Høringssvar Hellum Skole I Landsbyrådet har vi med interesse fulgt ...

landsby.rebild.dk

Høringssvar Hellum Skole I Landsbyrådet har vi med interesse fulgt ...

I Rebild Kommune bør det vel være, som i de fleste andre kommuner, således at friskolerne er et alternativt

tilbud. En anden nordjysk kommune har nu det problem at folkeskolen bliver fravalgt i en grad så der nu må

gennemføres kampagner som led i bestræbelser på at trække eleverne tilbage til folkeskolerne.

Hvad er de økonomiske konsekvenser af at have en tom skole stående.Vi har hos Center for børn og unge

spurgt:

Hvilke beløb er der beregnet til drift/vedligehold af bygninger m. v. i de følgende år, efter en evt. lukning.

..og fået dette svar:

I forbindelse med en evt. lukning af Hellum skole vurderes et behov for en såkaldt "klimaskærm" - varme mv.

på nødblus i størrelsesordenen 45-50.000 kr

Hvad vi ikke ser noget svar på er hvad udgifterne er til f. eks. opsyn, vedligehold, el, vand, renovation osv.

Der er tale om udgifter som, i en eller enden grad, er på en hver ejendom uanset om den står tom eller er i

brug.

Vi finder at forslaget til den fremtidige skolestruktur i den grad strider mod både landdistriktspolitikken og

hensigten med projektet fremtidens folkeskole.

Vi opfordrer derfor byrådet til at revurdere forslaget og efterleve Landdistriktspolitikken og sikre at fremtidens

folkeskole som noget vi alle kan være stolte af.

.

More magazines by this user
Similar magazines