Generalforsamling Flemming Wulff Hansen - DFM-benchmarking

dfm.key.dk

Generalforsamling Flemming Wulff Hansen - DFM-benchmarking

8

9

Steen Tougaard, Gentofte Ejendomme

Theodor Bjarnason, Københavns Universitet – Campus Plan & Byg

Efter at de tilstedeværende kandidater havde holdt valgtaler, gik

valghandlingen i gang.

Afstemningen foregik skriftligt og anonymt og resultatet viste, at:

Valgt til bestyrelsen:

Henrik Schødts, FK Ejendomme

Valgt som suppleant til bestyrelsen:

Steen Tougaard, Gentofte Ejendomme

Theodor Bjarnason, Københavns Universitet – Campus Plan & Byg

Formanden inviterede begge suppleanter til at deltage i

bestyrelsesmøder og indgå i bestyrelsesarbejdet.

Valg af revisor

Der er ikke indgået forslag til ny revisor. Statsautoriseret

Revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers er således fortsat

revisor.

Eventuelt

Ingen havde yderligere punkter til dagsordnen, og

Generalforsamlingen blev hævet med formandens tak for deltagelse

samt god ro og orden.

……………………………. ……………………………

Formand Dirigent

More magazines by this user
Similar magazines