Privilegierne falder. Virksomheder og personer søger i stigende ...

danskeadvokater.dk

Privilegierne falder. Virksomheder og personer søger i stigende ...

1

Privilegierne falder.

Virksomheder og personer søger i stigende grad service i bred

forstand og kompetent rådgivning uden hensyn til titler.

Konkurrerende brancher - finanssektoren, formidlere, revisorer og

konsulenter - breder sig ind over juraen. Og ud over juraen.

Advokatstanden i almindelighed bliver, hvor den altid har været.

Advokatgruppens koncept bygger bl.a. på konstant og på forkant at

positionere sig i forhold til ændringer i markedet.

Udgangspunktet er markedets behov, ikke branchens begrænsninger.


2

Det er nødvendigt at kommercialisere markedsføringen af

advokatfirmaer.

Målt med omgivelsernes alen er selv de største advokatfirmaer små,

ydelserne er grå og generiske, og advokater er sjældent frisøren,

men i stedet det man kommer i håret.

Advokater, også de yngste, savner enhver form for salgs- og

markedsføringsbaggrund.

Alligevel brillerer branchen ved indtil nu ikke at have beskæftiget én

eneste professionel sælger.


3

Advokatgruppen har i marts 2007

ansat 3 professionelle sælgere, der

dækker hele landet.

Konsulenterne har 7, 16 og 17 års

erfaring fra Intrum Justitia, PayEx,

Købmandstandens Inkasso Service

og Nordan Inkasso.

De sælger abonnementer, primært

inkassoabonnementer.

Advokatgruppen og associerede

selskaber beskæftiger i alt 8

sælgere. De åbner ofte døre for

hinanden.

Facts

Årlig telemarketingudgift pr. sælger:

kr. 500.000.

Ca. 90 solgte inkassoabonnementer

siden 1. marts 2007.

De største inkassobureauer har til

sammenligning porteføljer

på omkring 3.000 abonnementer.


4

Taxa-reklamer

Visitkort


Hands on markedsføringsmøder for

ansatte jurister hver 3. uge:

Markedsføre firmaet og sig selv

Hvordan spotter og tiltrækker

man en ny klient?

Udtænke og søsætte ny initiativer

Networking

Partnering

Opfølgning og resultatvurdering på hvert

møde.

5

Konkrete resultater, bl.a.

Akkvisition af en række klienter,

herunder brancheforeninger

Diverse tryksager

Artikler og brevkasser i dag-,

fag- og brancheforeningsblade

Fællesarrangementer med

revisionsfirmaer, banker,

iværksættercentre m.v.

Sociale aktiviteter internt og eksternt

Advokatvagt i virksomhedspark

Erfa-grupper med jævnaldrende

bankfolk og revisorer


6

Advokatfirmaer tilbyder traditionelt en række hybrider, der er

karakteriseret ved samlebåndsekspedition: inkasso,

ejendomsadministration, ejendomshandler …

Samlebåndsproduktion forudsætter et produktionsapparat, som er

fundamentalt forskelligt fra formidling af viden på individuel basis.

Hybriderne burde derfor principielt udskilles af driften, men er ofte

mere profitable end den juridiske bi-ydelse, som de er knyttet til.

Kernen er juraen, men både pengene og de bedste muligheder for

branding ligger i periferien.

Adskiller man kernen fra periferien, ryger en del af

forretningsgrundlaget.


7

Samlebåndsproduktion udvander kerneydelsen: juraen. Det samme

gør andre periferiydelser, f.eks. bestyrelsesarbejde. Der skal

tværtimod øget fokus på juraen.

Opgaven er at fremavle en hårdere kerne af jura i en rummeligere

skal end den traditionelle: øget fokus og øget diversitet på én gang.

Branchens achilleshæl er, at vi på mange områder enten udbyder en

biydelse eller er generalister i konkurrence med specialister.

Advokatgruppen har valgt at bygge separate selskaber op omkring

sig for at sikre

fødekanalerne

et bredere udbud af ydelser

rationel drift

fokus på juraen


8

Partnerne i Advokatgruppen er medstiftere, medejere og aktive i

ledelsen af en række selskaber, hvis ydelser komplementerer

Advokatgruppens egne. Flere selskaber vil komme til.

Advokatgruppen ejer rettighederne til selskabernes navne og logoer,

der har en tydelig lighed med Advokatgruppens.

Effekt:

Mangedoblet eksponering via hjemmesider, pressen,

annoncer, uniformer, firmabiler, skilte etc.

Direkte og indirekte omsætningsgenerering

Øget berøringsflade med attraktive klientemner

Større gennemslagskraft vedrørende f.eks. IPR og

erhvervsejendomme


9

Registrering m.v. af patenter, brugsmodeller og designs.

IPR-strategi og -management.

Advokatgruppen komplementerer med varemærker,

Internetdomæner, ophavsret, licensrettigheder,

kontraktudfærdigelse, bistand under tvister m.v.

Ca. 30 medarbejdere, hvoraf 13 danske og europæiske

patentagenter.

Kunder:

Primært Top 100-selskaber


Det største danskejede og det

tredjestørste af alle private

parkeringsselskaber i Danmark.

AAA (Triple A) kredit-rated af

Dun & Bradstreet i oktober 2006.

50 medarbejdere

150 parkeringspladser

15 byer

Fra forsommeren 2007: på 15 sekunder

overføres data, fotokopi og fotografier

trådløst fra P-vagten til Advokatgruppens

inkasso-database. - Herfra hentes

ejeroplysninger automatisk

i Centralregistret for Motorkøretøjer.

10

• ATP Ejendomme

• Dades/Datea

• C & L Group

• IN-Revision

• EjendomsInvest

• RO’s Torv, Roskilde

• City Vest, Herning

• Odense Kommune

• AAB

• Hotel Svendborg

• Højgaard Ejendomme

• Den Sociale Højskole, Odense

• Horsens Andelsboligforening

• Steen & Strøm Danmark

• Dansk Boligadministration

• Georg Jensen A/S

• Vejlsø Gruppen

• Kokken & Jomfruen

• CBT Scandinavia

• Baron Boltens Gaard, København

• AKB, København

• Svanen Invest

• Hotel Ansgar og Plaza Hotel, Odense

• Stop 39, Slagelse

• Beringsgaard, Horsens

• Fyns Erhvervsrevision

• CD Ejendomme

• Statoil

• Camo Invest

• Byggeselskab Olav de Linde

• Hotel Antvorskov

• Scandinavian Center Århus

• Horsens Kommune

• FællesBo, Herning

• Keops

• Svendborg Bycenter

• Odinsgaard, Horsens

• Intelli Group

• Ejendomsselskabet Voldbrohus

• Accumulus Invest

• Sjælsø Gruppen

• … og mange andre


Et vagt- og sikkerhedsselskab

etableret i juni 2006 i joint venture

med Københavns Vagtgruppe.

ISO-certificeret april 2007.

Små 100 butiksdetektiver og

uniformerede vagter i det

fælles regi.

11

Blandt kunderne …

• Elgiganten

• Stadium

• Løvbjerg

• SuperBest

• XL Byg

• Amager Kulturpunkt

• Gågader

• Merlin

• Dansk Supermarked

• Coop Danmark

• Shoppingcentre

• Datea

• Sportsmaster

• Matas

Kunder i Vægtergruppen og/eller Københavns Vagtgruppe

(Kæden/koncernen eller enkelte butikker)


Facility management-selskab

etableret i februar 2007.

Traditionelle viceværtfunktioner,

primært i og omkring

erhvervsejendomme.

Indtil videre i Århus og København.

Tre medarbejdere.

12

Blandt kunderne …

• Ejendomsselskabet Voldbrohus

• Højgaard Ejendomme

• Jysk Erhvervsejendomme

• FHS Ejendomme

• Aarhus Murerlaug

• Sygeforsikringen Danmark

• ITA

• Kring

• Deloitte

• Ejerforeninger

• Oyster Estate

• Matterhorn Ejendomsselskab


Inkassogruppen er formelt en del af

Advokatgruppen - endnu.

Individuel og specialinkasso i traditionelt

advokatsystem (AdvoPro).

Papirløs volumeninkasso i Skandinaviens

stærkeste inkassosystem (Predator).

Sager modtages

13

pr. brevpost

pr. fil (e-mail)

via weblink

via RKIs linkpartner-system

trådløst fra parkeringsvagter

via direkte adgang til klienters

EDB-system

Facts

50-100.000 fordringer pr. år (ikke kun

misligholdte)

Callcenter varetager klagebehandling og

telefoninkasso

20-25 jurastuderende bemander

callcenteret, udfærdiger fogedrekvisitioner,

møder i fogedretterne m.v.


14

Kvalificeret arbejdskraft er blevet en knap ressource.

Det er ofte et problem for advokatfirmaer, specielt udenfor

København og Århus, at rekruttere jurister med den ønskede

profil. – Hvad kan man gøre?

Og hvordan sikrer man sig fuld valuta for udgiften til løntunge

sekretærer?


Advokatgruppen beskæftiger - og evaluerer – til stadighed 25-35

jurastuderende, der arbejder fra et par timer til et par dage om ugen.

Karrieretrin

for

studentermedarbejdere

15

Advokatfuldmægtig

”Forfuldmægtig” - Specialisering

indledes. Udfører med få

undtagelser alle en

advokatfuldmægtigs sædvanlige

opgaver

Trainee - Responsa, udkast, artikler til

Advokatgruppens magasin,

doms- og litteratursøgning m.v.

Inkassomedarbejder - Udarbejdelse af stævninger og

rekvisitioner, møde i fogedretten m.v.

Klagebehandler i callcenter. (Typisk 1. eller 2. årsprøve)


16

Advokatgruppen bemander én fælles ”skrivestue” med

medarbejdere (herunder studerende) på lavt lønniveau, hvis

eneste funktion er at skrive breve, dokumenter m.v. efter diktat

og forlæg.

Ingen sagsindsigt og intet sagsansvar.

Via digital diktafoni m.v. betjener skrivestuen alle kontorer.

Skrivestuen befrier erfarne, specialiserede sekretærer for

trivielle skriveopgaver.

Giver mulighed for at spotte sekretær-talenter.


17

Frygten for det ukendte – salærets størrelse – afskrækker

mange, prisoplysningspligt eller ej.

Fra foråret 2007 tilbyder Advokatgruppen i abonnement

inkasso

erhvervsrådgivning

privatrådgivning

Eksempel: Privatabonnementet giver husstanden ret til

”gratis” bistand vedrørende køb, salg og leje af bolig,

oprettelse af testamente, ægtepagt og

samejeoverenskomst m.v., retssager,

personskadeerstatning m.v.


18

Postulat: informations- og kommunikationsteknologi er allerede nu

et konkurrenceparameter på niveau med juridisk paratviden.

Advokatgruppen:

Én fælles server

Private fiberforbindelser mellem kontorerne

Advopro- og Unik-advokatprogrammer

Én telefonomstilling og ét telefaxnummer til alle kontorer

IP-telefoni

Softphones og Blackberries

Hjemmearbejdspladser til alle jurister

Digital diktafoni

Intranet (Intranote) med paradigmasamling, biblioteksregister m.v.

Elektronisk sagsoverførsel (Weblink m.v.)

Papirløst volumeninkasso-system med sagskapacitet på flere millioner

IT-systemerne serviceres internt af 1-2 datalogi-studerende.

More magazines by this user
Similar magazines