Odense Orienteringsklubs bestyrelse - Viggo, Odense ...

odense.ok.viggonet.dk

Odense Orienteringsklubs bestyrelse - Viggo, Odense ...

Odense-ok dk

www.odense-ok.dk

ODENSE ORIENTERING - NR. 4 NOVEMBER 2011


Redaktionen

idste nummer af klubbladet

S blev desværre forsinket med

mere end en uge i forhold til den

oprindelige tidsplan. Dette skyldtes

ikke kun skribenters manglende

overholdelse af deadline eller redaktørens

langsommelighed, men først

og fremmest det faktum, at der var

nogle tekniske vanskeligheder på

trykkeriet. Vi beklager, men er uden

skyld.

Redaktør:

Claes Ø. Larsen

klubblad@odense-ok.dk

Tlf. 66 12 65 18 (60 16 18 65)

Forsidefoto

OO gymnaster - selvfølgelig kun de

bedste er med på dette foto! Desværre

har vi ikke nået at få syet en

gymnastikdragt endnu - så derfor

denne noget blandede tøjstil.

Foto: Kirsten Zederkof

Indholdsfortegnelse:

Formandsord 3

Swiss O-week 2011 4-5

VM i Frankrig 6-8

Pre-WMOC 9-11

Himmelbjergløbet 12-13

Nye medlemmer 14

Annonce Sydbank 15

Ungdomssiderne 16-17

Natuglen 2011 18-19

Juletur til Langesø 20

Indbydelse AHA-løbet 21

Nytårs-Cross 22

Natløb - Vintertræning 23

Aktivitetskalender 24

Resultater 25

Gæt en skov 26

Klubdragter + Emitbrikker 27

Samarbejdsaftale 28-29

Medlemsinfo 30

Adresser 31

Bagside 32

Næste deadline:

12. januar 2012

(Forventet udgivelse omkring 1. febr.)

2 www.odense-ok.dk


Formandsord

Jeg har skrevet om divisionsturneringen i de tidligere klubblade i år,

så dette skal ikke være en undtagelse!

Vi måtte jo desværre nøjes med en afsluttende dyst mod 2. div.

klubberne om retten til at forblive i 1. div. Men i en i øvrigt overraskende

venlig Årup skov ved Åbenrå, holdt vi skansen, idet vi lige

skrabede en samlet sejr hjem. Men jeg ville nu alligevel hellere

have været i Vester Thorup….

Det vi mangler i forhold til Gorm og SNAB er bredden, og især på

kvinder og ungdom er det kritisk.

Jeg håber, vores tiltag omkring rekruttering, herunder Find-vej-i

projekterne vil kaste nogle medlemmer af sig, og så ser vi i bestyrelsen i øvrigt på nogle målrettede

tiltag med afsæt i netop vores klubs særlige vilkår: Ingen lækre statsskove lige uden for

døren, "korttidsmedlemmer" fra studier mm.

Det væsentligste er måske i virkeligheden at erkende vilkårene og lave nogle realistiske målsætninger

derudfra. En formuleret, forfulgt og opfyldt målsætning om en løber i top 20 eller

deltagelse i alle klasser i stafet er nok bedre end en et forfængeligt håb om en medaljeplads,

som af "tilfældige" årsager ikke lykkes.

På det sociale synes jeg, vi har en god basis i klubben, senest med en glimrende klubtur til

Silkeborg. Muligvis også et element, vi kan skrue lidt op for i lyset af den hjemlige skovsituation.

Og så er det i øvrigt ved at være oppe over med den store omgang til vores herlige klubhus,

Jægerhuset. Bestyrelsen og Jægerhusudvalget har nedsat en rimeligt bredt repræsenteret arbejdsgruppe,

som skal udarbejde forslag til forskønnelse, især i klublokalet.

Vi skal alle give en hånd med i klubhusforskønnelsen, og der vil være plads til alle. Vi har

valgt at lægge projektet i Bededagsferien 2012, så kan man vælge mellem de tre dage (eller

tage alle tre). Sæt allerede nu X i kalenderen.

Sidst men absolut ikke mindst så har OO, Faaborg OK og Svendborg OK indgået en foreløbig

aftale om at afvikle Påskeløb 2014. Det bliver en pænt stor udfordring for klubberne, og vi er

netop nu i gang med at etablere et "Stævneprojekt", hvor tanken er, at der er en overordnet

projektledelse med en projektleder og styregruppe ved de tre formænd samt en komplet stævneorganisation

for hvert delarrangement, idet vi jo naturligvis vil tilstræbe så mange synergier

som muligt, f.eks. beregning. Det kommer der naturligvis meget mere om senere.

Det betyder samtidig, at vi ikke i samme grad som tidligere antydet er på udkig efter internationale

arrangementer i de nærmeste år.

Herfra ønskes alle medlemmer en god jul og et godt nytår! Glem ikke vores Nytårs-Cross d.

31. december, så du med god samvittighed kan skyde det ny år ind.

Vi ses i skovene.

Kim Kongstad

www.odense-ok.dk

3


Swiss O week 2011

Af Camilla Gry Elmann

Nu her når vinteren banker på, er det tid til at fortælle lidt

om en o-sommerferiebedrift og forhåbentligt tænde en lille gnist i dig.

Som forholdsvise nye medlemmer i klubben besluttede Carsten Albrechtsen,

Torben Nielsen, Rolf Meyer og jeg i sommers, at tage på 6 dages etape-o-løb

og deltage i Swiss O week (SOW). Bilen blev læsset og umiddelbart fyldte osportens

udstyr ikke volumenmæssigt meget, men det gjorde vores MTB´s,

klatregrej, campinggrej og uanede mængder sportstape til gengæld. Torben og

Carsten kom direkte, mildest talt med kun en dags mellemrum, fra O-ringen,

men entusiasmen var stor.

Vi havde ikke nogle forventninger i henhold til placeringer, men skulle ud på

oplevelse og afprøve nye terræner (i Schweiz!!!), være en del af et stort stævne,

møde nye spændende postbeskrivelser, hygge os og gøre os nogle erfaringer

rigere.

4 www.odense-ok.dk


Alle etaper i stævnet blev afholdt i den samme dal, Flims Laax Falera, men

hver dag bød sig et nyt og fuldstændigt usammenligneligt terræn. Vi skulle tage

kabinelifte, gondoler og stolelifte for at komme op i de fleste terræner og udsigten

var ubeskrivelig smuk – også i den grad under etaperne!

Dag 1 bar præg af en meget kuperet skov og som løbsledelsen selv beskrev den

”en rigtig eventyr skov”. Dag 2 kaldte de, sandt nok, ”den panoramiske dag” og

var en lang distance i et alpint skiområde (1800-2300 m.o.h). Dag 3 var helt

unik med sine 3000 højdemeters beliggenhed og et klippegoldt, barsk gletsjerterræn.

Dag 4 var løbets planlagte hviledag og vi valgte at udtømme vores ømme

ben for næring og bestige den ældste klettersteig/via ferrata i Schweiz, Pinut.

Dag 5 var et meget varieret Alpeterræn, hvor der forekom de største stigninger

”known to man”! Aldrig har jeg set så mange gående o-løbere. Torben

og jeg havde taget vores MTB´s med op i lifterne og kørte de 1100 højdemeter

ned ad på et downhill singletrack. I forvejen var benene brugte, men efter 2

timers konstant lår- og lægspænding, var vi helt færdige. På dag 6 synes vi, at

have sporet os lidt ind på det, der alligevel viste sig at være et uforudsigeligt

terræn. Løbsledelsen skrev dog også: ”Du vil finde ud af, at det som fra lifterne

ser ud som et teknisk let og let gennemløbeligt terræn, er svært, da det hele ser

ens ud og da der ikke er nogle stier eller ledelinjer”. Alligevel løb jeg på dagens

etape mit hurtigste og mest præcise løb. Desværre måtte jeg i samme løb erkende

at jeg stod til en diskvalifikation(af denne ene etape), da jeg ved sidsteposten

ikke havde holdt min sport-ident i hullet i lang nok tid! Jeg havde hørt den sige

BIB, men det har jo nok været naboens, så jeg lærte lektien den dag! Den sidste

etape på dag 7 var klipperigt pakket ind i den grønne skov, så det gjorde fremkommeligheden

sjov og

vejvalget interessant.

Efter en oplevelsesrig

uge, blev bilen igen pakket

og hjem gik det. Det

var en helt speciel og anbefalelsesværdig

o-ferie!

Tak gutter.

Næste SOW er ved Matterhorn

den 19.-26. juli

2014.

www.odense-ok.dk

5


VM i Frankrig

Preben Christiansen: ”Det er godt nok det sværeste terræn,

jeg nogen sinde har løbet i!”

Det udsagn gjorde mig helt klart lidt mindre nedtrykt over min meget lange tur

i det franske alpeterræn som vi var kommet ud i. I dagene fra den 14. til den 20.

august var vi taget ned til WOC 2011 i Le Grand Revard terrænet nord for

Chambery i Frankrig. Her kunne vi løbe over 6 dage i verdensmesterskabsterrænet.

Løbsterrænet som vi tilskuere blev lukket ud i, var det terræn som eliten med

selveste Thierry Gueorgiou i spidsen havde løbet i dagen før vi trampede rundt

derude. Vores kort var enten 1:10.000 eller 1:7.500 – hvor det første i mange

tilfælde var utroligt svært at se på – specielt fordi korttegnerne havde valgt at

tage rigtigt mange detaljer med. Mange detaljer…. Ja, fordi terrænet bød på

”brænder”, ”sale” og flere for mig totalt ukendte ting. Og på nogle skrænter/

klipper som jeg kun kan betragte som fuldstændigt impassable – flere steder

stod man ved lodrette klippevægge på 7-9 meter.

Om tirsdagen fik vi muligheden for at opleve VM i Sprint inde i Chambery by

– noget som havde trukket mange tilskuere til. På allertætteste hold – blandt

andet fra en fortovsbar, kunne vi opleve Emma Klingenberg, Ida Bobach og

hele den øvrige samlede verdenselite spurte rundt i små

gader, smøger, tunneller – alt med fuld tv-dækning på.

Tilskuerne fra hele verden var helt utroligt medlevende,

specielt i start- og målområdet, hvor deltagerne

skulle igennem 3 gange.

Vi, Preben Christiansen, Kirsten Zederkof, Lisette

Christiansen og undertegnede Kim Lykkegaard, havde

tilmeldt os forskellige baner - Preben på H75, Lisette

på D40 og jeg selv på åbne baner. De første 2 dage,

samt på sidste dagen, var terrænet helt utroligt svært –

og det var der at Preben kom med udtalelsen: ”Det er

godt nok det sværeste terræn, jeg nogensinde har løbet

i ”. Så fås det absolut ikke sværere i vores verdensdel!

6 www.odense-ok.dk


Klippehuller, små fremspring gemt under træer, selvfældede træer som lå som

kæmpe mikadospil over hinanden – sammenholdt med et totalt uigennemskueligt

skovterræn med masser af højdemeter.

Vi må gi’ Preben ret: det ser unægtelig noget vanskeligt ud (red.)

www.odense-ok.dk

7


Men den gode Preben klarede alligevel at vinde på 1, 2, 4 og 6 dagen – med top

4 pladser de øvrige 2 dage. Det gav ham den samlede uge sejr i H75. For en

gangs skyld oplevede vi at Preben lavede små bom, alt grundet det meget svære

terræn. Lisette kunne hver dag melde om mega svært terræn, hvor forskellige

poster bare tog rigtig lang tid at finde. Undertegnede kom i det stædige hjørne

– for normalt gider jeg ikke lede efter en post i 52 minutter, men hernede ville

jeg gennemføre banerne helt. De 2 sidste dage, hvor terrænet var mere åbent,

klarede jeg at være i top 25 ud af ca 300 startende i min klasse – mest grundet

et relativt nemt terræn med gode løbemuligheder.

Løbsmæssigt varierede banerne meget – fra meget svære til deciderede sprintbaner

på skipister. Alle steder var der dog altid bjergene og de mange højdemeter

- noget som satte bentøj og krop på gevaldige prøver. Forhindringerne var

mange: klipper, rullesten, træstammer med gammelt mos på, pigtråd, løsgående

køer, dybe huller og meget stejle skrænter som skulle forceres på vej til posterne.

Arrangementet bød også på en helt utrolig international atmosfære – et sted ude

i terrænet fik jeg kontakt til løbere fra mindst 5 forskellige nationer der ikke

vidste hvor de var henne – på 3-4 forskellige sprog. Samtidig skete der også

meget i stævneområder, hvor over 4000 aktive løbere virkeligt farvelagde det

flotte kuperede franske terræn.

At løbe rundt i dette alsidige franske alpine terræn var en oplevelse for livet –

sjovt, super udfordrende og meget hårdt. Det kan jeg godt sige, idet vores

”efterløbsmenu” stod på lokal rødvin, lokale oste og andre kulinariske specialiter

afsluttet med en god Pastisse.

Afslutningsmæssigt kan vi kun anbefale andre at besøge WOC med det tilhørende

tilskuerarrangement – for alle os var det en super oplevelse. Kun Kirsten

var måske noget træt af at vente på os ind imellem, for vi var i skoven optil 2

timer og 45 min hver dag…!

Kim Lykkegaard

8 www.odense-ok.dk


Pre-WMOC

German Championships Long Distance and German

Cup 1-2. oktober 2011

Jeg er nu nem at lokke, når det drejer sig om at komme i skoven for at

løbe o-løb. Så da Allan spurgte, om jeg ville med til Bad Harzburg, var jeg

ikke sen til at sige ja. Træning i relevant terræn fredag, DM-lang om lørdagen, altså

Deutsche Meisterschaften Lang, og Deutschland Cup om søndagen. Derudover hygge,

en øl eller to, sove i gymnastiksal med en masse andre o-løbere og 8 timer i tog.

Med O-Service er det blevet meget nemt at tilmelde sig til danske løb, men til de tyske

løb var vi nødt til at konsultere Wolfgang for at få forklaret tilmeldingen. Alt kunne

dog løses. Vi kunne selvfølgelig ikke løbe om det tyske mesterskab, men vi kunne

skam godt løbe banerne alligevel.

Med Allan som turplanlægger blev togbilletterne bestilt. Allan, Tommy og undertegnede

tog toget mens Torben, Steen og Klavs pløjede asfalt. Togfolket ville tidligt til Bad

Harzburg for at nå en træning

i relevant terræn fredag

eftermiddag.

For at være i Bad Hartzburg

om eftermiddagen,

skal man af sted inden avisbudet

er færdig med sin

runde. Så det var tre forventningsfuldeorienteringsløbere

som mødtes på

Odense Banegård kl. 5.30

fredag morgen. Fru Iversen

havde bagt en skøn kage til

rejsen.

Efter en hyggelig og flot

togtur - Allan havde jo

planlagt det til punkt og

prikke – ankom vi kl. 14 til

stævnecentret - Werner-von

-Siemens Gymnasium. Her

skulle overnatningen også

www.odense-ok.dk

9


foregå i gymnastiksal. Efter at have hilst på den ”flinke” tyske pedel, som syntes, at vi

lige var kommet en kende for tidligt, gik turen op ad bakke til fredagens træning.

En kort træning på 2,9 km i sol og sommer var lige hvad vi kunne overkomme. Det

viste sig dog, at der var to km. til startspunktet, og at det var op ad bakke. Så efter post

1 var vi ikke så kåde længere. 50 højdemeter til post 2 og så var luften lukket ud af

ballonen. Men en rigtig fin tur og en god forsmag på hvad der ventede os lørdag og

søndag.

Lørdag morgen tog vi ud på den herligste stævneplads. Godt inde i skoven, med fadølsanlæg,

grill og et kagebord så selv en hver sønderjysk husmor vil blive forlegen. Her

kan vi godt lære noget. Vejret var med os, 25 grader og sol, men vejret bestemmer vi jo

ikke selv - endnu.

Udfordringer kom der også nok af i skoven, bl.a. for at finde de tvungne overgange.

Der var en lille bæk som kun måtte passeres nogle få steder og det gav visse udfordringer.

Det krævede et større bom fra undertegnede hvor jeg mistede 7½ min til Allan og

5½ min til Tommy. Et par poster senere var den gal igen. Jeg skulle lige over en bakke

og lidt ned og så ind i posten. Lidt ned var altså 25 meter ned, så det kostede ca. 5 min

mere til Allan og 3½ til Tommy. Bakker var der nok af. Således var der en stigning på

ikke mindre end 80 meter på vej mod post 8 over et stykke på 150 meter. Terrænet

var ellers let gennemløbeligt, stærkt kuperet og med spredte klipper og større sten – et

ønsketerræn for en bjergged, men en udfordring for en fynsk lavlandsbonde.

Efter løbet stod den

på indtil flere store

stykker kage, en

kold øl og eftersnak.

Om aftenen

stod den på lokal

tysk kost, øl og

hyggeligt samvær

med de andre deltagende

danskere.

Søndag gjaldt det

Deutschland Cup –

staffet eller staffel

som de lokale kalder

det. Vi deltog

med to hold i den

åbne klasse, Odense

10 www.odense-ok.dk


1 med Allan, Tommy og undertegnede og Odense 2 med Klavs, Steen og Torben –

ungdommen mod de rutinerede. Stævnepladsen var den samme som dagen før, så det

var det velkendte kagebord, der mødte os.

Det var godt, at vi havde rutinerede kræfter med til at vise os hvordan stafetskifte foregår

på tysk. Vi er vant til, at den forudgående løber giver kortet til den næste, men sådan

er det bestemt ikke i Tyskland. Her får efterfølgende løber kortet af officials på vej

ind i skifteboksen. Kortet er en kuvert, som først må åbnes, når skiftet er sket. Heldigvis

havde arrangørerne lavet en lille opvisning af, hvordan skiftet skulle foregå, så vores

stafetskifte foregik gnidningsfrit.

Konkurrencen fik et dansk indslag, idet Tisvilde Hegn OK skiftede som de første i hovedklassen

– Thomas Jensen viste de andre skosåler. For os andre var der god indbyrdes

dyst mellem de to Odensehold, hvor Odense 2 var foran indtil midt på 3. tur. Det

blev en smal sejr til ”ungdommen.”

Efter en god dag stod den på en længere togrejse nordpå, så kl. ca. 22.30 nåede et par

trætte orienteringsløbere Odense Banegård.

Området kan varmt anbefales. I 2012 er der WMOC (veteran-VM) i området 1-8. juli,

så der kan papegøjedragten eller den mere moderne klubdragt blive luftet.

Jakob Q

www.odense-ok.dk

11


Jeg er på toppen …

Jeg har gjort det igen – gennemført Himmelbjergløbet, altså.

Jeg ved godt, at Himmelbjergløbet ikke er et orienteringsløb men et motionsløb, og jeg

ved godt at det på det grundlag måske ikke hører hjemme i OO’s klubblad. Men for

mig er det hvert år den præstationen som får mig til at ranke ryggen. – men altså først

når jeg igen kan gå ordentligt efter den årlige tur ned og ikke mindst op af ”bjerget”.

Som altid afholdtes Himmelbjergløbet i dag, på den sidste søndag i oktober. Det har

den fede fordel at vi kan vende os om og snorke en time ekstra natten inden, fordi vi

går over til vintertid. I dag, søndag den 30/10, blev 2011-udgaven af Himmelbjergløbet

så afviklet, med et maks. deltagertal på 1800 løbere.

Jeg havde fyldt bilen op, og Asger. Ellen, Adam og jeg, samt Nicklas, som er ungdomsløber

i Horsens OK, havde taget turen til Midtjylland for at deltage.

Jeg havde med tilfredshed tilmeldt mig 9,6km-turen, men Adam og Ellen havde løbet

15,1 km sidste år så det var de jo nødt til at gøre igen i år – og hverken Asger eller

Nicklas ville stå tilbage for dem, så de fire unge mennesker valgte altså at pine sig selv

længst muligt, og op og ned af de stejle bakker ved Himmelbjerget. Jeg blev på intet

tidspunkt misundelig på dem over den beslutning! Udover mig og 15,1km-løberne var

der adskillige fra min Skovbjerg-familie som også skulle løbe. Sidste år havde familien

Skovbjerg 25-års-jubilæum som deltagere ved Himmelbjerg-løbet, og vi havde benyttet

lejligheden til at få lavet fine blå familietrøjer, så jeg kan nu til enhver tid løbe en tur i

min fine trøje med rygmærket ”Skovbjerg family racing team” – stik den!

12 www.odense-ok.dk


I dag var vejret perfekt til løb – gråt ”smudsigt”, men tørt. Som garvede deltagere havde

vi alle o-sko på til turen. Rigtig mange var misundelige på os, når vi kunne tage den

i rask galop på de smattede stier og ned af de stejle bakker, der hvor de fleste andre var

bange for om de kunne stå fast.

Selve løbeturen er der ikke så meget at fortælle om – det skal opleves. Det kan vel

bedst beskrives som den ondeste o-bane i de stejleste bakker i Danmark, men uden

kort, og trods alt hele vejen på små og store stier.

I morgen ved jeg at jeg vralter som en and, men samtidig kan jeg gå med det lille drilske

smil om munden som kommer når man har været med til noget man egentlig er lidt

stolt af. Jeg vandt ikke i min klasse (Damer 40-49), jeg kom såmænd bare i mål nogenlunde

midt i feltet, men det er ligegyldigt – igen i år, hvor jeg deltog ca. for 20. gang,

har jeg vundet over Bjerget!

Tak til Himmelbjerget, tak til Silkeborg Idræts Forening, som arrangerede, og tak til

Ellen, Asger, Adam og Nichlas, fordi I ville med, og fordi I ikke narrede mig til at løbe

længere end jeg gjorde.

Jeg håber at flere fra klubben har lyst til at være med til næste år, når det igen er tid at

tage kampen op mod Himmelbjerget. Se mere på www.himmelbjergløbet.dk, og sæt X

i kalenderen den 28/10-2012.

Venlig hilsen

Lisbeth Skovbjerg

www.odense-ok.dk

13


Velkommen til de nye ansigter i klubben, vi glæder os til at se jer i skoven:

Henriette Lunde Johansen

Kristian Jørgensen

Trine Hjernø

Augustas Bloze

Brigita Bloze

Michael Vilhelmsen

Joachim Oxhøj

Kristina Bendtsen

Rune Kjølby Andersen

Camilla Gravesen

Isabella Erica Pasch

Magnus Mølgaard Nielsen

Mikkel Mølgaard Nielsen

Jakob Dreisig

Jeanette Dreisig

Louise Dreisig

Tobias Dreisig

14 www.odense-ok.dk


www.odense-ok.dk

15


Ungdomsafdelingen, efteråret 2011

Det er blevet mørk efterår, vi er gået over til vintertid. Og vi har glædet os – for nu

rykker ungdomstræningen ned i klubhuset, hvor vi har base for næsten alle træninger

de kommende måneder. Husk for en sikkerheds skyld altid at tjekke på hjemmesiden

hvor vi træner, og hvad momentet er – og ikke mindst om du har kagetjansen!

Vi glæder os til at træne for os selv i ungdomsafdelingen, i voksenafdelingen er der

rigtig mange deltagere, og det er selvfølgelig dejligt, men det kan næsten tage pusten

fra ungdomsløberne, når ungdomsløbere og voksenløbere træner sammen om torsdagen.

Derfor glæder vi os – fordi vi skal have det lidt for os selv i klubhuset, uden en

masse ”overflødige” voksne som fylder det hele.

Vi starter vores vintersæson med fællesspisning efter

træningen, ungdomsafdelingen ”arvede” en masse pølser

som var blevet i overskud ved Fynbokarrussel-finalen, og

de egner sig fortrinligt til at blive forvandlet til hotdogs.

Den 19/11 planlægger trænerne et arrangement specielt

for de ældste ungdomsløbere. Indholdet af arrangementet

er indtil videre hemmeligt, men jeg har opsnuset at det

bliver hårdt, rigtig hårdt, og det bliver fedt! I det nye år

håber vi på at lave et arrangement specielt for de yngste

ungdomsløbere, men det er ikke fastsat endnu.

Og så lige en bøn: Sidste torsdag, da vi trænede på Stige Ø, var der afbud fra flere ungdomsløbere.

Det er OK, der er heldigvis ikke mødepligt til træningerne, men jeg vil

gerne bede om, at et afbud ikke først kommer en halv time før løbet hvis det er muligt.

Og så vil jeg godt beklage mig over, at der var et par stykker som slet ikke dukkede op

til træning, og som ikke havde meldt afbud – det er bare ikke godt nok!

Og til sidst vil jeg byde velkommen til Isabella og Louise, vi håber I bliver rigtig glade

for at løbe i OO, og at I får verdens bedste kammerater i ”vores” klub.

De bedste, løbske hilsner

Lisbeth

Ungdomssiderne

16 www.odense-ok.dk


www.odense-ok.dk

Ungdomssiderne

Ungdomstræning

hver torsdag

Jægerhuset

Åløkkeskoven

Husk at melde afbud—men altså kun, hvis du

ikke kan komme

17


Torsdag d. 24. november 2011

Indbydelse

Mødested: Jægerhuset, hvorfra der er fælles afgang til start.

Kort: Uhh…… hemmeligt

Baner: Bane 1: SVÆR

Bane 2: LET

Start: Ca. kl. 18.00, put’n run

Klasser: Alle løbere på den svære bane deltager i

klubmesterskabet.

set:

Efter løbet fejrer vi klassevinderne i klubhu-

Natugle (Bedste tid på den svære bane)

Ungugle (Bedste tid blandt alle H/D -16)

Gammelugle (Bedste tid blandt alle H/

D 35-)

Letugle (Hurtigste løber på let bane)

Oldugle (Længst tid i skoven uanset

bane)

18 www.odense-ok.dk


Særlige krav: Det er kun tilladt at løbe med HÅND-

HOLDT lygte, altså ingen pandelamper.

Præmier: Vandrepokalen ”Natuglen” går til klubmesteren,

derudover præmier til øvrige ugler og en

lille overraskelsespræmie (o:

Tilmelding: Link: http://o-fyn.svok.dk eller mail: tilmelding2009@odense-ok.dk

www.odense-ok.dk

eller sms: 23 35 21 53.

19


Juletur til Langesø

December og julen er traditionernes tid. Og i OO gør vi ingen undtagelser:

Vi arrangerer igen i 2011 den hyggelige og sagnomspundne juletur

Søndag den 4. december i Langesø Skoven

Vi mødes kl. 10.00 ved Den gamle Smedje. Herfra går/kører vi i samlet flok

til et område, hvor vi må samle gran og andet til pynt i juledekorationen

Men allerførst går vi en tur i den skønne skov, og når vi har samlet pyntematerialer,

plejer der at komme en ”nisse” forbi med nogle godteposer til børnene

og gløgg til de voksne.

Tilmelding med antal voksne og børn til o-fyn.svok.dk senest den 1.12. 2010

Deltagelse er gratis for medlemmer af OO med familie.

Arrangører: Lis og Klaus Juel.

20 www.odense-ok.dk


Årets AHA-løb Indbydelse

Dato:

10. december 2011

Tidspunkt: 12.30

Mødested: Mc Donalds parkeringsplads, Sivmosevænget

2 (ved motorvejsafkørsel

50). Herfra kortegekørsel til Start.

Tilmelding: På O-fyn.svok.dk. Senest d. 7. december

2011. Hvis du ikke har en

makker, forsøger vi at finde en anden

halvdel.

Pris: 40 kr./deltager – 80 kr./hold.

Betaling: Betalingen skal ske senest ved tilmeldingsfristens

udløb klubvis til Odense

OK’s bankkonto: Reg 6845, konto

0001336181. Husk klubnavn som info

til modtager.

Ansvarsfralæggende Niels Rabølle Knudsen og Kim

stævneledere: Kongstad.

Om løbet: Traditionsrigt og særdeles hemmeligt,

men fyldt med fiduser og måske

en enkelt AHA-oplevelse. ALLE kan

være med – uanset kondition.Løbstid

max. 2 timer.

Kortet: Nyt og gammelt.

Efter løbet: Bad og omklædning i OO’s Klubhus.

Æbleskiver, gløgg og kaffe kan købes

efterfølgende. Præmieoverrækkelse

ud fra stævneledernes enevældige og

suveræne afgørelse.

www.odense-ok.dk

21


Nytårs Cross

Vil du

skabe en god samvittighed før aftenens festlige udfoldelser?

vise dine løbekammerat, at du er i topform?

ønske dine klubkammerater godt nytår?

Så deltag i OO’s Nytårs Cross fra Jægerhuset.

Start: 31.12.2011 kl. 10.00

Løbsområde: En ca. 3 km terrænbaseret rundstrækning fra Jægerhuset og henover

Åløkkeskovens højdepunkter

Deltagere: Medlemmer af OO samt alle andre interesserede (så har du gæster til aftenens

fest- tag dem endelig med!)

Distancer:

Nytårsslapperen: ca. 3 km

Nytårsforsætteren: ca. 6 km

Den ambitiøse: ca. 9 km

Der er en mindre præmie til første M og

K på hver distance, hvis mere end 5 deltagere

på distancen

Pris: kr. 40 til vederkvægelse efter løbet.

Betales kontant ved løbet.

Efter løbet er der champagne eller sodavand

og kransekage og lidt hyggeligt

samvær inden den hektiske optakt til

årets sidste aften.

Tilmelding senest 30.12.2011 på ofyn.svok.dk

22 www.odense-ok.dk


Natløb

Urene er stillet tilbage, dvs sommertiden er slut for i år.... dagene bliver kortere og

mørket ta'r over.

Men, kære løbere, det betyder ikke, at løbesæsonen er slut! For med mørket følger højsæsonen

for natløb og her er et lille overblik over kommende natløb indtil jul.

16/11 Øst Natcup Tokkekøb Hegn

DOF Introduktion til Nat-orientering Skovmarken Stadio...

17/11 Nord NightChamp Silkeborg Vesterskov

24/11 Nord NightChamp Grund skov

24/11 Natugle

30/11 Øst Natcup Rude skov

14/12 Øst Natcup Lille Hareskov

Ud over natløbene er der en masse kurser, både for voksne og ungdom.

Klubben står selvfølgelig heller ikke stille, tjek vores hjemmeside og hold dig orienteret

om aktiviteterne.

På gensyn i skoven!

Med venlig hilsen

Allan Grundsøe

Løbstilmelder

Vintertræningsløb

www.odense-ok.dk

_______________________________

Traditionen tro bliver der arrangeret træningsløb hver lørdag i januar og februar.

De første 6 løb vil udgøre en samlet vintercup med afslutning den 11. februar.

Derefter er der 2 løb mere, i begyndelsen og slutningen af skoleferien.

Det endelige valg af skove er ikke afsluttet, men der vil snarest komme nærmere oplysning

om tilmelding, terræner m.v. på hjemmesiden.

23


Aktivitetskalender

November

24. Natugle ??

December

4. Juletur Langesø

10. AHA-løbet ??

17. Julefrokost Jægerhuset

31- Nytårs-Cross Åløkke

Januar

24. Vintertræningsløb ??

14. Vintertræningsløb ??

21. Vintertræningsløb ??

28. Vintertræningsløb ??

Se også kalenderen på klubbens hjemmeside for yderligere detaljer

eller kalenderen i O-service for løb i Nord– og Østkredsen

24 www.odense-ok.dk


DM Stafet 10/9 i Vrøgum Øst

Nr. 1 Holger, Ayoe, Palle D/H185

Nr. 1 Torsten, Jørgen A. H75

DM Lang 11/9 i Gyttegård

Nr. 1 Ayoe Berg D50

Nr. 1 Inge Price Jensen D55

Nr. 1 Preben Christiansen H75

Nr. 2 Per-Oluf Andersen H65

Nr. 3 Torsten Boe Larsen H75

Divisionsturnering 9/10 i Årup Skov v. Åbenrå

Kampen om at forblive i 1. division næste år:

OO - FROS/Melfar 93-92

OO - Kolding OK 111-71

OO - OK HTF 100-90

Vi klarede altså skærene og skal næste år fortsat kæmpe om at komme i divisionsfinalen.

Klubmestre 23/10 i Silkeborg Nordskov

Karen Frederiksen D10

Ellen Skovbjerg D17-20

Gry Elmann D21

Katalin B. Kongstad D35

Lisbeth Skovbjerg D45

Inge Price Jensen D55

Jakob Mollerup H15-16

Mads Mollerup H17-20

Carsten Albertsen H21

Henrik S. Andersen H21

Morten M. Nielsen H35

Per Filskov H45

Kresten Madsen H55

Per-Oluf Andersen H65

Preben Christiansen H70

www.odense-ok.dk

25


Konkurrence:

Gæt en skov

Løsning på konkurrencen i sidste nummer

af klubbladet var:

Brahetrolleborg

Da ingen havde indsendt den rigtige løsning

tilfalder præmien fotografen og redaktøren.

Om Brahetrolleborg-skoven kan siges:

I august måned 2012 afholder OO DM i netop

Brahetrolleborg-skoven. Meget mere

herom på hjemmesiden og i klubbladet i løbet

af foråret.

26 www.odense-ok.dk


______________________________________________________________________

EMIT-brikker

Hvis du er en af de OO’ere som endnu ikke har købt din

egen EMIT-brik, så har vi gjort det lidt nemmere:

Vi har købt nogle Emit-brikker hjem i klubben, som klubbens

medlemmer kan købe for anskaffelsesprisen,

der er kr. 415,- pr. stk.

Kontakt Lisbeth på ungdom@odense-ok.dk eller tlf.

22761954 hvis du er interesseret.

www.odense-ok.dk

27


SAMARBEJDSAFTALE

MELLEM

BOLBRO PRINT

OG

ODENSE ORIENTERINGSKLUB

AFTALEN OMFATTER FØLGENDE KLUBYDELSER:

Klubben vil forsøge at udbrede kendskabet til

BOLBRO PRINT

gennem diverse opslag i klubbens lokaler, reklame på klubbens

hjemmeside og eventuelt i klubbens klubblade med

relevante annonceringer. Der annonceres efter mottoet:

"SPAR PENGE - TJEN PENGE”

"TJEN PENGE TIL DIN KLUB!"

BOLBRO PRINT tilbyder en række tjenesteydelser indenfor

genopfyldning af blækpatroner, samt toner til laserprintere,

salg af forbrugsvarer og god servicering omkring

hjemmets og kontorets printere!

28 www.odense-ok.dk


BOLBRO PRINT yder rabat på genopfyldning af blækpatroner

til printere og toner til laserprintere. Klubbens medlemmer

får 15% af den i forvejen lave pris og 10% af genopfyldningsbeløbet

overføres ubeskåret til klubben.

www.odense-ok.dk

ALTSÅ; ALT I ALT EN RABAT PÅ 25%.

Der vil blive afregnet når rabatlisten er fyldt op eller efter aftale

og beløbet vil blive indsat, efter nærmere anvisning, på

klubbens konto.

BOLBRO PRINT

HAUGES PLADS · MIDDELFARTVEJ 84

BOLBRO · 5200 ODENSE V

TLF.: 65 91 14 23 · MOBIL: 25 89 75 35 · FAX: 65 91 14 43

Mail: bolbroprint@gmail.com www.bolbroprint.dk

DET ER OS MED DE BILLIGE BLÆKPATRONER

SÅ PRØV OS!

29


Medlemsinformation

Klubben har følgende faste aktiviteter: (adresser på de ansvarlige se side 31)

Mandage Gymnastik Sct. Hans Skole oktober/marts kl. 20,00

Tirsdage Løbetræning Jægerhuset hele året kl. 18,00

Torsdage Ungdoms- Jægerhuset sommer kl. 18,00

Træning

Torsdage Svømning Svømmehallen skoleåret kl. 21,00

*) Universitetet

*)Vedr. svømmetiderne i svømmehallen ved Universitetet er de tildelte tider:

Torsdage mellem kl. 21,00 og 22,30. Man kan komme ind fra kl. 20,50.

For at få adgang kræves et adgangskort, hvor de anførte tidspunkter er indkodet.

Adgangskortene fås ved henvendelse til

Bjarne Rasmussen, Sanderumvej 8, 5250 Odense SV. Tlf. 6617 1698

Odense Orienteringsklubs bestyrelse

Formand

Kim Kongstad kongstad@bolko.dk 66 17 27 15

Næstformand

Carsten Lausten carstenlausten@hotmail.com 22 41 75 20

Bestyrelsesmedlemmer

Niels Rabølle nrk@lifa.dk 66 14 64 96

Merete Spangsberg merete.spangs@gmail.com 20 97 88 05

Ellen Skovbjerg ellenskovbjerg@hotmail.com 60 10 41 44

1. suppleant Tommy Iversen

2. suppleant Lars Peter Ellekilde

Uden for bestyrelsen:

Kasserer

Palle Møller Nielsen kasserer@odense-ok.dk 66 16 12 03

SYDBANK Reg. nr. 6845 Konto nr. 1336181

30 www.odense-ok.dk


Udvalg og kontaktpersoner

__________________________________________________________________

Løbstilmelding Allan Grundsøe 23 35 21 53

O-service og tilmeldinger, hvor intet andet er nævnt

tilmelding2009@odense-ok.dk

Løbskonto SYDBANK Reg. nr. 6845 Konto nr. 1336173

__________________________________________________________________

Aktitvitetsudvalg Klaus Juel 66 16 36 35

Arrangementsudvalg Steen Vestergård 21 48 71 94

Gymnastik Kirsten Zederkof 66 13 33 41

Kortsalg Erik Andersen 65 96 46 30

kortsalg@odense-ok.dk

Kortudvalg Torben Rasmussen 23 27 35 73

Klubhuset Jægerhuset

MTB-O Jørgen Løvendahl 77 34 31 77

Skovudvalg Svend Aage Andersen 30 80 51 88

Niels Rabølle 66 14 64 96

Tr.udv./Voksentræning Maja Bramming

Merete Spangsberg 20 97 88 05

Udlån af klubhuset & Svend Aage Jensen 66 16 33 92

tildeling af kodelås lyjesaj@gmail.com 22 75 87 20

Ungdomsudvalg Lisbeth Skovbjerg 22 76 19 54

Ungdomstrænere Ellen Skovbjerg 60 10 41 44

Rasmus Iversen 66 18 62 51

Webmaster Ole Balslev 62 63 36 40

ole.balslev@9net.dk

www.odense-ok.dk

31


Modtager: Porto

Afsender:

Alle OO-ere

ønskes en

Odense Orienteringsklub

v. Kim Kongstad

Prins Haralds Allé 18,

5250 Odense SV

rigtig glædelig jul

og et

godt nytår!

32 www.odense-ok.dk

More magazines by this user
Similar magazines