Udsatte børn – sprogvurdering og sprogarbejde - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Udsatte børn – sprogvurdering og sprogarbejde - Servicestyrelsen

Det pædagogiske procesarbejde, samarbejdsrelationer og dokumentation

Det pædagogiske procesarbejde,

samarbejdsrelationer og dokumentation

Interaktionsbaserede beskrivelser af det, der

sker i samspillet, fortællinger om oplevelser

eller andre beskrivende modeller, for

eksempel Se hvad jeg kan (Ida Maria Holm 5 ),

kan være andre muligheder for mere tidssvarende

pædagogiske processer. Uanset

metode skal modellerne ses som hjælp i

forhold til dynamiske pædagogiske processer,

hvor modellerne kan støtte i forhold til

at skabe overblik over processen, udfordre

det observerende, analyserende arbejde

som grundlag for målrettede handlinger og

styrke det pædagogiske arbejde i forhold til

evalueringen. At evaluere betyder i al sin enkelthed

at standse op midt i eller efter en af

sine handlinger og vurdere værdien af det,

der sker. Var handlingen relevant i forhold

til målet? Hvad skal justeres?

Metodernes modeller eller skabeloner skal

derfor først og fremmest opfattes som pædagogiske

oversigter, der får relevans, når

overvejelser om barnets kompetencer og

udviklingsmuligheder relateres til de muligheder,

barnet gives.

5 Find testmaterialet på http://www.dpf.dk.

I dialogen om barnets relationer kan

arbejdsnotater eller skriftlige aftaler, med

afsæt i en af modellerne, støtte alle deltagere

i processen i forhold til målrettethed

og opmærksomhed mod det, der sker, samt

de resultater, det medfører.

Modellerne, eller beskrivelsen af de pædagogiske

processer og resultatet heraf,

kan således anvendes som såvel et vigtigt

arbejdspapir i processen som en pædagogisk

beskrivelse i forhold til den lovmæssige

dokumentation.

I forbindelse med den skriftlige dokumentation

er det vigtigt at medtænke samarbejdsrelationen

med forældrene. Grundlaget for

et godt samarbejde styrkes, når man sikrer

sig, at forældrene accepterer, eventuelt har

indflydelse på, indholdet i den pædagogiske

beskrivelse. Den kommunale forvaltningslov

sikrer aktindsigt, hvilket kan få stor betydning,

hvis der opstår konflikter i samarbejdet.

Du kan læse mere om dette i pjecen

Hvad må du sige? (Socialministeriet 2005).

29

More magazines by this user
Similar magazines