Klik her - EUC Sjælland

eucsj.dk

Klik her - EUC Sjælland

I dette nummer:

Georg Mohr

FUS

Ole Opfinderdag

2

4

6

Studietur til Prag 8

Help wanted 10

HTX Nyt

Årgang 1, Nummer 1

Formål med HTX nyhedsbrevet

Velkommen til denne første

udgave af nyhedsbrevet fra

HTX i Næstved.

Formålet med nyhedsbrevet er

at fortælle om, hvad der foregår

på skolen, både så nuværende

elever kan se, hvad de

andre klasser laver, og så kommende

elever og forældre kan

få et indblik i skolens dagligdag

og arrangementer.

Det vil også være muligt at

annoncere med begivenheder,

der er relevante for HTX elever

og lærere.

Dette første nyhedsbrev er

skrevet af lærere, men er du

interesseret i at være med i

redaktionsgruppen, så kig på

opslaget på bagsiden og meld

dig til! Vi søger både faste medlemmer

af redaktionen og dem

der bare har lyst til at skrive

indlæg engang imellem.

Hver gang nyhedsbrevet udkommer

vil der være en deadline

for alle indlæg, så det også

er muligt at bidrage, selvom

man ikke er fast medlem af

redaktionsgruppen.

Af Elsebeth og Lene

3. oktober 2012

Næste deadline for indlæg til nyhedsbrevet er fredag den 23/11.

Send dit indlæg til:

elke@eucsj.dk eller

leko@eucsj.dk

Næste nyhedsbrev udkommer onsdag den 5/12.

Læs om FUS på side 4


Side 2 HTX Nyt

Talenter i matematik,

kom ud af busken!

Oversigt over

septembers

arrangementer på

HTX Næstved

30.-31. august

FUS—Fysisk Udfoldelse

og Sundhed

for 1.års eleverne

7. september Ole

Opfinder Dag for

1. og 2. årgang,

hvor eleverne lærer

KIE-modellen

for at skabe innovative

ideer.

9.-15. september

tog 2.års eleverne

på studietur til

Prag.

27. september blev

der taget skolefoto

af klasserne .

Mindst hver anden torsdag

træner vi til Georg

Mohr konkurrencen, som

er en matematikkonkurrence.

Hvem kan være

med? Det er for alle, der

har interesse og helst

også flair for matematik.

Hvad er Georg Mohr

konkurrencen?

september 2012

ma ti on to fr lø sø

27 28 29 30

FUS

Dag 1

31

FUS

Dag 2

3 4 5 6 7

Ole

Opfinder Dag

10

Studietur 2.

årgang

11

Studietur 2.

årgang

12

Studietur 2.

årgang

Konkurrencen er en 90

minutters prøve uden

hjælpemidler. Dvs. kun

blyant, viskelæder og

tegneredskaber. Så det

kræver træning. Gerne

meget træning.

Reglerne for 1. runde

(Tirsdag d. 13. november

kl. 8.45-10.15) er æn-

13

Studietur 2.

årgang

17 18 19 20 21

24 25 26 27

Skole-foto

14

Studietur 2.

årgang

dret, så ikke alle 20 opgaver

mere vil have 5

svarmuligheder

(afkrydsning), men i stedet

skal der for enkelte

opgaver angives et resultat,

dog stadigvæk uden

mellemregninger og dokumentation.Konkurrencen

er derfor også ændret

fra 60 minutter til 90

minutter. Man skal have

12 rigtige for at gå videre

til 2. runde.

De bedste fra 1. runde

forsætter til 2. runde. Her

skal man regne og argumentere,

som det kendes

fra den daglige undervisning,

men opgaverne

er selvfølgelig meget

sværere – selv for

lærere.

(fortsættes)

1 2

8 9

Studietur 2.

årgang

15

Studietur 2.

årgang

16

22 23

28 29 30


Årgang 1, Nummer 1

2. runde (8. januar

kl.9.00-13.00) er en 4

timers skriftlig prøve

uden hjælpemidler. Den

er meget svær. Emner:

Algebra, geometri, kombinatorik

og talteori.

Hvis du klarer 2. runde

tilfredsstillende vil du

komme til fællestræning

hos ScienceTalenter i

Sorø. Fællestræning vil

være sammen med de

andre ca. 20 bedste matematik

elever i Danmark.

I løbet af foråret bliver de

10 bedste udvalgt til forskellige

konkurrencer i

Danmark og udlandet.

I år blev en elev fra Randers

HTX nr. 2 blandt de

10, der fortsatte til de

videre konkurrencer. Flot

klaret. STX sidder meget

Matematik humor tegnet af Roberto Mangosi

fra http://www.ohmygoodness.com/

(N.B. Tegnerens holdning deles ikke nødvendigvis

at alle matematiklærere!).

solidt på de andre 9

pladser. Det skal vi have

gjort noget ved.

”Mit mål for HTX Næstved

er at få en elev

blandt de 10 bedste i

landet.”

Hvad giver Georg Mohr

konkurrencen dig?

Du vil opnå et meget

stort abstraktionsniveau.

Du vil opnå færdigheder

i matematik, som

ligger ud over HTX

matematik.

Du vil opnå matemati-

Månedens opgave i matematik

ske færdigheder uden

brug af computer og

lommeregner. Din

hjerne vil komme til at

knage.

Du vil kunne løse meget

komplicerede problemstillinger.

Selvom du ikke føler dig

klar til en matematik konkurrence

i år kan du jo

stadigvæk træne med i

år, så du bliver klar til

næste års konkurrence.

Af Steen Malmberg

Link til mere information om Georg Mohr findes på hjemmesiden http://www.georgmohr.dk/

Hvis du ikke har opdaget det

endnu, er der startet en månedens

opgave i matematik.

På opslagstavlen ved info-

skærmen i stueetagen på

HTX, er opgaven og reglerne

for konkurrencen ophængt, og

der er link til opgaven på nettet.

Det kan blive dig, der får ophængt

et diplom på gangen for

bedste løsning.

Af Steen Malmberg

For at havne i så genialt selskab som her

på billedet, skal man udfordre sig selv fra

en tidligt alder, med at forstå og løse

matematiske problemer. Alle 4 herre er Nobelprisvindere i fysik. Fra venstre mod

højre, Niels Bohr, der vandt i 1922, James Franck i 1925, Albert Einstein i 921, og I. I.

Rabi, der vandt i 1944. Foto: ukendt, fra Smithsonian Institute Libraries, 1954.

”Her skal man

regne og

argumentere,

som det

kendes fra den

daglige

undervisning,

men

opgaverne er

selvfølgelig

meget

Side 3

sværere – selv

for lærere.”


FUS turnering 2012, Foto:

Mikkel Moos, 3A.

”Det var

lige før,

eleverne

ikke var til

at smide

ud af

Fitness

World

efter endt

træning.”

Entusiastiske supportere

på grønsværen.

Foto: Mikkel Moos, 3A.

FUS dage:

Fysisk Udfoldelse og lidt Sundhed

Torsdag og fredag den

30.-31. august havde

Brian Olszak og Anja

Christensen (Biologi

og Bioteknologi lærere) planlagt

to intense dage til de nye

1.g’ere.

Målet for dagene var at sætte

fokus på elevernes sundhed og

at presse dem fysisk.

Første dag startede med et

gps-løb, hvor eleverne fik

udleveret koordinater til de

forskellige poster, og derudover

skulle de selv bringe sig

fra sted til sted. Nogle løb,

andre cyklede og enkelte var

på knallerter eller i bil. Desværre

for eleverne viste det

sig, at benzinforbrug trak ned i

pointsystemet.

Den ene post foregik på en

naturmotionssti, der skulle

gennemføres så hurtigt som

muligt. Den anden post indeholdt

en samarbejdsøvelse,

samt stafetløb på en trappe.

Den sidste post, der også

skulle afslutte første dag, foregik

i Fitness World. Eleverne

var delt op i tre hold, hvor de

skulle rotere rundt til 30 minutters

boksetræning, 30 minutters

spinning og 30 minutters

styrketræning. Dvs. halvanden

times intens træning

med instruktører. Det var lige

før, eleverne ikke var til at

smide ud af Fitness World

efter endt træning.

Undervejs skulle eleverne også

tage stilling til, hvor friske og

hvor sultne de var. Sidst på

dagen skulle de overveje, om

den morgenmad, og det de

havde spist i løbet af dagen,

kunne have indflydelse på

deres energiniveau og deres

sult.

Anden dagen bød på tre forskellige

biologieksperimenter,

hvor eleverne selv skulle op-

stille dele af forsøgene. De

skulle undersøge deres blodtryk

og peak flow samt bestemme

deres kondital vha. en

step-test. Eksperimenterne

skal senere bruges i biologiundervisningen

som understøttelse

af den teoretiske viden,

eleverne skal erhverve sig om

blodkredsløbet og kondition.

Eksperimenterne skal desuden

danne grundlag for træning i

udarbejdelse af diskussionsafsnit

i naturvidenskabelige rapporter.

Fredag sluttede med en fodboldturnering

for hele skolen.

Alle deltog, enten på fodboldholdene

eller som supporter.

Her skal det pointeres, at 1y

vandt til trods for de hårde

dage, de havde været igennem.

Af Anja Sjørslev Christensen


Årgang 1, Nummer 1

Der blev gået hårdt til den i Skolens FUS turneringskampe

2012. Alle deltog, enten som spiller eller som supporter!

Foto: Mikkel Moos, 3A.

Side 5


Side 6 HTX Nyt

Formål med dagen

På Ole Opfinderdag arbejdede

vi med kreativitet,

innovation og entreprenørskab

– den såkaldte

KIE-model.

Med KIE-modellen handler

det ikke alene om at

få gode ideer, men også

om at føre dem ud i livet,

så der skabes værdi

for andre.

Emnet for dagen var frikvarter

på HTX. Alle 1.

og 2.års- eleverne arbej-

dede i grupper på tværs

af klasserne med at få

ideer til at gøre frikvartererne

bedre på HTX.

Idéerne skulle således

bidrage til den gode

stemning på HTX under

devisen: Et godt sted at

være – et godt sted at

lære.

Udover at skabe værdi

var det også vigtigt, at

idéen var realiserbar.

I det kreative rum blev der

skabt masser af ideer. Eleverne

blev udsat for en række

kreative teknikker til idégenerering,

og alle idéer blev hængt

op til inspiration for alle.

I det innovative rum skulle

der udvælges ideer og skrives

videre på fordele og ulemper

ved de forskellige forslag.

Eleverne blev fordelt i skolens lokaler og i

hvert lokale var der en sætning til inspiration:

1. Jeg smider mig i sofaen

2. Jeg har uro i kroppen

3. Jeg vil gerne møde nye mennesker

4. Jeg er sulten

5. Jeg vil gerne i kontakt med omverdenen

6. Jeg går udenfor

Ole Opfinderdag

K

E

I

Denne fase endte med, at hver

gruppe stod tilbage med én

god idé.

I det entreprenante rum

skal idéen egentlig føres ud i

livet, men på grund af tidspresset

handlede det mest om

at visualisere idéen bedst muligt,

samt udtænke løsninger til

realisering af idéen: hvad vil

det koste, hvordan skal det

organiseres, osv.

Dagen sluttede med, at alle

idéer skulle pitches (en ultrakort

præsentation/salgstale)

for alle de andre elever, lærerne

og gæster til Åbent Hus.

Det blev derefter ved en afstemning

afgjort hvilke ideer

der skulle arbejdes videre på.


Årgang 1, Nummer 1

Og vinderen blev… FB: Forhindringsbane

Idéen til en forhindringsbane

på græsarealet bag skolen

udsprang af et ønske om at

komme ud og få luft og mulighed

for at bevæge sig i frikvartererne.

Gruppen som bestod af Robin,

Milena og Michelle fra 2.b og

Camilla, Asger og Nanna fra

1.y fremlagde deres idé så

overbevisende eller ramte et

behov/ønske hos de øvrige

elever, som resulterede i, at

de fik 29 stemmer (mod

2.pladsens 17 stemmer).

Ved optællingen af stemmer

viste det sig, at der var endnu

en gruppe, som nåede 29

stemmer, så det endte altså

med to førstepladser.

Mind park var ligeledes et

udendørs område, som skulle

fungere som et stort spilleområde

med bl.a. skakspil til menneskebrikker,

kryptiske tankeeksperimenter,

samt bænke og

hække med rum til fordybelse.

Etableringen af en sådan forhindringsbane

vil ikke være

helt billig, så gruppen havde

overvejelser om at søge sponsorater

til realiseringen.

Udover en bane med forskellige

forhindringer (i stil med en

parkour-bane) havde gruppen

en idé om, at der skulle laves

månedlige events eller konkurrencer

på banen.

Og vinderen blev… Mind Park

Gruppen bestod af Patrick og

Alexander P. fra 2.b og Jesper,

Samanths og Jonas fra 1.y.

(Biotekklasserne må kunne

noget med innovation….)

Mind Park skulle anlægges så

alle elever på EUC Sjælland fik

mulighed for at bruge parken.

Plakater til dagen fra kommunikation/It C

Mon ikke vi har en fremtidig layouter af nyhedsbrevet her?

Side 7

De innovative elever blev belønnet med biografbilletter.

Det virker ikke usandsynligt, at de to vinderideer kan kombineres.

Der vil nu blive nedsat en projektgruppe, som

arbejder videre på realisering af idéerne.


Side 8 Nyhedsbrev

Skodas udstillingsbiler

Besøget på Skodas fabrik

faldt i tre afdelinger;

først en rundvisning på

fabrikken hvor vi så

hvordan en gearkasse

blev samlet og hvordan

bilerne blev færdigmonteret,

dernæst så vi et

Skoda veteranbilmuseum,

og til sidst var vi

inde i deres showroom

hvor vi fik lov at føle lidt

på varen:-)

2.år på studietur

Tekst og billeder af Linda Lillelund Rom

Det berømte astronomiske

ur Orloj, tegnet af professor

Jan Sindela, bygget

af Mikulas af Kadan i 1410

til Prag

Sgraffito

Mange gamle facader i Prag

er præget af smukke mønstre,

der er lavet med

sgraffitoteknik. Man pudser

facaden op i to lag, et

mørkt og et lyst, og så

skraber man i det yderste

lag for at få de fine mønstre

frem.

På vejen op til borgen

var der rig mulighed for

at købe sig en sovjetisk

uniform eller andre

herlige souvenirs.

Karlstein


Årgang 1, Nummer 1

Besøget i kulminen Bílina – som bedst kan

sammenlignes med en enorm grusgrav –

handlede mest om naturgenopretning. For

at nå ned til kullene, må man først fjerne et

tykt lag muldjord som opbevares i dynger

langs minehullet. Efter en årrække afsluttes

minedriften ved at man lægger muldjorden

tilbage ud over minen og planter den til med

træer og buske, genudsætter dyr osv.

Eiffeltårnet

Den første dag rundt i

Prag bød på en tur op

i den lille Eiffeltårnkopi

(60 meter) på Petrinhøjen,

opført i

1891 efter inspiration

fra Eiffeltårnet i Paris,

opført til Verdensudstillingen

i 1889

KZ-lejren Theresienstadt

Side 9

Mens halvdelen besøgte kulminen, blev vi andre vist rundt - og fik

tiltrængt suppe - på Borgruinen Hassenstein

Vi besøgte et vandkraftværk i Stechovice, her pumper de vandet

fra floden op ad et bjerg i reservoir om natten og bruger

så energien når den mangler om dagen.

Koncentrationslejren i Theresienstadt

var udadtil et

glansbillede som tyskerne

under 2. verdenskrig brugte

til at vise verden hvor

godt jøderne havde det i

det jødiske kvarter, men

reelt var den en gennemgangslejr

for transporter til

udryddelseslejren Auschwitz.


EUC SJÆLLAND

HTX NÆSTVED

Jagtvej 2G

4700 Næstved

E-mail: elke@eucsj.dk eller

leko@eucsj.dk

Besøg skolens hjemmside

http://www.eucsj.dk/

Et godt sted at være - et godt sted at lære!

Meld dig til HTX Redaktionen

- som frivillig eller fast medlem

Har du ambitioner eller en lille

drøm i maven om at blive journalist,

layouter, fotograf el. lign. - Så meld

dig til redaktion for dette nyhedsbrev.

Vi mangler elever der har tid, lyst og

overskud til at tage del i nyhedsbrevet

der sendes ud til nuværende og

kommende HTX elever og forældre.

Journalist

Har du lyst til at være den cooleste

kat på skolen - og har du mod på at

interview ukendte såvel som kendte

personer? Så er det dig vi vil ha’ fat i!

Så er det lige noget for dig at være

med til at interview og skrive historier

til nyhedsbrevet.

Fotograf

Ser du verden gennem en linse og

tænker i skygger, vinkler og eksponering

- så er det dig vi har brug for på

nyhedsbrevet for HTX!! Du skal dokumentere

events. tage billeder når

der sker ”noget” på skolen, du kan

arbejde sammen med nyhedsbrevets

journalister, eller arbejde solo.

Grafik

Er du kreativ, har flair og interesse

for at arbejde med opsætning, design,

Anmation: Licensed by brizzle born and bred

Du kan få en indflydelse på hvordan den fremtidige redaktion kommer til at se ud og hvilke

events vi skal dække i vores nyhedsbrev.

Foto: Jonathan W. fra Creative Commons

og farver - så er det lige dig vi søger!

Det er grafikkerne og layouterne der

kommer til at bestemme hvordan

HTX nyhedsbrev kommer til at se ud

for fremtiden, så meld dig til nu.

Kom og deltag

Du kan være med som fast medlem af

redaktionen eller som frivillig hvor du

kan give input til andre i redaktionen.

Tilmeld dig ved at skrive en mail til

elke@eucsj.dk eller leko@eucsj.dk,

skriv nyhedsbrev i emnefeltet.

Vi glæder os til at se jer allesammen

til vores første redaktionsmøde.

Elsebeth & Lene

More magazines by this user
Similar magazines