Februar - FDF Vejle 1. kreds

vejle1.mono.net

Februar - FDF Vejle 1. kreds

By løb

Lørdag

Den 21

20

FDF

Netvæks

VEJLE 1

38. ÅRGANG

Frbuar 2007

Nr. 381


Kredshus Randsborg 75 82 36 35

Formand Torben Elbek 76 63 70 00

Kasserer Else Rasmussen 75 82 72 35

Kredsledere Anja Hansen 75 84 10 45

Jesper From 21 67 00 53

Puslinge Susanna Steffensen 75 82 79 22

Tumlinge Trine Esmann 29 72 69 63

Pilte mandag Bjarne Berthelsen 75 72 26 79

Pilte Onsdag Jesper B. Hansen 25 11 98 19

Væbnere Erik Hansen 25 29 48 26 75 82 04 24

Seniorvæbnere Martin Lotzkat 72 12 50 96 75 72 72 81

Seniorer Steffan Hansen 40 97 14 55

Brass Band Anne Villadsen 75 85 43 45

Junior Brass Band Per Sørensen 75 83 98 44

Elev Brass Band Gunnar Videbæk 75 83 57 92

Rock Blåt Anders Michael Sørensen 60 17 16 06

Steel Band

Young Steel (12-14år) Tina Skouboe Noe 31 24 24 45

Randsborg

Højen-hytten Kurt Andersen 75 82 61 77

FDF-Butikken

Randsborg Udlån Erik Hansen 25 29 48 26

Kano Booking / Udlejning Torben Elbek 76 63 70 00

Webmaster Martin Lotzkat 72 12 50 96

www.fdf.dk/vejle1

2

FDF Vejle 1 er en del af Landsforbundet Frivilligt Drenge- og pigeforbund med i alt

ca. 30.000 medlemmer fordelt over 455 kredse i hele landet. FDF er en selvstændig

del af folkekirkens børne- og ungdomsarbejde. Lederne i FDF er frivillige og

ulønnede. FDF Vejle 1 er tilknyttet Mølholm og Vinding sogne og har i alt ca. 250

medlemmer i alderen 5 år og opefter.

Forsidebillede fra kredsweekenden 26-28-januar

Dalposten:

Medlem af FDF’s kredsbladscentral (medl. nr. 4009). Dalposten udkommer 10 gange årligt i et

oplag på 325 eksemplarer.

Deadline til næste nummer: 21 / 02 2007 til :Torbena34@gmail.com

Redaktør : Torben Andersen 75 82 19 10 Torbena34@gmail.com

!

" # $ $

%

" % &

' % % ( %

$

$ )

*% + ' +

% $ ,

% !

Det er en mulighed

$ $

Erik Steen

19


$

!

18

&

)*+

'

!

"

!

#

% $

#

# & #

& (

'

! & ,

- $./+-

+

! %')'- ! #

&

- 0

% 1" #

#

#

FDF Vejle 1 kreds beder endnu engang om en hjælpende hånd. Denne gang

til at vedligeholde udendørs arealet på vort pragtfulde område ved Højen hytten

i Gl. Højen.

Vi forestiller os at vi starter kl. 0900 med en gang kaffe og rundstykker. Hernæst

vil der så være forskellige praktiske opgaver vi skal have løst.

1. Vi skal have fældet en masse træer og krat på skrænten fra marken og ned

til selve hytten. Medbring motorsav og evtl. økse.

2. Vi skal have fældet et gammelt skur som tidligere blev brugt til brænde.

Tagplader og bliksider skal køres på lossepladsen. Medbring stor hammer,

trailer, koben; ja kort sagt: den helt store nedbrydningskuffert.

3. Vi skal have fældet vores lille ”lokumsbygning” ved bjælkehytten. Vi skriver

i skrivende stund år 2006 – og det er blevet svært at finde nogle der gider

sidde på en pind midt i skoven. Vi fjerner det lille skur. Medbring nedbrydningskufferten

samt næseklemme.

4. Vi skal have lavet ny trappe til bjælkehytten. Har du tømmerevner er dette

lige noget for dig. Venligst ring til Torben Andersen (7582 1910) i god tid, så

vi sammen kan planere indkøb af materialer.

5. Vi skal have lavet et lille nyt brædneskur. Så her er også brug for tømmerevner.

Venligst ring til Torben Andersen (7582 1910) i god tid så vi sammen

kan planere indkøb af meterialer.

Murerarbejde. Har du evner i denne retning har vi nogle mureropgaver

som vi skal have løst. Venligst ring for dette.

Vi satser på at alle opgaver vil være færdige inden det bliver mørkt. Vi er naturligvis

vært ved en fantastisk frokost – også produceret af ”giv en hånd” forældreklubben.

Ring til Torben Andersen – 40 83 11 82 – for tilmelding. Vi glæder os til at se

dig.

/Bestyrelsen

Arbejdsdag i Højen

Lørdag den 3. februar kl. 09.00

3


4

Pilte onsdag

Onsdag den 7 februar MORSE.

Onsdag 18.00- 20.00 på Randsborg

Onsdag den 14 februar Intet Møde VINTERFERIE !!

Onsdag den 21 februar MORSE.

Onsdag den 28 februar Storm lygter.

Venlig hilsen Jesper (25119819) , Sara (61858281) og Rene´

Fastelavn i Mølholm kirke

Søndag 18. februar kl. 10.00

Familiegudstjeneste i kirken og tøndeslagning bagefter

i sogne-husets kælder.

# $ ! ! ,

#

Sognepræst Finn Illum

Hej Seniorer

- % " " .,

/ %

"

0 1

#

/ 23

4 5( $ 5

!

"!

#

Spørgsmål så ring 40971455 eller

mail

mgbredsten@hotmail.com

Velmødt

Steffan & Søren

!

17


Brass Band:

Så er vi godt i gang med programmet,

vi skal spille til Jubilæums-koncerten

i Musikteatret

lørdag den 28. april.

Her i februar skal vi på vor

traditionelle arbejdsweekend,

og vi skal igen til

”Hylkedam”, hvor vi jo har

været tidligere en del gange

og derfor kender godt.

Det bliver i weekenden 23. –

25. februar, og der er sendt

særlige informationer ud.

Der er også sendt indbydelser ud til elev-weekenden 9.-11. marts her i

Vejle, nemlig på Mølholm Skole. Vi skal bruge instruktører, og jeg ved,

at der allerede har meldt sig nogle

af jer, og det er fint.

16

Fra Brassband-arbejdsweekenden 2006

Desuden husker vi, at Brass

Band´et om lørdagen skal spille en

lille koncert for elevstævnet. Tidspunkt

ikke fastlagt i skrivende

stund.

De numre, vi skal spille ved koncertstævnet

i Frederikshavn vil blive

udvalgt af programmet fra Jubilæumskoncerten.

2 &

& (

$ #% & # & '

2 &

& 0

( )) ! *

$ . &

$ 34 25-' .' 2' 0

$ 63 . )

7 4 + 8

+ 6 . &

, -

% 6369 :;

$ 6;33;3

5

5


6

$ %

PILTE

Mandag i Højen kl. 18.30 til 20.30

& ' ( ( " " #

#

(

" # % % ) ) (

(

* # (

! " #

Steel Band

Vi øver en masse nye numre og ser frem til en spændende 100 års jubilæumssæson.

Tænk, at FDF Vejle 1 har eksisteret i 100 år. Jeg er sikker

på, at de gode mennesker, der startede FDF-kredsen, aldrig havde hørt

om, at der var noget, der hed et Steel Band – mærkeligt at tænke på!

Vi holder overnatnings weekend på Randsborg fra lørdag d. 17. februar

kl.13 til søndag d. 18. februar kl.11. Her kan vi både få spillet en hel

masse og have det rigtig sjovt og hyggeligt sammen. Det er noget, vi

alle sammen glæder os til.

15


Juniororkestret:

Så blev sæsonen blæst i gang for juniororkestret.

Forude venter et spændende nyt år, nemlig

jubilæums-året for FDF Vejle 1. Det nærmeste

arrangement er elevstævnet i marts

måned, som vi forhåbentligt alle skal med

på. Det bliver en lærerig og sjov weekend!

Vi skal her i de næste måneder arbejde

med nogle helt nye numre, og det skal

blive sjovt at få det hele spillet sammen.

Vi kan også byde velkommen til to elever,

som er blevet dygtige nok til at komme op

i junior! Hans og Jeppe er nye ansigter i

juniororkestret - Velkommen til.

Eleverne:

I elevorkestret må vi klare os uden Hans

og Jeppe, som er rykket op i juniororkestret

– men det kan vi også sagtens.

Vi glæder os rigtig meget til elevstævnet på Mølholm Skole den 9.-11. marts,

hvor vi rigtig vil få et skub fremad.

Ellers skrider det rigtig godt fremad med enkeltundervisningen. Det er tydeligt

at mærke, at I alle sammen lærer noget fra uge til uge. Bliv ved med det!

14

Tumlinge

Vi tager atter hul på endnu et mærke. Forhåbentligt uden huller, går vi i

gang med at lære alt det nødvendige om førstehjælp. Ind i mellem er der

dog også tid til lidt ferie.

Her er programmet som det ser ud i februar:

d. 6. feb: Vi går i krig med førstehjælpsmærket

d. 13. feb: Intet møde, da vi meget hellere vil holde

vinterferie

d. 27. feb: Vi holder et lille førstehjælpsløb

d. 20. feb: I anledningen

af fastelavn, skal vi selvfølgeligt

slå katten af tønden!

Husk altid varmt tøj, da vi stort set kun er

udendørs!

Hilsen jeres dejlige ledere…

7


Væbner

Gryden, Parallelvej hver mandag 19. -21.

I januar havde vi et hold med til FDF Vejles netværksløb, som gik rigtig

fint – selv om det var regnvejr en del af tiden. I januar var der også

kredsweekeend på Skovbrynet på Fyn, hvor der også var en gruppe

væbnere med. Næste weekend bliver den 20.-22. april, hvor vi skal med

på pilte-væbnerstævne for alle pilte og væbnere i FDFs landsdel 6 (Fyn

og Trekantområdet).

Da alle vores møder foregår ude er det vigtigt, at I hver gang husker

varmt og vandtæt udetøj, lygte, dolk, KRUS og March & Lejr. Nogle af

jer er rigtig gode til at huske det – mens det for andre ikke går helt så

godt. Prøv at huske det – så bliver det hele nemmere for os alle sammen.

Husk også at ringe eller maile, hvis du en aften ikke kan komme til

FDF.

Klasseleder: Erik Hansen, tlf. 25 29 48 26, e-mail: ehansen@fdf.dk

8

Mandag den 5. Vi laver lygter af gamle konservesglas. Medbring

to glas – glassene skal være sådan, at gevindet på

det ene netop skal kunne gå ned over gevindet på

det andet glas.

Mandag den 12. Vinterferie.

Mandag den 19. Vi øver kompasgang i skoven i mørke – og så

forbereder vi nogle fireballs (ildkugler).

Mandag den 26. Mørketur til bunkeren i skoven.

Sidste chance for at medbringe egen sofa til "Huli-hovedet-mærket".

Sofaen skal være gammel og

kassabel – vi skal bruge 3 sofaer i alt.

Vi har fået lavet en plan over alle møder og ture m.v. for væbnere frem

til sommerferien, hvor vi skal på sommerlejr i den første uge af skolernes

sommerferie – fra den 30. juni til den 7. juli skal vi til Als. Du kan

se planen på www.fdf.dk/vejle1 under væbnere.

Tag med på elevstævne!!

En af de trofaste instruktører på elevstævnerne,

Anne Hedegaard Hansen

har sendt denne appetitvækker:

” I år er der elevstævne i Vejle d. 9.-

11. marts.

Når der er elevstævne, har bør-nene en

super mulighed for at spille noget nyt

musik, og for at møde en masse andre

børn, som deler samme interesse.

På elevstævne er der flere for-skellige

nivauer helt fra A-D. Ud over at der vil

blive spillet en masse, bliver der selvfølge-lig

også god mulighed til at få

leget en masse. Børnene vil kom-me

langt ved at tage med på sådan en tur,

da vi det meste af tiden selvfølgelig

sidder og spiller. Hvis der er nogen

der har været med på efterårskursus,

så kan man godt sige at det er lidt det samme. Man får spillet en masse,

møder nye venner, og nye instruktører, der vi være en masse glade mennesker,

og der vil være kage! :D

Jeg vil foreslå alle børnene at tage med, så sæt et kæmpe kryds i kalenderen,

så jeres forældre ikke glemmer det ;)”

13


12

! "# $%&& " '($) *)+,%%

-$) *)+&+, ...(!! " (

ER

RUDEN

KNUST?

Ring til glarmester

Ribe Landevej 100

Tlf. 7582 2919

Mobil 2095 2919

Kirstens Piils Vej 17

7100 Vejle

Tlf.: 76 40 04 24 Fax: 75 72 18 52

E-mail: hm@beck-moeller.dk

Professionel og personlig IT-rådgivning og support til

små og mellemstore virksomheder.

tartan music

byens førende

i musikinstrumenter

lyd og lys

discotek´s udstyr

lavvoltslys + indretning

udlejning af lys og lyd

slagtøjsafdeling

klaverstemning

rep. på moderne værksted

20 års erfaring

Havnegade 27

tlf: 75 83 99 10

fax: 75 83 98 98

9


10

Faste Møder

Dag Tidspunkt Sted Klasse

Mandag 19.00 - 21.00 Gryden Væbnermøde 5-6 Klasse

18.30 - 20.30 Højen Piltemøde 3-4 klasse

Tirsdag 17.30 - 19.00 Randsborg Puslingemøde 5-6 år

17.30 - 19.00 Randsborg Tumlingemøde 1-2 klasse

19.00 - 21.45 Randsborg Brassband

Onsdag 18.00 - 20.00 Randsborg Piltemøde 3-4 klasse

19.00 - 21.00 Randsborg Seniorvæbnermøde 7-8 klasse

19.00 - 21.00 Solhjem Seniormøde 15 –18-år

18.30 - 20.00 Randsborg Elev-afdeling (musik)

18.30 - 20.30 Randsborg Junior band

Torsdag 16.30 - 18.30 Randsborg Yung Steel

11

19.00 - 21.30 Randsborg Rock Blåt Multimusik

Brass Band elever, individuel undervoisning - Efter aftale

DIN LOKALE VVS-MAND

-VVS

-BLIK

-VENTILATION

STORHAVEN 7 TLF.: 70151510/70281531

Kommende arangementer

Dato dag sted aktivitet

23-25. febuar weekend ?????????? Brass band-weekend

28-29-30 januar weekend ! Kreds weekend

9-11. marts elevstevne vejle Koncert i forbindelse med elevstævnet lø

21 april koncert frederikshavn FDF-koncertstævne i Frederikshavn

28. april Onsdag musikteatret Jubilærums koncert

2. juni lørdag sydslesvig Danske årsmøder i Sydslesvig

18. juni mandag vejle grydefest

29, juni

1 juli

International musikkonkurrence

Nyborg musikafdelingen

Uge 27 ugeleje ???????????????? Sommerlejr

24—26 august Fredag—søndag Randsborg Jubilæums lejr

28 august Tirsdag Randsborg Fødselsdagskredsmøde

More magazines by this user
Similar magazines