Klik her for at se dias fra informationsmødet for kommende ...

lgkfjernvarme.dk

Klik her for at se dias fra informationsmødet for kommende ...

Informationsmøde til kommende

potentielle forbrugere

På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30

Dagsorden:

• Orientering om Løgumkloster Fjernvarme

• Orientering om Løgumgårde-projektet herunder tidsplan

• Installationer

• Afkøling

• Spørgsmål

• Kaffe


Løgumkloster Fjernvarme

Præsentation.

Er startet i 1958 med 127 forbrugere

I 2012 er der ca.1486 forbrugere

Vi har 2 varmecentraler:

Garvergade med 2 gaskedler og 1 oliekedel

Søndermarksvej med 2 gasmotorer som både producerer

El og varme

Det har frem til 1/7-2012 været 2 juridiske enheder, men

er nu lagt sammen under navnet Løgumkloster Fjv.

Har 2 store projekter i gang:


Løgumkloster Fjernvarme

1. Udvidelse mod Løgumgårde

2. Solvarme

Solvarme-projektet består af:

50.000m2 solfangere

200.000m3 damlager

Biomasse/varmepumper

Ny driftscentral


Placering af solfangere


Udvidelse mod Løgumgårde

Potentielle forbrugere 193 fordelt på

Parcelhuse 165

Etageejendomme 4

Rækkehus 1

Erhverv 13

Blokvarmecentraler 4

Byggegrunde 6

Varmegrundlaget 6.416 MWh

Varmetab 505 MWh

Varmebehovet 6.906 MWh (svarer til en udvidelse på ca.20%)


Fordele

Varmeværk:

• Selskabsøkonomiske fordele

• Realisering af energibesparelse i eget nærområde

(konverteringer)

• Mulighed for at øge produktion på solvarmeanlæg

• Mulighed for at øge produktionen med Biomasse.

Forbrugere:

• Ingen vedligehold

• Varmen kommer af sig selv

• Fylder mindre


Tidsplan

2012-2013

Vedtagelse af projektet 2012 på ekstra ordinær

generalforsamling i maj

Udarbejdelse af projektforslag.

Indstilling af projektet d. 4. september

Tilbagemelding fra forbrugere med bekræftelse

tilslutning.

Forventer at gravearbejdet kan påbegyndes til

foråret(hvis der er den forventede tilslutning).


Installationer

Alle fjernvarmeinstallationer afsluttes udvendigt i et

skab, med ventiler og måler.

Der skal laves VVS-arbejde fra udvendig skab til

eksisterende installation

Varmvandsbeholder/brugsvandveksler?


Priser

Eksempel på tilslutning (150m2 hus):

Tilslutning 37,50kr*150 = 5.625kr

Stikledning (max 10m)= 12.500kr

I alt 18.125kr

Der gives 5000kr i rabat ved tilslutning under etablering af hovedledninger

Eksempel på Vvs-arbejde

fjernelse af kedel,

afblænding af gasledning,

direkte tilslutning, ny varmtvandsbeholder/brugsvandsveksler,

tilmuring af skorsten

15.000-20.000kr


Afkøling

Ved decentral opvarmning har man ikke så meget

fokus på afkøling.

Ved central opvarmning har man fokus på dette, fordi

dårlig afkøling er = TAB og derfor er indregulering af

anlægget vigtig for afkølingen.


Årsforbrug er regnet til 18,2 MWh

Eksempel 1. Års afkøling 40°C 390 m³ vand

Eksempel 2. Års afkøling 30°C 520 m³ vand

Eksempel 3. Års afkøling 20°C 780 m³ vand

Eksempel 4. Års afkøling 10°C 1.550 m³ vand


Prisblad

Priserne er gældende fra den 1.07.2013

Ekskl. Inkl.

moms moms

Abonnement pr. installation pr. år kr. 500,00 kr. 625,00

Effektbidrag 0-1000m2 (Afgift pr. m2 efter BBR – register) kr. 16,00 kr. 20,00

Effektbidrag fra 1000m2 og opefter (gælder pr. måler i et plan) kr. 8,00 kr. 10,00

Forbrugsafgift pr. MWh kr. 572,00 kr. 715,00

Afkølingstillæg/-fradrag 1 % pr. grad C° 1 % pr. grad C°

Afkølingstillægget beregnes som anført underpunktet afkølingstarif

Gebyr

Rykkergebyr kr. 100,00 kr. 100,00 (momsfri)

Inkassomeddelelse kr. 100,00 kr. 100,00 (momsfri)

Lukkegebyr kr. 375,00 kr. 375,00 (momsfri)

Åbnegebyr kr. 375,00 kr. 468,75

Flytteafregning kr. 65,00 kr. 81,25

Brydning af plombe uden at kontakte

Løgumkloster Fjernvarme kr. 300,00 kr. 375,00


Prisblad

Tilslutning

Består af et investeringsbidrag + stikledningsbidrag

Tilslutning af nye forbrugere:

ekskl. moms inkl. moms

Fritliggende enfamiliehuse og rækkehuse med

Selvstændigt stik pr. hus pr. m2 jf. BBR kr. 30,00 kr. 37,50


Rækkehuse med fælles stikledning, og etage- og

Erhvervsbebyggelse pr. stik pr. m2 bolig- og

Erhvervsareal. kr. 40,00 kr. 50,00


Erhvervsareal og specielle bebyggelser (blokvarme)

0-1000m2 jf. BBR kr. 20,00 kr. 37,50

1000m2 og opefter kr. 10,00 kr. 25,00

Eller efter tilbud.


Stikledningsbidrag (indeholder max 10m stikledning)

Enfamilehus og rækkehus med selvstændig stik kr. 10.000,00 kr. 12.500,00

Rækkehuse, og etage- og erhvervsbebyggelse kr. 15.000,00 kr. 18.750,00

Erhvervsarealer som ikke bruges til bolig kr. 20.000,00 kr. 25.000,00


Stikledning udover 10m (pr. meter nedgravet og reetableret)

Enfamilehus og rækkehus med selvstændig stik kr. 1.000,00 kr. 1.250,00

Rækkehuse, og etage- og erhvervsbebyggelse kr. 1.500,00 kr. 1.875,00

Erhvervsarealer som ikke bruges til bolig kr. 2.000,00 kr. 2.500,00


Beregning af Varmeprisen

Gaspris 9,14 kr/m3 0,0094 Mwh/m3

oliepris 9,36 kr/l 0,0074 mwh/liter

Gasforbrug 0 m3

Olieforbrug 5000 Liter

faste udgifter 1000 kr/år

Husstørrelse 347 m2

Varmepris 715 kr/mwh

Effektbidrag 20 kr/m2

Målerleje 625 kr/år

Forbrugeroplysninger

Fjernvarmepriser

Nuværende forbrug 47800 kr/år

Forbrug med Fjernvarme 34020 kr/år

Besparelse 13780 kr/år


Spørgsmål


Kaffe


Løgumkloster Fjernvarme

Vil fange solen….

Også i Løgumgårde!

Similar magazines