Et systematisk blik for alle børn giver bonus - Ishøj

lus.dk

Et systematisk blik for alle børn giver bonus - Ishøj

Et systematisk blik for alle børn giver

bonus

Et blik for alle børn har i tre Ishøj-institutioner givet gladere og mere

engagerede børn og bedre relationer børn og voksne imellem. Sådan lyder

vurderingen af en række konkrete indsatser, hvor pædagoger og

børnehaveklasseledere i tre institutioner har arbejdet med at inkludere alle

børn i fællesskaber: Medarbejdere har været systematiske med at sikre, at

alle børn bliver set og hørt i hverdagen. Indsatsernes overordnede mål er at

bryde børnenes negative sociale arv og mindske barrierer for, at de på

længere sigt tager en uddannelse. Første skridt kan hermed være taget.

EVA har gennem tre år fulgt arbejdet med indsatser mod negativ social arv i en daginstitution,

en SFO og en skole i Ishøj Kommune. Den 9. marts 2012 offentliggør vi en samlet rapport om

resultater og erfaringer fra projektet.

Med EVA’s hjælp opstillede de tre institutioner for tre år siden en model, en såkaldt

indsatsteori, for, hvordan de ville arbejde for at bryde børnenes eventuelle negative sociale

arv. Institutionerne satte sig som mål, at børnene blev i stand til at indgå aktivt i forskellige

former for fællesskaber ud fra en overordnet hypotese om, at fællesskaber får børn til at føle

sig værdifulde og giver dem mulighed for at realisere deres potentialer – og dermed på

længere sigt klare sig bedre, end statistikken dikterer. Med fællesskaber menes både planlagte

læringsaktiviteter, fx ord- og billedlege, som de pædagogiske medarbejdere styrer, og

fællesskaber, som er helt uformelle, fx venskaber mellem børn.

Systematisk fokus bærer frugt

Det, der bl.a. kendetegner de indsatser, der har båret frugt, er systematik i en helt konkret,

anerkendende pædagogik. Det vurderer de interviewede pædagoger og børnehaveklasseledere.

De pædagogiske medarbejdere har været systematiske med at sikre, at alle børn – også de

mere stille og tilbageholdende – bliver set og hørt i hverdagen. Det har givet både ro, gladere

børn og bedre relationer børn og voksne imellem.

Samtaler med alle børnBlandt andet har både daginstitution, SFO og skole systematisk

haft samtaler med alle børn, enten enkeltvis eller i små grupper. Samtalerne har givet

værdifuld viden om børnenes trivsel og behov, vurderer de pædagogiske medarbejdere. De har

taget afsæt i denne viden om børnene og har kunnet sætte aktiviteter i gang, der i højere grad

engagerer de enkelte børn, sikre en tættere voksenkontakt, hvis der var behov for det, eller

hjælpe et barn bedre ind i børnegruppen.

Medarbejdere har brugt interviewguides, noteret børnenes svar ned og sikret sig, at de har

været omkring alle børn. Samtalerne har handlet om, hvordan børnene har det, deres

interesser, og hvem de leger med.


Morgenkontakt med læreren

En anden konkret indsats handler om børnehaveklasselederen, der gennem en morgenrutine

med håndtryk, morgenhilsen og en systematisk gennemgang af dagens program oplever en

god start på skoledagen: Børnehaveklasselederen fåren god kontakt til børnene, og de får et

overblik over dagen, engagerer sig i aktiviteter og fortæller om, hvad de især glæder sig til.

Helt konkret møder børnehaveklasselederne ti minutter før, det ringer ind til første time, og

siger godmorgen og giver hånd til hver enkelt elev, når de ankommer. Bagefter gennemgår

børnehaveklasselederen og børnene sammen dagens program ved at tale ud fra billeder af

aktiviteterne på tavlen.

Flagrende børn får bedre relationer

En tredje indsats, der er med til at sikre at alle børn er med i fællesskaber, er SFO’ens

”flyvende pædagog”, der i eftermiddagstimerne har fokus på de børn, der ikke deltager i

aktiviteter på stuerne, men derimod ”flagrer omkring”. Den flyvende pædagog, en rolle som

pædagogerne har på skift, taler med børnene og hjælper dem i gang med forskellige aktiviteter

og lege. Pædagogerne oplever, at de flagrende børn som resultat udvikler gode relationer med

andre børn, at kontakten motiverer børnene til at deltage i fælles aktiviteter, og at de selv lærer

børnene bedre at kende og får et mere positivt syn på dem.

Løfter den pædagogiske faglighed

Men det er ikke kun børnene, der tilsyneladende får noget ud af indsatserne: De pædagogiske

medarbejdere oplever, at indsatserne løfter deres faglighed. Daginstitutionens personale er

blevet bevidst om, hvordan de bedre kan gribe det pædagogiske arbejde an. SFO’ens

medarbejdere har fået et nyt fællesskab, er glade for muligheden for at reflektere over

pædagogiske tiltag og har fået mod på at udvikle deres praksis. SFO-lederen fortæller, at

arbejdet med indsatserne har gjort de ugentlige personalemøder mere konstruktive og sat fokus

på netop pædagogiske problemstillinger – frem for praktiske.

Få yderligere oplysninger hos kommunikationskonsulent Marie Nielsen, tlf. 35 25 46 37.

Indsatsteori

Projektets indsatsteori beskriver kort og enkelt, hvad institutionerne vil opnå, og hvordan de

vil nå dertil, dvs. hvad der helt konkret skal til i hverdagen for, at de når de ønskede resultater:

at børnene er med i læringsfællesskaber og realiserer deres potentialer.

Mere om projektet

Projektet er gennemført i et skoledistrikt i Ishøj Kommune. Forløbet begyndte i en

daginstitution fra efteråret 2009 frem til foråret 2010, hvor børnene pr. 1. april 2010 kom i

SFO på fuld tid. I august 2010 begyndte børnene i børnehaveklasse og fortsatte i SFO’en efter

skoletid. EVA har fulgt projektet gennem interview med personalet og observationer.

Find indsatsteorien og læs mere om, hvordan projektet er grebet an på websiden.

More magazines by this user