Referat Bestyrelsesmøde 27/02/2008 - OK Melfar

ok.melfar.dk

Referat Bestyrelsesmøde 27/02/2008 - OK Melfar

Orienteringsklubben Melfar

Bestyrelsesmøde onsdag d. 27.02.2008 kl. 1900 hos Peter Knudsen

Deltagere: Helle Sørensen, Helle Pedersen, Peter Knudsen, John Hansen og Børge Iwersen

Dagsorden:

1. Velkomst og udpegning af referent.

En forkølet formand bød velkommen, - Børge refererer.

2. Cowi kort fil eksempel og info. Helle P + Peter.

Der kunne henvises til en fylding beskrivelse i O-posten. Peter fremlagde et prøvetryk af del af

GHindsgaul, der beskrev processen. Det er et stort arbejde at få omsat de degitale udprintninger

til brugbare o-kort.

3. Peter og Jespers arbejde med sponsoraftaler:

De har hold møde med Claus Hansen hos Middelfart. Sparekasse.

Vores oplæg til sponsorarbejde blev vurderet som meget velegnet.

Middelfart sparekasse er indstillet på at støtte med 5.000 kr. dækning af annoncering mv.. Der

følger ikke forpligtigelser til OK Melfar.

.

Fa. Siemens, som er Finn Junkers arbejdsplads, er ligeledes indstillet på at ydet tilskud med

5.000 kr., som også tilbydes uden at klubben skal levere modydelser.

Dan Bunkering og Kvikly bliver de næste vi kontakter.

Compass vil ikke indgå aftaler i år pga igangværende aftale med Fredericia håndboldklub. Til

næste år er vi meget velkommen til at vende tilbage. De vil gerne indgå lokale aftaler også med

mindre foreninger.

Rock under broen.

Vi har fået tilbud om arbejde i pizza-bod torsdag fra kl. 16-24? samt lørdag fra 12-24. Betaling

ca. 15.000 kr. Arbejdet kommer til at bestå i udskæring af bagte pizzaer samt salg til 20 kr. stk.

Peter fik mandat til at tage imod tilbuddet. Han får afklaret hvor mange der skal bruges på de

forskellige vagter, betingelser mv.

4. Onsdagstræning

Som aftalt laver vi 4 løb i april. De skal så bruges til voksen undervisning/rekruttering med

annoncer i dagspressen med sponsor fra Middelfart sparekasse. Vi har fået skovtilladelser og

Fros er informeret.

Vi laver løb 9. 16. 23. samt 30 april. Alle i Hindsgavl. John planlægger og koordinerer

afviklingen. Sæsonstart 4. april.


Vi planlægger at opsætte sandwich og plakater, som omdeles på skolen, SFOèr o.l. Følges op

med artikel i Melfar-Posten.

5. Ungdomsarbejde Peter.

Referat fra seneste møde er udsendt til BM.

Ungdomsløberne opdeles i 3 grupper. Fælles opvarmning for alle.

Vi tilbyder Fynbo-karuselløb 7.maj.

6. Møde med den nye skovfoged samt den nye dyrepark.

Der blev udleveret kort med vildtlommer og forbudte områder. Der er store områder af skoven

der hermed er afspærret for os.

Peter vil gerne have nyt møde hvor vildtlommer opblødes.

Forinden vil han undersøge hos andre klubber om deres vilkår for færdsel i skoven. Vi går efter

en aftale der gælder for henholdsvis træningsarrangementer og konkurrenceløb.

April måned kommer høringsfase for dyreparken. I september påbegyndes arbejde med

opsætning af hegn mv. Dyrene skal sættes ud april 2009.

Vores projekt om faste poster er tilsyneladende blevet væk hos forvaltningen.

John følger op herpå.

7. B-løb i Hindsgaul.

På baggrund af begrænsninger i Hindsgaul skønnes Hindsgaul ikke længere egnet til et B-løb. I

stedet overvejes løb i Tybrind.

Kortudvalget vurderer at der på ny kan afvikles B-løb i Tybrind og at kortet kan blive klart.

Kowi-kort skal bestilles. Bestyrelsen bevilger Kowi-udtegning for hele det skovareal, som

Melfar har råderet over.

Vi beder kortudvalget udpege delområde tol brug for B-løbet.

Peter vil evt. påtage sig opgaven som banelægger. Helle Sørensen byder ind på stævnelederfunktionen.

Børge påtager sig stævnekontrol-funktionen.

Eventuel løbsdato 22. marts. 2009.

8. Søbadet som klubhus. Ansøgning er genfremsendt til forvaltningen.

9. Folder Peter og Jesper. Intet nyt.

10. Udvalgs arbejde status.

Event-udvalget holder møde snarest (5. marts)

Kortudvalget har holdt møde – referat modtaget.

Ungdoms-udvalget lgl.

Øvrige - intet nyt.

11. Hædring af mestre hos Middelfart kommune den 28. feb.

Melfar deltager med følgende:

Mikkel Sørensen: DM guld (mellemdistance).

DM-bronze (lang)

Rasmus Sørensen: DM-guld (mellemdist.)

DM-bronze (lang)


Mikkel, Rasmus, Malte Jensen: DM-sølv stafet D/H –max 43

Peter Knudsen DM-sprint bronze

13. Ajouføring medlemslisten.

Udmeldt/slettet:

Familien Asmussen, Tom Bauer, Steen Bauer, Jørgen og Marie Nørmølle, Per Sørensen,

Familien Simonsen, Amalie Sjøgren, Morten Jakobsen, Emil Kragh Glud, Simon Iwersen,

Rikke Stamp

Tilgang:

Anna Rosendal

O-service er opdateret.

14. Eventuelt

Peter ønsker at der kan tildeles ungdomstrænere og andre der arbejder for bestyrelsen en

fleecestøje eller soft-shelljakke.

Vi aftalte at når økonomien er til det, iværksættes nye overtræksdragter, som kan uddeles gratis

eller mod beskeden betaling til trænere m.fl. og i øvrigt købes af alle med et klubtilskud.

Helle Sørensen modtager materiale fra FROS om deres igangværende anskaffelse af nyt løbetøj.

Ref.

Børge

More magazines by this user
Similar magazines