FAKTA: Vildsvin - Verdens Skove

nepenthes.dk

FAKTA: Vildsvin - Verdens Skove

8 v Vil dsvin til DEBAT TEMA: Kampen for den mangfoldige natur I Danmark har vildsvinet siden slutningen af 1500-tallet næsten udelukkende været at finde bag solide indhegninger. Nu er debatten om dyret blusset op, fordi der fra en række forskere, råd, styrelser og politiske sider bliver snakket om store økologiske fordele ved at genintroducere fritlevende vildsvin i Danmark. Af John Bjerg Geary Vildsvinet har haft en temmelig omskiftelig tilværelse i Danmark op gennem historien. Efter sidste istid indvandrede vildsvinet til de hjemlige breddegrader. Det skete for godt og vel 10.000 år siden Men ved slutningen af 1500-tallet var vildsvinet næsten udryddet i Danmark. Kong Frederik II genintroducerede imidlertid dyret, men i 1801 blev det sidste vildsvin i Danmark dog skudt. Dermed var det slut med fritlevende vildsvin helt frem til 1995, hvor en lille gruppe af dyrene havde forvildet sig ind i Lindet skov. Under stort mediepostyr og efter pres fra landbrugsorganisationerne blev det besluttet, at vildsvinene skulle skydes, og endnu en gang måtte det sidste vildsvin således lade livet i 1997. Siden da har FAKTA: Vildsvin Vildsvinet er den vilde forfader til alle vores tamsvin. Denne proces med at tæmme vildsvinet startede allerede for 10.000 år siden i Østasien og i dag er der udviklet mange forskellige svine-racer rundt om i verden. Vildsvinets hår blev anvendt til tandbørster indtil 1930’erne. Når vildsvin søger føde sker det ved at de roder og graver i jordbunden med deres kraftige tryne. Her finder de især rødder, insekter, larver, nødder, knolde og andet. De kan også ødelægge en del afgrøder i deres jagt på grøntsager og kartofler. Tæmmede svin bruges nogle steder til at grave de værdifulde trøfler frem fra skovbunden. den eneste mulighed for at opleve vildsvin i Danmark været i indhegnede områder, hvoraf det største findes i Lille Vildmose. Vildsvin gavner skoven Debatten om vildsvinet er atter blevet aktuel, efter at der i Eggebæk Plantage i Sønderjylland blev fundet spor af vildsvin, der havde krydset grænsen mellem Danmark og Tyskland. En af dem, der er varm fortaler for at få fritgående vildsvin herhjemme igen er SFs miljøordfører Steen Gade. Han mener nemlig, at vildsvin er til stor gavn for naturen, fordi de skaber gode levevilkår for andre dyr, svampe, og planter. Vildsvinene opfylder derfor en unik rolle i det økologiske system, især hvad angår etablering af naturnær skovdrift, som dansk skovbrug er begyndt at fokusere mere og mere på i de seneste år. Interessen for naturnær drift er vokset frem efter en række kritik af moderne skovdrift, som blandt andet går på, at skove drevet efter moderne skovdrift har svært ved at stå imod storme, klimaforandringer og skadevoldere. Denne manglende modstandsdygtighed er en konsekvens af, at moderne skovdrift ikke i høj grad nok tager hensyn til dyre- og planteliv. I naturnær skovdrift derimod forsøger man at styrke og udvikle skoven f.eks. ved at nedtone den plantning, der ellers normalt foretages af mennesker og i stedet for i større grad satse på at lade skoven selv sprede sine frø. Og det er her, vildsvinene kan hjælpe, idet deres roden i jorden fremmer især bøgens selvforyngelse. Samtidig opsamler vildsvinets uldne pels mange frø fra skovens urter, som bliver spredt ud over et stort område, når vildsvinene vandrer over meget store afstande, sådan som de har for vane at gøre. Derudover giver vildsvinene også skovens besøgende mulighed for at få nogle særlige naturoplevelser med sig, bl.a. fordi de kan opleve et større pattedyr, vildsvinet, i naturen. Desuden vil vildsvinene ifølge Steen Gade være en samfundsøkonomisk gevinst i form af øget jagtleje, biodiversitetsbevarelse osv. Fra politisk side er det dog ikke kun Steen Gade, som mener, at vildsvin spiller en vigtig rolle i dansk natur. I forbindelse med Det Konservative Landsråd i år blev der indgivet en indstilling om at lave en forvaltningsplan for vildsvin, så dyrene kan blive reintroduceret i dansk natur med start i 2009. I indstillingen står der, at Det Konservative Folkeparti ønsker, at der bliver lavet et forsøg med at genudsætte vildsvin på udvalgte, statslige arealer i perioden 2009-2013, og at der i samme forbindelse laves en puljeordning, der skal dække evt. markskader hos private landmænd forårsaget af vildsvinene. Modstand fra landbruget Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede, og modstanden mod udsættelse af vildsvinet er primært kommet fra landbruget, der netop peger på risikoen for, at vildsvinene forvolder skade på markerne. Det er dog især risikoen for, at vildsvin kan overføre svinepest til tamsvin, der optager landmændene. En spredning af sygdommen kan få al


ild stor risikoen er for, at vildsvin over- vorlige økonomiske konsekvenser for dansk landbrug, som årligt eksporterer for 26 milliarder kroner svinekød. Svinepest har imidlertid ikke eksisteret i Danmark siden 1933, men der er dog observeret adskillige tilfælde i nærliggende lande, især i Tyskland. Beregninger viser, at hvis vildsvin bliver genindført i Danmark, vil ca. 24 procent af de danske svinebesætninger være placeret tæt på et område med vildsvin, og de vil således være udsat for en potentiel risiko for at blive smittet med svinepest. Ifølge Fødevarestyrelsen vil et udbrud af svinepest medføre tab af eksport på ca. 1,3 - 2,9 milliarder kr. Tabet vil dog blive forøget med 500-700 millioner kr., hvis der er fritlevende vildsvin i Danmark. Løsningen kunne være, at vaccinere vildsvinene, men det vil dog komme til at koste næsten 5 milliarder kr. mere. Der er dog delte meninger om, hvor hovedet kan overføre smitte til danske tamsvin. Risikoanalysen Wildrisk fra 2005, der blev lavet i samarbejde mellem Landsudvalget For Svin, Danske Slagterier, Danmarks Fødevareforskning, Fødevarestyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og tyske vildsvineeksperter fra Center For Miljøundersøgelser, Leipzig-Halle, viser, at risikoen for svinepest overført fra vildsvin er ubetydelig, da der i dag ikke findes svinepest nord for Kielerkanalen. Overførsel af svinepest sker dog ikke udelukkende via vildsvin, der er indvandret til eksempelvis Danmark fra Tyskland. Svinepesten kan nemlig også komme ind i landet, når folk tager svinepestsmittet kød med over grænsen. Den del af det smittede kød, der ender som affald, kan nemlig smitte de vildsvin, der evt. spiser affaldet. I forhold til markskader, er sagen dog en anden. Det er nemlig uundgåeligt, at fritevende vildsvin vil trænge ind på markområder, der ikke er beregnet til dem. Her kan de forvolde stor skade ikke bare ved at spise afgrøderne men også ved at nedtrampe dem. Hvis vildsvin introduceres eller indvandrer til Danmark, mener bl.a. Det Konservative Folkeparti derfor, at det er nødvendigt at diskutere Foto: Gerard Meijssen hvordan landmændene kan få erstatning skader forvoldt af vildsvin. Foruden angst for svinepest og markskader, har der også været en vis frygt for, om vildsvin kan finde på at angribe folk, der gæster skoven. Selvom risikoen ikke kan afvises, er vildsvin imidlertid ret sky, og de er desuden primært aktive efter mørkets frembrud. Risikoen for overfald på mennesker må derfor siges at være ret begrænset. Regeringen siger nej Til trods for, at risikoen ved at genintroducere frit-levende vildsvin i Danmark er lille, har regeringen ifølge miljøminister Connie Hedegaard (K) ingen planer om at introducere svinene i den danske natur. Sådan lyder det også fra de konservatives miljøordfører Christian Wedell- Neergaard (MF) angående indstill- ingen på Det Konservative Landsråd om genintroduktion. De konservative anerkender ellers, at vildsvinet er naturligt hjemmehørende i Danmark. De afvisende holdninger overfor vildsvin kan dog undre, da en naturlig indvandring fra Tyskland sandsynligvis ikke er til at stoppe under alle omstændigheder. Desuden viser en undersøgelse blandt 1000 af Jydske Vestkystens læsere, at 55 procent af dem ønsker fritlevende vildsvin i Danmark. Også Vildtforvaltningsrådet er positivt indstillet. Rådet fungerer som rådgivende organ for miljøministeriet i omkring forvaltning og jagt af vildt, og kun to af rådets medlemmer er imod vildsvin. Vildtforvaltningsrådet startede desuden på eget initiativ i december 2005 på at udarbejde et forslag til en forvaltningsplan for vildsvin. 9

More magazines by this user
Similar magazines