Ny taglygte i TAXA 4x35 - TaxiDanmark

taxidanmark.com

Ny taglygte i TAXA 4x35 - TaxiDanmark

Vestre Landsret:

I orden at føre principsag

mod Trafi kstyrelsen

Taxi Nordjylland er en realitet

Oktober 2012 17. årgang

Ny taglygte i TAXA 4x35


Kontakten

Advokater

Henrik Karl Nielsen, Advokat (H)

Koch/Christensen

Sankt Annæ Plads 6, 1250 København K

Tlf. 33 15 08 00 - 22 66 37 68

hkn@kochchristensen.dk

Norsker & Co Advokater

Landemærket 10 6. sal 1119 København K

Tlf. 33 43 31 00 - fax: 33 13 38 38

E-mail:hkn@norskerco.dk

Biltilbehør

Børco Autodele

Allégade 18, 2000 Frederiksberg

Tlf. 33 25 00 10

Alt i bilpleje, viskerblade, betræk og måtter.

Finansiering

Nykredit Leasing A/S

Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg

Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60

nykreditleasing@nykredit.dkwww.nykreditleasing.dk

Mercedes-Benz Finans Danmark AS

Stamholmen 157, 1. 2650 Hvidovre

Tlf.: 33 78 89 00

E-mail: info.fi nans.dk@daimler.com

www.mercedes-benz.dk

Stjerne Finans A/S

Gassehaven 13, 2840 Holte

Tlf.: 36 94 78 34 - ww.stjernefi nans.dk

Kurser/Uddannelse

Chaufførernes Fagforening i København

Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28

E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

AMU SYD

C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37

E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

TUC A/S

Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår

Industrivej 7, 2605 Brøndby. Tlf. 43 425 425

E-mail: tuc@tuc.dk - www.tucas.dk

Erhvervsskolen Nordsjælland

Find dine AMU-kurser hos os!

Tlf. 48 225 300 - Fax 48 225 335

E-mail:info@eanord.dk - www.eanord.dk

EUC Sjælland i Køge

Taxikurser på AMU-vilkår

Tlf. 25235764 - E-mail: bero@eucsj.dk

Københavns Taxiførerskole

Gammel Køge Landevej 109 (indk. Blushøjvej 10)

Tlf. 3393 4750 - fax 3393 8005 - www.taxiskolen.dk

E-mail: taxiskolen@taxiskolen.dk

2 TAXI DANMARK OKTOBER 12

Kurser/Uddannelse

TEC Landtransport

Taxikurser på AMU-vilkår

Stamholmen 201, 2650 Hvidovre

Tlf. 38 17 73 09 - www.tec.dk/landtransport

Transportbranchens Uddannelsescenter A/S

Postboks 2220, 7100 Vejle

Tlf. 70252200 - E-mail: info@tu-dk.dk - www.tu-dk.dk.

TUC Syd A/S

Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår

Gamstvej 1a, 6600 Vejen, Tlf.: 75 55 77 66

E-mail.: tucsyd@tuc.dk - www.tucsyd.dk

UCplus

Mileparken 12A - 2740 Skovlunde

tlf.: 44 87 01 00 - www-ucplus.dk

Taxi-Bus Lastvognskurser på AMU-vilkår

Mercedes Service/plade

Gørløse Auto Import ApS

Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse

Tlf.: 48217878 - Fax 48277525

www. autoimport.dk

ServiceCenter-Nord ApS

Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777

Falkevej 19B - 3400 Hillerød

E-mail: servicecenternord@mail.dk

Overvågningsudstyr

Specialister i taxi video-overvågning

Scan-Team ApS

Telefon 70 27 09 25 - www.scan-team.dk

SuperVision Alarmteknik

– Taxi kamera-overvågning

Specialister indenfor sikkerhedsanlæg - og udstyr

Telefon 70 23 93 10 - www.supervision-alarm.dk

Revision og Bogføring

Dansk Bogføring & Revision ApS

tidl. HT Bogføring Tlf. 32 82 12 00

Herlev Hovedgade 195 2. sal, 2730 Herlev

www.dbr-revision.dk

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak

Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk

eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

TH Bogføring

(tidl. indehaver af HT Bogføring, Torben Holm)

Tlf. 36 78 58 48 - mobil 21 42 75 44

Hammerholmen 20 C/D - 2650 Hvidovre

Revisionsanpartsselskabet

REVISION 80 Registreret Revisor

Hovedgaden 490 1.tv, 2640 Hedehusene

Tlf. 43528950

Taxameterværksteder

Auto El Specialisten

Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde

Tlf.: 70204301- www. auto-el-specialisten.dk

E-mail:specialisten@mail.dk

Ishøi´s Autoelektro

Skjulhøj Allé 53-55, Vanløse Tlf:. 38747880

Fax 38 74 87 70 - www.ishoi.dk-E-mail: email@ishoi.dk

Larsens Auto-El

Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00

E-mail: taxafl a@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12

Alt i taxiudstyr

Nordjysk Diesel-Elektro A/S - Bosch i Aalborg

Hjulmagervej 38, 9000 Aalborg, Tlf. 98120911

Email: info@boschaalborg.dk - www.boschaalborg.dk

RTT

Generatorvej 29, 2730 Herlev

Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Skive Auto-EL

Ulvevej 11B, 7800 Skive, tlf. 51 48 91 44

E-mail: kim@skiveautoel.dk - www.skiveautoel.dk

Trafi kdirigering

Datalogistic.eu tlf. +49 4615 7277

+45 5050 5107 - www.datalogistic.eu

Komplette anlæg til trafi kdirigering

Sport

Dansk Taxi Sport

Formand: Anders Thye tlf. 2536 5113

E-mail:britt.thye@privat.dk

Volvo-reservedele

Spar op til 60% på Volvo-reservedele.

Gratis katalog til alle Volvo.

Tlf. 47173791 www. spare-parts.dk

Stedet hvor alle med budskaber til

taxibranchen er registreret.

For 1.275 kroner excl. moms (3 linier)

er du med i “Kontakten” i et halvt år

(6 udgivelser).

For yderligere information:

Taxi Danmark tlf. 49262626


Vestre Landsret:

I orden at føre principsag

mod Trafi kstyrelsen

Vognmændene fra Nortra-samarbejdet i Aalborg,

som har anlagt sag mod Trafikstyrelsen, har fået

Vestre Landsrets ord for, at det er i orden at føre

en principsag mod Trafikstyrelsen og dermed

fortsætter vognmændene deres kamp for retten til

fri foreningdannelse og aftale-frihed.

Tekst og foto: Tommy Verting

Vognmandsforeningen Nortra

havde i forvejen fået deres sag

berammet som en principsag

med start direkte ved Landsretten,

men Trafikstyrelsen forsøgte

at få Landsretten til at afvise

sagen, da den drejer sig om

fortolkning af busloven. Trafikstyrelsen

mente ikke sagen skulle

føres, da Trafikstyrelsen som bekendt

havde lavet reglerne om,

så EP-bilerne fra busloven nu

kører på OST- tilladelser, der er

reguleret i taxiloven. Men Landsretten

gav ikke Trafikstyrelsen

medhold i, at sagen skulle afvises,

fordi den er af principiel karakter.

Advokat Henrik Karl Nielsen(H)

fra Advokatfirmaet Koch/Christensen,

fører sagen i Vestre Landsret

for Vognmandsforeningen

Nortra mod Trafikstyrelsen og

drejer sig principielt om, hvorvidt

vognmænd kan løse opgaver

for regionernes trafikselskaber

og aflønne chauffører med

provisionsløn.

Den endelige afgørelse kan

have betydning for hundredvis

af vognmænd landet over og er

i strid med fagforeningen 3F´s

interesser for overenskomstområdet

for chauffører. Ikke mindst

fordi en række vognmænd og

chauffører i Aalborg har dannet

en arbejdsgiverforening og en

fagforening, som samarbejder

med Kristelig Arbejdsgiverfor-

“Som udbudsvilkårene er nu i trafi kselskaberne, kan vi ikke betale chaufførerne for alle de

timer, hvor de ikke har noget at lave. Men det ville være en helt anden situation, hvis NT

garanterede for et antal timers kørsel,” fortæller Jørn Færch.

ening og den kristelige fagforening,

Krifa, hvor der netop afregnes

løn til chauffører efter

provision.

Vognmand blev

politianmeldt

Trafikstyrelsen mente i sin tid,

at provisionsafregning var i strid

med intentionerne i busloven og

truede derfor med at inddrage

en af vognmændenes mange

EP-tilladelser.

Vognmanden, Jørn Færch,

blev af Trafikstyrelsen meldt til

politiet for overtrædelse af busloven.

Men Jørn Færch og hans

kolleger i Nortra svarede igen

med at anlægge sag mod Trafikstyrelsen,

da de mente, at styrelsen

tolkede loven forkert, og at

der ikke er noget til hinder for, at

Færch kan aflønne sine chauffører

på ren provisionsbasis.

Advokat Henrik Karl Nielsen

oplyser til Taxi Danmark, at

sagen er berammet til hovedforhandling

den 7. februar 2013.

"Det er stærkt bekymrende, at der er så få vognmænd, der reelt ved, hvad det her handler

om, fordi det netop omhandler alle vognmænd, der kører fl extrafi k - uanset om det er vognmænd,

der kører på OST, EP og taxitilladelser. Alle risikerer at blive dikteret til at køre med

fast overenskomstbaseret timeløn," fortæller Lars Hirsch. Han opfordrer alle vognmænd til

at støtte op om sagen. Klik evt. ind på www.fl extrafi k.com

TAXI DANMARK OKTOBER 12 3


Tidligere vognmand i Aalborg Taxa

Forstår godt hvis Aalborgvognmændene

ønsker et

alternativ

Tekst og foto: Tommy Verting

Taxivognmand, Kenneth Mathiasen,

fra Skørping forlod sidste

år Aalborg Taxa og kan i dag se

tilbage på en 10-årig periode

som medlem af både Aalborg

Taxas bestillingskontor og den

bagvedliggende vognmandsforening,

Aalborg Taxa a.m.b.a.

En periode som på mange

områder absolut ikke var en positiv

oplevelse for Kenneth Mathiesen

og han forstår godt, hvis

der i dag er meget stor interesse

blandt vognmændene for at

forlade det nuværende DanTaxi

til fordel for et nyt alternativ,

som Amager-Øbro Taxi tilbyder i

øjeblikket.

Kenneth Mathiasen har oplevet,

at der blev givet urigtige op-

4 TAXI DANMARK OKTOBER 12

lysninger med afregninger og er

blevet udsat for personlige trusler.

Bl.a. har han måtte lægge øre

til stærkt krænkende udtalelser i

alles påhør fra den daværende

formand, John Vanggaard, som

i dag er direktør for DanTaxi

Aalborg.

“Jeg fik bl.a. nedsættende udtalelser

om personlighed og om

standarden for min godkendte

hyrevogn samt trusler om, at

John Vanggaard ville forhindre

mig i at hyre chauffører til at

køre for mig. Det er dybt kritisabelt,

at lederen af landsdelens

største taxiselskab fører et sprogbrug

og en tiltaleform overfor

de fuldgyldige medlemmer - og

i andres påhør, som kun de

færreste kan få over deres læber

en sen nattetime. Og det uanset

om vi havde forskellig opfattelse

af god arbejdsgiverskik eller ej,”

påpeger Kenneth Mathiasen.

Han erindrer også et pinligt

tilfælde på en generalforsamling,

hvor John Vanggaard gik i rette

med den lovligt valgte ordstyrer,

Christian Winther, da en afstemning

om valg til bestyrelsen gik

John Vanggaard imod. Hvilket

i øvrigt skete mens det eksterne

bestyrelsesmedlem af Aalborg

Taxa, direktør i Aalborg Lufthavn,

Søren Svendsen, var tilstede.

Herefter lykkedes det for John

Vanggaard, at få indsat advokat

Tage Kragbak på ordstyrerposten,

få afsluttet generalforsamlingen

og indkaldt til en ekstraordinær

generalforsamling.

Endvidere var det urigtige

oplysninger, der lå til grund for

den endelige afregning, da Kenneth

Mathiasen forlod Aalborg

Taxa sidste år. Og først da han

forlangte at få regnskabet udleveret

og påviste de rigtige tal og

truede med retslig inkasso, blev

afregningen ændret og forhøjet

med 11.713 kroner.

“Også andre vognmænd,

som er udtrådt af Aalborg Taxas

a.m.b.a, er blevet afregnet med

forskellige beløb, som ikke har

hold efter regnskaberne,” tilføjer

Kenneth Mathiasen, som i dag

er landvognmand i Rebild Kommune

og driver Kenneth´s Taxi.

Redaktionen ville godt have

indhentet en kommentar fra

John Vanggaard, men han har

ikke ønsket at reagere på en

henvendelse fra Taxi Danmark.


A Daimler Brand Hvor

finder du ellers

et værksted, der først og

fremmest tænker taxi?

Der skal mere end en god bil til en god forretning.

De fleste vognmænd foretrækker Mercedes. Ikke kun fordi

den er driftsikker, holdbar og komfortabel. Men også fordi

Mercedes-Benz autoriserede forhandlere og værksteder

holder åbent tidligt og sent – klar til at servicere, klar med

reservedele og klar med specialuddannede mekanikere.

Dermed er din Mercedes taxi hurtigt klar til den næste

kunde. Og det er jo nøjagtig det, din forretning handler om.

Derfor tænker vi taxi – dag og nat.

Bent Pedersen AS: Esbjerg, Sønderborg. www.bent-pedersen.dk Mercedes-Benz CPH: Herlev, Hørsholm, Ishøj. www.mercedesbenzcph.dk Ejner Hessel A/S: Herning,

Næstved, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg, Aalborg, Århus. www.hessel.dk P. Christensen a/s: Kolding, Odense. www.pchristensen.dk

Mercedes Benz E-Klasse taxi 7G-TRONIC PLUS. Pris fra 318.679 kr. inkl. 70% afgift og moms, men ekskl. levering.

Forbrug v. blandet kørsel: 23,8 - 18,8 km/l, CO2 emission: 109 - 139 g/km. Alle priser er vejledende. Bilen er vist med ekstraudstyr.

4515


Anders Christiansen bag ny jobportal

De ledige kvalifi cerede

chauffører skal i job først

Transport- og befordringsbranchen

kan godt

begynde at glæde sig.

Det mener Anders

Christiansen, der er

tiltrådt som daglig

leder for virksomheden

FAGPORTALERNE der nu

lancerer Jobpåvejen.dk.

Tekst og fotos: Tommy Verting

Hans opgave vil være at stå for

det overordnede ansvar for virksomhedens

services til landets

transportvirksomheder og

Jobcentre.

FAGPORTALERNE har specialiseret

sig i at samarbejde med

landets Jobcentre om at udføre

en effektiv og målrettet håndtering

af jobformidling til blandt

andet transport og befordringsbrancherne.

Anders Christiansen har i de

sidste 30 år været beskæftiget

Giv os et kald og få et godt dt tilbud.

Autoriseret Mercedes-Benz nz

serviceværksted.

www.viborgautogaard.dk

6 TAXI DANMARK OKTOBER 12

“Transportbranchen vil ikke længere få tilbudt nyuddannede medarbejdere, men derimod jobparate medarbejdere med erfaring via Jobpåvejen.dk,”

forklarer Anders Christiansen, som sammen med virksomhedens konsulenter nu er klar til at præsentere portalen

rundt om i Danmark. På billedet ses Anders Christiansen med HR-partner Gitte Voss Nygaard.

i transportbranchen med vognmandsvirksomhed

samt rådgivning

og uddannelse af chauffører

inden for taxi- bus- og godsbrancherne.

“Vores services baserer sig i

Frikørte Mercedes-Benz edes Benz hyrevogne

købes!

Viborg Autogård I/S

Lundvej 28, 8800 Viborg, tlf. 8661 5850. www.viborgautogaard.dk

første omgang primært på tæt

samarbejde med transportvirksomhederne,

jobcentrene og

den ledige chauffør. Vi sikrer os,

at standarden er i orden og lever

op til vores egne høje kvalitets

krav. Det betyder bl.a. at vi i samarbejdet

med vores kunder altid

søger at skabe det bedste match,

når en chauffør skal i job,” siger

Anders Christiansen og han

fortsætter:

Der er ikke brug for

at give ledige erhvervskørekort

“Der har længe været behov

for løsninger, der målrettet kan

hjælpe de ledige kvalificerede

chauffører, lagermedarbejdere

og disponenter i job. I det nuværende

marked, er der ikke brug

for at give ledige erhvervskørekort.

Det er langt mere relevant,

at få de ledige og jobparate i

arbejde først.

Skulle der mangle et kortvarigt

kursus skal det gennemføres,

så de ledige er klar til at

arbejde i virksomhederne. Her

vil der blive samarbejdet med

etablerede uddannelsesinstitutioner

for opnå opkvalificering

via de kortvarige AMU-kurser.

Først derefter er der ræson i

at uddanne nye til transporterhvervet,”

understreger Anders

Christiansen, som på Jobpåvejen.dk

har samlet et stærkt hold

af IT og HR partnere, der skal


inge de ledige chauffører og

vognmandsvirksomhederne tættere

på hinanden.

FAGPORTALERNE skal være

med til at skabe bedre sammenhæng

mellem det private

erhvervsliv og beskæftigelsespolitikken.

"Mange af problemerne

findes i arbejdsmarkedes natur.

Arbejdsmarkedet har brug for

de bedste medarbejdere og

arbejdstagere ønsker at undgå

de dårligste arbejdsgivere, det

er sund fornuft," mener Anders

Christiansen.

FAGPORTALERNE er en

100 % dansk ejet virksomhed

der har hjemsted i Gilleleje i

Nordsjælland og som har sin

udviklingsafdeling beliggende i

Herlev ved København.

FAGPORTALERNE er startet

på Sjælland med portalen jobpåvejen.dk

og forventer i løbet

af 2013 at nå ud over det øvrige

Danmark. FAGPORTALERNE har

desuden snarlige planer om at

udvide platformen med andre

faggrupper i andre brancher.

HR-partner i Jobpåvejen.dk Gitte Voss

Nygaard, tager sig af det juridiske og

administrative og har kompetencen med at

matche medarbejderne. Anders Christiansen

placerer herefter de enkelte kandidater i

de danske transport- og befordringsvirksomheder.

“Der er ikke brug for at give

ledige erhvervskørekort"

TAXI DANMARK OKTOBER 12 7


Storkøbenhavn i tal

Af Espen Olsen og Tommy

Verting (foto)

Som alle i branchen ved er det

hårde tider for taxi. Det viser et

stadigt faldende antal af vogne

med al tydelighed, uden at indtægterne

for de tilbageværende

dermed stiger.

I Region Hovedstaden (ekskl.

Helsingør) er antallet af vogne

nu nede på 2.042, hvor det for

bare 10 år siden var oppe på

over 2.700 inklusive vognene fra

Nordsjælland (ekskl. Helsingør).

Dermed er vognantallet de sidste

10 år samlet gået ned med

over 25 procent. Men hvem

mærker så især denne hårde tid

i branchen?

Det er helt naturligt, at det

største antal tilbageleveringer af

8 TAXI DANMARK OKTOBER 12

taxitilladelser er fra gruppen af

vognmænd med kun en enkelt

tilladelse. Dem er der jo som

bekendt ”stadig” flest af, men

tallet for denne gruppe er nu for

første gang kommet under 1.000

vogne eller helt præcist 964

vogne. 48 vogne er forsvundet

siden nytår eller - svarende til et

fald på 4,7 %.

Ved årsskiftet var antallet af

vognmænd med 2 tilladelser 89.

Nu er dette tal nede på 87, altså

en nedgang på 2,2 %.

På samme tid var der 57 vognmænd

med 3 tilladelser. Antallet

af disse er nu nede på 55, eller

en nedgang på 3,5 %.

Den store ”tabergruppe” af

vognmænd er dem med 4 tilladelser.

Ved årets start var der

25 og nu er der kun 21 tilbage

- altså en nedgang for denne

gruppe på hele 16 %.

”Vindergruppen” er derimod,

som forventet - fristes man til

at sige! Storvognmænd med 5

eller flere tilladelser. Tilbage i

januar var der 74 vognmænd og

det tal har ikke ændret sig her i

Iphone &

tv i bilen

oktober 2012. Så tilsyneladende

er denne gruppe af vognmænd

”uberørt” af krisen og den barske

virkelighed, der gælder for

deres småvognmandskolleger.

Denne udvikling er også logisk

set i lyset af, at storvognmænd

med bare basale købmands-

Taxameterværkstedet

i Karlslunde


talenter kan køre deres vogne

med meget lavere driftsomkostninger,

og dermed med meget

større overlevelsesmuligheder,

end en vognmand med én eller

få vogne.

Styrkeprøven mellem de 964

vognmænd med 1 tilladelse

(47,2%) og de vognmænd med

2 eller flere vogne, der tilsammen

har 1.080 vogne (52,8%),

er dermed vundet af de ”store”

og det er nok også den fremtidige

tendens.

En anden pudsig detalje er,

at for første gang i årtier er der

Fordelingen af storvognmænd (med 5 eller fl ere lladelser)

i de Storkøbenhavnske centraler:

nu mindre end 1.200 taxivognmænd

tilbage i Storkøbenhavn

- helt præcist 1187.

Ansættelsesbehovet i den

Storkøbenhavnske taxiverden er

også på et historisk lavt niveau

på omkring 4.000. Dette lave

tal for behovet af chauffører er

sikkert ikke set siden indførelsen

af hestedrosjer i København for

mange mange år siden. Af disse

4.000 chauffører er ca. 400 af

dem medlem af en fagforening

- svarende til 10%.

Central Antal Vogne i alt Vogne i % af total Total i central

Amager-Øbro 5 28 10,1 % 278

Taxa 4x35 32 257 34,0 % 757

TaxiNord 18 156 26,7 % 585

DanTaxi 21 216 51,2 % 422

Fordeling af vognmænd med 1 lladelse i Storkøbenhavnske centraler:

Central Antal Vogne i % af total Total i central

Amager-Øbro 193 69,4 % 278

Taxa 4x35 324 42,7 % 757

TaxiNord 289 49,4 % 585

DanTaxi 156 37,0 % 422

Fordeling af lladelser pr. vognmand i Storkøbenhavnske centraler:

Central 1 lladelse 2 lladelser 3 lladelser 4 lladelser > 5 lladelser

eller fl ere

Amager-Øbro 193 10 7 4 5

Taxa 4x35 324 41 25 5 32

TaxiNord 291 23 19 9 19

DanTaxi 156 13 4 3 21

Kilde: Taxinævnet i Region Hovedstaden 30. september 2012.

TAXI DANMARK OKTOBER 12 9


Foreningen Taxi Nordjylland er nu en realitet

Rammerne for at etablere nyt

bestillingskontor på plads

Onsdag den 10. oktober blev der afholdt stiftende

generalforsamling for Foreningen Taxi Nordjylland.

Generalforsamlingen blev afholdt i Aalborg og faldt

i forlængelse af den udviste interesse på et vognmandsmøde

i Aalborg i sidste måned arrangeret af

Amager-Øbro Taxi.

Tekst og fotos: Tommy Verting

Det er gratis at blive medlem og

indtil foreningen bliver aktiv

med tilladelse til at drive bestillingskontor,

er der ikke noget

kontingent, pladsleje eller lignende.

Medlemskabet er ligeledes

uforpligtende indtil, der søges

om tilladelse til at drive bestillingskontor.

Herefter er medlemskabet

naturligvis bindende

efter de regler, der kommer til

10 TAXI DANMARK OKTOBER 12

at ligge i en lokalforening for det

pågældende bestillingskontor.

Med andre ord har vognmændene

i Nordjylland nu rammerne

Næstformandsposten blev besat af John Frederiksen fra Skagen Taxa.

på plads, hvis der kommer et

krav om at oprette bestillingskontor

fra en hvilken som helst

kommune, eller hvis en gruppe

vognmænd selv ønsker at

oprette et bestillingskontor i en

given kommune.

Direktør Thomas R.B. Petersen fra Amager-Øbro Taxi gennemgik vedtægterne for

den nye taxiforening.

Ingen taxivognmænd

skal tjene penge på

andre

Vedtægterne, der blev fastlagt

på generalforsamlingen er foreløbige

og skal revideres efter de

enkelte lokalforeningers ønsker,

men det ligger fast, at foreningen

er etableret med henblik på, at

Frikørte

hyrevogne købes

Alt har interesse

Ring - og vi kommer og giver et tibud

Junchers Auto

Dragsdalvej 52,

9670 Løgstør

Tlf. 98671653

Biltlf. 20245030

ingen taxivognmænd skal tjene

penge på andre og alle skal

deles lige om udgifter.

Direktør Thomas R.B. Petersen

fra Amager-Øbro Taxi fremlagde

eventuelle koncepter og ideer

for nye bestillingskontorer og

påpegede, at det var frivilligt og

helt uforpligtende for de enkelte

F.S. Automobiler

v/Freddy Sørensen

Hovedvejen 1 - 9632 Møldrup

Tlf. 86692213 / 20144410

fax 86692215


Jørn Færch fra DanTaxi i Aalborg blev kasserer.

vognmænd, der finder sammen

om at etablere et bestillingskontor

om de vil vælge Amager-

CAR CLEANING

• Forsikringsskader

• Taxi-service

• Dæk & fælge

• Diagnosetester

• Car-cleaning

Øbro Taxi som samarbejdspartner.

Thomas R.B. Petersen lagde vægt

på, at det var vigtigt at udarbejde

* 205/60/16 kr. 3.500,inkl.

moms og afbalancering

* 225/55/16 kr. 3.600,inkl.

moms og afbalancering

markedsstrategi og marketingsstrategi,

så vognene har noget

at køre med afhængig af, hvad

Nokian Vinterdæk

Åbent: Man-fre kl. 8.00-16.30 Lørdag kl. 9.00-14.00 Akut-nødopkald tlf. 27 12 12 13

Henrik Melchiorsen fra Frederikshavn Taxa

blev valgt som formand for Foreningen Taxi

Nordjylland.

den enkelte lokalforening måtte

ønske omkring ensartet profil,

serviceniveau, rabat og bonus.

Thomas R.B. Petersen fortalte

også om mulighederne for at

udnytte mediernes interesse og

de eksisterende Amager-Øbrokunder,

der er i området. Thomas

R.B. Petersen understrgede

også, at det er vigtigt med

virksomhedsbesøg, direct mail,

kontakt til hoteller, restauranter

og tilbyde dem noget unikt.

Taxi-tilbud

Bremseklodser foran kr. 500,-

Bremseklodser bag kr. 500,-

Lapning er gratis

Skiftning af pærer er gratis

Alle priser ekskl. moms

Hvidsværmervej 163-165 2610 Rødovre www.eco-steam-auto.dk

TAXI DANMARK OKTOBER 12 11


Udsættelse i fogedsag

Tekst og fotos: Tommy Verting

I sagen mellem taxavognmand,

John Nielsen og TAXA 4x35,

om hvorvidt den økonomiske

forening bag bestillingskontoret,

TAXA 4x35, frit kan råde

over vognmændenes indestående

deposita, har parterne

været indkaldt til et møde i

Fogedretten på Frederiksberg,

men uden dog at sagen blev

afsluttet.

John Nielsen mener som

bekendt ikke, at foreningen

bag TAXA 4x35 må tilegne sig

vognmændenes deposita på

sammenlagt ca. 27 millioner

kroner til anvendelse af køb

af udstyr, som så udlejes med

fortjeneste til selvsamme bestillingskontor.

John Nielsen finder også, at

det ligger langt fra bestillingskontorets

arbejdsområde, når

foreningen frit kan anvende

vognmændenes deposita i

bestillingskontoret til opkøb af

bestillingskontorer i Jylland.

(

12 TAXI DANMARK OKTOBER 12

To selvstændige

juridiske enheder

I udskriftet fra retsbogen fremgår

det efter første møde, at

både TAXAs revisor, Søren Christensen

og TAXAs tidligere direktør,

Niels Kaae begge er aftrådt

som vidner og alene tilbage

til at svare på spørgsmål fra

John Nielsen er foreningens

formand, Leif Hytten.

Til retsbogen forklarede Leif

Hytten bl.a.:

“Vognmandsforeningen og

bestillingskontoret er to selvstændige

juridiske enheder.

Foreningen køber eller leaser

forskelligt udstyr, som herefter

bliver lejet ud til bestillingskontoret.

Foreningen og bestillingskontoret

aftaler en pris, som bestillingskontoret

betaler til foreningen.

Det er bestyrelsen i foreningen,

der bestemmer, hvad

der skal leases og også hvad der

skal betales af bestillingskontoret

for leje af det samme. Dette vil

fremgå af bestyrelsesreferaterne.”

Leif Hytten sidder alene tilbage i fogedretten

som vidne.

John Nielsen fremlægger sin procedure den 9. november 2012.

Deposita indgår i driften

Omkring vognmændenes indbetalte

deposita forklarede Leif

Hytten:

“De ca. 27 millioner kroner

står anført under passiver og

er benævnt henholdsvis

KØBES KONTANT

Frikørte busser,

VW, ford, Fiat, Peugeot,

Mercedes Vito

God pris gives

Kommer over hele landet

Steen’s MC Center

Tlf. 75167010

“deposita tilslutningsbidrag” og

“deposita trafikdirigering.” De

indbetalte midler er anvendt til

køb af udstyr, køb af bestillingskontoret

mv. Der er i dag

ca. 500 vognmænd, som er

tilsluttet bestillingskontoret, og

heraf er kun ca. 350 af dem tillige

medlemmer af foreningen.

Og det er dem, der på generalforsamlinger

bestemmer, hvad

der skal bruges penge på.

Der er således ca. 150 vogn

mænd udenfor foreningen, der

ikke kan være med til at træffe

beslutninger om de indbetalte

deposita, men som er med til at

dække udgifterne ved driften af

bestillingskontoret.

Næste møde Fogedretten

på Frederiksberg er berammet

til den 9. november 2012,

hvor John Nielsen vil fremføre

sin procedure.


Stor interesse for nyt taxameterværksted

i Aalborg

Nordjysk Diesel-Elektro A/S i

Aalborg åbnede den 1. oktober

taxameterværksted med forhandling

og montering af Frogne taxametre.

Per Pedersen, som har mange

års erfaring i taxibranchen med

montering og servicering af taxametre

er blevet ansat. I den anledning

afholdt Nordjysk Diesel-

Elektro A/S et lille arrangement

den 9. oktober 2012 for alle

taxivognmænd, hvor faciliteterne

blev vist frem og hvor taxibran-

FORSIKRING

MED TAXI LØSNINGER

Vores kunder

skal have en

bedre service

end de kan få

andre steder,

det er simpelthen

det der betyder

noget både

for mig og for

kunderne.

TRYGHED & SIKKERHED

FOR DIG OG DIN FAMILIEchen fik lejlighed til at hilse på

Per Pedersen.

Indehaveren, Torben Rosenstand

Hansen, lover bonus til

alle taxifolk på 8 procent ved at

benytte det nye autoværksted:

“Bonusopsparingen beregnes

af fakturaværdien før moms og

kan anvendes ved taxametermontering,”

fortæller Torben

Rosenstand Hansen til Taxi

Danmark.

BILTEAM

Dansk Taxi import

Let brugte biler fra Tyskland.

Spar op mod 100.000 kr.

på listeprisen

• Taxiværksted til service og skader.

• Salg og serviceaftaler på taxi.

• Vi tilbyder fi nansiering og leasing.

2 års garanti på vore

brugte biler er med i prisen.

Tilbud

Mercedes-Benz E250 CDI, model 2012,

4 dørs sølvmetal. 2 års garanti, 1. indreg. 11/2011,

km. 21.900. Elegance, navigation, parktronic, soltag,

7G tronic, sædevarme, mediainterface, mobilforberedt

parameterstyring, større brændstoftank. Bilen

leveres med vinterdæk, taxibetræk og krog.

Kr. 368.000,- leveret på gaden

(spar kr. 90.000,- på nyprisen)

Mercedes E 220 CDI BE Stcw. 7 gears aut.

årg. 11/2011, km 18.800. Sølvmetal/del læder sort.

Avantgarde, navigation, regnsensor, xenon, lyspakke,

alu, park.sensor samt bilens omfattende standard

udstyr. 2 års garanti.

Kr. 365.000,- leveret på gaden

(spar 95.000 på listeprisen)

BILTEAM • Måløv Værkstedsby 91 • 2760 Måløv

Tlf. 23 23 08 71 • www.dansk-taxiimport.dk

TAXI DANMARK OKTOBER 12 13


Noter fra seneste møde i Taxinævnet

i Region Hovedstaden

Dispensation for kameraovervågning

En enkelt vognmand har af taxinævnet opnået dispensation til ikke

at have kameerovervågning i sin taxi. Årsagen er, at vedkommende

hovedsagelig kører lægevagtskørsel.

Ingen planer om regulering af cykeltaxier

Trafikstyrelsen har overfor kommunernes landsforening meddelt, at

de ikke har planer om at foretage regulering af cykeltaxier.

Takstforhøjelse

Taxinævnet i Region Hovedstaden har vedtaget en takstforhøjelse

på 2,4 procent fordelt med 30 kroner på timebetalingen for

ventetid og 50 øre på takst 3, samt 20 øre på takst 1 og 2. Ændringen

træder i kraft ved sommertids ophør sidste søndag i oktober måned.

De nye takster fra søndag den 28.oktober 2012:

Star akst for en gadetur l takst 1-2 24,00 kr.

Star akst for en centraltur l takst 1-2 37,00 kr.

Star akst for en gadetur l takst 3 40,00 kr.

Star akst for en centraltur l takst 3 50,00 kr.

Vente d 6,75 kr./min.

Takst 1 mandag-fredag kl. 07-16 14,00 kr./km.

Takst 2 øvrige der end takst 1 og 3 15,00 kr./km.

Takst 3 fredag og lørdag kl. 23-07 17,90 kr./km. *

*(Denne takst gælder også grundlovsdag, nytårsa ensdag og helligdage).

Emner til dagsorden skal godkendes på forhånd

Ønsker om punkter på dagsordenen til kontaktsudvalgsmøder med

sagsfremstilling skal fremover tilsendes nævnsformanden. Årsagen

er, at Chaufførernes Fagforening gentagne gange har fremsat de

samme emner til dagsordenen.

Arbejdsgruppe skal kigge på paralleltakst

Nævnets næstformand, Thomas Bak, er udpeget som deltager i en

arbejdsgruppe til indførelse af paralleltakster i Region Hovedstaden.

Arbejdsgruppen vil tillige bestå af en repræsentant fra DTR, Chaufførernes

Fagforening og nævnets sekretariat.

Dispensation for kvalifikationskursus bortfalder

Med baggrund i at der ikke længere er chaufførmangel, vedtog

nævnet at ophæve 3-måneders dispensationen for at bestå et kvalifikationskursus

før man går til førerkortsprøve i taxinævnet.

TaxiNord skifter navn til 4x48

Nævnet godkendte et nyt sæt vedtægter, hvori TaxiNord skifter

navn til 4x48. Thomas Bak pegede dog på, at vedtægterne i 4x48

hjemler forskel på indlejervognmænd og vognmænd, der er medlem

af ejerforeningen. Spørgsmålet tages generelt op på næste

nævnsmøde.

14 TAXI DANMARK OKTOBER 12

Cheftaksator

Torben Stege sagde farvel

Mange taxifolk lagde vejen forbi Trafi ks lokaler i Rødovre fredag den 28. september for

at tage afsked med cheftaksator Torben Stege, som efter mere end 25 år i Trafi k gik

på pension. På billedet ses fra venstre Torben Stege og Trafi ks nuværende og tidligere

direktør, Claus Olund og Henning Clement.

Taxiservice

- her og nu

Fleksibilitet og kvalitet

- Vi konkurrerer på hur g og billig service

Stort mekanisk

og pladeværksted

Stjerne Auto ApS

Hammerholmen 20

2650 Hvidovre

tlf. 3677 7745

www.stjerneauto.com

Åbent hverdage kl. 8 - 16.30

lørdag kl. 10 - 15.

Nødtjeneste døgnet rundt

alle ugens 7 dage:

4068 6035


Region Hovedstaden

Nedenstående 7 vognmænd

afleverede i september 2012

taxitilladelser til Taxinævnet i

Region Hovedstaden:

Børge Nielsen 1-1722

Tahsin Coskun 1-1639

Kim Børgil Rønning 1-0282

Niels Jørgen Poder 1-0938

Jørn Nielsen 1-3191

Kirsten Sell 1-3085

Peter Kolding Nielsen 1-2442

blog.taxidanmark.com

Aarhus

I september måned blev der

indleveret 1 taxitilladelse til

Aarhus Kommune:

Mogens U. Jensen 212-0201

Tilgang:

Søren Holm Jensen 212-0201

Mostafa Vand 212-0144

Kenneth Loft 212-0184

Aalborg

Der er ikke indleveret taxitilladelser

til Aalborg Kommune

i september måned.

Giv din mening til kende

Taxi Danmark har åbnet en blog på internettet på adressen

“blog.taxidanmark.com,” hvor det er muligt for bl.a. chauffører

og vognmænd, at kommentere på artikler i bladet. Det

er også muligt at fremkomme

med andre ideer, som kan

debateres.

Brug eventuelt din

Smartphone, mens du sidder

i bilen og deltag i debatten

om taxibranchen.

På alle fredage udenfor almindelige ferieperioder udsender Taxi Danmark

et nyhedsbrev på mail til bladets abonnenter, som indeholder

8-10 aktuelle historier om, hvad der rør sig i branchen. Vognmænd og

chauffører kan individuelt abonnere på denne service til en årlig pris på

260 kroner plus moms.

Send en mail til taxi@verting.dk eller en sms til 31171921

med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Vi bringer her et udpluk af teksten fra et par historier.

Carsten Aastrup efter 4x35 hvervekampagne:

“Næste skridt kunne blive at sende 4x35 til inkasso”

“Nu er grænsen nået og derfor præsenteres I for faktuelle data, så I kan få et

indblik i hvordan 4x35 drives,” skrev Carsten Aastrup internt i 4x48:

“I perioden januar 2012 - 1. maj 2012, har 4x35 oparbejdet en gæld til 4x48

på kr. 2.541.918 i forbindelse med clearingsaftalen. Vel at mærke uden en

eneste henvendelse fra 4x35. Først da vi fremsender en renteopkrævning på kr.

50.000 kom der en reaktion. Takken for at fi nansiere 4x35’s manglende likviditet

er altså et frontalt angreb, ved at kontakte 4x48s vognmænd direkte.

Et takkebrev til Jer vognmænd burde have været på sin plads. Dags dato har

4x48 et tilgodehavende på mere end kr. 760.000, som er forfaldent til betaling.

Jeg vil tro næste skridt kunne blive at sende 4x35 til inkasso.”

Leif Hytten, TAXA 4x35:

“Det er det laveste vi endnu har set”

TAXA 4x35s formand, Leif Hytten, er målløs over den interne kommentar, der

blev rundsendt af 4x48´s direktør, Carsten Aastrup.

“En ting er, at en enkelt vognmand ikke kender normalt niveau for dialog, men

at en direktør fra et andet taxiselskab bruger den retorik, som vi så i Taxi Danmarks

ugebrev torsdag den 20. september, det er ganske enkelt ikke acceptabelt.

Man må da håbe, at hans formand tager action på det,” udtaler Leif Hytten og

fortsætter:

“Når vi skriver ud til alle vognmænd i regionen og fortæller om vores tilbud i en

folder, så er det ikke anderledes end når andre selskaber indrykker annoncer i

diverse fagblade. At vi så i modsætning til det konkurrerende selskab har noget

at byde på og fortælle om, det skal da frem og så gør vi det på vores måde.

Det er så op til den enkelte vognmand selv at vurdere og reagere som han/hun

nu lyster, men tilbuddet skal da ud i alle krogene,” understreger Leif Hytten.

“Det påstås fra Carsten Aastrup, at vi i Taxa 4x35 dags dato skylder det

omtalte selskab mere end 760.000 kroner. For det første er det ikke mere end

det anførte og heller ikke det anførte beløb, for det andet har bogholderiet i det

omtalte selskab ikke problemer med vores mellemregninger, for det tredje er

det normalt med mellemregninger af forskellige størrelser, fordi vi clearer med

hinanden selskaberne imellem. Og endelig kan jeg fortælle, at der fra vores side

ligger en regning og venter på at blive fremsendt til omtalte selskab på 730.000

kroner og sådan kører det op og ned hele tiden. Nå - han er ung, så han har

meget at lære endnu,” konkluderer Leif Hytten og tilføjer om andre urigtigheder

fra TaxiNord-direktøren.

“En ting er, hvad man har forstand på, men at ”huske forkert” som vi ser det

i fl ere tilfælde med denne person, det er noget man måske i omtalte selskab

skulle se lidt mere på. At udbasunere noget i medierne, som er usandt, om hvor

grøn man er som selskab, at man er det første selskab, der køber el-biler, skønt

selv et 10 års barn ved, at der kører el-taxibiler på Fyn og Bornholm.

Normalt vil jeg ikke blande mig i hvem de forskellige ansætter, men her tror jeg,

at man skal tage vedkommendes stilling op til overvejelse, hvis der fortsat skal

være en ordentlig dialog os selskaber imellem,” slutter Leif Hytten.

Udgivelse/distribution:

Taxi Danmark distribueres til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og taxivognmands forretninger i et oplag på 3.100 stk. Hertil kommer mere end 1.000 læsere,

som læser bladet via vores ugentlige nyhedsbrev og internettet.

Læserne er bl.a. alle medlemmer af de mange brancheorganisationer indenfor taxi samt minibusvognmænd.

Udgivelse: Den 15. i hver måned Abonnement: Kr. 260,- plus moms for hele året inklusiv ugentligt nyhedsbrev.

Udgiver/redaktion: Verting ApS Fiolgade 21 B 3000 Helsingør telefon 49 26 26 26 mobil 31 17 19 21 fax 48 42 19 21

e-mail: taxi@verting.dk www.taxidanmark.com

Ansvarshavende: Tommy Verting Redaktionel deadline: Den 5. i måneden Annonce deadline: Den 3. i måneden telefon 49 26 26 26

Tryk: Produceret CO2 neutralt af KLS Grafi sk Hus A/S

TAXI DANMARK OKTOBER 12 15


Afsender:

Taxi Danmark

Stengade 32 1. th

3000 Helsingør

(Rettelser ring: tlf. 49262626)

Ny taglygte til TAXA 4x35

Tekst og foto: Tommy Verting

Med fokus på en lygte, der var

aerodynamisk, brændstofbesparende

og designmæssigt helt

fremme, er TAXA 4x35 landet

en halvmåneformet lygte, hvor

designerne er blevet inspireret

af ørkenens sandklitter, formet

af vinden.

I kravene til designet indgår

naturligvis, at lygten opfylder de

lovmæssige krav. Lygten skal

@

Ta’ kurset på nettet

Ring til os

på 75 72 47 00

www.dansk-vognmandsskole.dk

ikke afmonteres ved vask og

dioderne i lygten forventes at

have en lang levetid.

I øjeblikket er en prototype

af lygten monteret på en enkelt

vogn, der kører i døgndrift og

efter en testperiode på 3 uger,

skal lygten vurderes, inden en

produktion af de første 400

lygter kan blive igangsat, skiver

TAXA 4x35 i deres interne blad,

Taxanyt.

VOGNMANDS

KURSER 2012/13

Holdstart København

Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000 ,- kr.

Daghold start: Uge 46 og 2

Aftenhold start: Uge 8

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000 ,- kr.

Daghold start: Uge 46 og 2

Aftenhold start: Uge 8

Taxi (1 uges kursus) Pris: 9.000 ,- kr.

Daghold start: Uge 7 og 20

Thomas Stensig viser her prototypen på den nye aerodynamiske taglygte.

Holdstart Aarhus

Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000 ,- kr.

Daghold start: Uge 48 og 4

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000 ,- kr.

Daghold start: Uge 48 og 4

Taxi (1 uges kursus) Pris: 9.000 ,- kr.

Daghold start: Uge 3 og 18

DANSK

VOGNMANDSSKOLE

– I GEAR TIL FREMTIDEN

Prisgaranti!


du får yderligere


kursus med

gennemførsels-

GARANTI

More magazines by this user
Similar magazines