Nr. 3-2010 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 3-2010 - Konservative Folkeparti

Det Grønne Blad

Agurker, ferie og valgrygter

Læs side 4 og 5

September 2010 • 17. årgang • nummer 3


Konservative i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal,

5000 Odense C

Tlf. 66 11 09 09

Åbningstider:

Tirsdag: 17.00 - 19.00

Torsdag: 14.00 - 16.00

E-mail: odense@konservative.dk

Web: konservative.dk/odense

Forretningsudvalg

Formand: John Wozny, tlf. 66 18 23 90 /

29 43 81 39, e-mail wozny@nal-net.dk

Næstformand: Preben Petersen, tlf. 40 37

23 22, e-mail ppodense@mail.dk

Kasserer: Arne Israelsen, tlf. 66 17 13 19

/40 37 02 01, e-mail aris@dsa-net.dk

Sekretær: Jørgen Johnsen tlf. 66 12 60 19,

e-mail johnsen@cdnet.dk

Anders Kr. Andersen Orris, tlf. 30 35 60

90, e-mail. beosystem@gmail.com

Christian Hejlesen, tlf. 22 43 33 39,

e-mail christian.hejlesen@gmail.com

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail hep@sde.dk

Louis D. Jensen, tlf. 61 67 22 75,

e-mail ldj@depping.dk

Martin Kjær Madsen , tlf. 24 60 26 83,

e-mail martin@elijat.dk

Rune Kallager, tlf. 24 96 24 90,

e-mail rune@kallager.dk

Steen Møller, tlf. 51 48 19 20,

e-mail sm@odense.dk

Lokalforeninger

Fjordager-Odense Øst

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail hep@sde.dk

Odense Centrum Vest

Preben Petersen, tlf. 40 37 23 22,

e-mail ppodense@mail.dk

Paarup

Rune Kallager, tlf. 24 96 24 90,

e-mail rune@kallager.dk

Odense N

Jørgen Fossar Madsen, tlf. 66 18 87 08,

e-mail jfm@os.dk

Korup-Ubberud

Peter Wich, tlf. 65 96 76 18,

e-mail prima@primalift.dk.

Odense Syd

Erling Hansen, tlf. 66 17 53 51,

e-mail jeh@dsa-net.dk

Brændekilde-Bellinge

Kjeld Houmøller, tlf. 21627741

e.mail kjeld@houmoeller.net

Byrådsmedlemmer

Rådmand Jan Boye, tlf. 66 15 27 00 /

20 40 29 12, e-mail janboye@odense.dk

Gruppeformand Steen Møller, tlf. 51 48

19 20, e-mail sm@odense.dk

Politisk ordfører Mai Henriksen, tlf. 65 90

35 95/20 61 45 95, e-mail mai@odense.dk

Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund,

tlf. 66 19 06 65 / 20 66 27 10,

e-mail havelund@odense.dk

Mark Grossmann, tlf: 66 16 21 16, e-mail

markgrossmann2004@yahoo.dk

Merete Østerbye, tlf. 65 96 32 25 / 24 81

79 23, e-mail mgo@odense.dk

Poul W. Falck, tlf. 65 94 33 16

mobil 22 40 25 00, e-mail pwf@odense.dk

Folketingskandidater

Syd kredsen: Vivi Kier, tlf. 66 17 65 32,

mobil 20 68 45 09, fax 66 17 65 52,

vivi.kier@ft.dk

Vest kredsen: Vakant

Øst kredsen: Anders Kr. Andersen Orris, tlf.

30 35 60 90, e-mail. beosystem@gmail.

com

Konservativ Ungdom i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/

fax 66 14 59 95, info@odenseku.dk. www.

odenseku.dk. Formand: Anders Kr. Andersen

Orris, tlf. 30356090, e-mail. beosystem@

gmail.com

Konservative Studerende i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/

fax 66 14 59 95, e-mail odense@dks.dk.

www.dks.dk/odense. Formand: Martin Kjær

Madsen , tlf. 24 60 26 83, e-mail martin@

elijat.dk

Æresmedlemmer i Odense

N. C. Larsen, tlf. 66 17 29 10, ncl@privat.tele.dk

Søren Møller, tlf. 65 96 22 14, sm@gersbo.dk

Partiets hovedbestyrelse

John Wozny - valgt af storkredsforsamlingen på Fyn

Fyns Storkreds

Storkredsformand Niels Steenfeldt,

tlf. 40 46 04 94

Hovedkontoret

Det Konservative Folkeparti, Nyhavn 4,

1051 København K, Tlf. 33 13 41 40,

fax 33 93 37 73,

e-mail info@konservative.dk,

www.konservative.dk

Det Grønne Blad

E-mail dgb@odensekonservative.dk

Udgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Tlf/fax 66110909. www.konservative.dk/odense

Økonomi: Rune Kallager, tlf. 24962490 / Arne Israelsen, tlf. 66171319

Fotos: Johnny Blaabjerg Dyg (hvor intet andet er angivet)

Forsidebilledet: Johnny Blaabjerg Dyg

Næste nummer forventes udgivet i september og deadline hertil er 26. november.

Artikler mv. til Det Grønne Blad kan sendes på e-mail dgb@odensekonservative.dk eller

til Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler.

Det Grønne Blad udsendes til alle medlemmer af Konservative i Odense,

Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative.

Formandsordet...

Der sættes ikke

spørgsmålstegn ved de

konservative værdier

Sommeren går på held, og

det vi kalder den sure tid

nærmer sig med hastige

skridt. For at bevare humøret

må man tænke fremad og

se frem til, at foråret igen

springer ud. Selvom vi i år

har haft en rigtig god sommer

med lange perioder med

godt vejr, længes vi konservative

mod lysere tider,

for ser vi på det politiske

barometer, har det været en

periode med mørke skyer og

efterårsagtige storme med

nærmest uvejragtig karakter.

I en sådan periode kan der

være svært at bevarer optimismen,

men vi ved, at tingene

igen vil vende, og jeg

er overbevist om, at vi igen

vil få fremgang, når fokus atter

bliver rettet på politikken.

Danmark er ved at arbejde

Redaktion

Ansvarshavende

Redaktør

Preben Petersen

ppodense@mail.dk

Tlf. 40 37 23 22

Af

John Wozny

Rune Kallager

rune@kallager.dk

Tlf. 24 96 24 90

Lasse Krull

John Wozny Johnny Blaabjerg Dyg Lars Christensen Lars Havelund Merete Østerbye Steen Møller

lasse.kp@gmail.com wozny@nal-net.dk

johnny@glenten.dk lc261070@hotmail.com havelund@indbakke.dk

mgo@odense.dk

sm@odense.dk

3

Opsætning

og layout

sig ud af en global finanskrise,

og her har vi brug for en

politik, der er gennemtænkt

og stabil. Heldigvis er det

ved at gå op for vælgerne

(og pressen), at der ikke er

hold i venstrefløjens luftige

planer.

I vores lokale vælgerforening

arbejder vi støt videre med

forberedelserne til det kommende

valg. I den nærmeste

fremtid holder vi opstillingsmøde,

hvor vi skal vælge

en ny folketingskandidat til

Odense Vest kredsen, som

nu er ledig, efter at Søren

Salling er flyttet til udlandet

og dermed ikke længere kan

være folketingskandidat.

Denne kandidat skal sammen

med Vivi Kier og Anders

Orris, sikre os et godt valg i

Odense. Kampagneorganisationerne

er i fuld gang, så vi

er klar, den dag valget bliver

udskrevet.

Velkommen til

landsrådsmøde

På landsplan kan vi se frem

til det kommende landsråd,

som på mange måder vil

byde på fornyelser. Blandt

andet vil der være temadrøftelser

i mindre grupper, så

langt flere har mulighed

for at give deres mening til

kende.

Vi vil i vælgerforeningen

afholde et formøde for de

delegerede og andre interesserede,

hvor vi blandt andet

vil gennemgå de indstillinger,

der skal behandles på

landsrådsmødet.

Hvis nogen, som ikke allerede

er delegerede, ønsker

at deltage i landsrådet, som

holdes i Aalborg den 2. og 3.

oktober, kan de tilmelde sig

som gæst, men i så tilfælde

vil det være en god ide at

kontakte undertegnede, da vi

erfaringsmæssigt ved, at der

kan være delegerede, der får

forfald, og at det derfor er

muligt, at man faktisk kan

deltage med stemmeret.

FOF ODENSE - ET RIGERE LIV

kurser, foredrag og debatter

tlf. 66 11 68 45 · www.fof-odense.dk

Velkommen til

Brian Mikkelsen

Konservative i Odense får

den 11. november besøg

af økonomi- og erhvervsminister

Brian Mikkelsen.

Her vil vælgerforeningens

medlemmer kunne høre om

Brian Mikkelsens syn på den

aktuelle politiske situation og

stille de positive eller kritiske

spørgsmål i et lukket forum.

Yderligere information om

dette arrangement kan læses

andet steds i bladet.

Jeg håber, at alle vores medlemmer

vil holde fanen højt i

en svær tid. Vi skal være opmærksomme

på, at det ikke

er de konservative grundværdier,

der sættes spørgsmål

ved.


Agurker, ferie, kloge-åger, selvsving og valgrygter

Af folketingsmedlem Vivi Kier

Læs lige overskriften igen og

gæt så på, hvilket enkelt ord der

kan rumme alle ordene i overskriften…

Ordet er - politik!

Denne sommer har i den grad

været såkaldt agurketid.

Vi har en lang

række medier - såvel

aviser som tv,

der aldrig holder ferie

- stakkels dem.

De skal finde på nyt

stof at skrive eller

fortælle om til alle

borgere i dette land

hver eneste dag.

Først blev det nogle

hjemmehjælperes

sjusk og sløseri med

at passe det arbejde,

de får løn for og er

ansat til. Jeg synes,

det var en rigtig fin

historie - som dog

blev kørt helt ud,

hvor den ikke hørte

hjemme. At sætte

fokus på en problemstilling med

tid til fordybelse sætter jeg som

politiker stor pris på. Men historien

om sløseri i hjemmeplejen

gik helt over gevind - og blev

i stedet til selvpineri af værste

skuffe.

Foto: Finn Christoffersen

Også jeg stillede op i medierne

og var af et ægte hjerte dybt

forarget. Men jeg finder ikke, at

det er en opgave, som jeg som

medlem af Folketinget skal løse.

Jeg vil have, at vi politikere løser

de opgaver og påtager os det

ansvar, som vi hver især har fået.

Det er en kommunal opgave

at sikre, at borgerne får den

hjælp, de skal have. Det er en

kommunal opgave at sikre, at vi

har en ordentlig og dygtig ledelse.

For nøgleordet i hele den offentlige

sektor er ledelse!

Ferietid

Så var der

endnu en historie,

som gik

i selvsving. Vores

Udenrigs-

FOF ODENSE - ET RIGERE LIV

kurser, foredrag og debatter

tlf. 66 11 68 45 · www.fof-odense.dk

minister tillod at holde to ugers

sommerferie og havde derfor

meldt afbud til et møde i EU. I

Danmark holder det politiske system

ferie i juli, og i resten af

verden (stort set) holdes der ferie

i august. Derfor har der gennem

mange år været afbud fra

danske ministre i juli måned, og

det er vel fuldt forståeligt. Vi ønsker

jo også, at vores

toppolitikere får

tid til at lade batterierne

op eller

hvad?

Da medierne grundet

den velkendte

ferietid i juli måned

ikke sådan lige

kunne få ministre

i tale, ja så hentede

de den en politiske

kommentator

ind efter den anden.

Når man selv

hver dag beskæftiger

sig med politik

og er en del af

livet på Christiansborg,

så er det helt

utroligt, hvad der

kan siges om, hvad

andre tænker! Det var måske på

sin plads, at også kommentatorer

holder en feriepause?

Odense Bowlinghal

Tag familie, venner eller kolleger med

til en spændende bowlingdyst!

Stedet - hvor rigtige

bowlere mødes

Ring til John Wozny

66 16 81 13

Pia og Helle

Som altid kom Dansk Folkeparti

med kontante meldinger i starten

af august, hvor Pia Kjærsgaard

var frisk og oplagt efter

de sædvanlige ferieuger på en

græsk ø. Hmm…

Så har mediebilledet også været

fyldt med Helle Thornings såkaldte

skattesag. Den sag indeholder

noget substans, og hvor

der hele tiden kommer modsatrettede

meldinger på de samme

spørgsmål. Socialdemokraternes

statsministerkandidat afbrød

sin ferie og undskyldte sig med

sjusk og sløseri i en travl hverdag.

Man kan jo ikke lade være

med at tænke på, hvor meget

sjusk og sløseri Danmark skal leve

med, hvis Helle Thorning bliver

minister, og får en virkelig

travl hverdag!

Vi arbejder

Det politiske billede i medierne

har været præget af ferie, agurker,

kloge-åger, selvsving og

valgrygter. Men i den politiske

verden og hos den konservative

folketingsgruppe bliver der arbejdet

hårdt hver dag på at skabe

synlighed for vores holdninger og

værdier. Vi ved, at der er mange

alvorlige udfordringer i de kom-

mende år med at skabe vækst,

styr på økonomien efter den verdensomspændende

økonomiske

krise og sikre, at vi stadig kan

opretholde et stærkt velfærdssystem

for vore udsatte borgere.

Vi har svaret på de udfordringer,

som Danmark står over for;

fremtiden er konservativ.

I Folketingsgruppen arbejder vi

for fuldt tryk, og jeg og de andre

glæder os til vores landsråd

den første

weekend i oktober,hvorefter

Folketinget

åbner til et nyt

arbejdsår, hvor

vækst bliver

nøgleordet.

4 5

Hvis vi vil opretholde

et

fortsat højt velfærdsniveau,

skal vi have

vækst i det private

erhvervsliv

og holde de offentligeudgifter

nede.

S og SF mener at have en fair

løsning, der dog er smuldret

væk, fagforeningen tager kraftigt

afstand, og de to partier har

svært ved både at forklare og

forsvare, hvad der egentlig lig-

ger i den løsning. Det eneste,

de to partier lover, er flere penge

til snart sagt alle områder, og at

ingen skal spare. Det vil ikke tage

mig mere end 12 minutter at

remse alle de mange løfter op,

og pengene kan kun komme et

sted fra: Flere afgifter og endnu

højere skatter. Er der nogen, der

husker socialdemokraterne i regering?


Fremtidens skole

Af byrådsmedlem

Mark Grossmann

I april 2010 blev der i Odense

Congress Center (OCC) diskuteret

visioner om, hvordan vores

børn bedst muligt kunne blive

rustet til at møde fremtiden.

Det så lyst og spændende ud,

samtidig med at vi i B&U udvalget

følte, at opgaven kunne løses.

Umiddelbart fungerede udvalget

med Stina Willumsen

som rådmand tilfredsstillende,

idet hun tydeligt ønskede et

enig udvalg. Derfor var det ikke

svært for os konservative repræsentanter

at markere os.

Som beskrevet i Fyens Stiftstidende

har vi lagt os på en styrket

faglig kvalitet samt forbedring

af undervisning og

undervisningsmaterialer indenfor

IT. Ydermere har vi gjort

klart, at vi anerkender vigtigheden

af nærhed for de små - forstået

på den måde, at små skolebørn

så vidt muligt skal gå i

folkeskoler tæt på hjemmet.

Aktive medborgere

I udvalget har vi hele tiden

vægtet rummeligheden i uddannelsessystemet,

for at de

unge i høj grad kunne udvikle

sociale kompetencer - og se-

nere uddannes til at tage del i

et aktivt medborgerskab. Derfor

har vi så vidt muligt drejet

skoleemnet over på hensynet til

elevernes forskelligheder. Det

gælder indlæringsvanskeligheder

og adfærdsproblemer.

Hvis vi ønsker, at alle bidrager

til samfundet, forpligter vi

os til at sætte fokus på de svage

børn.

Idéerne i B&U udvalget har været

mange, og de forskellige

partier har i perioder nærmest

stået på nakken af hinanden for

at få embedet til at fremskaffe

dokumenter som redskaber til

at understøtte vores visioner.

Faktisk er vi efter de første ni

måneder ganske tilfredse med

engagementet på tværs af partifarver.

Bladene faldt

Desværre er bladene begyndt at

skifte farve og så småt falde af

de ellers så frodige træer. Emnerne

har efterhånden skiftet

karakter. Visionerne blev erstattet

af skolelukninger og dårlig

økonomi. Det har for de fleste

journalister været nærliggende

at sælge historier på skolelukninger

frem på for visioner. Derfor

har man som politiker været

nødsaget til - uanset vision - at

vurdere, om visionerne var realistiske.

SF’s Stina Willumsen gik til valg

med en vision om en tolærerordning

i de Odenseanske skoler.

Den absolut dyreste tænkelige

model, som i øvrigt har

været afprøvet i skolesystemet

tidligere. Evalueringerne fra de

dengang involverede undervisere

var, at det var spild af penge

og ressourcer, idet den ene

lærer underviste, og den anden

sad i vindueskarmen og drak

kaffe.

Derfor bør de penge, som B&U

eventuelt sparer ved skolelukningerne

- anslået 40 millioner

kroner - ikke bruges på at gennemføre

rådmandens absolut

vigtigste mål, tolærerordning.

Ej heller skal de tilfalde Anker

& Co.

En lukket port

Er ovenstående muligvis årsagen

til den meget lukkede proces,

der har været omkring sko-

Illustrationsfoto: colourbox.com

lelukninger? Har man skjulte

politiske dagsordener hos oppositionen?

Hvad, der kunne have været en

saglig og nødvendig åben diskussion

med lærerforeningen,

forældre, skoleledere og børn-

og ungepolitikere, blev i stedet

til en stor bred lukket port. Den

lukkede proces var nu pludseligt

gødning til myter og bekymring.

Pludseligt frygtede alle

skolelukninger.

Det lå os meget fjernt, at et så

alvorligt emne ikke kunne diskuteres

frit.

Presset blev heldigvis for stort

for Stina Willumsen, idet Fyens

Stiftstidendes journalister og

involverede politikere til sidst

fik nok og pressede hende ud i

et orienteringsmøde om skolestrukturen.

Om de mulige frigjorte 40 millioner

bliver brugt til tolærerordning,

kan vi blot gætte på,

men så længe vi er i mindretal

og opposition, kan vi kun håbe

på en bred opbakning og på, at

et uenigt udvalg kan få bægeret

til at flyde over. Vi har ikke

tænkt os at trække i håndbremsen.

Hun får kamp til stregen.

En oplagt diskussion kunne

så være, om vi tør drive med

strømmen og tro blindt på, at

der om seks år ikke pludseligt er

sket en eksplosion i børnetallet.

Sker dette, skal der deles ansvar

ud til dem, der lukkede skolerne.

Konservative tror på, at enkelte

skoler skal lukkes eller

omstruktureres, men det nuværende

udspil er uacceptabelt!

Per Berga mener, at de svage

elever taber denne kamp. Det

er vi ikke enige i, men vi skal

bestemt være varsomme i vores

dispositioner. Hele udvalget

prioriterer disse elever højt, og

Konservative tror på, at vi kan

finde en løsning, der tilgodeser

alle.

Fremtidens visioner

På baggrund af det oplæg, der

blev lavet i OCC, er B&U udvalget

i færd med at vurdere emnerne

børneskoler (der tæller

både børnehave og skole), samt

ungeskoler. Sidstnævnte kobler

folkeskolen sammen med ungdomsuddannelsen.

Ungemiljøer skal opbygges, så

de i højere grad sikrer, at de unge

er parate til en ungdomsuddannelse

samt de 15-20 procent

som i dag ikke tager en

6 7

Illustrationsfoto: colourbox.com

uddannelse. Erfaringer med inddragelse

af forældre, har vist

sig at være en styrkelse.

Alle skoler med elever i 7-10

klasse skal etablere et ungemiljø

for de ældste elever.

Ungemiljøer med flere klassetrin

pr. årgang samt ungeskoler

vil give mulighed for at samle

faglige kompetencer målrettet

for skolens ældste elever.

Det giver mulighed for et større

udbud af valgfag, specialisering

indenfor bestemte fagområder

og særlige tilbud til bestemte

grupper af elever med særlige

behov - bogligt svage elever og

højt begavede elever.

Vores store udfordring vil hele

tiden være at få økonomien til

at hænge sammen med visionerne.

Ingen tvivl om, at Odense

skal spare. Det ændrer ikke

på, at fremtidens skole stadigvæk

skal have et konservativt

fodaftryk og bære præg af, at vi

er et forstadsparti.

Illustrationsfoto: colourbox.com


Næsten ny folketingskandidat i Øst

Af folketingskandidat Anders

Orris

Lidt i ly af kommunalvalget

blev jeg valgt som folketingskandidat

i Odense

Østkredsen sidste efterår,

samtidig med at Vivi Kier

blev valgt som kandidat i

Odense Sydkredsen. Jeg fylder

26 år til september, er

bachelor i historie og litteraturvidenskab

fra SDU og har

netop påbegyndt mine kandidatstudier

sammesteds.

Jeg har været engageret i

KU og Det Konservative Folkeparti

gennem nu knap otte

år og er på andet år formand

for Odense KU.

Jeg har boet i Odense, siden

jeg påbegyndte mine studier

for fire år siden, men er opvokset

i Jylland, men ikke i

noget specielt politisk engageret

hjem. Ingen i min familie

er partipolitisk engagerede,

de er - som så mange

andre i det tavse, grundborgerlige

flertal - mere optagede

af væsentligere gøremål

såsom at skaffe til

dagen og vejen og opdrage

deres børn. Jeg har dog

valgt at tage en tørn og blive

kandidat. Dels fordi folk

- i al beskedenhed – siger,

at jeg har evnerne, dels fordi

det er uoprigtigt blot at

skælde ud og pege fingre og

så ellers sige nej til at gøre

en indsats, når chancen byder

sig. Jeg har mod på et

folketingskandidatur og glæder

mig til den kommende

valgkamp.

Fingrene væk fra

Grundloven

Politisk er jeg borgerlig. Borgerlig

som afledt af de klassiske,

tilkæmpede negative

frihedsrettigheder, der sætter

bom for statsmagten:

Den private ejendomsret,

ytringsfriheden, boligens

ukrænkelighed, trosfriheden,

med flere. Alt sammen

hjemlet af den grundlov,

som flere politikere for

det første burde studere nøjere

- for det andet lade være,

som den er, sådan at alt,

hvad der er på hylderne i

velfærdsstaten, ikke bliver

grundlovsfæstet i nær fremtid.

Og så er jeg konservativ.

Konservativ som i tiltro

til en lempelig samfundsforandring,

der er grundlæggende

mistroisk overfor

planlæggere, eksperter

og politikere, der vil konstruere

en stat ud fra en model

udtænkt i et studerekammer

eller på et institut for

statskundskab. Konservativ

som i respekt for traditioner

og institutioner, historien og

gammel hævd - alt sammen

gode værktøjer til at kontrollere

menneskelig selvovervurdering

og til at fastholde

mennesket på et frit og ansvarligt,

jævnt og muntert

virksomt liv på jord.

På det mere konkrete plan

vil jeg markere mig stærkest

på tre områder:

Brede skattelettelser

For det første skal Det Konservative

Folkepartis kamp

for skattelettelser ikke kun

gælde lettelser i indkomstskatten.

Det samlede skatte-

og afgiftstryk skal ned -

af mange gode grunde, men

væsentligst fordi det er alt

for højt. Det er ikke naturgi-

vent, at energiafgifterne og

de grønne afgifter skal stige,

blot fordi alle har vænnet

sig til et betale dem,

ligesom momssatsen og forbrugs-

og punktafgifter også

er alt, alt for høje. Det skal

ganske enkelt være billigere

at være dansker.

Tage eller fratage ansvar

For det andet skal der hol-

des igen med politik, bureaukrati

og papirnusseri.

Der er ikke noget lettere og

mere fristende for en politiker

end blot at lovgive og

forbyde på alskens områ-

8 9

der. De seneste år tilmed på

en ganske uklædelig, ret insisterende

vis og ofte ud fra

den misforståede devise, at

politikerne jo må tage ansvar.

Det er en selvmodsigelse:

Politikere kan ikke tage

ansvar, de kan - firkantet

sagt - kun fratage ansvar, og

der ingen grund til at stikke

under stolen, at jeg mener,

at de tager alt for meget.

For det tredje skal Det Konservative

Folkeparti tilbageerobre

det spillerum for

en nationalt sindet konservatisme,

der i vid udstrækning

har været overladt til

Dansk Folkeparti. Det er et

klart konservativt omdrejningspunkt,

at den suveræne,

afgrænsede nationalstat

er frihedens og folkestyrets

forudsætning. Danmark

er ikke en tilfældig størrelse,

der svæver frit omkring

- men hjemsted for det danske

folk og den danske kultur.

Noget som det netop

er en politisk forpligtelse at

værne om.

Illustrationsfoto: colourbox.com


Nu må galskaben høre op!

Af byrådsmedlem Lars Havelund

Den politiske debat er ved

at gå helt op i limningen.

Det er som om, at alting kun

handler om afbud til møder,

hvem-vidste-hvad-hvornår,

og hvad får politikerne at spise

til møderne. Det journalistiske

niveau har efter min

opfattelse nået (endnu) et

nyt lavpunkt.

Senest har Jyllands-Posten i

dette års agurketid lavet en

opgørelse over, hvilke af de

danske Europa-Parlaments

medlemmer, der er flittigst.

Det gøres så ved at måle

indsatsen i tal! Antal spørgsmål,

antal taler i salen, mødefrekvens

m.m.

Illustrationsfoto: colourbox.com

Det er svært at forstå, at

denne form for journalistik

kræver en fireårig universitetsuddannelse.

Enhver kan

rekvirere tallene og lave en

vinkel på det. Men det svarer

jo til, at ledelsen på en arbejdsplads

måler medarbejdernes

værdi ved at se på,

hvor mange e-mails de sender.

Det er sværere at lave en

god historie om, at en politiker

på de indre linjer, har

kæmpet for en svær sag og

fået noget vigtigt gennemført.

Eller den modsatte historie

om en ”flittig” politiker,

der spørger meget og deltager

i alt, men som reelt ikke

har haft indflydelse på noget

som helst, fordi vedkommende

kun går efter at få noget

omtale i pressen. Dén slags

historie kræver dygtig journalistik,

men sådanne historier

ser vi alt for sjældent.

Vi ser heller ikke meget til

ordentlige historier/debatter

om, hvor vi egentlig skal hen

med det danske samfund om

10-20-30 år. Hvad skal vi

prioritere og hvorfor? Når sådanne

historier endelig bliver

rejst, kommer

der prompte

en enkeltsagshistorie

med en enlig

mor eller en

ældre dame,

som bliver lidt

ringere stillet.

Dermed bliver

hele den

politiske debat

sort/hvid;

hvorvidt man

kan løfte vores

velfærdssamfund

med én

procent mere i skat eller ej.

Ingen har endnu formået at

stille spørgsmålstegn ved

de permanente overførselsindkomster

som for eksempel

førtidspension, der er ved

at grave fundamentet under

velfærdssamfundet væk. Alle

tal og fakta er til stede, men

det kræver, at journalisterne

TÆNKER og ikke kun om enkeltsager.

Pressen har et ansvar

Pressen har i det hele taget

et stort ansvar for, hvordan

folk opfatter politik og udviklingen

af vores samfund. Når

en politiker bliver hængt En service ud fra Berendsohn AG

i pressen uanset grundlaget,

følger der oftest lige en net-

Odense Tømrerfirma ApS

afstemning med, hvor folk

kan udtrykke deres forargel-

mail: limi@engblommen.com

se. Dét danner så baggrund

for en ny historie om at vælgerne

har mistet tilliden til

deres politiker. Den ene dag

er det Lene Espersen, Mange tak næ- for Deres ordre.

ste dag er det Helle Er teksten Thorning rigtig ?

Schmidt. Forudsigeligt, kedeligt

men desværre også un-

Tekstkorrektur

Berendsohn AG, Alte Sülldorfer Landstr. 400, D-22559 Hamburg

dergravende for, at de dygtige

politikere får ro til at gøre

deres arbejde, så godt de

kan.

Jeg vil påstå, at ingen politikere

kan undgå at blive mere

eller mindre påvirket af

denne form for historier. Alle

er bange for at blive hængt

ud som et dårligt menneske,

der ikke passer sit arbejde eller

endda lever fedt på andres

regning. Det er dog min

opfattelse, at alle politikere

normalt opfører sig anstændigt

på skatteydernes regning.

Odense Byråd har også

mærket historierne om byrådetsrepræsentationsudgif-

Dansk Service:

ter, seminarer m.fl. Alt sammen

noget som bliver løst

ved, at det hele fremover offentliggøres

på internettet.

Så kan vi så bruge en masse

ressourcer på Deres det, ordre selvom nr.:

det kunne være løst ved mere

klare aftaler mellem by-

Promotion-Kuglepen rådssekretariatet og med restau- digitaltryk

ranten.

snor, og det er mit indtryk, at

det samme gælder mange.

Trænger til ordentlig debat

Tel. 004940 81909 132I

stedet for at diskutere hvem

Fax: 0049 40 8195 7076

der fik en stor portion kartof-

e-mail: wtegetmeier@berendsohn.com

ler i stedet for en lille portion,

trænger vi til at få en

67 - 521291 / 499318 ordentlig debat om, hvor po-

Hamburg, d. 10.06.2008

litikerne vil hen med samfundet.

Lad os stå til regnskab

for vores prioriteringer og giv

os dokumenteret modstand,

Ingen i Odense Byråd lever når vi svarer, at skatten ba-

Alt i tømrer & snedkerarbejde

over evne på kommunens re skal hæves, eller at det er

regning. De Claus fleste Depping bestil-

tlf. 23 83 77 77 indvandrerne, som skal hol-

Michael Tømrer tlf. 40 50 05 38

Søballevej 71, 5270 Odense N

ler ikke noget, Engblommen som 13, 5220 de Odense SØ

ikke de for. Lad os stå til regnskab

selv ville have betalt. Det er for vores kortsigtede beslut-

Farvenuancen

i hvert

i færdigt

fald

tryk

min

kan

egen

afvige

rette-

fra her viste

ninger,

udkast

men gør det ordentligt.

Måske

Forstørrelse til korrekturlæsning

kunne man ligefremoverveje

at rose

Alt i tømrer & snedkerarbejde

beslutninger,

uden at det

skal blive et

Claus Depping tlf. 23 83 77 77

spørgsmål

Michael Tømrer tlf. 40 50 05 38

om hvem-

Søballevej 71, 5270 Odense N

Engblommen 13, 5220 Odense SØ

har-æren-forhvad.

Kun på

Illustrationsfoto: colourbox.com

Handelsagent, Tina Mindested, T09

under Tel.: 80 01 87 01

gratis linie! fra fastnet eller

10 11

Vi forventer Deres svar inden: 16 .06.2008

og alt efter valgt produkt når leverancen frem til Dem ca. 4-6 uger efter denne dato ("00"-termin) /

den måde får vi en ordentlig

debat og ordentlige politikere,

der får mod til at sige,

hvad de mener, spise et

rundstykke til møderne og

melde afbud, når det er nødvendigt,

fordi de ikke kan

være to steder på én gang.

Alternativet er konkurrencer

om hvem der siger mest,

spørger mest, skriver flest

læserbreve og deltager i flest

møder. Alt sammen noget

man kan gøre uden at læse

papirerne, uden at lytte,

uden at have indflydelse og

uden at sige eller endog opdage

sandheden: Nemlig at

vi fremover ikke har råd til

førtidspension, efterløn, varmetilskud,

gratis busser, høreapparater

og meget mere.

Den slags diskussioner er

efter min opfattelse meget

mere vigtige end en opgørelse

over, hvilke Europa-Parlaments

medlemmer der har

deltaget i et antal ”ligegyldige”

møder.


Efterårets tidsskrift

Af Lars Christensen, Cand.mag.,Ph.d.

Konservativ ide-debat

Idédebat er ikke noget, De Konservative

i Danmark er forvænt

med. I modsætning til liberalister

og socialister er konservative ikke

så tilbøjelige til at diskutere selve

substansen. Ideologi er jo noget

bras, som Poul Schlüter sagde.

Eller er det? I hvert fald har nogle

yngre konservative med udgangs-

punkt i Konservative Studenter

i Aarhus i et par år udgivet årsskriftet

Critique, i år med tolv vidt

forskellige artikler, dog alle med

konservatisme som emne.

Blandt artiklerne er indlæg af

Lene Espersen og Naser Khader

om deres syn på konservatisme.

Khader får her lagt klar afstand til

de tidligere partifæller hos de radikale:

Alle værdier er ikke lige,

demokrati er bedre end andre styreformer,

og demokratiets overlevelse

er afhængig af en fællesskabsfølelse

i samfundet.

Nogle artikler er ganske polemiske

- som Anders Toft Hansens

imod KU’s forslag om at skille

kirke og stat; et emne som også

den tidligere biskop i Aarhus Stift,

Jan Lindhardt, kommenterer med

nogle markante og sikkert for de

fleste ukendte pointer om kirkens

bidrag til samfundet: Folkekirken

er netto-bidragyder til staten!

Personligt synes jeg folketingskandidat

Nikolaj Bøghs artikel om

Aksel Møllers konservatisme er

12

meget interessant og tankevækkende.

Han kæmpede en tapper

men forgæves kamp mod den socialdemokratiske

velfærdsstat i

1950erne og pegede præcist på

de problemer, den ville medføre.

Også den nybagte folketingskandidat

i Odense Øst, Anders Orris,

leverer et spændende bidrag

om Poul Schlüters tid, som ændrede

mange ting i borgerlig retning,

men som aldrig fik taget det

afgørende opgør med velfærdsstaten.

Alt i alt en broget blanding, hvor

enkelte godt kunne have sparet

på fremmedordene - man kan

godt være intellektuel og alligevel

være forståelig! Men absolut

værd at læse, ikke mindst Kathrine

Winkel Holms underholdende

opgør med feminismen: Det er

ikke en ”isme” at være kvinde!

Critique. Udgives af Konservative

Studenter i Aarhus. 100 kr. Udkommer

5. september. Henvendelse

ang. køb til Jens Wendel-

Hansen. Mail: edmund_burke_jr@

hotmail.com


Et spændende valg venter forude

Af folketingsmedlem Vivi Kier

Vi ved alle, hvornår der kommer

byrådsvalg. Nøjagtig hvert

fjerde år i november. Og byrådsvalget

er jo netop overstået, og

mange puster stadig ud efter

en handlekraftig, arbejdsom og

spændende valgkamp.

Helt anderledes forholder det

sig med Folketingsvalg; vi ved

aldrig, hvornår det kommer, dog

skal der afholdes valg hver fjerde

år. I november måned er det

tre år siden, at jeg blev valgt ind

i Folketinget, så vi ved, at der

senest i november 2011 skal

afholdes et nyt valg.

Derfor er alle kandidater i fuld

gang med deres forberedelser

til valgkamp, og også jeg og

min kampagnegruppe knokler

løs. Nu har jeg jo fået en fornem

valgkreds - nemlig Odense

Syd, som har stolte traditioner,

og mange store konservative

navne er stillet op og blevet

valgt i netop denne kreds.

Så jeg er ydmyg men også stolt

over og glad for at have fået

den tillid hos alle jer tillidsfolk

og medlemmer af Det Konservative

Folkeparti.

”Den hemmelige plan”

En kampagne bliver aldrig helt

klar før i det minut, valget udskrives.

Og en kampagne ændrer

sig altid i løbet af valgkampen.

Men der er mange ting,

der kan og skal gøres klar i god

tid - så som plakater (jeg hader

faktisk plakater – de er forbundet

med alt for meget arbejde),

brochurer og happenings.

Min kampagnegruppe er stor

denne gang, hvor vi har delt opgaverne

op i små bidder. Jeg

er stolt over og glad for, at så

mange bidrager med innovative

ideer, konstruktive forslag og

lægger mange frivillige arbejdstimer

i, at jeg får en så perfekt

valgkamp som muligt.

Den dag valget udskrives, skal

jeg blot tage ”den hemmelige

plan” op af skuffen. Alle ved,

hvem der gør hvad, og jeg skal

så blot gøre det, vi har planlagt.

Vi får brug for dig

Jeg ved, at det bliver en hård

13

valgkamp denne gang. Der skal

knokles for hver eneste stemme,

og jeg kan ikke gøre det

alene. Jeg og de andre to kandidater

i Odense har brug for

din hjælp. Hvis du er villig til at

yde blot en times daglig hjælp

i de tre uger, som valgkampen

står på, så er jeg sikker på, at vi

konservative atter en gang vil få

et flot valg på Fyn.

Jeg og min kampagnegruppe

har turbo på i vores valgforberedelser,

jeg håber så på din

hjælp og støtte, når valget udskrives.

Vil du have en rød regering,

der bomber os tilbage til

tilstande før 2001 - eller vil du

have en regering, som handler

på de store udfordringer, som

Danmark står med?

Det er kun Statsministeren, der

kan udløse et folketingsvalg, og

hvornår, det bliver, er indtil nu

en hemmelighed. Men jeg er

klar til valgkamp - ikke mindst

takket være min fantastiske

kampagnegruppe.


Årets heks kåret i Skt. Klemens

Af Christian Hejlesen

Traditionen tro arrangerede

Konservative i Odense

Syd Skt. Hans bål i Skt. Klemens.

Som altid var der rigtig

mange hekse i paraden,

der alle deltog i konkurrencen

om den flotteste heks. Den

pris løb Sophia Frank Nielsen

fra Dyrup med. Og den blev

præmieret med en flot pokal,

som blev overrakt af folketingsmedlem

Vivi Kier fra

Odense, som var årets båltaler.

Vi er nysgerrige og åbne

I sin båltale berørte Vivi

Kier blandt andet det stærke

sammenhold og det gode

sociale system, som vi har

i Danmark. Hun opfordrede

alle til at tage de positive

briller på og skønne på vores

gode samfund. Samtidig roste

Vivi Kier danskerne for at

være åbne og nysgerrige:

- Heksen på bålet er en

tysk tradition; derfor sender

vi hende til Bloksbjerg. Så

når vi fejrer Skt. Hans, har vi

stjålet lidt fra mange andre

landes traditioner. Det er kun

godt at lade sig inspirere; det

viser, at vi er et åbent folk. Vi

søger det bedste, tager det

til os og fordansker det, så

det passer ind i den danske

måde at leve på. Kort sagt:

Vi forandrer for at bevare. For

hvis man tror, at man kan

bevare al ting til evig tid ved

at undgå påvirkninger udefra

– ja, så tager man fejl.

Det gav anerkendendebifald

fra de 450

fremmødte

tilhørere. Aftenen

bød i

øvrigt på fællessang,snobrød

til de

yngste og naturligvis

et

flot Skt. Hans

bål med rigtig

mange fantasifulde

hekse,

der alle blev

belønnet med

en gave.

Stor lokal indsats

Den efterhånden gamle tradition

for, at Konservative i

Odense Syd arrangerer Skt.

Hans bål i Skt. Klemens er

en god og anderledes måde

at få omtale af Konservative

på. Arrangementet kunne

14

kun lade sig gøre, fordi rigtig

mange medlemmer gav en

hånd med i forberedelserne

og på selve aftenen.

Pokal for årets flotteste heks

gik til Sophia Frank Nielsen.


Møllerens klumme

Spareforslag eller Fremtidens Skole?

SF’s nye skolerådmand gentager

igen og igen mantraet,

at hvis ikke Odense lukker

folkeskoler, så bliver undervisningen

dårligere. Oftest

er det klogt at tage den

slags udsagn med et gran

salt. Netop i dette tilfælde

kan sandheden i dette udsagn

være afgørende for om

Fremtidens Skole bliver bedre

eller dårligere end den nuværende

odenseanske folkeskole.

Øjensynligt skulle den nuværende

budgetmodel betyde,

at skolerne (urimeligt

forstås) skal spare 40

mio. på undervisningen i

takt med, at der bliver 800

færre elever over de kommende

ti år. Det skyldes at

de færre elever ikke udløser

færre klasser på de berørte

skoler. Besparelsen ligger

(både ifølge SF-rådmanden

og skole-embedsmændene)

alene i de færre klasser.

At de samme skoler indtil

nu har modtaget tilsvarende

ekstra beløb i takt med flere

elever er øjensynligt blot absorberet

i skolernes budgetter,

og disse penge (må man

forstå) er ikke til rådighed,

når der skal spares.

Denne isolerede problemstilling

bruges altså som

begrundelse for Stina Willumsens

plan med voldsomme

strukturændringer af de

fleste odenseanske folkeskoler,

og lukning af syv-otte

navngivne skoler. Den

opmærksomme læser har

formentlig allerede indvendingen

klar: ”Stinas plan gi-

ver jo besparelser på det

dobbelte beløb!”. Ja, det er

rigtigt, og derfor holder forklaringen

heller ikke hele vejen.

De to konservative medlemmer

af Børn og Ungeudvalget

oplevede da heller ikke,

at det var en strukturplan

pga økonomiske udfordringer,

de var med til at sætte

i søen, da udvalget i foråret

satte blus under arbejdet

med Fremtidens Folkeskole

(læs bare Mark Grossmanns

artikel i dette blad). Tværtimod

var det fx faglige og

pædagogiske principper, der

skulle sikre en bedre uddannelse

af vores unge i Odense.

Stina Willumsens forslag om

at lukke syv-otte folkeskoler

er det der i første omgang

har sat sindene i kog; og det

tror da pokker. Først sælger

kommunen grunde i fx

Næsbyhoved-Broby og Skt.

Klemens med henvisning til

nærheden til den lokale folkeskole,

derefter foreslår

man at lukke lige netop de

samme skoler, der pga af tilflytningen

oplever elevfremgang.

Men lur mig om ikke forslaget

om at etablere ungeskoler

også får sin del af opmærksomheden.

Lad mig

starte med at slå fast, at

jeg personligt synes det lyder

som et rigtig godt forslag.

Jeg fornemmer en

nogenlunde tilsvarende opbakning

blandt forældrene i

mine ældste børns klasser til

15

grundideen,

men

det ændrer

ikke

ved det

faktum,

at der

mangler

en grundig

faglig og politisk diskussion

om det er det rigtige for

at løse de problemer, SFrådmanden

mener de løser

– nemlig fastholdelsen af

folkeskolens ældste elever i

skolesystemet.

I stedet for en helt grundlæggende

diskussion af formålet

med ungeskolerne, så

tror jeg desværre det drukner

i hele det strukturelle

cirkus, fordi forslaget går

på at flytte elever på kryds

og tværs i byen. Noget af

kritikken kan lyde lidt skinger,

men andre dele af den

kan jeg meget nemt forholde

mig til, både som byrådsmedlem

og som forælder til

tre folkeskoleelever.

Jeg forudser en barsk høringsproces

og nogle meget

svære politiske forhandlinger

i kølvandet på høringen. Politiske

forhandlinger vi Konservative

naturligvis stiller

op til for at påvirke strukturen

for Odenses skoler, så

fremtidens odenseanske folkeskole

bygger på faglighed

og nærhed. Vi håber

så samtidig på, at det hele

ikke på forhånd er handlet af

mellem Socialdemokraterne

og SF.

Steen Møller

Gruppeformand


Konservative inviterer til

Landsråd i Aalborg

2. - 3. oktober 2010

Lørdag den 2. oktober afholdes årets Konservative fest - landsrådsfesten. Det er en unik mulighed for

at møde dine mange konservative venner og bekendte i hyggelige sociale rammer.

Opvarmningsfest

Som noget nyt byder vi på en

opvarmning til landsrådsfesten.

Fra kl. 18.30 vil der være

underholdende indslag, en

velkomstdrink og lidt snacks.

Farvel til buffet’en

Landsrådsfesten starter kl. 19.30,

hvor der serveres en tre-retters

menu ved bordene. Desuden vil der

i år være et par artige overraskelser

udover festtaler, live-musik og

dans. Der kan naturligvis købes vin,

øl, vand og spiritus i de opstillede

barer.

I år kun 399,-

Alt dette - inkl. velkomstdrink,

tre-retters menu, 1 glas vin, musik,

Vi er klar til 4 år mere!

dans og underholdning - kan

vi tilbyde til en meget

attraktiv pris på kun 399 kr.

I år får

du hele festen

for kun

399,-

Vi har arbejdet for at skaffe gode resultater Indkaldelse for Odense til de sidste

4 år, og vi er klar til at tage en ny tørn. Landsråd 2010

Vi har et stærkt kandidathold, der brænder for Odense, og som

i fællesskab bakker op om borgmester Jan Boye, så han fortsat

kan sætte retningen for vores by.

9000 Aalborg.

Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på vores hjemmeside

www.konservative.dk/odense og læse mere om Jan Boye, vores

kandidathold, vores resultater og vores lr10@konservative.dk, politik.

senest den

2. august 2010 kl. 10.00.

Du kan også blive medlem af Konservative i Odense. Det bliver

du ved at ringe på 66 11 09 09, sende en mail til odense@

konservative.dk eller klikke ind på nedenstående afholdelse. hjemmeside.

Der indkaldes hermed til Landsråd 2010.

Landsrådet afholdes lørdag den 2. og

søndag den 3. oktober 2010 i Aalborg

Kongres & Kulturcenter, Europa Plads 4,

Forslag til behandling på landsrådet skal

være fremsendt til Hovedkontoret på e-mail

Dagsordenen for landsrådet fremsendes

til alle tilmeldte senest 8 dage før mødets

Der fremsendes særskilt e-mailinvitation til alle medlemmer inden sommerferien.

Vi glæder os til at se dig!

www.konservative.dk/odense

Husk også regionsvalget 17. november

More magazines by this user
Similar magazines