Padlen nr. 515 - Lyngby Kanoklub

lyngby.kanoklub.dk

Padlen nr. 515 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

515 - marts 2013

Generalforsamling 2013 • Grøn Klub• Jeppes Fond

støtter unge kaproere • Slut med o-løb for denne sæson

• Officialkursus • Operation ren sø 2013 • Komgodt-i-gang-igen

•Begynderkurser i kajak •Hyggeroer

Tryggevælde Å 2013 • Vil du med til Sverige? • Skøjtetur

med både unge og ... • Latinamerikansk aften i

klubben • ... og meget mere


Bestyrelse:

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen

@svinninge.mail.telia.com

Turformand

Eva Henriksen

Ulkær 4, 2tv.

2610 Rodovre

35149044

kragen_eva@yahoo.dk

Motionsformand

Louise Jørgensen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

2010 6839

louise.jorgensen@yahoo.

com

Sekretær

Lilian Jørgensen

Holmelins tværvej 1A

2800 Lyngby

45889305

lienj@live.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

4032 2798

henrikmadsen28@gmail.

com

2. Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Suppleant for

Motionsudvalget

Anne Grete Valeur

Dalstrøget 64, 1. th.

2870 Dyssegård

24416864

anva@hotmail.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.

com

Indlæg til Padlen bedes

sendt til:

ludmila.miklikova@velux.

com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

2 3

Side

Aktivitetskalender 4

Generalforsamling 2013 6

Dalende medlemstal 7

Grøn Klub 8

Jeppes Fond støtter unge kaproere 9

Slut med o-løb for denne sæson 10

Officialkursus 11

Operation ren sø 2013 12

Kom-godt-i-gang-igen 13

Begynderkurser i kajak 14

Hyggeroer 16

Tryggevælde Å 2013 17

Vil du med til Sverige? 18

Skøjtetur med både unge og ... 20

Latinamerikansk aften i klubben 21

Har I Hørt 25


Aktivitetskalender

2013

Dato: Aktivitet:

12/4 18-22 - 13/4 9-15 Officials kursus

19-21/4 CPH Spring Regatta, Bagsværd

22/4 kl. 17-18.00 Tilmelding begynderkursus, eksist. medlemmer

23/4 kl. 17-18.00 Tilmelding begynderkursus, nye medlemmer

27/4 Standerhejsning

28/4 Tryggevælde Å

4-11/5 Prag

17-21/5 Pinsetur til Immeln, Sverige

18/5 Maribo Maraton

19-20/5 Maribo Regatta

25-26/5 Nord. Mesterskaber Maraton, Jönköping, Sverige

25-26/5 Begynderkursus 1

1/6 Bagsværd Regatta

8/6 Roskilde Fjord

8/6 Odense Maraton

9/6 Paddle Battle Cup, Esrum

15-16/6 Begynderkursus 2

22/6 Sorø Maraton

6-7/7 DM Maraton, Maribo

27/7 Amager Strandpark Rundt

2-16/8 Træningslejr DK mod DM

10-11/8 Begynderkursus 3

9-11/8 Dalsland Kanot Marathon

17/8 Silkeborg Regatta

24/8 Esrum Sø

25/8 Paddle Battle Cup, Hellerup

6-8/9 DM Sprint, Holstedbro

14/9 Paddle Battle Cup, Bagsværd

14-15/9 Tour de Gudenå

19-22/9 VM – Maraton, Bagsværd

28/9 MBB

5/10 Støt Brysterne

5/10 Standerstrygning

6/10 O-løb, Jonstrup Vang

3/11 O-løb, Tokkekøb Hegn

1/12 O-løn, Ganløse Egede

4 5


Generalforsamling 2013

Skal man le eller

græde?

LK har som det fremgik af sidste nummer af Padlen afholdt generalforsamling

d. 19. marts. Den blev hurtigt overstået, da vi inklusive

bestyrelsen var en lille, sluttet kreds på blot 28 aktive fremmødte

medlemmer.

Samtlige beretninger, budget og

regnskaber blev godkendt og jeg

vil hermed takke de 18 fremmødte

medlemmer for at de mødte op,

takke for de 45 minutter, det tog at

gennemføre LKs generalforsamling.

Vi fortsætter med at hænger beslutningsreferater

op fra både bestyrelsesmøder

og udvalgsmøder, så

alle har mulighed for at følge med i

bestyrelsens og udvalgenes arbejde.

Padlen er også en oplagt mulighed

for at følge med i livet i klubben.

Kom også herned – selv om du

ikke kan komme på vandet – og

se opslagene på opslagstavlen. At

møde op er også en oplagt måde at

lære dine klubkammerater at kende,

så du har nogle at følges med, når

vi skal ud i kajakkerne igen.

Selv på denne årstid, hvor vi ikke

kan komme på vandet, møder der

mellem 25-35 medlemmer op til

Dalende medlemstal

Optællingen af medlemmer til

Dansk Kano- og Kajak Forbund

og Danmarks Idræts Forbund for

sæsonen 2012 er nu afsluttet.

Denne optælling viser, at vi primært

har mistet medlemmer på ungdomssiden,

hvorefter gruppen over

25 år følger efter.

En del af de unge er dem, der har

benyttet vores fitnessrum. Det er

rigtig ærgerligt, for det er en god

gruppe at have som medlemmer,

da de både er stille og rolige og

ikke koster ikke det store beløb.

Det vil derfor være en fordel for

klubbens økonomi – og dermed alle

medlemmer – hvis vi formår at tilbageerobret

dette marked. Det kan an

ske på flere måder. Vi må sørge for,

at vores træningsudstyr og træningsforhold

konstant er optimale.

træning på loftet, gå- eller løbeture

om søen og fælles morgenmad.

Det må siges at være godt, og jeg

kan kun opfordre endnu flere til at

komme herned.

6 7

Vi ses!

Formanden

Derudover bør vi slå mere til lyd for,

at denne gruppe får en merværdi,

fordi de kan benytte vores alukanoer

og Snehvide-kajakker.

Vi skal da også fremhæve, at de

er en del af Lyngby Kanoklub,

hvor vi afholder grill hver onsdag i

sæsonen, ligesom det er endnu en

fordel, at de for ganske få kroner

mere, har mulighed for at lære at ro

både kano og kajak.

Jeg vil derfor opfordre alle medlemmer,

der i deres dagligdag er i

kontakt med unge mennesker, til at

promovere Lyngby Kanoklub. Vi har

masser at tilbyde, de skal have det

at vide.

Bestyrelsen


Grøn Klub

Vær med til at gøre klubben

endnu mere grøn – så vi kan

vinde 10.000 kr.

Alle ved, at vi skal passe på miljøet,

og det er vi faktisk også rigtig

gode til i Lyngby Kanoklub. Vi har

igangsat flere tiltag både på vores

grund ved Furesøen og ikke mindst

omkring vores klubhus.

Nu har kantinemutter læst, at klubben

kan vinde 10.000 kroner ved

at blive endnu mere grøn. Hun

har bombarberet bestyrelsen med

mange forslag, hvoraf det sidste –

som både blev læst og accepteret

på det sidste bestyrelsesmøde

– var leje af en flaskecontainer.

Denne container ankommer snar til

klubben. I skrivende stund vides det

ikke, hvor den bliver placeret, men

nærmere herom.

Har du gode og kreative ideer, er

du meget velkommen til at følge op

på kantinemutters grønne bølge.

Kom med ideer eller udtænkte planer

om, hvordan vi skal gebærde

os i LK for at blive endnu mere

miljøbevidste.

Bestyrelsen

Jeppes Fond støtter

unge kaproere

Atter engang kom Jeppes Fond i

brug ved Generalforsamlingen, da

vi havde modtaget tre ansøgninger

fra unge kaproere. Alle havde

samme ønske, nemlig støtte til

deres træningslejr i Portugal de

første to uger i april.

De, der kender formanden, ved, at

kaproningen er hans første prioritet,

og da hans medsammensvorne i

fonden, vores kassemester Jane, er

lige så ’blød’, når det drejer sig om

kaproerne, modtog de selvfølgelig

alle en donation. Så nu skulle der

være til både træningslejr og lidt

ekstra lommepenge.

Redaktionen mener, at en sådan

donation kræver noget tilbage i

form at gode indlæg til Padlen.

Vi forventer derfor en lang række

læseværdige indlæg fra deres tur.

Og vi hører også gerne de historier,

som de ikke fortæller til deres

forældre.

Herfra skal lyde et ønske om en

rigtig god træningslejr. Heldigvis er

de unge hjemme til Copenhagen

Spring Regatta, hvor alle kan deltage.

To af dem i U16 og den sidste

i U 18. Rigtig god tur!

Redaktionen

8 9


Slut for O-løb for

denne sæson

Så sluttede endnu en o-løbssæson.

Fra oktober til marts har vi deltaget

i seks orienteringsløb i forskellige

skove i Lyngby-Bagsværd området

og i resten af Nordsjælland i

konkurrence med Kano- og Kajakroere

fra andre klubber i hovedstadsområdet.

Ligegyldig om målet har været at

opnå en god – og helst den bedste

– placering i konkurrencen eller en

dejlig dag i skoven, har deltagerne

fra Lyngby Kanoklub mødt op. De

har også gennemført løbene med

godt humør. På trods af den kolde

og snerige sæson, hvor snesko og

kælk visse steder ville have været

mere passende udstyr.

Ud over masser af motion og frisk

luft, var der flere deltagere som blev

præmieret for deres gode resultater:

Parløb:

Nr. 2 Morten og Madsen

Nr. 4 Jes og Victor

Nr. 7 Lars Peter og Emil

Nr. 12 Jane og Thomas

Old Boys:

Nr. 7 Michael Baasch

De flotte resutater for de individuelle

par betød også at Lyngby Kanoklub

vandt holdkonkurrencen for par

blandt alle deltagende klubber.

Vi håber, at vi ses i skoven igen

første søndag i oktober. Og husk,

at o-løb er lige så meget for dem,

der går som dem, der løber. Børn

er også velkomne. Vi har mange fra

klubben, der løber sammen med

deres børn – i alle aldre – og til stor

fornøjelse for alle parter.

Louise

Officialkursus

Overvejer du at at hjælpe til ved

Copenhagen Spring Regatta eller

andre store stævner, men er usikker

på, om du ved nok? Eller har du

måske hjulpet til i flere år og føler

nu, at det er på tide, at du bliver

mere skarp på reglerne?

Så får du nu mulighed for at deltage

i et officialkursus. Kurset afholdes

af DKF i vores egne lokaler.

Kurset fokuserer på:

• Stævneorganisation

• Fælles kaproningsbestemmelser

• Nationale kaproningsbestemmelser for kortbane

• Nationale kaproningsbestemmelser for maraton

Kurset er en del af DKFs officielle

uddannelsesprogram og ruster dig

til at varetage de vigtige poster

rundt omkring til landets stævner.

Udannelsen og den efterfølgende

erfaring giver dig også mulighed for

at optræde som international official

ved de store stævner – både her i

landet og i udlandet.

Kurset afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve. Deltagere som gennemfører

og består prøverne vil modtage DKF’s officialkort.

Sted: Lyngby Kanoklub

Tid: Fredag 12/4 kl. 18-22.00

Lørdag 13/4 kl. 9-15.00

Forplejning: Der vil blive serveret et let måltid fredag aften, morgenmad

og frokost lørdag, samt kaffe / te i løbet af kurset.

Pris: Gratis

Tilmelding: På listen i klubben senest fredag 5/4. Bemærk at det

forventes, at du hjælper til ved Copenhagne Spring

Regatta som official i f.eks. dommertårnet, sekretariatet,

vejerteltet eller motorbådene.

10 11


361 Kano- & Kajakklub inviterer til

OPERATION

REN SØ -- 2013

Lørdag d.13. april 2013

Kl. 10.00 - Vi mødes til morgenmad/

formiddagskaffe i 361s klubhus.

Kl. 10.30 - Indsamlingsområder

anvises og affaldsindsamlingen

begynder

Kl. 13.30 - Vi mødes igen i 361s

klubhus - status

Kl. 14.00 - Fælles frokost i 361s

klubhus

Kl. 15.00 - Afslutning

Operation Ren Sø - 2013 er en aktivitet,

hvor alle (børn, unge, voksne

og ældre, ja selv barnevogne kan

deltage) inviteres til en hyggelig dag

i naturen. Vi går langs søerne og

Mølleåen med trillebøre og gribetænger

og fjerner affald. Hvis vejret

tillader det, kan nogle ro i kanoer

langs bredderne og fjerne affald fra

vandsiden. Vi slutter med frokost i

klubhuset. 361 sørger for morgenmad/formiddagskaffe,

gribetænger,

trillebøre, kanoer samt frokost.

Tilmelding er ingen betingelse, men

af hensyn til indkøb, modtager vi

den meget gerne på telefon 45 360

361 (361 kontor) på tirsdage mellem

19.30 og 21.00 eller på e-mail:

kontoret@361.dk

Med venlig hilsen

Lars Bo Schaleck

361 Kano- & Kajakklub

Nybrovej 361, 2800 Lyngby

Se mere om 361 Kano- & Kajakklub:

http://www.361.dk

Husk gumistøvler, arbejdshandsker

og godt humør.

Komgodt-igangigen

Så er det tid til at få kajakken ud af hallen og få genopfrisket dine færdigheder

fra kajakkurset.

Vi afholder et kort ’kom-godt- i-gang- igen’ forløb for kursister fra 2012.

Du er også velkommen, selv om du ikke nåede at blive frigivet i 2012-sæsonen.

Forløbet går over tre gange (7 timer i alt):

Hold 1 Hold 2

Søndag 12. maj kl. 10.00-13.00 Torsdag 16. maj kl. 18.00 – 20.00

Tirsdag 14. maj kl. 18.00-20.00 Torsdag 23. maj kl. 18.00 – 20.00

Tirsdag 21. maj kl. 18.00-20.00 Søndag 26. maj kl. 16.00 – 19.00

Formålet er, at roerne får genopfrisket færdigheder fra begynderkurset

sammen med en instruktør og samtidig får lejlighed til at ro en tur sammen

med andre. Tilmelding på listen i klubben.

Tilmeldingsfrist:

Hold 1 – 19/4 Hold 2 – 19/4

Pris 250 kr

Tilmelding er bindende. Betaling finder sted, når du har modtaget en

bekræftelse på, at du er med på kurset samt kontonummer.

Minimum deltagerantal per hold: 4

Maximum deltagerantal per hold: 14

12 13

Louise


Begynderkurser

i kajak

I 2013 afholder vi tre begynderkurser

i kajak. Disse

kurser er åbne for både eksisterende

medlemmer, ligesom nye

medlemmer, der kommer udefra,

kan melde sig til.

Begynderkurserne afholdes som

3-ugers forløb med et week-endkursus

og et intensivt forløb med 8

gange fællesroning. Der vil efterfølgende

være yderligere fællesroning

med instruktør indtil den enkelte

kursist er klart til at blive frigivet til

at ro alene. 3-ugers forløbet består

af:

Lørdag 9.00-16.00

Søndag 9.00-16.00 (første søndag)

3 tirsdage + 3 torsdage 18.00-20.00

2 søndag 10.00-13.00

Efterfølgende fællesroning finder

sted tirsdage 18.00-20.00 og søndage

10.00-13.00 (når der ikke er

weekend-kurser.

Kursusforløbene starter med weekendkurser:

25-26. maj

15-16. juni

10-11. august

Tilmelding sker ved personligt fremmøde,

og vi anbefaler at du kommer

i god tid, da kurserne hurtigt

bliver overtegnet.

Mandag 22. april kl. 17 – for eksisterende

medlemmer (indmeldt

før 2013)

Tirsdag 23. april kl. 17 – for nye

medlemmer

Prisen for kurset og evt. indmeldelse

i Lyngby Kanoklub betales

kontant ved tilmelding. Medbring

venligst det korrekte beløb, da vi

ikke ligger inde med byttepenge.

Kurset koster 1.400 + 1.100 kr for

medlemskab, hvis du ikke allerede

er medlem, dvs. i alt 2.500 kr for

nye medlemmer.

Det forventes at kursister som

tilmelder sig kurset kan svømme

600 m. Der vil blive lavet svømmeprøve

i Lyngby Sø i forbindelse med

kurserne.

Du kan læse om kursets indhold på

hjemmesiden.

14 15

Louise


Hyggeroer

Et nyt begreb er opstået i LK – vi er

en gruppe, som ser det at ro som

en hyggelig aktivitet sammen med

andre hyggelige mennesker med

samme interesse.

I det hyggelige ligger også det, at

vi vælger at ro, når vi har lyst – det

betyder, at vejret også er meget

afgørende for om vi har lyst.

Vi er til gengæld en åben gruppe –

dvs. der er altid plads til én til, som

savner nogen at ro sammen med.

Vi ror altid sammen – min. 2 og 2 –

efter hvem man har lyst til at følges

med, hvem der ror i samme tempo

osv.

Hvis du som nyt medlem, ”gammelt”

medlem som ikke er til træning eller

bare synes det kunne være dejligt

at være med, så mød op på følgen-

de tidspunkter:

Onsdag kl. 17 - bagefter er der

mulighed for at deltage til grillaften.

Lørdag kl. 10 til fælles morgenmad

– ro kl. 11

Som du kan læse ud af ovenstående,

skal du ikke regne med, at

der står en træner på disse tidspunkter.

Hvis du vil være sikker på,

at du ikke står der alene, så send

en mail ud på den fælles mailingliste

med overskriften HYGGERO-

ER, og spørger om der er nogen

der vil med, eller kontakt mig.

Motionsudvalget, Karin

Tlf. 44 77 18 80 eller

Karin.lorenzen@gmail.com

Tag med på

Tryggevælde

Å 2013 – en

hyggelig tur i

dejlige omgivelser

Tag med til årets første løb, der

er intet mindre end ideelt for

nybegyndere såvel som garvede

roere.

Søndag d. 28. april skal vi til Tryggevælde

Å-løbet, der er sæsonens

første ’løb’. Rigtig mange kajakroere

bruger dette løb til at komme i

gang igen, blive fortrolig med båden

– og så i øvrigt nyde turen. Åen er

rimelig smal og ligger super smukt,

og da vi ror med strømmen, er det

er en perfekt opstart på sæsonen

og et optimalt løb for nybegyndere

og roere, der ellers ikke er vilde

med ’løb’! Men også garvede roere

holder af dette løb pga. naturen og

den gode stemning.

Du kan vælge at ro enten 11 eller

14 km.

Vi mødes i klubben kl. 8, sætter

kajakkerne på traileren og kører

mod Roskilde. Når sidste mand

er kommet i mål, kører vi til Køge

Kajakklub, hvor vi får en velfortjent

kop kaffe og hjemmebagt kage,

hvorefter vi vender hjem.

Ring eller skriv til mig, hvis du er i

tvivl om løbet er noget for dig.

Jette 40 38 14 26

mail@jetteluthcke.dk

Husk at skrive dig på opslaget i

klubben.

16 17


Vil du med til

Sverige?

Motionsudvalget planlægger at

deltage i Dalsland Kanot Maraton+

igen, som finder sted lørdag

den 10. august 2013.

Dalsland Kanot Maraton+ er et af

Europas største løb for kanoer og

kajakker. Løbet er 55 km langt og

henvender sig både til motionister

og eliteroere. Du kan læse mere om

løbet her: http://www.vastsverige.

com/sv/dalslandkanotmaraton/

Løbet er en kæmpe begivenhed

for området, og langs ruten og ved

alle overbæringer er der fyldt med

entusiastiske tilskuere, der hep-

per på alle deltagere. En fantastisk

oplevelse.

Vi ror i smuk svensk natur igennem

såvel smalle som store søer, hvor

der kan være bølger, så turen

kræver, at du har roet mindst 500

km i sæsonen op til løbet samt kan

begå dig i bølger.

Programmet for turen ser sådan

ud: Fredag den 9. august pakker

vi kajakkerne og sætter kurs mod

Sverige. Vi regner med en samlet

køretur på 8 timer, før vi skal tjekke

ind, spise aftensmad og samle

kræfter til næste dag, hvor starten

på løbet går kl. 8.00.

Vi skal bo i målbyen Bengtsfors,

hvor vi skal have to overnatninger

på STF Vandrerhem Gammelgården.

Søndag den 11. august

siger vi farvel til Sverige og regner

med at være tilbage i klubhuset om

eftermiddagen.

Prisen for at deltage er ca. kr. 1.600

til 1.900 alt efter, hvor mange deltagere

vi bliver. Deltagerprisen stiger

yderligere, jo nærmere vi kommer

løbsdatoen, så derfor seneste frist

for tilmelding den 14. maj 2013.

Du kan enten tilmelde dig ved at

sende en mail til Anne Grete Valeur

på anva@hotmail.dk eller skrive

dig på opslaget i klubben. Har du

spørgsmål, er du også velkommen

til at kontakte Anne Grete.

Du kan naturligvis tilmelde dig

senere, men så stiger prisen, og vi

kan ikke garantere, at der vil være

plads til dig på vandrerhjemmet.

Anne Grete Valeur

18 19


Skøjtetur

med både unge og ikke helt så unge

roere …

En frostklar søndag i januar

mødtes vi i klubben, fyldte en

klubbil og en personbil og trillede

derefter til Gladsaxe Skøjtehal.

Timingen var perfekt! Der var kun

én foran os i køen, og vi fik hurtigt

lejet skøjter til dem, der ikke selv

havde med. Oven i købet blev vi

sluppet løs på isen lidt før man

plejer – så ingen ventetid!

Energi var der masser af, for vi

skøjtede godt over en time – med

en lille kage- og kakaopause. Hele

dagen før havde jeg grublet over,

om jeg kunne holde kakao varm i

termoer – og opgav det, men de

kolde kakaoer forsvandt alligevel i

kulden.

En god tur var det! Lars Peter var

hurtigste mand på isen. Men han

har vist også snydt og trænet i

maaaange år. Albert viste også ok

teknik. Vi satser på, at han fremviser

samme fremragende teknik, når

han sidder i kajakken til sommer.

Til næste vinter kan vi nok fylde to

klubbiler til skøjteturen.

… Og da vi gik, var ventekøen nået

helt ud på gaden!

Jesper

Latinamerikansk

aften i klubben

En onsdag aften i februar var

vi en lille flok, som for en stund

drømte os langt væk fra Lyngby,

vinter og kulde under en visuel

rejse til Caribien, Mellem- &

Sydamerika.

Men først gik vi ombord i en lækker

mexicansk inspireret buffet, som

Thomas havde stablet på benene.

Efter middagen fik vi serveret cu-

banske mojitos, og dermed var

scenen sat til aftenens program.

Da alle var mætte (ellers var det

deres egen skyld!), lagde Ludmila

ud med at vise rejsebilleder fra

Cuba, som hun besøgte i efteråret

2012. Cuba er et land med en

spændende historie. Først under

spansk herredømme, indtil amerikanerne

fik smidt spanierne på

20 21


porten, hvorefter amerikanerne led

samme skæbne, da Fidel Castro og

hans revolution gjorde en ende på

Batistas styre i 1959. Siden da har

Cuba været et socialistisk diktatur,

og ikke mindst amerikanernes

blokade af landet har bidraget til,

at landet den dag i dag er lidt af

en tidslomme og det eneste sted i

verden, hvor amerikansk bilindustris

ypperste modeller fra 1950’erne (og

tidligere) stadig kan opleves still going

strong i stort antal.

Til tonerne af cubansk musik fulgte

vi i Ludmilas fodspor rundt i østaten

i lejet bil, fra legendariske

Havana gennem den flotte natur

Oplevelsen af at kigge ned mod jordens indre fra toppen af

Masaya-vulkanen i Nicaragua var fascinerende.

i Viñales, til Cienfuegos, kolonistilsbyen

Trinidad og flere andre

steder. Cuba er befolket af søde og

smilende mennesker, og dem kom

Ludmilla tæt på, da hun undervejs

på rejsen boede privat indkvarteret

i de såkaldte casas particulares,

en meget brugt overnatningsform

netop i Cuba.

Fra Cuba til Mellem- og Sydamerika

Fra Cuba fortsatte drømmerejsen

til Mellem- og Sydamerika, hvor

Jan tog over som rejseleder. Jan

og Anne Grete var i 2008 og 2009

på to spændende rundrejser i hhv.

Mellem- og Sydamerika, og som

appetitvækker viste Jan billeder

fra et land fra hver af de to rejser

– ligeledes ledsaget af lokal musik

købt undervejs for at fuldende

stemningen.

I Mellemamerika var første stop

Nicaragua, som vel nok stadig er

mest kendt/berygtet for borgerkrig

og ballade. Men krigen sluttede

i 1990, og alligevel er det stadig

kun få, der har opdaget de mange

oplevelser, som venter i Nicaragua.

Billederne derfra bragte os bl.a.

til den smukke by Granada ved

Nicaraguasøen, til universitetsbyen

León med den imponerende gamle

katedral og helt op til kanten af

det rygende kæmpekrater på den

slumrende vulkan Masaya. Skulle

nogen følge efter, må I endelig ikke

glemme at smage på de fantastiske

bøffer, som de kan tilberede i Nicaragua.

Både velsmagende, møre og

meget billige.

Bolivia

Aftenens højdepunkt – i hvert fald

målt i meter – var en tur til Bolivia

i Sydamerika. Hertil kom Anne

Grete og Jan fra Atacamaørkenen

i Chile, og fra Bolivias grænse gik

Vores lille karavane af firehjulstrækkere ved Laguna Verde oppe i Andesbjergene

i Bolivia. Toppen af vulkanen Licancábur i baggrunden er

5960 meter over havets overflade!

22 23


turen i firehjulstrækkere off-road op

i Andesbjergenes unikke ørkenlandskab

med vulkaner, laguner i surrealistiske

farver og stimer af flamingoer

- alt sammen i 4-5000

meters højde. Luften her var tynd,

og det kunne mærkes! Til fods gav

enhver lille stigning straks anledning

til pusten og stønnen for de

fleste. Turen i Bolivia fortsatte tværs

over verdens største saltsø, Salar

de Uyuni, som er tørlagt det meste

af året, hvor den fremstår som

en 80 km bred, hvid flade af salt,

omgivet af bjerglandskaber med

vulkaner og kæmpestore kaktusser.

Et besøg i hovedstaden La Paz -

verdens højest beliggende hovedstad

- med et ubeskriveligt mylder

af mennesker og køretøjer var en

spændende kontrast til de øde vidder

i Andesbjergenes ødemark.

Jeg tager næppe fejl ved at påstå,

at ikke mindst Bolivia tog pusten fra

en del, og at aftenen alt i alt pirkede

gevaldigt til udlængslen. Der

er så mange oplevelser, der venter

derude – også hvis man ikke er til

de mere kendte og overrendte attraktioner.

Jan Valeur

Har I hørt,

At Hvis du inden for kort tid kommer i klubben, og ser til venstre inden,

du går ind ad hoveddøren, vil du få øje på LKs nye beskæftigelse. En

konkurrent til firmaet KOKKEN OG JOMFRUEN. Der bygges på liv og

lyst. Set på stedet vores ansatte Jacob, Madsen og formanden. Sidstnævnte

forsøger med anden påklædning at skjule sig, men de snarrådige

har set, at det er ham.

At Den ovenover omtalte cateringvogn skal være færdig til Copenhagen

Spring Regatta. Den vil gøre det nemmere at etablere et stadion med

boder, tilmed med hygiejnen helt i top. Sidstnævnte bør være noget for

den grønne kantinemutter.

At Førnævnte formand og Jacob fandt chassiset til denne cateringvogn

i Silkeborg. Ifølge rygtet prøvede formanden (selvfølgelig) at presse

den i pris. Men københavneren var åbenbart ikke klar over, at han stod

over foren jyde, der var vant til at handle end vores ellers prisbevidste

formand. Alligevel mener formanden, at han trak det længste strå, idet

han fik en trailerlås med i købet.

At Redaktionen herigennem søger nøjagtige oplysninger. Dirigenten fra

LK`s Generalforsamling Gert Nielsen, tidligere næstformand, tidligere

formand for Furesøkredsen, medlem af VM Fonden 1990 fylder rundt

heri 2013. Hvem kan hjælpe med en dato. Meld venligst tilbage snarest

– og gerne inden dagen er overstået.

At Victor og Emil var meget stolte, da de blev fotograferet med borgmesteren

ved årets uddeling af hæder til de danske mestre 2012.

At Formanden og borgmesteren sås i en meget alvorlig samtale. Det

lykkedes redaktionen at få lusket ud af formanden, hvad de to talte om:

At Han, borgmesteren, var meget nervøs for, om isen på Bagsværd Sø

når at smelte inden, vi skal afvikle Copenhagen Spring Regatta. De to

24 25


kom op med denne geniale løsning: Hver deltager tager en dypkoger

med til stævnet. Lyngby-Taarbæk Kommune betaler strømmen, og

vupti, så er der isfrit. Problemer er til at løse.

At Flere LKere har ønsket, at der bliver afviklet official kursus i LK. Dette

er ved at ske. Følg med på opslagstavlen, det vil ske i løbet af april

måned.

At Formanden søger to til tre personer, der gerne vil med til Prag sammen

med de allerede 17, der har skrevet sig på listen i klubben. De personer,

formanden søger, skal være villige til at rejse med hjem allerede om

onsdagen, hvor det øvrige hold først rejser om lørdagen. Det haster, så

kontakt ham snarest, hvis du vil opleve Moldau Floden og dens omgivelser.

At Alle jer, som vil ro Masterklasse i denne sæson, bør følge med på

DKF’s hjemmeside. Her bliver de løb, der tæller med i Dansprint

Maraton-løb, slået op. Der udskrives otte løb, hvoraf de fem tæller med

om de store præmier.

At Mølleåens Blå Bånd bliver det sidste løb i denne klasse, hvor uddelingen

af præmier vil finde sted.

At Dit navn ikke er at finde på listen som hjælper til Copenhagen Spring

Regatta, vi ved her på redaktionen, at det er en forglemmelse, så gør

det nu bare.

At O- Løbs sæsonen sluttede med flotte præstationer i alle klasser. Igen i

år kunne LK prale af meget stor tilslutning. Vi håber, at vi ses til næste

års o-løb – og at mange flere vil komme med. Er man udeblevet fra et

løb, skal man selv betale startpengene for det løb. Kontakt kassemester

eller Louise.

“Alt det arbejde ... !”

Vores nyansatte Jacob tager sig allerede i hovedet.

26 27


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 21. april 2013

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

28

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines