Udsatte børn – sprogvurdering og sprogarbejde - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Udsatte børn – sprogvurdering og sprogarbejde - Servicestyrelsen

Generelt om sprogvurderinger

På grundlag af sprogvurderingerne beskrives

et øjebliksbillede af barnets sproglige

kompetencer, der sammen med det pædagogiske

personales generelle observationer

og viden om barnets biologiske og sociale

forudsætninger danner grundlag for det pædagogiske

arbejde i forhold til udarbejdelse

af en handleplan i samarbejde med barnets

forældre. Man kan for eksempel spørge:

Hvilke ord kender barnet?

Hvordan udtaler barnet sproglydene?

Hvordan sætter barnet ordene sammen i

sætninger?

Hvordan formår barnet at anvende sproget

i kommunikationen?

Vurderingsmaterialets øjebliksbillede af

barnets nuværende kompetencer kan matches

med og tilpasses de generelle målsætninger

i læreplanen. Men hvis vurderingen,

sammen med hverdagens observationer i

relation til det enkelte barns kompetencer,

indikerer risiko for, at barnet er eller kommer

i vanskeligheder, bør det pædagogiske

personale supplere med nærmere undersøgelse,

analyse og beskrivelse af barnets

kommunikative miljø.

Generelt om sprogvurderinger

Herunder er det vigtigt, at det pædagogiske

personale medtænker rammerne omkring

barnets udvikling og læring: Hvilke holdninger,

værdier, børne- og sprogsyn har

personalet, og hvilke beskrives i den lokale/

kommunale børnepolitik? Hvilke normer og

kulturelle rammer oplever barnet hjemme

og i dagtilbudet? Hvordan opleves de andre

børns og de voksnes sproglige og kommunikative

kompetencer?

Med vurderingen og analysen af barnets

kommunikative og sproglige kompetencer

indikeres og systematiseres barnets behov

for hjælp og støtte i forhold til udviklingsprocessen.

• Kan barnets individuelle handleplan

relateres til dagtilbudets læreplan og

de almene sproglige og kommunikative

mål?

• Hvordan er mulighederne og behovet for

en mere fokuseret indsats i hverdagen?

• Hvordan kan forældre og pædagogisk

personale i fællesskab befordre udvikling?

• Er der behov for inddragelse af Pædagogisk

Psykologisk Rådgivning (PPR) i

7

More magazines by this user
Similar magazines