Hent Lone Stidsens præsentation i pdf-format - Lysnet

lysnet.com

Hent Lone Stidsens præsentation i pdf-format - Lysnet

Lone Stidsen

Forskningsassisten Designskolen Kolding


Baggrund for projektet

Uddannelse som tekstildesigner fra DSKD

Fokus på lys og akustik, rum og materialer

Indstillingsprojekt omkringkategorisering af lys

Afgangsprojekt ”Jelly in a bubble” armatur design.

Opstart af firmaet Lostdesign

Forskningsassistent Designskolen Kolding

Forhåbentlig snart Ph.D studerende


Kunstlys i hospitalsmiljøer

Projektets formål:

En undersøgelse af lysdesign og det perifere syns betydning for velvære.

At opbygge ny viden om æstetisk formgivning af kunstlys set i forhold til lysets påvirkning af det

perifere syn. Dermed øge mulighederne for at forbedre patientens oplevelse af hospitalsmiljøer.

At udføre et udredningsarbejde omkring kunstlysets regulering i forhold til komfortmæssige

værdier.

At producere ny viden om kunstlysets sanselige kvaliteter, de taktile egenskaber, det perifere lys’

komfortmæssige virkning og betydning på patienters helbredstilstand. Jeg antager, at vore

bagvedliggende oplevelser, vaner, kultur og geografi er altafgørende for, hvordan vi møder lyset

og dermed oplever det.


Undersøgelser

• Fremtidens sengestue

• Hospitaler i DK

• Lysets påvirkning af omgivelserne

• Genkendelighed- hjemlighed


Enestue

Udsigt til natur - orangeri

God plads til besøgende

Bruger har mulighed for at indtage rummet

Hjemlighed

Intelligent brug af intelligente værktøjer

Fremtidens sengestue

Region Syddannmark projekt


Hospitals research

Medicinerhuset i Ålborg

Helsingør hospital

Helsingør Psykiatrisk hospital

Herlev Sygehus

Kolding Sygehus

Righshospitalet

Nakskov sygehus

Rigshospitalets patienthotel

Skejby patienthotel


Herlev sygehus

Lyset og farverne

Brug af sengestuerne


Helsingør psykiatrisk hospital -

farven grøn


Getting there


Førstehånds indtryk


Beeing there


Skyggespil

- kunstlys og dagslys


Beeing there


Skyggespil

3 mininutter midt i marts


Sengestue i kunstlys


Hjemlighed


Hjemligt lys


Lysdesignet skal:

- opnå at der er et samspil

mellem dagslys og kunstlys

- have en funktionel plancering

- have plads til overraskelser og liv

- have bruger kontrol,


• New York, besøge hospitaler, James Carpenter

• Afprøvning af materialers luminansvariation

• Finde samarbejds partner

• Opsamling på projekt

• Undervisning

Next:


• Interaktive medier

• Industrielt design

• Tekstil design

• Tværgående fag

Designskolen Kolding - Lys


Interaktive Medier


Industrielt design 2007

Industrielt design


Industrielt design 2008

Armaturdesign

Nordisk lyskultur


Tværgående undervisning

More magazines by this user
Similar magazines