Padlen nr. 497 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 497 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

497 - maj 2011

Vi gjorde det sku’ • Standerhejsningen 2011

Sankt Hans Aften •Kano Sommetur 2011

Tryggevælde Å-løb •Fra 0 til 55 – på et år!

Sorø Marathon • Evaluerings møde

BALI – 2. del ... og meget mere


Bestyrelse:

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen@svinninge.mail.telia.com

Turformand

Eva Henriksen

Ulkær 4, 2tv.

2610 Rodovre

35149044

kragen_eva@yahoo.dk

Motionsformand

Claus Lorentzen

Lavendelvej 18

2630 Taastrup,

2639 3966

clausl1957@gmail.com

Sekretær

Lilian Jørgensen

Holmelins tværvej 1A

2800 Lyngby

45889305

lienj@live.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2.Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.com

Indlæg til Padlen bedes sendt til:

ludmila.miklikova@velux.com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

2 3

Side

Aktivitetskalender 4

Vi gjorde det sku’ 5

Standerhejsningen 2011 9

Sankt Hans Aften 11

Aflysning 12

Kano Sommetur 2011 13

Tryggevælde Å-løb 14

Fra 0 til 55 – på et år! 16

Sorø Marathon 19

Vis Hensyn 20

Kajakkurser - Forår 2011 20

Evaluerings møde 21

Det må man ikke! 22

BALI – 2. del 23

Har I Hørt 34


Aktivitetskalender

Tirsdag den 14. juni kl. 19.00 Evalueringsmøde

Torsdag den 23. juni kl. 18.30 Sankt Hans Aften

Lørdag den 25. juni Sorø Marathon

8. - 24. juli Kano Sommetur 2011

Lørdag den 13. august Dalsland Kanot Maraton

Lørdag 24. sept. 2011 Mølleåens Blå Bånd

Hver onsdag 18.30 Grillaften

Fællesroning med instruktør (fortrinsret for ikke frigivne):

Tirsdage 18-20.00 31/5 - 27/9

Torsdage 18-20.00 2/6 - 7/7 + 11/8, 18/8

Søndage 10-13.00 5/6 - 25/9 (dog ikke 12/6, 26/6 og 7/8)

Begynderkurser:

28-29. maj

11-12. juni

25-26. juni

6-7. august

Svømmeprøve:

Mandage 18-19.00 29/6, 4/7 og 22/8

EPP” kursus:

4. juni 9-16.00 EPP2 kursus - dag 1

18. juni 9-16.00 EPP2 kursus - dag 2

Vi gjorde det sku’

Vi kørte atter engang Copenhagen

Spring Regatta fint igennem.

Indbydelse og program-lægning

kørte fint planmæssigt, det

nye tidstageranlæg voldte om

lørdagen en del ulemper, men

med godt overblik fra officials,

lykkedes det med kun en ½ times

forsinkelse lørdag formiddag, at

gennemføre de programmæssige

løb.

Resten af weekenden forløb fint, til

trods for det blæste op, blev løbs

afviklingen gennemført uden tids

forsinkelser.

Men vi svæver ikke på skyerne, de

er der stadig, og på flere punkter

skal vi blive bedre, og dette kan

blandt andet ske, ved en bedre

planlægning, flere personer til at

hjælpe.

Næstformanden havde i det tidlige

forår indkaldt til stævnemøder, hvor

4 5


planlægningen skulle finde sted,

men efter to møder, hvor kun et

fåtal mødte frem, var det omsonst

på disse møder at planlægge noget

som helst.

Men bestyrelsen lader sig ikke slå

ud, vi skal op på hesten, og så

fortsætte tidligere traditioners successtævner,

vi skal nok nå toppen.

Overskriften fortjener at bruges ved

nedtagning af materiel fra loftet i

LK, der skulle transporteres til Rostadion.

Samt nedtagningen søndag

aften af Rostadion og tilbage til

LK, sidstnævnte gør virkeligt ondt.

Du møder op på stadion lørdag og

søndag morgen klokken 6.30 og

kører hjem klokken 18.00. Lørdag

og søndag skal alt demonteres og

bringes tilbage til LK og lægges på

plads.

Den fortjener også at bruges flere

andre steder, Jan og Heidi som

vejere af både, ingen både slipper

igennem, hvis ikke vægten er

100%.

Vores programlægning, som Niels

bruger en hel uge på, fungerede

perfekt, og i år var Louise med

på sidelinjen. Vores kopiering af

resultater, tider osv. ville ikke kunne

gennemføres, hvis ikke Jane puttede

papir i printerne. Hun kunne acceptere,

at de ikke printede lige så

hurtigt, som hun ønskede sig. Men

denne accept kom kun fordi hendes

allerbedste ven Madsen, kunne få

hendes tempo til at falde ind i hans.

Derved gik resultatformidlingen op i

en højere enhed.

Boderne, stævnets økonomiske

sikkerhedsnet, blev godt styret, ikke

af en person men af mange, som

alle tog ansvar.

15 kilo kødsovs, som skal fordeles

over tilsvarende antal kilo pasta,

kan kun kvinder klare (siger de

i hvert fald), blev godt fordelt af

Kirsten, Jette, Karin, Lillian, Marianne,

Aksel med forklæde. Pølseboden

som altid kæmper en indædt

kamp om salget mod den store bod,

blev dette års taber. John og Aksel

forsøgte ihærdigt om lørdagen, men

en håbløs kamp.

Søndagen blev væsentligt bedre, i

hvert fald omsætningen af pølserne,

idet formanden trådte hjælpende til.

Aldrig er der langet så mage pølser

over grillen, aldrig er der betalt så

få. Mon ”hunden” omsætningsmæssigt

ligger begravet her?

Men vi må ikke glemme det udmærkede

team, der sidder i tårnet,

hjertet i stævnet, godt dirigeret af

Klaus og Aase, som videreformidler

resultaterne til Niels, Louise og

Ludmila, men alle godt overvåget af

overdommer Lau.

6 7


Når deres arbejde derefter er

færdigt, så får Sven Erik lov til at

bræge det hele ud til tilskuerne

samtidig med, at Jane hænger

resultaterne op.

Det der var lige så vigtigt, det var

dem, der havde taget motorbåds

certifikat, Kristian, Claus og Bent,

de skulle for første gang prøve at

sejle motorbådene sammen med

en hjælper, Kurt og Fred ved siden

af. Samtlige kunne dog få ekspertstøtte

af Kaj, som trofast gennem

mange år har været den første på

vandet med LKs motorbåd.

De gjorde det godt på vandet, men

desværre er vores melding den, at

der er ødelagt 2 gearkasser på to af

motorbådene til en anslået reparationspris

på cirka 24.000 kroner.

Men må straks tilføje, det var ikke

de både vores motorbådsfører

sejlede i.

Hvis vi hænger på den, vil overskuddet

være lig nul, så vi står

tilbage med en stor oplevelse!

Vi har nu rundet de 360 grader, og

vi gjorde det sku!

Formand

Standerhejsningen

2011

Ser vi på det beløb vi

tilbagebetalte i vedligeholdelses

depositum, og

det indtryk vi efterfølgende

fik af klubben, efter der var

skrubbet, vasket, fejet, pudset

vinduer, ja, så fortjener

samtlige fremmødte deres

egne rengøringspenge retur.

Det er mange år siden vi sad

bænket over 30 personer til en

forårs rengøring, en søndag

morgen klokken 8.00. til morgenkaffe

og dejligt morgenbrød

med det hele.

Umiddelbart så det ikke ud

som om, der var nogen, der

troede, det var et 1. maj

møde, det var det ellers lige

ved at ende med, da formanden

rejste sig og begyndte at

dele de fremmødte op i grupper,

som så efterfølgende gik

til den med rengøringen.

Det pynter altid når der kommer

forårsblomster, og det

gjorde det også i år, når de er

plantet, ja, så er det forår og

dagen, vi har standerhejsning.

Indimellem vridning af gulvklude,

blev der tid til at spise

et par pølser, og omkring

klokken 15.00 var kræfterne

ved at slippe op, og det blev

besluttet at stoppe for arbejdet.

8 9


Præcis klokken 16.00 bød formanden

de mange fremmødte velkommen

til standerhejsning, og som

altid en hjertelig velkomst til LKs

Æresmedlem Birgit Sødergreen.

Der var ingen båddåb, men formanden

lovede, at vi ikke skulle gå glip

af sådan en i år. Han måtte dog indrømme,

at det var svært at skaffe

sponsorer, men han ville lægge sig i

sele for at finde et par stykker.

Da standeren gled til tops, sagde

formanden at det var 74. gang den

røg til tops, han oplyste, at han

havde set det 53 gange før, hvilket

fik en af de nye medlemmer til at

spørge ham, om han kunne huske

noget fra han blev født!

Vi udbragte mange hurraer og sluttede

med LK længe leve. Derefter

var der vin og vand med diverse

snaks.

Klokken 18.00 var grillen klar, og

inden længe gik snakken mellem de

45 spisende LK’ere, og jeg gik hjem

omkring klokken 22.00 som en af

de sidste, en hård dag var slut.

Med for 4 gang

Sankt Hans

Aften

Torsdag den 23. juni er det Sankt

Hans aften, grill mutter vil gerne

bede jer om at I skriver jer på

listen, hvis i ønsker at grille med.

Har I venner eller bekendte med

denne aften, så sørg også for at de

skrives på, hvis de skal grille med.

Sidste år sløjfede kommunen bålet i

Folkeparken, i skrivende stund ved vi

ikke, om der bliver noget.

Sidste år tog vi til Marienborg, hvor

Statsministeren bød os indenfor til

båltale.

Vi har dog endnu ikke modtaget in-

vitationen, så det kan tyde på, at der

måske bliver valg, og usikkerheden

om hvem der residerer på Marienborg,

er så ikke sikker.

Men selvfølgelig kan vi underholde os

selv, så kantine mutter opfordrer dem,

der har forslag til underholdningen om

at kontakte hende, gerne et musisk

indslag medens vi griller.

Vi ses den 23. juni klokken 18.30 til

grill.

Kantinen

10 11


Aflysning

Desværre var der ikke nogen, der

ville være turleder på Kristi Himmelfartsturen.

Begrundelsen er, at hvis ikke man

kan komme gratis med som turleder,

så vil man ikke tage opgaven på

sig. På spørgsmålet om, hvem der

skal betale for turlederens udgifter,

så er svaret, at det skal de andre

deltagere.

Det vil bestyrelsen ikke godkende.

Man deles om udgifterne, uanset

om det er en kanotur, en hyttetur

eller et kajakarrangement. Hverken

klubben (læs: medlemmerne) eller

de øvrige deltagere i ture skal

betale for, at turlederen kan være

gratis med.

Så fik jeg besked ad omveje – hvorfor

mon folk ikke henvender sig til

mig? Skammer de sig, eller hvad?

– jeg fik besked om, at der alligevel

blev en tur.

Glad blev jeg. Ikke for min egen

skyld, men for dem, for hvem turene

er årlige højdepunkter, og som jeg

virkelig under at komme af sted.

Min glæde varede ikke længe. Det

viste sig, at det var dem, der ikke

ville være turledere, der slog sig

sammen om at lave en privat tur for

sig selv og hinanden, så de kunne

komme af sted til Kristi Himmelfart.

Var der nogen, der sagde klubånd?

Jeg undrer mig.

Turformanden

Kano

Sommetur 2011

Der er planlagt en sommertur i

ugerne 28 og 29, dvs fra og med

fredag d 8. juli til og med søndag

d 24 juli.

Nu er der så det problem, at dem,

der plejer at lede turene, har meldt

fra. Det betyder, at der ikke er nogen

turleder og heller ingen planer

om, hvor turen skal gå hen.

Jeg ser meget gerne, at turen bliver

til noget, selvom jeg ikke selv kan

være med, for jeg ved, at for nogle

i klubben er denne tur en tilbagevendende

god oplevelse.

Jeg vil derfor opfordre alle jer,

der gerne vil på tur, til at stikke

hovederne sammen og se, om I kan

finde en løsning, så I kan komme af

sted. Nogle af jer har været på tur

så mange gange, at I må have en

fornemmelse af, hvad der skal til.

Hovedsagen er, at en af jer vil stå

som den ansvarlige, der passer

på penge og eventuelle færgebilletter.

Og så at der er en chauffør,

selvfølgelig.

Bil og trailer er reserveret.

Hvis I finde ud af noget – og det

håber jeg – så lad mig det vide.

Kan I ikke få fat i mig (jeg kan være

på ferie) skal I blot i første omgang

meddele Madsen, at turen bliver til

noget. Dette af hensyn til reservation

af bil og trailer (der er nogen,

der står i kø).

Er der vanskeligheder, der skal

overvindes, så kontakt mig – jeg

hjælper gerne, både med at løse,

hvad der måtte være og forenkle

det, der bliver indviklet.

For en sikkerheds skyld: Mit tlf nr:

52670332 og min email:

kragen_eva@yahoo.dk

Turformanden

12 13


Tryggevælde Å-løb

søndag den 1. maj 2011

Søndag den 1. maj kl. 7.15 mødtes

12 LK’ere i klubben for at deltage

i Tryggevælde Å-løbet ved Køge.

Der kom to afbud samme morgen.

Allan kunne ikke finde sin bilnøgle!

Det betød imidlertid, at vi kunne

have alle bådene på traileren.

Cirka kl. 8.00 var vi så på vej til

startstedet, Tingbroen, Ammerup

nord for Hårlev. Starten skulle gå kl.

10.00. Vi havde aftalt at ro de første

11 km. til slusen inden Køge Bugt.

Man kunne også fortsætte yderligere

tre kilometer over Køge Bugt

til den arrangerende klub Køge

Kano- og Kajakklubs klubhus på

Søndre Mole i Køge.

Vejret var flot med solskin men lidt

køligt og blæsende, alt i alt perfekt

kajakvejr. Det havde da også

trukket mange deltagere til - ca.

300. Der var noget kaotisk på parkeringspladsen,

hvor det kneb med

pladsen. Claus og Christian kørte

biler og trailer til målområdet og

kom så retur. Vi startede derfor ca.

kl. 10.15.

Nogle af de unge drenge havde

glemt deres pagajer og vist også

deres madpakker. Problemet med

pagajerne blev løst af Køge Kano-

og Kajakklub, der venligt udlånte

nogle af deres.

Starten var lidt speciel, idet man

skulle ned ad en stejl brink til en

temmelig gyngende pontonbro, men

med lidt hjælp kom vi alle sikkert

ud på åen. Det var en meget smuk

tur gennem forårslandskabet. Åen

snoede sig, og der var rigtig mange

gule engkabbelejer. Jeg fulgtes

med Eva på hele turen. Ludmilla

og Karin kom sammen bagefter, og

de fortalte stolte, at de fik overhalet

hele fire kajakker, der gerne ville af-

LK-resultater:

give vidneerklæring på bedriften.

Vi blev på et tidspunkt overhalet

af Claus. Man skulle tro, at han

havde fået påmonteret motor.

Bagefter kørte vi til klubhuset i

Køge, hvor vi blev beværtet med

sandwich og et stort udvalg af

kager. Jeg fik også hilst på en

bekendt fra Køge Kano- og Kajakklub.

Herefter gik det hjemad til Lyngby

Kanoklub, hvor nogle blev til

standerhejsning og andre tog

hjem. En stor tak til Claus og

Christian for at arrangere vores

deltagelse i løbet, der kan anbefales

til alle uanset alder og

kondition.

Anne Grete Valeur

Nr. Navn Tid Km/t

347 Thorbjørn Olafsson 01:04:15 10,31

349 Lars P. Hansen + Emil 01:05:00 10,15

335 Christian H. 01:09:59 9,43

350 Claus L. 01:12:26 9,10

346 Anne Grete Valeur 01:23:10 7,95

334 Eva Henriksen 01:23:18 7,93

345 Nicolaj Scnnack 01:23:34 7,90

339 Victor Scnnack 01:23:58 7,86

355 Ludmilla 01:28:05 7,50

354 Karin L. 01:28:20 7,47

342 Simon Scnnack 01:32:13 7,17

14 15


Fra 0 til 55

– på et år!

Fra 0 til 55 – på et år!

For et år siden havde jeg aldrig

siddet i en kajak. Og nu har jeg

– sammen med 7 andre overmodige

kajakolleger – netop modtaget

bekræftelse på min deltagelse

i Dalsland Kanotmarathon

i august. Distance 55 km …. Det

er både langt og langt ude!

Af Kith Krog

I mange år har jeg løbet rundt om

Lyngby Sø og misundeligt tænkt

”at det der kajak godt nok så nemt,

fredfyldt og naturskønt ud”. Ja, jeg

ved ikke, hvorfor det tog så mange

år at komme til den konklusion, at

jeg jo sådan set bare kunne melde

mig ind i en klub og komme i gang.

Sidste år i juni måned kom åbenbaringen

så, og jeg kontaktede

klubben her. Og pludselig var jeg

på begynderkurset. Fedt. Derefter

skulle der ca. 50 kilometer i armene

– en frigivelse - og endelig lå

Mølleåens vande åbne for mig. Og

det var faktisk hensigten, at jeg så

kunne ro en aftentur i ny og næ, når

vejret, tiden og lysten tillod det.

Ærligt talt, så virkede de ”andre” erfarne

roere – jeg mødte på broen –

noget sammenspiste og ambitiøse,

så jeg skulle da ikke blande mig i

det selskab. (Jo, gu’ havde jeg da

lyst – men hvordan går man lige til

sådan en gruppe?).

Jeg tror faktisk, at det var en kvik

bemærkning en aften (jo, man kan

jo have sine lyse øjeblikke, hvor

næsten alle hæmninger slippes) og

responsen var ”Hvorfor ror du ikke

ud med os?”

Det gjorde jeg så. Og det var

vældigt hyggeligt, synes jeg – lige

indtil det gik op for mig, at det var

holdet, der ambitiøst trænede til

Tour de Gudenå, som lå sidst på

sæsonen.

Mine manglede kajak-muskler

gjorde vildt oprør og min sunde

fornuft sagde mig, at jeg var fuldstændig

på gale vandveje. Men

heldigvis var holdet så hyggeligt og

min stædighed så stor, så jeg holdt

ved. Nå, ja – jeg deltog altså ikke i

Tour de Gudenå (som er på 57 km

fordelt på to dage) men jeg mødte

troligt op til træningen de fleste

gange og dannede bagtrop. Nogen

skal jo ligge sidst.

Mange af mine ”nye venner” deltog

i Gudenå løbet og var absolut

mere horisontale end vandrette i

humøret, da de kom hjem fra løbet.

Det havde været en rigtig god

oplevelse – kan jeg forstå.

Efter en lang og hård vinter med alt

for stift vand – er holdet igen samlet.

Nye er kommet til, og andre har

fået andre ambitioner (eller også

kunne de ikke lide selskabet - som

også kan være ret plat til tider…. ).

Og en af mine kajakolleger- Tina -

har fået den helt uimodståelige ide,

at nye mål skal nås. Og dette mål

er så Dalsland Kanotmarathon (der

også gælder kajakker) – som er en

distance på 55 km, der skal roes

på en dag. Der er 4 overbæringer

– hvoraf den længste er ca. 400

meter.!!!

Fåk, siger jeg bare - på godt nudansk!

Hvor var min beskedne

selvindsigt dog henne, da vi udfyldte

tilmeldingsblanketten?

55 km – det svarer til Bagsværd Sø

rundt – ni (9) gange uden at skære

hjørner! Lige nu kan jeg ro fra klubhuset

og ud og rundt om Bagsværd

to gange (med afskårne hjørner)

og hjem igen. Men så kan jeg altså

næsten heller ikke bære kajakken

ind fra broen og til rette hylde nummer

af bar træthed!

Nu har jeg aldrig haft smag for

16 17


tudekiks – så nu bider jeg tænderne

sammen, finder mig i Claus’ (en af

mine meget vellidte kajakolleger)

vandede vittigheder, en øm krop

og et par hænder som er ved at

transformere sig fra feminine til

maskuline – idet der nu er anlagt

hård hud på udvalgte steder. Jävla

Dalsland (lidt nordøst for Göteborg)

skal da indtages – og det skal ske

ad vandvejen i Kajak!

Og udover at der heldigvis er nogle

måneder endnu til 13. august,

så kan man jo også snyde lidt –

har en af de andre hvisket mig i

ørene. Man kan faktisk købe en

lille letvægtsvogn til at transportere

kajakken på ved overbæringerne –

og det er helt lovligt. (Tror jeg nok –

men det lover jeg at undersøge).

Udover at denne artikel er ren

selvterapi (for nu bliver det da

endnu sværere at kapitulere, når

det personlige mål er trykt i Padlen)

så er denne artikel også et hip til

dig, som har det ligesom jeg havde

det sidste år, hvor jeg var helt ny og

alene på broen. Måske vil du gerne

have selskab på din aften-hygge-rotur

eller træne mere målrettet med

andre?

Brug mailing listen, som du finder

herunder. Tag ud sammen med

andre, mæng dig på broen og til

grillaftnerne. Og før du ved af det,

så har du måske også sat dig et

langt ude mål .

Fortsættelse om Dalsland følger,

naturligvis ….. måske!

Kith

Er du interesseret i at deltage i

træningen bedes du sende en mail

til

LORENTZEN@privat.dk

med overskriften ”Træning jatak” og

endvidere lige fortælle hvor lang tid

du har roet.

Sorø Marathon

den 25. juni

Sorø Kajakklub inviterer den 25.

juni til et kap- og motionsløb rundt

på Sorø Sø. Udsigten byder på

skovklædte breder og flot udsigt til

Sorø Akademi og springvand på

søen. Maratondistancen er på 21

km, som er søen rundt 3 gange, og

trimdistancen er på 7 km.

Har du lyst til at deltage i løbet

sammen med andre motionister, så

skriv dig på tilmeldingslisten, som

hænger i klubben. Prisen for at

deltage i løbet er kr. 150,- og tilmeldingsfristen

er den 16. juni.

Hilsen motionsudvalget

18 19


Vis Hensyn

Kursister har fortrinsret

til kajakkerne

Ror du i en klubkajak bedes du være tilbage inden kursusstart eller

fællesroning.

Kursisterne har fortrinsret til kajakkerne ved planlagt kursus- og fællesroning.

Datoer og tider er slået op på tavlen samt på hjemmesiden.

Du er selvfølgelig velkommen til at tage ud, i de både som ikke bliver

brugt, når holdet er taget afsted. Er du i tvivl kan du altid spørge den instruktør

som skal ud med holdet.

Louise

Kajakkurser

Forår 2011

28-29/5 9-16.00 Begynderkursus

11-12/6 9-16.00 Begynderkursus

25-26/6 9-16.00 Begynderkursus

6-7/8 9-16.00 Begynderkursus

4/6 9-16.00 EPP2 kursus - dag 1

18/6 9-16.00 EPP2 kursus - dag 2

Fællesroning med instruktør (fortrinsret for ikke frigivne):

Tirsdage 18-20.00 31/5-27/9

Torsdage 18-20.00 2/6-7/7 + 11/8, 18/8

Søndage 10-13.00 5/6-25/9 (dog ikke 12/6, 26/6 og 7/8)

Svømmeprøve:

Mandage 18-19.00 29/6, 4/7 og 22/8

Evalueringsmøde

- tirsdag den 14. juni

Til jer kraftkarle og kvinder som

var hjælpsomme ved Copenhagen

Spring Regatta, lørdag og

søndag, indbydes i hermed til

en kop kaffe og et par småkager

klokken 19.00.

Meningen med mødet er en evaluering

af regattaen, både det positive

som det negative. Det er vigtigt, at

bestyrelsen får ekstra værktøjer, så

vi står endnu stærkere hvis vi skal

lave den i 2012.

Så hvis du kommer forberedt, så vil

kassemester Jane også være det,

idet hun vil tilbagebetale dit indbetalte

vedligeholdelses beløb.

Men for at være sikker på, at hun

har penge nok med, bedes du give

en tilbagemelding til denne mail om

du kommer tgjerluf@post.tele.dk

senest den 10. juni!.

Udvalget

20 21


Det må man ikke!

Vi er efterhånden mange der tager

ud og ror, mange gange indenfor

samme tidsrum. Flere og flere tager

den kajak de vil ro i, lægger den ud

på bukkene på broen inden de er

omklædte.

Derefter går de ind og klæder om,

og der kan sagtens gå omkring 10 -

15 minutter med denne handling.

I mellemtiden skal dem der enten

komme ind fra træning, eller dem

Det skal du!

Så snart du kommer ind for træningen,

skal du tørre din båd af, og

lægge den på plads, hvorefter du

kan gå i bad. Husk det samme med

din paddel eller pagaj, den skal

også på plads.

der har klædt om først, så bruge

bukkene, men desværre er der ikke

plads, idet de forudbestilte kajakker

optager bukkene.

Så vis hensyn, klæd om før du

lægger din kajak ud på bukkene,

og det skal pointeres, det er forbudt

at lægge klubkajakker direkte

på broen, idet der kommer alt for

mange ridser i bådene.

Overholder du ovenstående, tager

du et stort hensyn til dine klubkammerater,

og alle slipper for at høre

vredesudbrud for dem der enten

kommer ind eller skal ud.

Viceværten

BALI

fra 9.november til 6.december 2010

22 23

2. del

I UBUD triller jeg rundt en hel dag,

for at finde det rigtige logi, hvilket

for mig betyder stilhed og idyl. Det

lykkes næsten. Hos RAHAYU Bungalows

får jeg min egen romantiske

hytte længst tilbage i parken, hvilket

betyder, at den eneste støj er

hanegal . Den er til gengæld også

så hæftig, så der ikke er nogen fare

En lille beretning i tilfældig

rækkefølge fra den anden

side af kuglen fortalt af en

ydmyg gammel kaptajn.

for at sove for længe. Balineserne

har den sunde indstilling, at hønsefugle

også har ret til et sexliv, så derfor

er der masser af haner, og ikke

som i Danmark hvor hanekyllinger

straks slagtes og hønerne bures

inde. Desuden er der prestige i, at

ha’ de flotteste og stærkeste haner,

idet de skal deltage i hanekampe,


selv om det ved lov er forbudt. Jeg

spø’r husværten: Hvordan kan I

afholde offentlige stævner, når det

er forbudt. Joooo, - det kan vi ved

at få” special license”, som betyder,

at man bestikker den lokale

politimester, som så i øvrigt selv

møder frem og satser penge på

kampene. Og som han siger: Loven

er lavet for at imødegå krav fra

højtråbende udenlandske Animal

Wellfare organisationer, og så gør vi

forresten som vi plejer. Næ, der er

ikke meget flinkeskole eller danskerforbud

/ registrering over feltet

her. Befriende, men måske synd for

hanerne.

Min bungalow er vel 40 m2 og

ligger i familiens private park med

egne små templer og de smukkeste

omgivelser med alskens farverige

blomster, som jeg slet ikke kender

navnene på. Hytten er forsynet med

varmt bad og fane i loftet og en stor

dobbeltseng med myggenet hængende

ned fra loftet, og en privat

fastboende mega-gækko boende

på en af loftsbjælkerne. Den er

uhyre venlig, at skide præcis det

samme sted på gulvet hver nat,

så jeg har mulighed for, at nå frem

til morgenbadet uden gækkolort

mellem tæerne. Der er en skøn

overdækket terrasse, hvor jeg hver

morgen ved 6 – 7 tiden, får serveret

morgenkomplet, te, kaffe, omelet,

linsekage med tomat og frugtskål

med babybananer ananas og

papaya. Her sidder jeg et par timer

og læser / skriver og ”administrerer”

imens der rundt i parken er tændt

nogle ganske små bål med våde

planterester fra eucalyptus hen

over, så der afgives en smule røg,

der holder myggene væk. Kun et

par dage var der en enlig Kineser i

en af de andre hytter, ellers har jeg

haft parken helt for mig selv. Hele

herligheden inkl. morgenmad koster

100.000 IDR= 60 dkr/dg. Det skal

tilføjes, at selv om der gøres rigtig

meget for skønhedsindtrykket, så

er der her som overalt i de varme

lande, en udbredt tolerance over

for manglende funktionsduelighed

og almindelig vedligeholdelse. Jeg

har netop været på marked og

købt lampe og en forlængerledning

med snydestik, for at ha’ lidt mere

end blot en 5 watts sparepære i

en delvis uisoleret ledning i loftet

5 meter oppe, og en sølle stikkontakt,

som sidder ude på terrassen.

En hængelås til døren er der også

blevet råd til. Og jeg tumlede et

par timer med myggenettet, idet

der ikke var nogen krog i loftet, det

kunne hænge i. De synes det er ret

morsomt, at jeg selv har afkalket

badeværelset. Det anede de ikke,

at man kunne, og de har da slet

ikke set, at det var noget der ku’

udføres af en mand. Nu ved de det,

men det ændrer ikke noget. SMIL

Familien som ejer resortet, er ellers

enormt søde og servicemindede,

og fruen på 35 år, som er total

øjenfryd, tripper hver morgen rundt

i fantastisk smuk klædedragt, mens

hun dekorerer terrasser og huse

og gangstier med små fine bastbakker

med duftende blomster og

røgelsespinde, som iflg. Hindutradition

er nødvendigt for god karma

og lykke netop i dag. Besynderligt

at en lille ø som Bali, som cirka er

på størrelse med Fyn, som den

eneste ø midt i verdens folkerigeste

muslimske samfund Indonesien

med vistnok 280 millioner mennesker,

har kunnet bevare status

som Hinduer. Og jeg skal love for,

at de skilter med det. Jeg studerede

kalenderen med officielle helligdage,

hvor diverse guddomme og

traditioner fejres. Utroligt at de har

tid til noget som helst andet.

Det er altid spændende at finde

små listige steder med god lokal

mad til rimelige priser. Denne gang

er det så heldigt, at resortet jeg

bor på, er nabo til UBUDs bedste

madsted. Det ejes af en lille rund

og sød Balineskisk kvinde ved navn

SITI, som har rejst jorden rundt

med sin Balinesiske madkunst, og

hun har under rejserne noteret en

masse opskrifter og derved lært

24 25


sig at lave udsøgte retter fra andre

lande. Som jeg forstår hende, har

hun f.eks boet en nogle år i Thailand.

Restaurant SITI er sandelig

noget af en oplevelse, med specialiteter

fra Bali, Indien og Thailand

m.m. Skulle du komme til Bali er

adressen Hanoman Street i Ubud.

Der er max plads til 8 mennesker

ude på fortovet, mens hun tryller

på 6 - 8 m2. Pris for et hovedmåltid

med en flaske vand løber ikke

op over 40 kr. Der spiser jeg min

aftensmad nu, idet jeg har afprøvet

en del andre restauranter, og ingen

kan måle sig med hendes fornemmelse

for smagsoplevelser. Hvor er

det underligt at Balineserne mener,

det er os, der er rige! De lever på

en af verdens smukkeste øer, --

alting vælter op af jorden, -- der er

fantastiske fisk i havet, -- de er omgivet

af kunst kultur og skønhed på

alle måder, de spiser for det meste

økologisk mad og lever absolut

sundere end vi, -- temperaturen er

rar hele året rundt uden at være for

varm, -- de tjener ikke ret meget,

men ejer en masse.

I DK er vi nu blevet så fattige, at

det eneste vi har tilbage, er penge!

Eller hur?

Hvem møder man på sin tur? Ikke

gerne danskere! Hellere lokale

folk, i det omfang det er muligt. Jeg

standser min MC de mærkeligste

steder. I dag er jeg kørt til Mount

Batur og Lake Batur. Ved den lille

havn på Lake Batur blir jeg, som

vanligt, overfaldet af en hær af

damer, som vil sælge mig noget,

jeg absolut ikke har brug for. En af

damerne (MADI 47 år med 4 børn

som allerede er flyttet hjemmefra)

er meget ihærdig, men jeg fortæller

hende, at det eneste jeg køber er

oplevelser, og at jeg blot vil sidde

og meditere ved havnen i fred og

ro. Jamen den er hun helt med på,

så hun synes, at jeg vil ha’ det godt,

hvis jeg sidder i skyggen ved søens

bred og bliver svalet af den kølige

bjergluft, og så kan jeg meditere,

mens hun masserer mig og hendes

veninde henter øl. Hun foreslår

24 kr for en time, og jeg nænner

naturligvis ikke at prutte om prisen.

Jeg har ikke råd til at sige nej! -

hold da helt kæft. Vi sludrer stilfærdigt

imens, og da meditationen

er overstået, skal jeg absolut med

hende hjem og ha’ kaffe ”Balinese”

sammen med hendes mand. Jeg

tror jo ikke mine øjne, da hun viser

hjemmet frem! Det er en lille bod på

max 14 m2, hvor de bor nede under

disken, og der boede ungerne også

inden de flyttede. Jeg fik endda lov

at videofilme det.

PÅ MIN PRIVATE Indiske restaurant

møder jeg Schweiziske

DENISE, som er en 32 årig kvinde,

på rundrejse i Asien og netop nu

boende hos en bekendt, der er fastboende

på BALI. Han dukker op lidt

senere på aftenen, og de ta’r mig

med på et af ”STEDERNE” i byen.

Der er sgu også både hyggeligt

og pænt, men her er udelukkende

”blege” mennesker, som går lidt for

meget op i at være smarte. Igen

26 27


møder jeg dette ”nødvendige” kunstner

image. Det var helt tydeligt, at

det også var for meget for Denise,

og da jeg hverken er ung eller

smart, foreslår jeg at vi mødes under

andre former. And so we did.

PÅ” MIN PRIVATE” Indisk Balinesiske

restaurant møder jeg også

SAY TAOKA, en Japansk kvinde

på 37 uden børn, skilt på 10.år, og

med en historie om et kæresteforhold

gennem de sidste 2 år

til en Nordmand. Hun fortæller:

Forholdet måtte stoppe, fordi han

aldrig sagde noget. Ak ja der findes

utallige årsager! Hun har nu 4 ugers

sammensparet ferie fra sit ”caretaking

job” i Yokohama. Sjovt at

høre historier om livet i Japan. Hun

taler ekstremt godt engelsk, fordi

hendes forældre flyttede til Canada,

hvor hun boede i 5 år som teenager,

men hun er nu flyttet tilbage

til Japan, mens forældrene fortsat

bor i Canada. Hun fortæller, at hun

måtte tilbage, fordi den vestlige

mangel på dannelse og kultur irriterer

hende voldsomt. Hun fortæller

også, at hun bli’r helt misundelig,

når hun ser hvor meget Balineserne

indlever sig i deres værdifulde traditioner

og Hinduistiske kultur. Det

bli’r en meget lang snak den nat.

Hun skal på en turisttur i minibus

næste morgen til nogle forskellige

seværdigheder og udsigtspunkter.

Jeg sørger for at notere ned, og er

allerede på vej i tankerne.

Tegalalanga River - Mt. Batur –

Lake Batur – Kintomani — Mt.

Agung og øens største tempel Besakih.

Og de er sandelig også værd

at besøge. Det er blevet til rigtig

mange indtryk og mange mange

timer rundt på bjerg / junglestier,

hvor der knap nok er plads til at

vende MC’en. Jeg er ikke sikker på,

at jeg ville få ret meget ros af MC

udlejeren.

Lidt om internet på rejser: Det er

ikke altid så nemt, som der ofte

gives udtryk for. Jeg har ikke lyst

til at sidde i en dødssyg ucharmerende

internetbutik, og søger

derfor at finde en Café med FREE

WI-FI og det er nemt nok, --altså

i de lidt større byer, men sgu ikke

ude i ”bushen”. Caféerne ligger

naturligvis der, hvor der er

masser af kunder, altså ofte meget

trafikerede steder med stole og

borde helt ude ved kantstenen,

med masser af trafikstøj bilos og

almindelig scooter/motorcykelterrorisme

så det er næsten umuligt at

ringe fra skype og høre noget som

helst, og desuden er der som regel

langsom forbindelse eller slet ikke

nogen. Eller også kan man ikke

komme igennem, fordi alle sidder

og ”skyper”og stjæler linien fra de

andre. Det er hyggeligere at være i

en bungalow oppe i bjergene, men

der kan man glemme alt om internet,

og gudskelov for det. Egentlig

bør man ikke bruge alt ret meget tid

på nettet. Det er jo ikke lige derfor

man er kommet herud. Derimod er

det hyggeligt at sidde og lege med

lidt rejsedagbog tidligt om morgenen.

Når jeg har sludret med folk undervejs,

er der en bestemt sætning,

der hænger i mit øre (specielt ved

mødet med unge mennesker og i

særlig grad amerikanere) efter blot

et par minutter siger de: Oh, can

I have your Email address? Og

så hører man for resten ikke mere

fra dem! Det kunne ha’ været en

elegant måde at vise interesse på,

hvis ikke den var så slidt og gennemsigtig,

men hvem siger: Jeg har

ikke rigtig lyst til at ofre mere tid på

dig? NEJ det gør vi ikke - VEL.

Der er et temmelig udbredt

fænomen på mange af de steder

i Østen, som for længe siden blev

opdaget af den første bølge af turister.

Hvis I vidste hvad de sjosker

rundt af overbroderede falmede

tatoveringer på gammel solmishandlet

pergamenthud, placeret på

patetiske levn fra tresserne, - Nu

gør det ikke så meget, al den stund

28 29


at akvarellerne forsvinder halvt ind i

hudfolderne, og at resten som regel

er mere eller mindre dækket af den

obligatoriske grånede hestehale,

som de aldrende vestlige mænd

føler sig kaldet til at bære!

HVOR ER DET SKØNT AT FØLE

SIG HELT OG ALDELES FOR-

DOMSFRI!

Lad os dvæle lidt i genren og

generalisere lidt mere! Balineserne

er smukke og har meget meget

brede fødder, som skyldes deres liv

i rismarkerne uden fodtøj. Japanere

er ikke nær så kønne, men har

muligvis smallere fødder, som nok

skyldes indsnøring fra tidligere tider,

og så er de meget alvorlige! Vesterlændinge

er ikke til stede der hvor

de befinder sig. SÅ SKULLE DEN

VIST VÆRE PÅ PLADS.

Inden for de sidste par dages ture,

som har ført mig til nordkystens

dødsyge ensformige sandstrande

omkring LOVINA og østkystens

spændende og meget smukke klippekyst

omkring AMED er tanken

igen dukket op, om hvor negativt

internettet har påvirket vores

samværsformer og ægte oplevelsestrang

og som i øvrigt står i

vejen for et sundt behov for at være

alene. Begge de nævnte områder

er hjemsøgt af dykkere. Jeg sad

to aftener sammen med dem og

lyttede, så godt jeg nu kunne. Der

var ingen grund til, at jeg forsøgte

at udbrede mig om MINE oplevelser.

For de havde alle sammen

opdaget det hele. KLOG-SKIDERE

TÆNKTE JEG. –Og så tænkte jeg:

Gad vide om ikke jeg selv har lydt

sådan, når jeg talte om Windsurfing

eller skiløb, eller alt det andet

jeg var verdensmester i? Sandsynligvis!!!!

Hvor er det dog meget

nemmere nu.

TÆNK at ha’ retten til bare at være

en gammel idiot, der ikke behøver

bevise noget som helst.

Og så til massagen: Den fylder

jo en hel del. Det er der vel ikke

noget at sige til, prisen taget i

betragtning. Hjemme har vi jo slet

ikke råd til den form for fysisk og

mental omsorg. Her ude får man

rundt regnet 10 timers effektiv

massage for det samme, som det

koster i DK når håndværkeren har

båret sin transistorradio ind, og

har drukket sin morgenkaffe. Der

er mange målestokke (parametre

skulle jeg vist skrive, for at være

”opdateret)”. Nå der var den igen!).

Jeg har naturligvis sludret med

mange om emnet, idet både mænd

og kvinder, unge og gamle, turister

og lokale, jævnligt får massage.

Holdningerne spænder fra total begejstring

til nedladende forargelse.

Et af udsagnene jeg bider mærke i

er, at nu skal jeg jo huske, at det er

total proffessionel og kommerciel

omsorg, og at det jo aldrig kan blive

det samme, som når man i parforhold

viser den form for omsorg!

Jamen Jamen Jamen, nr 1 er,

at det forventer jeg sgu da heller

ikke, men forresten kan jeg

heller ikke huske hvornår det er,

at partnere giver eller modtager

dette løft i tilværelsen, HVIS MAN

ALTSÅ LIGE SER BORT FRA DEN

ALLERFØRSTE FORELSKEDE

TID. Men mens jeg får massagen

til kr. 40 pr.time, har jeg retten til

at drømme mig tilbage, og det

er da altid noget. Der er en lille

detalje omkring proceduren i den

eller de timer man bli’r behandlet!

Det er den altid tilbagevendende

samtaleform på Pidgien Engelsk:

Where you come from? You first

time in Bali? Where you live?

What you name sir? You married?

You have baby how many? What

you work? You holiday or work

here? How long time you Bali?

What you work? How old you are?

Det kan nemt blive for meget! Så

derfor har jeg lavet et lille skilt med

alle spørgsmål og svar og med

en forklaring om, at jeg ikke hører

ret godt, og at jeg helst bare vil

slappe helt af under behandlingen.

I begyndelsen vidste jeg ikke, om

det ville blive opfattet negativt, men

det viser sig, at det ofte skaber

en del lystighed og sludder efter

massagen. Og måske er det en

hel lettelse for den arbejdende, at

slippe for pligtsludder. Det kan jeg

da huske, at min eks.kone Karin

somme tider fortalte om fra sit job

som damefrisør.

Jeg skal ha krøllerne kortet lidt ned

og går ind til IZANA som er damefrisør.

Hun er rigtig ferm og får sat

skik tingene, og så taler hun bedre

engelsk end folk med damefrisør

uddannelse normalt gør herude.

Det viser sig, at hun er opvokset på

JAVA i en muslimsk familie, hvor

faderen er ansat i regeringen, og at

hun er jurist udklækket på universitetet

i JUK DJAKARTA og, at hun

har arbejdet som advokat, men at

30 31


det havde kedet hende ganske forfærdeligt.

Desuden har hun været

lidt af en rebel i muslimsk sammenhæng,

og er derfor flyttet til Bali,

som er et mere åbent samfund, ikke

mindst i relation til kvinders muligheder.

I Ubud har hun startet egen

forretning, efter at ha’ sat sig ind i

damefrisørkunsten og den særlige

form for makeup som anvendes ved

traditionelle hinduistiske religiøse

fester, som der er et hav af, og hun

lever nu her sammen med sin mand

Steven, som er englænder og som

spiller ret godt på guitar. Izana og

Steven inviterede mig med til en

større komsammen, hvor kunstnere

fra alskens kunstarter troppede op.

Malere, billedhuggere, træskærere,

skuespillere dansere og musikere.

Det blev en forunderlig aften, hvor

alle bidrog med et eller andet fra

egen genre. Jeg var så heldig at få

lov at spille blues på mundharpe,

sammen med en Balineser som var

blændende på guitar, og som ikke

gad spille Balinesisk musik, men

hellere blues og rock. Mundharpen

er de ikke forvænt med lige her, så

den gjorde lykke og jeg fik en dejlig

oplevelse.

Min MC har jeg lejet I KUTA i

RIKOS MC udlejning. Han er en

hæderlig og imødekommende

gut, og han inviterede mig med

til familiefest i hans hjem i anled-

ning af en Hinduceremoni. Der var

ikke mindre end 4 ”pattegrise” på

omkring 30- 40 kg på spiddene. De

blev grillet over sagte ild og røg fra

kokosnøddeskaller, og resultatet

var formidablet. Skindet blev sprødt,

som den bedste flæskesvær man

kan tænke sig, men helt glasklar og

honningfarvet. Dertil blev serveret

skønne eksotiske frugter. Balineserne

er sandelig ikke fedtede, men

det var Hr Larsen efter at ha’ ædt

en halv gris ” -- Å SÅ EN HAL !

Man har også oplevelser af helt

anden kaliber: Der er da en enkelt

fordel ved at skulle til Thailand nu!

-- jeg slipper for den rådne forbandede

tysk-canadiske sladrekælling,

som bor i nabo-bungalowen. Hende

ofrer vi ikke flere tanker på!

Her til aften 4/12 2010 har jeg

været til stort show med traditionelle

danse, meget meget flot og

samtidig enormt barnligt. Men de

gør virkelig en indsats for at gøre

det smukt. I det resort hvor jeg bor,

inviterer de alle gæsterne gratis

til showet inkl. transporten. Man

betaler kun for maden, som er en

forrygende lækker buffet med spicy

Balinesiske specialiteter, halsbrand

og ildslukkere.

I dag har jeg været oppe ved

vulkanen BATUR for at svømme i

HOTSPRINGS kæmpe pool i 35

gr. varmt vand, og på vejen derop

havde jeg fornøjelsen af, at være

nødt til at bestikke politiet med

100.000 rupia= 60 kr, idet min

passager ikke havde hjelm på og,

at man da for god ordens skyld

ville inddrage mit Internationale

kørekort med mindre ”YOU GIVE

RUPIA FOR ME AND MY POLICE-

FRIENDS”. Ja man burde ha’ skjult

kamera på.

Kære venner nu må I ha’mig undskyldt

indtil næste referat fra Thailand

foreligger hvis jeg ellers kan

holde skrive-dampen oppe. Og så

håber jeg sandelig, at mit rejsebrev

kan sendes herfra, for internettet

fungerer rigtig dårligt her. Man tror

det næsten ikke, men de siger det

skyldes, at det Indonesiske teleselskab

TELKOM ikke betaler deres

licencer til tiden, og så lukkes der

ned for nettet.

BALI bli’r nr. 2 på hit-listen over

steder jeg kunne tænke mig at leve.

Denne måned på Bali er gået alt for

hurtigt.

Nummer 1 er for mig stadig PRO-

VENCE som har ALT.

Og sådan er der så meget----SÅÅ

DEEET

VARME TANKER FRA BALI

32 33

Keld


Har I Hørt

At Vi forhåbentlig snart kan præsenterer vores nye medarbejder, det

siges at bestyrelsen har samtale med en del ansøgere. Redaktionen

har forsøgt at få løftet sløret, men det lykkedes ikke.

At Børne- og ungdomstræningen er kommet godt i gang, Eva for de helt

yngste, og Peter, Lars Peter, Nicolaj og Søren tumler med årgangene

derefter.

At Det blev heller ikke i dette nummer af Padlen, at vi kan præsentere

vores 2 nye biler med sponsorernes logoer, men Redaktionen tror på,

at det bliver i næste nummer.

At Tove, kendt for at være her og der, når der er arrangementer i Lyngby

Kanoklub, især kendt af morgenholdet ” Stønnerne ” for hendes flotte

veldækkede morgenbord 2 gange om ugen.

Redaktionen har modtaget et flot brev fra Dyreværnsforeningen

bortfløjen Fasan, som har set Tove stoppe trafikken ved Lyngby Hovedgade

og Jernbanevej. Her dirigerede hun en andemor og hendes

7 ællinger gennem fodgængerfeltet, samtidig med at hun holdt den

kørende trafik fra begge sider tilbage.

Redaktionen ønsker Tove et stort tillykke for hendes dyre omsorg, og

gør Formanden opmærksom på, at vi har en opråber til årets Andespil i

december.

At Redaktionen og hele LK ønsker Ludmila et stort tillykke med hendes

25 år hos Velux Vinduer, desværre holdt hun tæt, indtil det var overstået,

så bestyrelsen havde ingen mulighed for at komme med en

dusk.

At Vi bliver ved tillykkerne, Aksel, vores suppleant i bestyrelsen har også

gemt sig i 25 år ved Park og Have i Birkerød Kommune.

At Den store trailer er skåret ned, så den kan komme igennem begge tunneller

og komme helt til klubben. Det var til stor hjælp ved Copenhagen

Spring Regatta.

At Grunden ifølge aftale nu skulle være klar til at modtage overnattende

LK’ere, idet toilet, borde og bænke skulle være på plads.

Husk derfor at tømme ”spanden” inden du forlader grunden, så der er

pænt og rent til de næste. Husk du ikke må fælde de store træer, husk

du ikke må fjerne/brænde det stablede træ. Du skal selv ud i skovbunden

og finde det frem.

At Bestyrelsen har før spurgt medlemmerne, om der er stemning for, at vi

skal lave den hel store 75 års fødselsdag i 2012. Vi har fødselsdag den

11. juni.

Kom nu op på mærkerne, meld tilbage, som der er nævnt før, så tømte

vi bådhallen i 1987, da vi rundede de 50 år. Vi sad 400 til spisning og

havde en kæmpe fest efterfølgende.

34 35


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 20. juni 2011

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines