Designguide for Aarhus' internationale brand - City Brand Aarhus

citybrandaarhus.dk

Designguide for Aarhus' internationale brand - City Brand Aarhus

Designguide for Aarhusinternationale brand


Indhold

Introduktion ......................................................................................... 4

Farver .................................................................................................. 6

Navnetræk ........................................................................................... 9

Typografiske billeder ......................................................................... 15

Skrifter ............................................................................................... 18

Kontakt .............................................................................................. 19


introduktion


Introduktion

Vær med til at styrke Aarhusinternationale brand

Aarhus har brug for en stærk international profil for at tiltrække arbejdskraft, studerende, virksomheder

og besøgende fra udlandet. Målgruppernes opfattelse af Aarhus formes i høj grad af

kommunikationen fra byens mange virksomheder, uddannelser, organisationer og andre aktører.

Med denne designguide inviterer vi dig som aktør i Aarhus til at bruge byens officielle brand og

visuelle identitet, når du kommunikerer om Aarhus i en international kontekst. Hvis vi samarbejder

om at give et ensartet, positivt billede af byen udadtil, opnår vi den størst mulige effekt til gavn for

os alle.

Fleksibel og nem at bruge

Guiden beskriver nogle få, enkle retningslinjer for den grafiske anvendelse af Aarhus­brandet.

Hele idéen er, at alle virksomheder og organisationer i Aarhus­området skal kunne bruge brandet

til at skabe et genkendeligt billede af Aarhus uden at forstyrre deres eksisterende grafiske linjer.

Derfor har vi gjort byens visuelle identitet så rummelig og fleksibel som muligt. Som det fremgår af

eksemplerne til højre, kan du nemt bygge dine egne farver og budskaber ind i Aarhusbrandet.

Hvor kan du bruge Aarhus-brandet?

Brug det, hvor det kan tilføre dit eksisterende brand, budskab eller formål værdi. Det kunne være

i internationalt rettede jobannoncer, på messer i udlandet, til konferencer eller andre events i

Aarhus med et internationalt publikum, i nyhedsbreve, på web, i foldere etc. Hvis du er i tvivl om,

hvorvidt det er relevant at bruge brandet i din kommunikation, er du altid velkommen til at kontakte

branding­teamet:

Kommunikation

Borgmesterens Afdeling

Aarhus Kommune

T: 8940 2211

M: kommunikation@ba.aarhus.dk

En kort introduktion til brandets strategiske fortælling kan downloades på www.citybrandaarhus.dk.

In Aarhus, all ideas are renewable

People like to talk about “thinking big”. In Aarhus, we think the small

ideas are powerful too. In our experience, ‘thinking small’ can result in

some extraordinary benefits.

When we adjusted the shape of a wind turbine’s blades by dimensions

that are barely visible to the naked eye, we made enormous gains in

efficiency. It’s this obsession with precision and refinement that has

helped Aarhus to lead the world in the development of wind energy

technologies.

It’s not only in the wind technology sector where you’ll see this kind of

thinking. In Aarhus, wherever you look, there’s vision.

In Aarhus, great minds don’t think alike

We don’t think of progress as a nice to have, we think of it as an essential.

That’s why we make innovation something that happens on a citywide

basis, bringing together the private sector, the public sector and the

people of our city in entirely new ways. Because where there are

differences of opinion, so too there are great ideas.

In Aarhus, a yacht race may be on the horizon but the

In Aarhus, a lucky break is carefully planned

spectators will always be on the edge of their seats

As a coastal city, we love nothing more than keeling over at 45 degrees

on an ocean going yacht. Here, regattas are a religion. But sailing isn’t the

easiest sport to follow. It’s not just that the boats are far away but that,

as the sport is so tactical, it’s not always clear who’s in the lead.

By bringing together some of the world’s best sailors with the world’s

leading technology and usability experts, we were able to dramatically

enhance the spectator’s experience.

We think we’ve improved a sport that’s a few thousand years old.

Imagine what we might be able to do for young businesses.

In Aarhus, a lucky break is carefully planned

We believe that at the heart of progress lies talent. Talent, especially young

talent, needs nurturing if it’s to reach its potential. So, where we see talent

being ignored or getting crushed, we find it hard not to step in.

Every year in Aarhus, we run Spot Festival. It’s a unique line up of music

concerts where only unknown acts get a mainstream audience.

Thanks to Spot, some of the region’s biggest names were discovered.

The Ravonettes, Mew and Junior Senior, to name a few.

So, in Aarhus, talented musicians aren’t just spotted, they get the break

they really deserve.

4


farver


Farvepalet

Aarhus­brandets farvepalet afspejler byens mangfoldighed ved at være fleksibel og rummelig.

Dermed er der også gode muligheder for, at du kan finde farver, som kan fungere sammen med

jeres eksisterende grafiske linje.

De farver, der er defineret her på siden, udgør den grundlæggende farvepalet og kan bruges

helt rene såvel som nedtonede. Hvis ingen af disse farver kan bruges til dit formål, har du også

mulighed for at anvende farver fra jeres egen visuelle identitet.

De sekundære farver anvendes fortrinsvis til tekst.

Primære farver

Pantone 144 C

cmyk: 0­50­100­0

rgb: 247­148­30

Pantone 1797 C

cmyk: 0­100­100­10

rgb: 215­25­32

Pantone Pr. Magenta C

cmyk: 0­100­0­0

rgb: 236­0­140

Pantone 2587 C

cmyk: 50­75­0­0

rgb: 142­91­166

Pantone 259 C

cmyk: 50­100­0­15

rgb: 128­28­125

Pantone 647 C

cmyk: 100­50­0­15

rgb: 0­99­165

Sekundære farver

Pantone Pr. Black C 80%

cmyk: 0­0­0­80

rgb: 88­89­91

Pantone 306 C

cmyk: 70­0­10­0

rgb: 0­191­223

Pantone 319 C

cmyk: 50­0­20­0

rgb: 120­205­209

Pantone 339 C

cmyk: 75­0­60­0

rgb: 28­183­141

Pantone 583 C

cmyk: 35­0­100­10

rgb: 162­192­47

Pantone 382 C

cmyk: 25­0­100­0

rgb: 203­219­42

Pantone 123 C

cmyk: 0­20­100­0

rgb: 255­203­5

Pantone Pr. Black C 60%

cmyk: 0­0­0­60

rgb: 109­110­113

6


Farvesammensætning

Et helt centralt element i Aarhus’ visuelle identitet er muligheden for at skabe typografiske billeder

med to forskellige farver som vist til højre. Da det er vigtigt at skabe størst mulig kontrast mellem

tekst­ og baggrundsfarve, er herunder vist nogle ideelle farvesammensætninger inden for den

grundlæggende farvepalet.

Hvis du ønsker at benytte to farver fra jeres egen visuelle identitet, skal der ligeledes tilstræbes

maksimal kontrast mellem dem, så læsbarheden bliver så god som muligt.

Tekstfarve

Tekstfarve

Tekstfarve

Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Tekstfarve

Tekstfarve

Tekstfarve

Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Tekstfarve

Tekstfarve

Tekstfarve

Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Tekstfarve

Tekstfarve

Tekstfarve

Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

7


navnetræk


Navnetræk 9

Enkelhed er nøgleordet for Aarhus’ navnetræk, der ligesom de øvrige elementer er designet ud

fra den præmis, at det skal kunne fungere i så mange forskellige sammenhænge som muligt.

Navnetrækket findes også i en positiv version, men du bør så vidt muligt anvende det i negativ.

Gerne på baggrund af en af farverne fra den grundlæggende farvepalet, så der opnås et markant

og genkendeligt udtryk, men om nødvendigt må du også bruge det på baggrund af en af jeres

egne farver. Vær bare opmærksom på graden af kontrast mellem baggrund og navnetræk af

hensyn til læsevenligheden.

Navnetrækket kan også placeres oven på et billede, hvis det er nødvendigt. I kombination med

andre navnetræk eller logoer kan bybrandet enten bruges ligestillet med eller underordnet disse,

afhængigt af konteksten.

Alle varianter af navnetrækket findes i en samlet pakke med alle relevante farvedefinitioner og

filformater på www.citybrandaarhus.dk.


Navnetræk – positiv version 10

Hvis du har brug for at placere navnetrækket på en hvid eller meget lys baggrund, kan du

anvende denne positive version. Det er vigtigt, at der er stor kontrast mellem tekst og baggrund,

så der opnås optimal læsbarhed.

Denne version kan også anvendes i materiale, der skal kopieres eller faxes.


Navnetræk – respektafstand og størrelser

For at sikre, at navnetrækket ikke forstyrres af andre grafiske elementer, skal der være et

respektområde omkring det. Respektafstanden defineres ud fra A’ets højde og bredde.

På print skal navnetrækket mindst fylde 30 mm. i bredden.

På digitale platforme skal navnetrækket mindst fylde 120 pixels i bredden.

A’ets højde og bredde definerer respektafstanden Navnetrækområde Respektafstand

11


Navnetræk med fremhævelse af ’with us’

Når navnetrækket anvendes i et typografisk billede, fremhæves ordet ’us’ med en farve for at

sætte fokus på Aarhus’ særlige evne til at samarbejde. Samtidig tilføjes ordet 'with', så alle typografiske

billeder bliver en opfordring til at gøre noget aktivt sammen med Aarhus.

Denne version af navnetrækket bruges udelukkende i typografiske billeder og altså aldrig isoleret

som vist herunder.

Eksemplerne her på siden tager udgangspunkt i farverne fra den grundlæggende farvepalet,

men igen er det tilladt at bruge andre farver. Vær dog opmærksom på, at kontrasten mellem ’us’

og baggrundsfarven bliver så stor som muligt som beskrevet på side 7.

Disse navnetræk findes i en samlet pakke med filer i både positiv og negativ. Brug dem som

udgangspunkt, når du skal lave et skriftbillede.

12


Navnetræk – positiv version med fremhævelse af ’with us’

Den positive version af navnetrækket med fremhævelse af ’with us’ bruges til at skabe

typografiske billeder på en hvid eller meget lys baggrund.

Alle varianter af navnetrækket findes i en samlet pakke med alle relevante farvedefinitioner og

filformater på www.citybrandaarhus.dk.

13


typografiske

billeder


Typografiske billeder

Du kan selv skabe budskaber, som passer til dit formål og samtidig bidrager til at profilere

Aarhus, ved hjælp af typografiske billeder. Nedenfor er vist en række eksempler.

Det er vigtigt, at sætningen er kort og ikke fylder mere end fire linjer. Du må ikke bruge flere

end to farver (en tekstfarve og en baggrundsfarve) i skriftbilledet.

Begyndelsesbogstavet i sætningerne sættes altid med små bogstaver, og tekstens farve

skal altid være den samme som den, der fremhæver ordet ’us’.

Hvis der samme sted optræder både et typografisk billede og det rene navnetræk – som i ek­

semplerne på side 4 – fjernes Danish for progress fra skriftbilledet, så det ikke står begge steder.

15


Typografiske billeder

Der kan være tilfælde, hvor formatet dikterer sætningernes form – fx aflange bannerannoncer.

Her kan det være nødvendigt, at sætningen trækkes ud, så den står på en eller to linjer.

16


skrifter


Skrifter og opsætning af skriftbilleder

De typografiske billeder dannes med skriften Helvetica Neue 85 Heavy og sammenstilles med

den version af navnetrækket, hvor ’with us’ er fremhævet. Med udgangspunkt i 'with us'­filen

sættes den tilføjede tekst i 170 pkt.

Nogle af bogstaverne hægter sig ind i hinanden for visuelt at styrke ’with us’ og gøre udtrykket

mere dynamisk. Linjeafstanden i skriftbillederne skal være så lille, at stammen i et bogstav på den

øverste linje fanger en stamme i et bogstav på den efterfølgende linje. Se eksempel til højre.

Det kræver lidt arbejde at få stammerne til at mødes på en naturlig måde, så brug tid på at

spatiere og justere bogstaverne, så skriftbilledet står flot.

Headlines

Helvetica neue

85 heavy

anvendes til de typografiske billeder

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

abcdeFgHIjKlmNopqrSTuvwxyzæøå

0123456789

Brødtekst

Helvetica neue

45 light

brødtekster, fx publikationer og annoncer

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIjKLMNoPqRSTuVwxyzæøå

0123456789

Mellemrubrikker

Helvetica neue

75 bold

mellemrubrikker og fremhævelser i brødtekst

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABcDeFgHIjklMNoPqRSTuVwxyzæøå

0123456789

18


Hvis du har spørgsmål til anvendelsen af

Aarhus-brandets visuelle identitet, kan du kontakte:

Kommunikation

Borgmesterens Afdeling

Aarhus Kommune

T: 8940 2211

M: kommunikation@ba.aarhus.dk

Similar magazines