Hent fil - Dansk Arbejder Idrætsforbund

dai.sport.dk

Hent fil - Dansk Arbejder Idrætsforbund

Nyt målrettet træningstilbud

STOL PÅ IDRÆT

til mindre mobile ældre

Projektet gennemføres af Dansk Arbejder Idrætsforbund i samarbejde med udvalgte kommuner i 2005-2008


2

I form med et smil - tag trappen uden hvil

Det skal være sjovt at træne uanset alder, og træningen

skal have et konkret mål. For de fl este giver det mening og

livskvalitet at kunne klare sig selv i hverdagen, men kun

de færreste magter at holde træningen ved lige alene.

Deltagerne tilbydes træning i hjemmet af en fysioterapeut

i 16 uger, hvorefter de optimalt set fortsætter træningen

på et stolemotionshold i den lokale idrætsforening.

Hvor dette ikke kan lade sig gøre, tilbydes træning med

en frivillig motionsven i hjemmet.

Både fysioterapeuter og de frivillige instruktører ud-

Projekt ”Stol på idræt” er et træningstilbud til de ældre,

der har behov for støtte til at komme i gang med træning

for livet, f.eks. efter endt genoptræning eller efter lang

tids inaktivitet.

Fra individuel træning til fælles motion og samvær

dannes på DAIʼs instruktørkurser, der giver en solid baggrundsviden

om træning af ældre. Kurserne sætter særlig

fokus på træningens eff ekt og udførelse i forbindelse

med aldersbetingede sygdomme og skavanker, ligesom

der gives masser af inspiration til øvelser og sjove aktiviteter.

FORMÅLET MED PROJEKTET ER TRE-DELT

· At forbedre deltagernes fysiske funktionsevne i løbet af 16 ugers

intensiv træning med uddannede fysioterapeuter i hjemmet.

· Efterfølgende at fastholde funktionsniveauet gennem træning med

frivillige instruktører (på hold eller ved en motionsven), så deltagerne

fortsat kan klare sig selv i eget hjem.

· At motivere deltagerne til øget fysisk aktivitetsniveau og livslang motion.


Stol på idræt - idræt på en stol

Projektets målgruppe er hjemmeboende ældre over 75 år,

der selv kan rejse sig fra en stol, men som scorer under

kriterieværdien i to udvalgte test. Træningen vil fokusere

på funktioner som at rejse-sætte sig, holde balancen, al-

Styrk kroppen og gi´rollatoren baghjul

Projektet skal afdække såvel personlige som samfundsøkonomiske

gevinster ved træningen. Der indhentes

data om deltagernes udvikling over en periode på et år,

hvilket betyder, at der udføres fysiske test fem gange og

spørgeskemainterviews tre gange per deltager.

EN - TO - TRE GANGE TRÆNING OM UGEN

∙ Uge 1-8 trænes i hjemmet med fysioterapeut tre gange ugentligt

∙ Uge 9-16 trænes i hjemmet med fysioterapeut to gange ugentligt samt

en gang selvtræning

∙ Efter uge 16 trænes én gang ugentligt på stolemotionshold eller med en

motionsven i hjemmet samt to ugentlige selvtræninger

Projektet kan følges på: www.dai-sport.dk

hvor du også fi nder hele projektbeskrivelsen

mindelig gang og gå på trapper. Øvelserne udføres siddende

eller med støtte til en stol. Træningen vil også give

vitaminer til hovedet og få smilet frem, f.eks. med lege og

spil, der kræver god koordination og reaktionsevne.

Forskningsdesign og databearbejdning sker i samarbejde

med seniorforsker Nina Beyer, Bispebjerg Hospital.

Resultaterne og erfaringerne vil blive samlet i en evalueringsrapport,

som bl.a. off entliggøres på en afsluttende

konference, der forventes at løbe af stablen i sommeren

2008

3


4

En (frivillig) verden af gode oplevelser...

At være frivillig er ikke kun at give andre mennesker gode

oplevelser. Oplevelsen af at betyde noget for andre, og

måske endda gøre en forskel i et andet menneskes liv,

er simpelthen umulig at købe sig til for penge. Det er

livskvalitet – og det smitter!

Projekt ”Stol på idræt” er afhængig af frivillige ildsjæle.

I DAI har vi tradition for at have mange ildsjæle – bl.a.

fordi vi værner om dem, og sætter pris på dem. Frivillige

har brug for netværk, og det prioriterer DAI at sætte ressourcer

af til hvert år. De frivillige i projektet vil naturligvis

indgå i disse lokale netværk, og vil ligesom deltagerne

blive inviteret med indenfor i den verden af gode oplevelser,

som DAI har skabt gennem mange års arbejde med

idræt for særlige målgrupper.

Initiativtagere: Dansk Arbejder

Idrætsforbund i samarbejde med

Ældremobiliseringen.

Projektet er økonomisk støttet

af Socialministeriet.

Kontakt Dansk Arbejder Idrætsforbund

hvis du ønsker yderligere informationer

Konsulent Margit Vestergaard Larsen

tlf. 20 25 93 10 · mail: margit@dai-sport.dk

Sekretær Tina Skaaning

tlf. 43 26 23 81 · mail: tina@dai-sport.dk

More magazines by this user
Similar magazines