltalte

der bestemte, at ... ikke skulle sove der. På et tidspunkt

havnede vidnet og tiltalte i tiltaltes seng. Vidnet

mener, at de andre senge var optaget. Tiltalte begyndte

at onanere vidnets lem. Vidnet prøvede at rulle

væk, men tiltalte holdt ham fast. Vidnet spurgte,

om han ikke bare måtte sove. Vidnet havde ikke

drukket spiritus. Han var kun 14 år. Vidnet faldt i

søvn, men vågnede senere ved, at tiltalte onanerede

og suttede på hans lem. Vidnet havde sædafgang, og

tiltalte kyssede sæden væk fra hans krop. Vidnet

blev ved med at sige, at han bare ville sove. Han

faldt også i søvn igen. Vidnet rørte ikke ved tiltalte,

og tiltalte bad heller ikke herom. Næste morgen cyklede

vidnet hjem. Han talte ikke med nogen om det,

der var sket. Han blev ved med at være medlem i

vandskiklubben, men sov ikke mere hos tiltalte. Vidnet

havde stor respekt for tiltalte og turde ikke gøre

andet, end hvad han bad om. Der var andre, som

ikke havde gjort, hvad der blev sagt, og de var blevet

svinet til af tiltalte. Vidnet var bange for sin fremtid

i vandskiklubben, og at den skulle slutte. Han

nærede også frygt for at blive mobbet med det, der

var sket. Også efter episoden i sommeren 1998 har

vidnet været i tiltaltes hjem.

Foreholdt bilag forhold 4 bilag 2, side 6, næstsidste

afsnit, har vidnet forklaret, at det er korrekt, at

han har forklaret således til politiet. Det var voksne

mennesker, der sad sammen med tiltalte og grillede.

Tiltalte sagde, at han havde haft J boende i så mange

år, nu ville han gerne have J boende. Vidnet husker

ikke de andres reaktion.

På forsvarerens spørgsmål har vidnet forklaret, at

det var ham der kontaktede politiet. Han havde forud

talt med J fra Dansk Idrætsforbund, med en psykolog

i Thora Centeret og med sine venner og bekendte.

Foreholdt bilag forhold 4, bilag 2, side 2, 1. linie,

har vidnet forklaret, at han stod på vandski fra

1996, men blev medlem ... Vandskiklub i 1997.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XIV

Foreholdt side 3 forneden til side 4 foroven, har

vidnet forklaret, at han fik sædafgang, mens tiltalte

onanerede ham.

Foreholdt side 5, 4. afsnit, har vidnet forklaret, at

... var jævnaldrende med ham. Hun kørte hjem, fordi

hun ville hjem. Vidnet tog ikke af sted sammen

med hende, men kan ikke forklare hvorfor. Det var

mørkt, da hun tog af sted. Vidnet kan ikke huske,

hvornår tiltalte ringede til hans mor. Vidnet hørte

ikke samtalen, men han så tiltalte ringe. Vidnet følte

ikke, at han havde noget valg med hensyn til at sove

hos tiltalte. Til stede var tiltalte, vidnet og yderligere

en bekendt af tiltalte. Tiltaltes hus er et et-planshus.

Tiltaltes soveværelse ligger ikke tæt på de andre værelser.

Vidnet kontaktede ikke de andre den pågældende

aften. Vidnet talte om det, der var passeret

med sin mor for 1 år siden, efter at han havde været

til afhøring hos politiet.

Tiltalte havde en vis magt over mennesker, og

over vidnets mor.

Vidnet sagde ikke til sine forældre, at han havde

sovet i tiltaltes seng. Han kan ikke huske, om forældrene

nogensinde har spurgt, hvor han havde sovet.

... har forklaret, at han startede med at stå på

vandski i 1998 i Kerteminde Vandskiklub. Vidnet er

født i 1987. Gennem sine fætre fik vidnet kontakt

med tiltalte. Til Danmarksmesterskaberne i vandskiløb

i 1997 mødte han tiltalte. Danmarksmesterskaberne

foregik i Vallensbæk. Vidnet boede sammen

med sine fætre hos tiltalte. Det var efter aftale med

vidnets forældre. Hos tiltalte var der fart over feltet

og en masse mennesker. Børnene drak sodavand. De

voksne fik spiritus. Vidnet sov i stuen på en sofa eller

en madras, og der var ingen fysisk kontakt mellem

ham og tiltalte. I oktober 1998 var vidnet med i

USA på træningslejr. Vidnet mener, at tiltalte kontaktede

vidnet og hans familie, vidnets ældste fætter

M var også med. Herudover var fætterens kæreste,

S, en svensk dreng, tiltalte og J af sted. Vidnet var

den yngste. De havde to værelser derovre. På det ene

boede tiltalte, vidnet, S og den svenske dreng, som

vidnet mener var ca. 2 år ældre end ham. På det andet

værelse boede fætteren, dennes kæreste og J. Vidnet

sov mest sammen med den svenske dreng. Der

var ingen fysisk kontakt mellem ham og tiltalte, udover

at tiltalte altid har krammet drengene og været

meget kropslig. Det var han også i USA. Vidnet kunne

ikke lide det, men han sagde ikke noget, fordi

han var bange for tiltalte og også på grund af fine

manerer. Omkring 1/2 – 1 år efter, vidnet mener, at

det var omkring 2000 eller 2001, deltog vidnet i


vandskitræning under TEAM-Danmark i Vallensbæk

fra torsdag – lørdag. Mandag – onsdag gik han

i skole i Kerteminde. Bådføreren boede hos tiltalte,

og der boede vidnet også. Vidnet sov hver nat ved siden

af tiltalte i hans dobbeltseng. Vidnet tror, at forældrene

vidste, hvor han sov. Han kunne have sovet

i stuen, men ved ikke hvorfor han ikke gjorde det.

Tiltalte strøg ofte vidnet over ballerne, både uden på

og inde under underbukserne. Han krammede ham

ogog nussede ham. En nat vågnede vidnet ved, at

tiltalte onanerede på ham. Vidnet mener ikke, at

han fik sædafgang, men kan ikke huske det. Vidnet

vendte sig om på siden og græd. Tiltalte sagde ikke

noget, men vendte sig bort. De talte ikke om episoden

næste dag. Vidnet talte heller ikke med sine forældre

eller søskende om det. Vidnet var bange for tiltalte

og havde respekt for ham. Tiltalte har skældt

vidnet ud, f.eks. hvis tiltalte havde haft en dårlig

dag. Det er sket flere gange, at tiltalte har onaneret

på vidnet. En nat vækkede tiltalte vidnet. Forud havde

de skændtes. Årsagen var, at bådføreren havde

bedt vidnet hente båden, selv om det blæste helt

vildt. Det ville vidnet ikke, fordi han ville blive kold,

og fordi det var bådførerens arbejde. Bådføreren gik

helt amok over det. Han fortalte tiltalte om episoden,

da de kom hjem, og tiltalte sagde, at vidnet

skulle respektere andre mennesker. Det var det samme,

han sagde, da han vækkede vidnet. Tiltalte sagde,

at vidnet skulle stille sig foran sengen i tiltaltes

side. Tiltalte sagde også, at vidnet skulle stole på

ham, og at vidnet skulle tage sine boksershorts af.

Vidnet stod og græd, og tiltalte gentog, at vidnet

skulle stole på ham. Så tog vidnet sine boksershorts

af. Tiltalte strøg ham på inderlåret og rørte på hans

lem. Vidnet mener, at det hele tog 10-15 sekunder.

Så brød vidnet sammen og løb over til sin side af sengen.

Vidnet fik ikke nogen forklaring på, hvorfor

han skulle stole på tiltalte. Vidnet har været i USA 5-

6 gange. Tiltalte har også krammet vidnet og nevet

ham i ballerne, når vidnet sov ved siden af tiltalte.

Sidste gang vidnet var med, var han ikke den yngste.

Det var M. Det var så M, der sov ved siden af tiltalte.

Vidnet har ikke talt med M, men havde mistanke

om, at der skete overgreb på M. Tiltalte sagde hele

tiden, at M skulle sidde og være, hvor tiltalte sad og

var. Vidnet har ikke talte med de andre drenge om

det, der skete, fordi han ikke var helt sikker på,

hvordan han skulle komme ud med det, om der var

noget om det.

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

Foreholdt af forsvareren bilag forhold 5, bilag 2,

side 3, 2. afsnit og sidste afsnit, har vidnet vedstået

dette.

Foreholdt af forsvareren side 5, midt på, har vidnet

forklaret, at han i en periode på 2-3 år formentlig

fra 1998 – 2001 rejste meget sammen med tiltalte.

De var i USA, Australien, Tahiti, Påskeøerne, Milano,

Frankrig, Norge, Sverige og Finland.

Foreholdt side 5, sidste afsnit, har vidnet forklaret,

at han vågnede ved, at tiltalte foretog onanibevægelser.

TEAM-Danmark træningen stod på i tiden

fra marts til august. Vidnet mener, at han var 13-14

år, da han havde TEAM-Danmark træningen. Altså,

at det var omkring 2000.

Foreholdt af forsvareren side 6, forneden, har vidnet

forklaret, at tilnærmelserne med at stryge over

hans baller m.v. stod på både før og efter onaniepisoden,

som vidnet mener var i 2000. Året før episoden

boede vidnet ikke hos tiltalte. Han kan ikke huske,

om han boede hos tiltalte året efter.

Foreholdt af anklageren bilag forhold 5, bilag 2,

side 5, sidste afsnit, til side 6, har vidnet forklaret, at

han ikke kan huske årstal, eller hvor gammel han

var, da episoden fandt sted.

Adspurgt af den beskikkede bistandsadvokat, advokat

Steen Poulsen, har vidnet forklaret, at sagen

kom frem efter hans mor havde været til et forbundsmøde,

hvor hun havde talt med C, der oplyste, at

der var en pædofilisag mod tiltalte i gang. Da hans

mor første gang spurgte ham, benægtede han, at der

havde fundet noget sted, men senere fortalte han så

herom. Vidnet har gået til psykologbehandling. Det

var svært til at begynde med, men han syntes nu, at

han har fået tingene nogenlunde på plads.

M har forklaret, at han startede i A Vandskiklub

i 1997 eller 1998. Han er født i 1987. Tiltalte kontaktede

familien for at høre i første omgang om vidnet,

og senere også om vidnets bror, A, ville med på

en træningslejr i Florida, hvor landstræneren og

var. Vidnet mener, at det var i 2000 eller 2001. Det

var tiltalte, som arrangerede turen. De skulle bo i

landstrænerens hus, og vidnet skulle sove ved siden

af tiltalte. De lå på 2 madrasser på gulvet. Der var

flere i værelset. Med på turen var også N, M og vidnet

og hans storebror. Om aftenen nussede tiltalte

vidnets ben og mave. Før de tog til USA havde vidnet

og hans bror i weekenderne besøgt tiltalte. Da

havde tiltalte nusset vidnets ben hver aften. Vidnet

syntes det var irriterende, fordi han gerne ville sove,

men han sagde ikke noget, fordi han regnede med,

at det gav “pluspoint på kontoen”. Tiltalte havde gi-

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XV


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

vet udtryk for, at han gerne ville gøre noget for vidnet

og hans bror, fordi de var talenter, og vidnet ønskede

ikke, at de blev afskrevet fra træningsmuligheder

efter de havde været i USA. Tiltalte bad ikke vidnet

om at nusse tiltaltes ben. I USA nussede tiltalte

både vidnets ben, mave, bryst og arme. Han aede

ham og stoppede ved underbuksekanten. Han havde

ikke sin hånd på vidnets kønsdele. Vidnet sagde fra

overfor tiltalte og sagde, at han syntes, at det var irriterende.

Vidnet og hans bror talte med tiltalte, men

tiltalte kunne ikke se, at der var noget problem. Vidnet

havde fortalt sin bror, at han ikke brød sig om

det. Vidnet var ulykkelig, og han græd, og hans storebror

hjalp ham med at tale med tiltalte. Tiltalte

sagde, at hvis de ikke kunne lide det, så kunne de jo

tage hjem. Vidnet syntes så, at den sidste uge bare

skulle overstås. Han fortalte ikke sine forældre om

det passerede, når han talte med dem i telefonen.

Lige efter turen, da de var kommet hjem, afbrød tiltalte

kontakten til dem. Forud for turen til USA havde

vidnet ved årsskiftet været i Frankrig sammen

med tiltalte. Han mente, at det var i årsskiftet

2000/2001. Tiltalte begyndte da igen, som han havde

gjort på ... i weekenderne, at nusse vidnets ben.

Han rørte ikke vidnet andre steder.

Foreholdt af forsvareren forhold 6, bilag 3, side 2

forneden, er vidnet ikke sikker på årstallet. Han mener,

at det var 2000/2001, men kan ikke udelukke,

at det var i 2002.

På anklagerens yderligere spørgsmål har vidnet

forklaret, at tiltalte ikke forstod, at vidnet ikke brød

sig om at blive nusset. Vidnet havde forsøgt at lægge

sig et andet sted, men tiltalte bestemte, at vidnet

skulle ligge ved siden af tiltalte. Efter at vidnet og

hans bror havde talt med tiltalte om det med berøringerne,

var tiltalte underlig. Der var også et møde,

efter at de 4 drenge, som var med på turen, havde

gået og snakket sammen. Vidnet kan ikke huske,

hvad der blev talt om på mødet.

Foreholdt af anklageren bilag forhold 6, bilag 3,

side 3, næstsidste afsnit, har vidnet bekræftet, at tiltalte

sagde, at de skulle holde lav profil.

På advokat Steen Poulsens spørgsmål har vidnet

forklaret, at han i bilen hjem fra lufthavnen fortalte

sine forældre om det passerede. Han har ikke fået

psykologhjælp. Det var ikke behageligt at skulle

møde for at afgive forklaring i dag.

L har forklaret, at hun er mor til C. Vidnet er

kommet i ... Vandskiklub fra omkring 1994. I alle

årene har tiltalte været kasserer og også formand,

selv om der ind i mellem var en “skyggeformand”.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XVI

Tiltalte var meget aktiv i klubben. Det første møde

med ham var, da C deltog i en træningslejr, som foregik

i ... Vandskiklub. Næste år blev der talt om

træning i USA. Tiltalte var også kasserer i Dansk

Vandskiforbund og en kendt person indenfor vandski.

Vidnet mener også, at han havde fået Gudmund

Schacks pris for godt ungdomsarbejde. Han havde

haft flere ture til USA, og vidnet mener også, at

landstræneren havde været derovre. De mente derfor,

at det var i orden, at C deltog i træningslejren.

De skulle indkvarteres på motel. Det blev ikke oplyst,

hvordan de skulle ligge derovre. Vidnet og hendes

mand tænkte ikke på at spørge herom. Der var

aldrig blevet talt om, at C skulle sove i samme seng

som tiltalte. Det har vidnet først hørt for nylig, og

hun blev meget chokeret, da hun hørte det. C fortalte

ikke noget om, hvad der skete. Det var vel prisen

for det eventyr, han deltog i. Senere har C sagt, at

det var noget han ikke skulle fortælle om. I nogle år

var vidnet med i bestyrelsen i ... Vandskiklub, men

hun deltog ikke i arrangementet til USA. Det var ...

Vandskiklub sådan, at arrangementer i klubben ofte

endte hos tiltalte, og vidnet og hendes mand kom

der også. En morgen, vist nok i 1998, ringede tiltalte

og sagde, at vidnet, hendes familie, havde snydt med

ture i klubben, og han ønskede et møde i klubben. I

mødet deltog formanden for Dansk Vandskiforbund

og et rets- og ordensmedlem. Sagen blev ordnet, og

der var ikke noget om det. Forholdet mellem vidnets

familie og tiltalte kølnedes noget, men i 1999 var

det dog sådan, at tiltalte havde arrangeret hotel for

dem til verdensmesterskaberne, som foregik i Milano,

og familien havde lejet bil, som også tiltalte og J

kørte i. Det er rigtigt, at J fra Vandskiforbundet på

generalforsamling i ... Vandskiklub har orienteret

om beskyldningerne mod tiltalte. Tiltalte var ikke til

stede ved generalforsamlingen. Vidnet har bekræftet,

at hun har sendt materiale fremlagt som bilag

forhold 1, bilag 15, til politiet for at redegøre nærmere

for de organisatoriske forhold. Yderligere udspurgt

om klippekortene har vidnet forklaret, at de

anvendes til bådture i vandskiklubben, hvor man enten

krydser af eller afriver billetter. Tiltalte var international

bådfører og fungerede også som bådfører i

... Vandskiklub i de første år, vidnet og hendes familie

kom der.

I har forklaret, at hun er mor til S. S er født den

13. september 1986. S mødte tiltalte i Florida i efteråret

1996. S var sammen med sin far, storebror og

sin lillesøster derovre. Vidnet ved ikke, hvordan kontakten

kom i stand. Da de kom hjem, var der fortsat


meget kontakt mellem S og tiltalte. De var rigtig

gode venner, gode kammerater og S fortalte, at tiltalte

havde kørt ture med ham i USA. S har ellers ikke

let ved at begå sig blandt voksne, mens det går helt

fint med børn. Efterfølgende talte S og tiltalte ofte i

telefon, og S var meget i ... og besøgte tiltalte i weekenderne.

S’s far, bror og søster har også jævnligt besøgt

tiltalte i X-by i perioden 1997/98 og 1999. Når

S var i X-by, boede han hos tiltalte. Vidnet vidste

ikke, hvor S sov. S fortalte om det store hus, en fed

bil, om swimmingpoolen og de store hunde. Han

kunne godt lide at være der. På et tidspunkt syntes

vidnet, at det var for meget, han var i X-by, helt op

til to gange om måneden. Vidnet sagde så nej til, at

han kunne tage af sted, og S græd. Vidnet tænkte så,

at når han reagerede på den måde, og han var så

glad for at komme der, så var det nok godt for ham.

Hun talte med sin mand om bekymringerne. Hendes

mand ringede til tiltalte, og tiltalte ringede til vidnet.

De talte sammen rigtig længe, og tiltalte fortalte hende,

at han kun var gode venner med S. På et tidspunkt

tilbød tiltalte endog at komme og hente S i

privatfly på den lille flyveplads, der er i nærheden af

Nykøbing. I 1997 var S inviteret med til Finland.

Vidnet tror kun, at det var tiltalte og J, der var med

foruden S. I oktober 1998 var S med i USA. Vidnet

mener, at han var det eneste barn. Det var tiltalte,

der spurgte, om S måtte komme med.

Mens S var i USA, talte vidnet i telefon med ham.

Det virkede som om, der var noget, han gerne ville

tale om, men sådan er S af og til i telefonen. Han

sagde, at han havde det godt, men han var ikke jublende

glad. S har i øvrigt vanskeligt ved at give udtryk

for sine følelser. S har i skolen haft mange indlæringsproblemer

og har altid haft støtte på. S har

en stor omgangskreds, som vidnet og hendes mand

har måttet sortere i, og de har også måttet have S af

noget med stoffer. S fortalte om, hvad tiltalte havde

og ejede, og som sagt var det fedt alt sammen. Der

var swimmingpool og cola i køleskabet og en masse

mennesker. For 1 år siden blev vidnet bekendt med,

at der var en sag kørende, idet S’s far fortalte om, at

der var indgivet anmeldelse, og at S’s navn blev

nævnt. S’s far talte med ham i enrum, og her fortalte

S om det, han havde oplevet. Bagefter fortalte S det

til vidnet, og det var en stor lettelse for S som blev

glad, og som ikke længere undgik at være hjemme

sammen med familien og spise og hygge sig. Bekendtskabet

med tiltalte hørte op, da S blev konfirmeret

i 2001. Vidnet ved, at S har prøvet at ringe til

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

tiltalte, og at S ikke kunne forstå, hvorfor det stoppede.

Adspurgt af forsvareren og foreholdt bilag forhold

3, bilag 4, side 2, 4. afsnit, har vidnet forklaret,

at oplysningerne om turen til Florida har hun fået af

S’s far. Vidnet syntes, at det var meget, at S havde så

meget venskab med en voksen person. Vidnet havde

spurgt, om tiltalte var bøsse, og de prøvede at forhøre

sig hos andre, også unge mennesker, men der var

intet der tydede herpå eller på, at S var kommet ind

i et bøssemiljø. Vidnet tænkte ikke på det tidspunkt

på, at der var noget seksuelt mellem S og tiltalte. S’s

storebror fortalte efter den første tur til USA, at S og

tiltalte havde rørt meget ved hinanden, havde nusset

og masseret hinanden, men det kunne S godt lide.

Det sårede S når hans storebror spurgte, om han

skulle over til hans ven i weekenden.

Foreholdt side 3, 2. afsnit, har vidnet forklaret, at

hun allerede efter USA-turen var mistænksom over

venskabet mellem tiltalte og S. Hun mødte først tiltalte

i 1997. Hun spurgte K om han havde kendskab

til, hvorvidt tiltalte var bøsse. Det havde han ikke,

og han mente i øvrigt tiltalte havde haft kvindelige

kærester.

Foreholdt side 3, næstsidste afsnit, har vidnet forklaret,

at det er rigtigt, at S blev sendt alene af sted

og skulle møde tiltalte og J USA. Vidnet gentog, at S

er indelukket, og at han i telefonen godt kan lyde

som om, at der var noget galt, men det kunne jo

også skyldes, at han var ked, at han ikke var hjemme,

fordi vidnet var gravid og skulle nedkomme

med en lillesøster til S.

H har forklaret, at han fra 1981 til februar 2005

var formand i Dansk Vandskiforbund. Vidnet kendte

tiltalte. Vidnet har været medlem af X-by Vandskiklub

og mener også, at han har været “husmand”,

men fra 1981 har han ikke haft klubtilknytning.

Ved årsskiftet 2001-2002 blev vidnet kontaktet

af en forælder i Ålborg, som ville vide, om det

var sikkert, at hans søn deltog i træningslejr i X-by.

Det var S’s far, som ringede. Vidnet fik et chok over,

at det ikke skulle være sikkert, at børn deltog i træningslejr

i X-by. De tog sagen op i bestyrelsen, og

fordi der havde verseret løse rygte både i ... Vandskiklub

og i Vallensbæk Vandskiklub om, at der foregik

noget mellem tiltalte og de børn, der kom i hans

hjem.

Vidnet, den nuværende formand og ... nedsatte

sig som et udvalg og undersøgte sagen. De kontaktede

en jurist i forbundet. De talte med en person i

Dansk Idrætsforbund, Jan Darfeldt, og også med be-

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XVII


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

kendte inden for politiet. Deres samtaler mundede

ud i, at det var begrænset, hvad de kunne gøre. De

lavede også en liste over de børn, som var kommet

hos tiltalte, og i påsken 2002 konfronterede de tiltalte

med oplysningerne. De oplyste, at de havde udfærdiget

en liste, og de bad tiltalte om at stoppe som

formand for X-by Vandskiklub og stoppe med at

have kontakt til børn. Det lovede tiltalte, og han fratrådte

som formand. Tiltalte gjorde et kort forsøg

på at finde ud, hvem det var der stod på listen, men

ellers var der ikke protester fra tiltaltes side. I 2003

hørte man i forbundet, at han var blevet valgt igen

på trods af den aftale, der var indgået. I forbundet

blev man så også bekendt med, at der var rejst konkrete

sigtelser via Lyngby Politi. Også Thora Centeret

blev kontaktet af vidnet eller en af kollegerne i forbundet

for at få yderligere oplysninger om det, de

stod overfor. Hverken vidnet eller forbundet har

haft uoverensstemmelser med tiltalte, og forbundet

har ingen indflydelse haft på tiltaltes agentur.

Foreholdt af forsvareren politirapport af november

2003, bilag forhold 2, bilag 7, side 2, 2. afsnit,

har vidnet forklaret, at der efter ...s henvendelser var

løbende dialog vedrørende de rygter, der verserede.

Foreholdt afsnit 3, har vidnet forklaret, at i begyndelsen

af 2002 blev de klar over, at der var noget

om rygterne. Det meste arbejde, de gjorde for at finde

ud af sagen, lå forud for konfrontationen med tiltalte

i påsken i 2002. Vidnet kan ikke huske, at han

har haft kontakt med S’s mor, heller ikke i 1997.

Der har været fremlagt personundersøgelse i medfør

af retsplejelovens § 808 af 23. september 2004,

retspsykiatrisk erklæring af 18. januar 2005 og erklæring

af 22. marts 2005 fra Rigshospitalet – Sexologisk

Klinik.

Af den retspsykiatriske erklærings konklusion

fremgår:

“Observanden er herefter ikke sindssyg og kan ikke antages

at have været det på tidspunkterne for de påsigtede

handlinger. Han er normalt begavet, og han lider

ikke af epilepsi.

Observanden er opvokset under socialt trygge kår,

og han er selv socialt fungerende.

Observanden har igennem en årrække haft et alkoholforbrug

på i hvert fald 3 genstande dagligt, i perioder

muligvis mere og kan på den baggrund siges at have

et vist alkoholoverforbrug, men der er ikke holdepunkt

for at antage, at han har et misbrug, endsige afhængighed

af alkohol. Han har på et eller flere tidspunkter for

de påsigtede handlinger utvivlsomt været påvirket af al-

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XVIII

kohol, men der er ikke holdepunkt for at antage, at han

befandt sig i en heraf fremkaldt abnorm rustilstand.

Observanden beskriver sig selv som heteroseksuelt

fungerende, og han tager afstand fra at skulle have

kønsdrift i homoseksuel eller pædofil retning. Observanden

har i sit voksne liv haft 3 relativt kortvarige parforhold

med jævnaldrende kvinder.

Ved den aktuelle undersøgelse er observanden først

og fremmest fundet præget af sin karakterologiske egenart,

der især viser sig ved en tendens til at styre og dominere,

ligesom han kan være noget selvhævdende og i

mindre grad tilbøjelig til at lægge skyld og ansvar ud i

omgivelserne.

Observanden findes herefter formentlig omfattet af

straffelovens § 69, stk. 1. Man kan ikke afvise, at der

består en vis risiko for fremtidig kriminalitet ligeartet

med den nu påsigtede, men man kan ikke, såfremt observanden

findes skyldig, pege på andre foranstaltninger

end evt. forskyldt straf, jf. straffelovens § 68, 2.

punktum, som mere formålstjenlige til at forebygge denne

risiko. Såfremt dommen åbner mulighed herfor, findes

observanden velegnet til at indgå i forsøgsordningen

af behandling af visse sædelighedskriminelle.”

Visitationsudvalget ved Rigshospitalets Sexologiske

Klinik har konkluderende udtalt:

“.. [tiltalte] har ikke taget ansvar for de seksuelle påsigtede

handlinger, og han mener ikke, at han har problemer

vedrørende sin seksualitet.

Visitationsudvalget finder således ikke A egnet til en

betinget dom i medfør af behandlingsordningen.”

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Domsmandsrettens bemærkninger:

Ad forhold 1:

Tiltalte frifindes i overensstemmelse med anklagemyndighedens

påstand for forhold begået i marts

1995 på vandskitur til USA, da forholdet er forældet

efter Floridas lov.

Vidnet C har afgivet en troværdig forklaring,

hvorefter tiltalte i sommeren 1995 på bopælen ... i

X-by onanerede vidnets lem. Tiltalte findes derfor

skyldig efter anklageskriftet i overtrædelse af straffelovens

§ 225, jf. § 224 og § 223, stk. 1.

Ad forhold 2:

Tiltalte frifindes i overensstemmelse med anklagemyndighedens

påstand for forhold begået i påsken


1996 på vandskitur til USA, da forholdet er forældet

efter Floridas lov.

Ved vidnet L’s forklaring findes det bevist, at tiltalte

har onaneret vidnets lem til sædafgang under

en skitur til Frankrig i februar 1996 og på tiltaltes

bopæl ... i X-by i december 1996 eller januar 1997,

ligesom tiltalte fik vidnet til at onanere tiltaltes lem

til sædafgang. I dette omfang findes tiltalte skyldig i

overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 224, § 222,

stk. 1, § 223, stk. 1 og § 7, stk. 1.

Ad forhold 3:

Efter vidnet L’s forklaring findes det bevist, at forholdet

mellem forurettede S og tiltalte stod på i perioden

1997/98 til 2001.

Efter forurettedes forklaring findes det bevist, at

tiltalte i den anførte periode gjorde sig skyldig i de i

anklageskriftet anførte forhold på de angivne steder,

og tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse

med anklageskriftet.

Ad forhold 4:

Tiltalte har erkendt at have onaneret forurettede J

under vandskitur til Florida i foråret 1998.

Efter forurettedes forklaring findes tiltalte endvidere

skyldig i de i anklageskriftet anførte forhold.

Ad forhold 5:

Efter forurettede N’s forklaring findes det bevist, at

tiltalte i perioden 2000 til 2001 har gjort sig skyldig

som anført i anklageskriftet.

Ad forhold 6:

Efter forurettede M’s forklaring findes tiltalte skyldig

i overensstemmelse med anklageskriftet

Straffen fastsættes til fængsel i 2 år, jf. straffelovens

§ 225, jf. § 224 og § 223,stk. 1, § 222, stk. 1

og § 232 og tildels § 7, stk. 1.

Retten har ved strafudmålingen på den ene side

lagt vægt på den position tiltalte indtog, og på den

anden side den lange sagsbehandlingstid.

Henset til forholdets art og den omstændighed, at

der er tale om flere forhold udøvet over et længere

tidsrum, frakendes tiltalte i medfør af straffelovens §

79, stk. 2, 1. pkt. retten til at undervise eller på an-

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

den måde erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter

at beskæftige sig med børn og unge

under 18 år. Der meddeles herudover i medfør af

straffelovens § 236, stk. 2, tiltalte pålæg om, at han

ikke må lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig

eller uden politiets tilladelse tage ophold hos personer,

hos hvem der opholder sig børn under 18 år.

De forurettede L, S, J, N og M har ved deres bistandsadvokater

nedlagt påstand om erstatning for

tort på hver 40.000 kr. og for udgifter til transport

for så vidt angår J på 680 kr. De forurettede har endvidere

taget forbehold for yderligere udgifter på

grund af senfølger af forholdene.

Tiltalte har erkendt at skulle betale erstatning til

de forurettede, såfremt han findes skyldig, dog kun

et mindre beløb til N og M.

Retsformanden bemærker efter karakteren af de

krænkelser, de forurettede har været udsat for og

den periode, krænkelserne har stået på, at erstatning

fastsættes således: til L kr. 40.000, til S kr. 40.000,

til J kr. 40.000, til N kr. 40.000, til M kr. 10.000,

alt med renter 7% over referencesatsen fra 26. april

2005, jf. lov nr. 434 år 2003.

Thi kendes for ret:

Tiltalte ... skal straffes med fængsel i 2 år.

Tiltalte frakendes retten til at undervise eller på

anden måde erhvervsmæssigt eller i forbindelse med

fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge

under 18 år.

Der meddeles tiltalte pålæg om, at han ikke må

lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller

uden politiets tilladelse tage ophold hos personer,

hos hvem der opholder sig børn under 18 år.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Inden 14 dage efter dommens afsigelse skal tiltalte

betale til

– L kr. 40.000,

– S kr. 40.000,

– J kr. 40.000,

– N kr. 40.000,

– M kr. 10.000,

alt med renter 7% over referencesatsen fra 26. april

2005, jf. lov nr. 434 af 2003.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XIX


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

Hørsholm Rets dom af 12. maj 2005 (SS 173/2005)

er anket af ... med påstand om frifindelse i det ikke

erkendte omfang og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i

overensstemmelse med byrettens bevisresultat og

skærpelse.

De for de forurettede beskikkede bistandsadvokater

har gentaget de for byretten nedlagte påstande

om erstatning og tortgodtgørelse, dog således at der

på vegne af N er nedlagt påstand om erstatning på

yderligere 1.470 kr. til dækning af udgift til psykologerklæring.

Tiltalte, der har nedlagt påstand om frifindelse

for de nedlagte krav om erstatning og godtgørelse,

har endvidere gjort gældende, at eventuel godtgørelse

for tort skal fastsættes i overensstemmelse med

den praksis, der gjaldt forud for den forhøjelse af niveauet

for tortgodtgørelse, der skete ved den lovændring,

der trådte i kraft i januar 2002.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring

af tiltalte og vidnerne C, L, S, J, N, M og I, der

alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af vidnerne ... afgivne forklaringer

er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c,

stk. 4.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at

han selv besluttede, hvem der skulle med på de ture,

han arrangerede. Når han har ligget i samme seng

som drengene, har det altid været i en dobbeltseng.

Hans seng hjemme er meget stor. Hverken han eller

drengene var nøgne, og de havde hver sin dyne. Han

blev i 2002 bedt om at stoppe inden for dansk vandskisport,

fordi der gik rygter om, at han var glad for

unge drenge, uden at det blev nærmere præciseret.

Han går ud fra, at der var rygter, der blev sat i gang

for at få ham ud af dansk vandskisport. Siden 2002

har han ikke haft drenge hjemme hos sig, men indtil

da konkurrerede drengene om at komme med hjem.

Han havde ofte besøg af 2-4 drenge. Deres forældre

kom også hos ham. Han skønner, at han i hele perioden

har haft kontakt til ca. 50 unge. Han har fortsat

kontakt til flere af dem. Der har ikke været andre tilfælde

end episoden med J i USA, hvor tiltalte onanerede

denne, uden at han fik sædafgang. Alle andre

episoder må være opdigtede eller fremkommet efter

pres fra vandskiforbundet eller andre. Han tiltrækkes

ikke seksuelt af drenge.

Østre Landsrets dom

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XX

C har supplerende forklaret blandt andet, at episoden

i tiltaltes hjem foregik omkring 1. juli i forbindelse

med en stor fest, muligvis i anledning af tiltaltes

fødselsdag. Vidnet, der var 15 år, havde da haft

sin seksuelle debut. Han ophørte på et tidspunkt

med at komme fast hos tiltalte, men han kom der af

og til indtil 2001/2002, hvor han blev bevidst om,

hvad tiltalte havde gjort ved ham og formentlig og

andre drenge. Indtil da havde han søgt at fortrænge

det. Han ønsker ikke, at sagen skal handle om penge,

og har derfor fortsat ikke noget krav om tortgodtgørelse

eller erstatning.

L har supplerende forklaret blandt andet, at tiltalte

virkede som en splittet person, der var meget social,

men som også kunne ændre sig og blive meget

krævende og dominerende. Han kan ikke huske,

hvor mange gange tiltalte onanerede ham på skituren

i februar 1996. Han kan bare huske, at det skete.

Han erindrer meget tydeligt, hvad der er sket,

men har svært ved at tidsfæste, hvornår det skete.

Når han i en lang tid fortsatte med at komme hos tiltalte,

skyldes det nok, at han fik opmærksomhed fra

tiltalte. Han talte ikke med C om det, der foregik,

men han fik fornemmelsen af, at de begge var klar

over det. Episoderne på tiltaltes bopæl fandt sted,

når vidnet overnattede der i skolesommerferien eller

i weekender. Ud over tiltaltes sambo, J, var der som

regel ikke andre i huset, når overgrebene fandt sted.

Det skete dog også, at der var andre, der overnattede

der.

S har supplerende forklaret blandt andet, at det

var sjovt at komme hos tiltalte. Det var tiltalte, der

bestemte, hvor de skulle sove. Det skete flere gange

på turen til Frankrig, at tiltalte onanerede på vidnet.

Tiltalte ville flere gange både på rejser og i tiltaltes

hjem have vidnet til at onanere på ham. Det ville vidnet

ikke. Tiltalte forgreb sig første gang på vidnet på

en rejse til Florida, da vidnet var 13-14 år. Det var

vistnok engang i foråret 1999. Han mødte første

gang tiltalte til et DM. Han husker ikke, hvornår det

var. Når han var i København for at træne i Vallensbæk

ca. 1 gang om måneden, overnattede han hos

tiltalte. Der var ikke andre i huset, end tiltalte og J.

Så vidt han husker, gjaldt det også i skolesommerferien.

J har supplerende forklaret blandt andet, at han

oplevede tiltalte som en person, der gerne vil være i


centrum og bestemme over andre. Så vidt han husker

episoden i sommeren 1998, besluttede han selv

at lægge sig i tiltaltes seng, fordi de andre senge var

optaget. ... tog hjem, fordi hun ikke fik tilbud om at

overnatte. Vidnet turde ikke andet end at blive på

grund af tiltaltes magt over ham. Der var andre, der

overnattede hos tiltalte, når vidnet overnattede der.

Han henvendte sig i foråret 2004 til Thora Centret,

hvor han har været til samtaler 9-10 gange. Samtalerne

har hjulpet ham, herunder til at anmelde forholdet.

N har supplerende forklaret blandt andet, at det

var spændende at komme hos tiltalte. Der var ingen

regler, men tiltalte styrede tingene efter sine egne regler.

Det var via tiltalte, at vidnet kom på landsholdet.

Når vidnet i de forlængede weekender overnattede

hos tiltalte, sov de i samme seng. Der var ikke

andre i sengen. Vidnet har overnattet hos tiltalte på

samme tid som vidnet S... Det skete, at de alle 3 sov

i samme seng, og ellers sov en af dem i stuen. Han er

fortsat i behandling for det stofmisbrug, som han begyndte

på i 2003 som følge af overgrebene. Han går

endvidere til samtaler hos en psykolog. Han har

ikke længere noget misbrug, men er endnu ikke ovre

de psykiske følger.

M har supplerende forklaret blandt andet, at han

fortsat ikke har været i psykologbehandling.

I har supplerende forklaret blandt andet, at skituren

til Frankrig, så vidt hun husker, fandt sted i forbindelse

med årsskiftet 1999/2000.

Den for N beskikkede bistandsadvokat har dokumenteret

erklæring af 22. november 2005 fra Fyns

Amts Behandlingscenter, Ungeafdelingen, og erklæring

af 24. november 2005 fra cand. psyk. Anitta

Guldberg.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det efter

de afgivne vidneforklaringer godtgjort, at tiltalte

er skyldig i overensstemmelse med byrettens bevisresultat.

Det findes dog alene godtgjort, at overgrebene

mod S... blev begyndt i 1998. Det tiltrædes således,

at der i forhold 1-5 er sket domfældelse for

overtrædelse af straffelovens § 223, stk. 1, idet de

lægges til grund, at disse forhold er begået over for

drenge, som tiltalte på forskellig vis fik betroet et ansvar

for i kraft af sin position og de opgaver, han varetog

inden for vandskiidræt.

Det tiltrædes videre, at tiltaltes handlinger i forhold

6 henset til karakteren og omstændighederne er

henført under straffelovens § 232.

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

Af de grunde, der er anført i den indankede dom

findes straffen passende fastsat til fængsel i 2 år.

Under hensyn til forholdenes karakter og erklæringen

fra Rigshospitalets Sexologiske klinik er der

ikke grundlag for at gøre straffen hel eller delvis betinget,

ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

Det tiltrædes, at der er sket rettighedsfrakendelse

efter straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt., og at der er

meddelt pålæg efter straffelovens § 236, stk. 2.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Vedrørende erstatningskravene

Efter de juridiske dommeres bestemmelse og i overensstemmelse

med skyldbedømmelsen i forhold 1-6

fastsættes tortgodtgørelsen til hver af de forurettede

L, S, J og N til 20.000 kr. Landsretten har ved udmålingen

af tortgodtgørelsen til disse forurettede lagt

vægt på omfanget og karakteren af overgrebene,

som forhold 2-5 drejer sig om. Det er endvidere tillagt

betydning, at overgrebene ikke omfattes af forhøjelsen

af tortgodtgørelsesniveauet, som var tiltænkt

ved ændringen af erstatningsansvarslovens §

26, stk. 2, ved lov nr. 463 af 7. juni 2001. Endvidere

tilkendes de forurettede J og N erstatning på henholdsvis

680 kr. og 1.470 kr. for henholdsvis transportudgifter

og psykologudgift, hvilke erstatningsposter

tiltalte ikke har fremsat nærmere indsigelser

imod.

For så vidt angår forurettede M fastsættes tortgodtgørelsen

under hensyn til overgrebenes begrænsede

karakter og omfang samt erstatningsansvarslovens

§ 26, stk. 1 og 2 (som affattet efter lovændringen

ved lov 463 af 7. juni 2001) til 5.000 kr.

Godtgørelses- og erstatningsbeløbene forrentes

fra den 26. april 2005, idet det bemærkes, at der

ikke er fremsat indsigelse mod rentekravet. Erstatningsbeløbet

på 1.470 kr., hvilket beløb først er

fremsat i landsretten den 28. november 2005, forrentes

dog fra kravets nedlæggelse.

Thi kendes for ret:

... straffes med fængsel i 2 år.

Tiltalte frakendes retten til at undervise eller på

anden måde erhvervsmæssigt eller i forbindelse med

fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge

under 18 år.

Der meddeles pålæg om, at tiltalte ikke må lade

børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller uden

politiets tilladelse tage ophold hos personer, hos

hvem der opholder sig børn under 18 år.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XXI


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Inden 14 dage efter denne dom skal tiltalte betale

til

– L: 20.000 kr.

– S: 20.000 kr.

– J: 20.680 kr.

1. november 2006 - endnu ikke optrykt i FED XXII

– N: 21.470 kr. og

– M: 5.000 kr.

alt med renter 7% over referencesatsen fra 26. april

2005, dog at 1.470 kr. af beløbet til N forrentes

med procesrente fra i dag.

More magazines by this user
Similar magazines