Referat fra KDAK Bestyrelsesmøde 6

kdak.dk

Referat fra KDAK Bestyrelsesmøde 6

Alle mødt - Ref. RCP

DAGSORDEN

Pkt. 1

Referat fra bestyrelsesmøde 06/10 onsdag den 20. oktober

kl. 19:30 hos Nanna Harboe Augustinus

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

2. Orienteringer siden sidste møde – breve m.m.

3. Økonomi og medlemmer.

4. Nyt om KDAK NYT og www.kdak.dk – status.

5. DM-Rally i Bramming – KDAK mandskab evaluering

6. Yokohama Mesterskabet – Finalen i Nyborg - Planlægning

7. KR-kursus for nye medlemmer – hvor og hvornår?

8. Sociale arrangementer – Juleløb 28. november – Søren Andersen

9. KDAK Generalforsamling og DASU Repr. Møde

10. Eventuelt

Referat fra sidste møde 05 2010 blev godkendt.

Pkt. 2

Orienteringer siden sidste møde – breve m.m.:

LRM er blevet kontaktet af ”Skullerodsholm”, som bad os aflæse el-måler. Ellers intet nyt af relevans.

Pkt. 3

Økonomi og medlemmer:

Pt. 83 medlemmer. Økonomien gennemgås på næste møde.

Pkt. 4

Nyt om KDAK NYT og www.kdak.dk – status:

NEJ sørger for formandsbrev samt indkaldelse til GF – der er deadline 1/11 - 2010 på næste blad

Intet nyt fra webmasteren


Pkt. 5

DM-Rally i Bramming – KDAK mandskab evaluering

Generelt en god oplevelse for alle – både socialt og afviklingsmæssigt.

KDAK/F’s opstilling & afvikling klappede 100 % til punkt og prikke – Ros fra sikkerhedschefen

for opstilling af prøven.

Alle hyggede sig

Pkt. 6

Yokohama Mesterskabet – Finalen i Nyborg – Planlægning

Yokohama står for anmeldelse, økonomi og præmier. KDAK/F afvikler prøven.

”Malle” er teknisk kontrol. LRM er licenskontrol. Prøven er 1,8 km/omg, der køres 4 omg./heat = 7,2

km/heat. Start /Mål samme sted. DMJ står for catering, men mangler hjælp – DMJ kontakter Claudia

(Mink). Afviklingsbemanding næsten OK. Prøven opstilles lørdag og afvikles søndag.

Mødetid søndag er kl.08.00, dog skal der være en ”pladsformand” på servicepladsen fra kl. 07.00 –

bestyrelsen foreslår Palle Andersen (NEJ kontakter Palle).

LRM sørger for, at der er endags-licenser på dagen. Alle tilladelser er i hus.

Pkt. 7

KR-kursus for nye medlemmer – hvor og hvornår?

Der er pt. ikke ressourcer i løbs-staben/bestyrelsen til at afvikle flere løb i år, så derfor skubbes KR-kursus til

foråret. Der er pt. en håndfuld interesserede, som der holdes kontakt til.

KR-caravanen fra DASU kommer på et tidspunkt til OTS (der er kontakt) KDAK/F er klar, men afventer nyt fra

DASU vedr. dato.

Pkt. 8

Sociale arrangementer – Juleløb 28. november – Søren Andersen

Der bliver et startgebyr på 25/pers incl. Gløgg og æbleskiver. Præmier bliver jule-relaterede.

Der vil være HQ på Skullerodsholm

Pkt. 9

KDAK Generalforsamling og DASU Repr. Møde

Der er ”møde” i KDAK – DK 24/10 – 2010 NEJ deltager

Der er repræsentantskabsmøde i DASU 27/11 – 2010 NEJ og BSA deltager (og OWB)

KDAK/F har generalforsamling tirsdag 30/11 – 2010 på Skullerodsholm – alle i bestyrelsen 2010

genopstiller (af dem, som er på valg).

Pkt. 10

Evt.

JN foreslog socialt arrangement på SDU, hvor Formel-Student vil være i centrum – JN fremkommer

med mulig dato - KDAK/F sørger for let forplejning.


Bruno Hansen (Søren) kan stadig ikke fremkomme med en dato…

Mødet slut ca. 21.20 – herefter kaffe og varm æblekage

Næste møde:

Tirsdag den 16. november hos Rune Pedersen, Pindsende 7, Barløse, 5610 Assens

More magazines by this user
Similar magazines