Høringssvar Hellum Skole I Landsbyrådet har vi med interesse fulgt ...

landsby.rebild.dk

Høringssvar Hellum Skole I Landsbyrådet har vi med interesse fulgt ...

Høringssvar Hellum Skole

I Landsbyrådet har vi med interesse fulgt, og deltaget i, projektet om fremtidens folkeskole og efterfølgende

debatten om skolestrukturen.

Ifm. projektet om fremtidens folkeskole opfordrede vi byrådet til at efterleve Landdistriktspolitikken og sikre at

fremtidens folkeskole i Rebild Kommune er noget vi alle kan være stolte over.

En del af Byrådets vision vedr. Landdistriktspolitikken er formuleret således:

Stærke levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed og plads til forskellighed er

grundlæggende værdier, som gør Rebild Kommune til den mest attraktive bosætnings- og erhvervskommune

i området.

Stærke og levende landsbysamfund, er netop kendetegnet ved, at der også findes uddannelsesmuligheder

for lokalsamfundets børn. Skolerne er omdrejningspunktet for meget af den aktivitet der foregår i

landsbyerne herunder også de tilbud om fritidsaktiviteter der findes i landsbyerne. Pladsen til forskellighed er

netop det, der er så givende ved at bo i et mindre samfund. Herigennem lærer børnene også at acceptere

forskellige livsførelser.

Til trods for de fine hensigter oplever vi nu at man foreslår at nedlægge skolerne i Ravnkilde og Blenstrup

som selvstændige og Hellum skole definitivt.

Mht. Ravnkilde og Blenstrup skoler er forslaget sammenlægning/samkørsel med naboskolerne. Den

almindelige opfattelse af denne manøvre er at der er tale om et stort skridt mod definitiv nedlæggelse.

De 2 skoler og dermed de lokale samfund har fortjent bedre.

Om Hellum skole kan siges:

• Det er den største af de 3 skoler, der er "i spil"

• Den har en god og sund økonomi

• Den ligger i top i den seneste kvalitetsrapport.

• Den er i vækst

Alligevel foreslås skolen helt lukket bl. a. med argumenter som:

• Det er den sidste landsbyskole

• Elevgrundlaget ikke er stort nok, men at skolen har været god til at tiltrække elever udefra

• Bygningerne trænger til renovering.

I Landsbyrådet forundres vi over, at Hellum Skole foreslås lukket, fordi det er den sidste landsbyskole.

Det burde jo tværtimod være en vældig god grund til at bevare den.

Med den begrundelse, frygter vi at der kan være en skjult dagsorden mht. prioriteringen af landsbyerne.

Det faktum at skolen igennem mange år har kunnet tiltrække elever uden for eget skoledistrikt, må da også

være et meget stort plus. Elever der kommer udefra omfatter også elever med anderledes behov, behov som

kan tilgodeses på denne lille skole uden at etablere specialklasser. Elever som vil belaste økonomien ganske

anderledes i specialklasser på de større skoler.

At bygningerne trænger til modernisering er efter vor mening ikke et argument for lukning.

De 2 skoler, der skal modtage de mange ekstra elever, får vel brug for flere og større lokaler?

Renoveringen af Hellum Skole er i mange år blevet sat nederst på listen af byrådene først i Skørping

kommune og nu i Rebild Kommune.

Det forlyder at formanden for Børne- og ungeudvalget direkte har opfordret lokalbefolkningen, i Hellum, til at

etablere friskole.

Det giver os anledning til direkte at spørge: Hvad er målsætningen for antallet af friskoler i Rebild Kommune.

Er det ikke bedre for alle parter at ildsjælene som kommer til at bruge kræfter og energi på at drive friskole

arbejder videre med andre ting som kan udvikle lokalsamfundet og så lade kommunen om at drive skole.


I Rebild Kommune bør det vel være, som i de fleste andre kommuner, således at friskolerne er et alternativt

tilbud. En anden nordjysk kommune har nu det problem at folkeskolen bliver fravalgt i en grad så der nu må

gennemføres kampagner som led i bestræbelser på at trække eleverne tilbage til folkeskolerne.

Hvad er de økonomiske konsekvenser af at have en tom skole stående.Vi har hos Center for børn og unge

spurgt:

Hvilke beløb er der beregnet til drift/vedligehold af bygninger m. v. i de følgende år, efter en evt. lukning.

..og fået dette svar:

I forbindelse med en evt. lukning af Hellum skole vurderes et behov for en såkaldt "klimaskærm" - varme mv.

på nødblus i størrelsesordenen 45-50.000 kr

Hvad vi ikke ser noget svar på er hvad udgifterne er til f. eks. opsyn, vedligehold, el, vand, renovation osv.

Der er tale om udgifter som, i en eller enden grad, er på en hver ejendom uanset om den står tom eller er i

brug.

Vi finder at forslaget til den fremtidige skolestruktur i den grad strider mod både landdistriktspolitikken og

hensigten med projektet fremtidens folkeskole.

Vi opfordrer derfor byrådet til at revurdere forslaget og efterleve Landdistriktspolitikken og sikre at fremtidens

folkeskole som noget vi alle kan være stolte af.

.

More magazines by this user
Similar magazines