Udsatte børn – sprogvurdering og sprogarbejde - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Udsatte børn – sprogvurdering og sprogarbejde - Servicestyrelsen

Indledning

Det er vigtigt at forstå kompleksiteten og

gensidigheden imellem den biologiske

udvikling og samspillet med især voksne.

I dette hefte skitseres centrale elementer

i den kommunikative og sproglige udviklingslinje,

relateret til sprogvurdering og

pædagogiske observationer. Hensigten er

at rette fokus på, hvor vigtigt det er, at de

voksne har kendskab til udviklingslinjen,

dels for at kunne vurdere barnets kompetencer,

men i særdeleshed for at kunne møde

barnet og motivere for udvikling i forhold

til de kompetencer, barnet har.

Kommunikation

Handlinger og kommunikation imellem

mennesker er grundlæggende byggesten i

forhold til udviklingsprocesser. Afstemning

og gensidighed i forhold til det, der sker, og

det, der tales om, er vigtige nøglebegreber

i forhold til det, barnet skal lære sig, og

dermed bliver fokuspunktet i høj grad rettet

mod de handlinger og det sprog, den voksne

sætter i spil i hverdagens samvær med

barnet i de sociale og sproglige praksisser i

såvel hjem som dagtilbud.

Kommunikationen med barnet er således et

vigtigt omdrejningspunkt i det pædagogiske

arbejde, hvor barnet til stadighed tilegner

sig sproglige og kommunikative kompetencer

i en hurtig fremadskridende proces,

betinget af samstemmighed imellem den

biologiske udvikling og det sociale samspil

med andre.

6

Kommunikativ småbørnsforskning viser, ar

børn fra cirka 6 måneders alderen begynder

at fornemme og forstå sig selv som sociale

væsener (Stern 2001, Tomasello 1999). De

sociale og kommunikative praksisser, børn

deltager i, skaber rammerne for denne

udvikling. I samspillet med nære omsorgsgivere

skabes en sund tilknytningsadfærd,

selvopfattelse og mestring. Kvaliteten

af samspillet med andre i opvæksten er

grundlæggende vigtig for barnets oplevelse

af omsorg og tryghed 1 . I det kommunikative

samspil anvendes kultur- og kontekstbestemte

sprogkoder.

Barnet tilegner sig sprogkoden i meningsfulde

sammenhænge, under forudsætning

af gode sprogmodeller, der anviser sprogets

betydning i konkrete handlinger.

I dagtilbudet er det pædagogiske personale

således rollemodeller for såvel social praksis

som sprog og kommunikation.

1 Se også heftet ”Udsatte børn”, Servicestyrelsen 2009.

More magazines by this user
Similar magazines