GLADE MEDARBEJDERE - Trivselogsundhed.nu

trivselogsundhed.nu

GLADE MEDARBEJDERE - Trivselogsundhed.nu

Sådan skaber vi sammen

GLADE

MEDARBEJDERE

og gode resultater

Forundring er en forudsætning for forandring

Steen Hildebrandt,

professor i organisations- og ledelsesteori

En guide til

TRIVSEL OG SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN


2

Trivsel på arbejdet – hvorfor og hvordan?

Hvordan skaber vi mest mulig trivsel og sundhed på vores arbejdspladser?

Det spørgsmål var udgangspunkt for et projekt, Holstebro Kommune

i 2008-2009 gennemførte på 19 private og offentlige arbejdspladser.

Vi har samlet et lille udpluk af medarbejdernes erfaringer og projektets

resultater i denne lille guide. Forhåbentlig vil den inspirere dig til at

sætte fokus på trivsel og sundhed på din arbejdsplads – til glæde for

både de ansatte og virksomheden.
Vores medarbejdere er firmaets vigtigste aktiv

– firmaets råstof. Vi skal have respekt for individet

og acceptere forskelligheder.

Medarbejderne er vores ansigt udadtil.

Derfor er det vigtigt, de trives.

Helle Bredkjær, souschef,

Holstebro Rejsecenter

Trivsel skaber arbejdsglæde og gode resultater

Trivsel giver lavere sygefravær

Trivsel gør det lettere at fastholde og rekruttere medarbejdere

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø, 2009


Man skal ikke blive syg af at gå på

arbejde – tværtimod! Vi er ansat til at

løse en opgave. Vi ønsker at gøre det

på bedst mulig vis og til gavn for vores

brugere. Den helt afgørende forudsætning for at

gøre det bedst muligt er, at medarbejderne trives,

er motiverede og føler arbejdsglæde.

Lars Graugaard, forstander,

Sprogcenter Holstebro

Hvad gør I på din arbejdsplads for at skabe arbejdsglæde

og trivsel?

Er trivsel og sundhed noget, I beskæftiger jer med jævnligt og

bevidst?

Holstebro Kommunes projekt viste, at en undersøgelse af dine ansattes

trivsel er en god metode til at få snakket om arbejdsforholdene og det

psykiske arbejdsmiljø på en ny måde. En af fordelene er, at alle medarbejdere

– også de lidt stille – bliver hørt.

3


4

Med involverende lederskab og frihed under

ansvar – og en følelse af, at denne arbejdsplads

er ”min” egen virksomhed – får man

medarbejdere, der ønsker at byde ind med

den optimale indsats, og samtidig giver man dem

mulighed for at udvikle sig i jobbet. Tilføjer man så

sundhedsfremmende foranstaltninger og humor, så

er man sikker på en stabil arbejdskraft med engagement

i hverdagen og overskud til at takle udfordringer

i jobbet.

Tommy Wølk, Event- & kommunikationschef,

Gråkjær A/S

Sådan kan I komme i gang

Arbejdspladser og mennesker er vidt forskellige, og det er individuelt,

hvad der får os til at trives. Den enkelte arbejdsplads må selvfølgelig

vælge sin egen metode og proces til at skabe mest mulig arbejdsglæde

og trivsel.

Men man kan have brug for idéer og inspiration til at komme i gang.

På de næste sider får du nogle praktiske tips, der kan hjælpe dig og din

arbejdsplads på vej.


Man må have tillid til sine medarbejdere

– fx i forbindelse med fleksible arbejdstider.

Man må have tillid til, at de gør det

godt og gør deres bedste.

Bo Hedegaard, direktør,

MCB

De 6 guldkorn

Der er seks faktorer, som i særlig grad har betydning for den enkeltes

trivsel og arbejdsglæde og derfor bør være en del af processen:

► Indflydelse – på arbejdstid, tilrettelæggelse, kolleger, redskaber

► Mening – med værdier, mål, produktet, resultatet

► Forudsigelighed – oplysninger om de store linjer, undgå uvished og

angst

► Social støtte – praktisk og følelsesmæssigt, når der er behov

► Belønning – løn, anerkendelse, påskønnelse, udviklings- og karrieremuligheder

► Krav – der matcher til den ansatte

Desuden fremmer det trivslen og arbejdsglæden, når ledelsen og de

ansatte samarbejder, og når samarbejdet er baseret på en høj grad af

tillid og retfærdighed.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø

5


6

Involvering af medarbejderne er alfa og omega

– alle der træder ind i vores rum har indflydelse

på kulturen.

Lederne skaber rammerne, men det er et kollektivt

anliggende og et fælles ansvar, at vi

sammen skaber en kultur, hvor vi trives.

Lene Værge, teamleder,

Job & Kompetencecenter Vest

Dialogmøder og MUS

Arranger fx dialogmøder med alle dine medarbejdere eller mindre grupper,

hvor I med udgangspunkt i ”De 6 guldkorn” snakker om trivslen og

arbejdsglæden på jeres arbejdsplads. Stil spørgsmål af typen:

► Hvis du fik større indflydelse på dit arbejde, hvad kunne du så

ønske dig mere af?

► Hvis du ser et halvt år frem i tiden, hvad er der så sket af

forandringer?

► Hvad kan ledelsen, dine kolleger og du selv gøre?

Til MedarbejderUdviklingsSamtalerne kan du også støtte dig til ”De 6

guldkorn” og stille lignende spørgsmål.


Vi har haft fokus på ros og anerkendelse, og vi

oplever en øget opmærksomhed blandt kollegerne.

Man er blevet bedre til at lukke hinanden

ind i fællesskabet, hvilket bl.a. ses i frokostrummet.

Ledelsen skal være opmærksom på at skabe rammerne

for, at privatliv og arbejdsliv kan hænge sammen.

Lene Holm, rehabiliteringschef,

Rehabiliteringscentret i Holstebro

Du kan som sagt tage fat på trivselsdebatten på mange måder.

Her i folderen har du blot fået et par forslag. Du finder mange flere

forslag, metoder og redskaber på følgende hjemmesider:

www.arbejdsmiljoviden.dk

www.arbejdsmiljøforskning.dk

www.personleweb.dk

www.trivselogsundhed.nu

www.holstebro.dk – klik på Sundhed

For råd og vejledning kan:

Private arbejdspladser henvende sig hos Nordvestjysk Erhvervsråd,

tlf. 9612 7600 info@nordvest-erhverv.dk

Kommunale arbejdspladser kan henvende sig i HR-Udvikling,

tlf. 9611 7523 HRpostkasse@holstebro.dk

7


Trivsel giver arbejdsglæde, styrker samarbejdet

og det bliver lettere at løse problemer. Desuden

falder sygefraværet, og medarbejderne får en

stor grad af fælles ansvarsfølelse for at få hverdagen

til at fungere. Fx ved en sygemelding – det klarer

personalet selv at få dækket ind.

Jette Gregersen, leder,

Børnehaven Ellebæk

Trivselsundersøgelsen

har været med til at

sætte skub i tingene.

Den har været en øjenåbner,

en gave, et fi nt lille

spark. Vi blev opmærksomme på,

at vi måske lod os ”nøjes” med,

at 80 % er tilfredse med arbejdet.

Jeg stillede mig selv og min souschef

spørgsmålet: Jamen, hvorfor

ikke stræbe efter, at endnu fl ere

bliver tilfredse? Og den tanke gav

os energi.

Lars Graugaard, forstander,

Sprogcenter Holstebro

Siden trivselsundersøgelsen,

og vores

efterfølgende drøftelser

i personalegruppen,

er jeg blevet mere bevidst

om at bruge tid på at få snakket

med den enkelte medarbejder.

Lene Værge, teamleder,

Job & Kompetencecenter Vest

More magazines by this user
Similar magazines