Energi Danmark Fokus uge 49 - 2011

energidanmark.dk

Energi Danmark Fokus uge 49 - 2011

Energi Danmark

Fokus Uge 49, 2011

Grundkraftpriser d. 6. december 2011

(DK1 og DK2 i DKK/MWh)

DKK/MWh

System +

CfD

Marginal

omk.

(kul)

Energi

Danmarks

forventning*

DK1

Q1-12 362,3 308,8 358,0

YR-12 348,7 316,3 346,5

YR-13 368,8 331,1 366,2

DK2

Q1-12 390,4 308,8 384,0

YR-12 374,0 316,3 368,1

YR-13 391,9 331,1 387,0

* Baseres på vores forventninger til den leverede pris.

EUR/DKK: 7,4360

EUR/USD: 1,3363

Grundkraftpriser d. 06-12-2011. Se opdaterede

priser (System+CfD) på www.energidanmark.dk

Opsummering:

Den forløbne uge har på det nærmeste været

en kopi af ugen forinden: El-kontrakterne både i

Norden og Tyskland er faldet i pris, om end DK1-

CfD’en for nærmeste kvartal er steget. CO 2 -

kontrakternes priser har fortsat deres styrtdyk,

men også marginalomkostningerne ved elproduktion

via kul og gas er faldet. Vandreservoirerne

er blevet opjusteret en smule siden sidste

uge. Eneste virkeligt nye i denne uge ift. sidste

er, at oliepriserne ikke har ændret sig særligt

meget, og at vi forventer stigende spotpriser i

de kommende dage.

Anbefalinger:

Vores opfattelse er, som i sidste uge, at systempriserne

er ret attraktivt prissat, og vi anbefaler

køb. De danske CfD’er mener vi imidlertid nok

skal falde noget yderligere, men hvornår, dette i

givet fald sker, er meget usikkert. Den risikovillige

bør overveje at afvente køb.


Råvarer, CO 2 og marginalomkostninger

Der har været begrænsede prisændringer for olien i

den forgangne uge. Brent olien (nærmeste måned)

er senest handlet til 81,88 EUR/tønde hhv. 109,5

USD/tønde, hvilket er en kvart procent højere hhv.

0,36 % lavere end sidste uge. Den dynamiske ligevægt,

som er indtrådt mellem de, som forventer

stærkt faldende priser, og de, som forventer

stigende priser, er fortsat i gang. Ved den seneste

fælles aktion blandt de store centralbanker, hvor

disse aftalte at levere yderligere likviditet til de finansielle

markeder, hvis der skulle komme mangel

på valuta (i praksis USD), blev inflations-fløjens argumenter

yderligere bestyrket. Endnu har det dog

ikke haft en åbenbar effekt på oliepriserne.

Der er ingen åbenlys bund under CO 2 -priserne

(bortset fra 0 EUR/ton). Kontrakten for 2012 lukkede

i går i 7,70 EUR/ton, hvilket er det laveste nogensinde.

Prisen er faldet med 8,2 % siden sidste

Fokus og med 26 % i den sidste måneds tid. Siden

crashet begyndte i maj i år, er prisen faldet med 58

%. Der afholdes for tiden klimatopmøde i Durban,

Sydafrika, hvor der tilstræbes en ny, global klimaaftale.

Markedsprisen på CO 2 reflekterer i høj grad

forventningerne til denne aftale.

Marginalomkostningerne på gas er faldet pænt i løbet

af sidste uge. Kontrakten for kommende kvartal

er faldet med 4,7 %, mens kommende år er

faldet med 3,3 %. Marginalomkostningerne på kul

har ligeledes været faldende den seneste uge, om

end ikke i samme omfang. Hvad angår marginalomkostninger

på kul er kontrakterne for nærmeste

kvartal og år faldet med 1,16 % henholdsvis 0,96

%.

Reservoir

Som den foregående gjorde det, ser også den kommende

uge ud til at skulle levere mere nedbør end

normalt for årstiden over den skandinaviske halvø.

Temperaturerne vil nok ligge omkring 3 grader

under normen. Reservoirerne vil formentlig miste

små 3 % af indholdet i ugens løb, men reservoirstanden

er momentant nær rekordhøjde for Norge

og endnu højere i Sverige.

Spot

Den forgangne uges spotpriser var foruden fredag,

som gav et kortvarigt spring i priserne, støt faldende

hele ugen. Indeværende uge er startet et

par procenter over sidste uges niveau.

Outputtet fra de svenske atomkraftværker er nået

op på 6887 MW. Produktionen på Ringhals 4 er reduceret

på grund af lækage i en turbine, men med

genindsættelsen af Ringhals 3, der har været ude

af produktion i forbindelse med sit årlige vedligeholdelsestjek,

er det samlede anvendelsesniveau

således steget til 74 %.

Vindmængden i Sverige og Danmark er i skrivende

Analyseafdelingen Uge 49, 2011

Side 2


stund relativt lav. Meteorologerne regner imidlertid

med, at dette vil ændre sig markant med begyndelsen

på weekenden, hvor vindniveauet forventes

at blive fordoblet i Sverige og mere end tredoblet

i Danmark sammenlignet med morgendagens niveau.

Vi regner med stigende spotpriser de kommende

dage.

System

Systemkontrakten for nærmeste kvartal er ligesom

kontrakten for nærmeste år fortsat faldende. Nærmeste

kvartal lukkede i går i 41,6 EUR/MWh, som

sammenlignet med sidste mandags lukkekurs i

42,5 EUR/MWh giver et fald på 2,1 %. Systemkontrakten

for kommende år er over samme periode

faldet med 0,8 EUR/MWh til 40,60 EUR/MWh, et

fald svarende til 1,9 %. Fredagen i sidste uge satte

i øvrigt ny bundrekord for kvartalskontrakten, idet

den da lukkede i 41,35 EUR/MWh. De norske vandreservoirer

er blevet opjusteret, og sammen med

de omtalte fald i råvarepriserne er faldet i systempriserne

ikke overraskende.

CfD

CfD’erne for den sidste uge har igen bevæget sig

hver sin vej for nærmeste kvartal. DK1 er steget

med 0,55 EUR til 7,13 EUR/MWh, mens DK2 er faldet

med 0,8 EUR til 10,9 EUR/MWh.

Igen ligger årsagen til faldet i udviklingen af den

underliggende systemkontakt, samt specielt for

DK2 udviklingen på det tyske marked. Begge tilsvarende

kontrakter har den sidste uge oplevet

fald.

Følgerne af Systemændringerne har igen medført,

at både DK1 og DK2 som område er faldet den sidste

uge. Men fortsat ser vi DK1 prisen ligge mellem

system og EEX kontrakten, selvom den er kommet

noget tættere på den tyske kontraktpris de sidste

uger, så der nu er et spænd på 4,41 EUR.

Faldet på den samlede DK2 kontrakt har medført,

at spændet mellem DK2 og Tyskland forbliver i

nogenlunde samme niveau, om end den er blevet

formindsket en smule, så den nu er på 0,64 EUR.

Dermed ligger den også i et niveau, hvor det bliver

svært at se den komme meget tættere på de tyske

kontrakter, og det må derfor forventes, at spændet

mellem DK2 og Tyskland formentlig ikke kommer

til at snævre sig meget mere ind.

Kontinentet

De tyske kontrakter har den sidste uge igen oplevet

samme tendens som det nordiske marked.

Nærmeste kvartal er faldet 2,09 EUR til 35,14 EUR/

MWh, mens nærmeste år er faldet med 1,05 EUR

til 52,25 EUR/MWh. Dermed fortsætter de tyske

kontrakter også deres markante fald, som vi har

set de sidste par uger.

Analyseafdelingen

Side 3

Uge 49, 2011


Prisoversigt for nærmeste måneder, kvartaler og år - seneste priser:

SYS

Base

EEX

Base

EEX

Peak

SE_CfD NO_CfD DK2_Cfd DK1_CfD DK1

Base

DK2

Base

KUL

USD/t

Olie

USD/bbl

JAN-12 41,40 53,33 67,00 7,38 -0,50 10,70 7,23 48,63 52,10 112,85 109,81

FEB-12 42,50 54,59 67,75 7,13 -0,50 10,70 7,18 49,68 53,20 113,20 109,53

MAR-12 41,10 51,59 62,32 113,50 109,20

APR-12 39,90 50,12 60,04 114,50 108,94

Q1-12 41,60 53,14 65,66 5,50 -0,50 10,90 7,13 48,73 52,50 113,18 109,51

Q2-12 38,05 49,33 59,48 1,50 -0,38 8,43 6,63 44,68 46,48 114,50 108,62

Q3-12 38,55 49,74 59,66 1,75 -0,25 8,33 7,13 45,68 46,88 116,70 107,56

Q4-12 44,40 56,77 71,49 119,35 106,42

YR-12 40,60 52,25 64,10 3,10 -0,50 9,70 6,30 46,90 50,30 115,93 108,03

YR-13 43,00 52,70 64,97 2,43 -0,25 9,70 6,60 49,60 52,70 121,59 103,13

YR-14 43,20 52,88 64,98 2,38 -0,25 9,43 6,63 49,83 52,63 126,15 98,48

YR-15 43,95 54,05 66,45 129,35 95,19

YR-16 44,58 55,25 68,45 130,25 93,05

Priser er i EUR/MWh med mindre andet er angivet. Base betegner timer 1-24 alle dage. Peak er time 9-20 alle hverdage. CfD står for ”Contract for

Difference” og er prisforskellen mellem et prisområde og systemprisen (fx er DK1 CfD prisforskellen mellem Jylland/Fyn området og systemprisen).

SYS er den fælles nordiske el-pris - system. EEX er den tyske pris. SE_CfD er den svenske CfD. NO_CfD er den norske CfD. DK2_CfD er CfD’en

for Sjælland mens DK1_CfD er den Jysk/Fynske CfD. Kul er i USD/ton (prisen er API2 fra McCloskey opgjort NAR, CIF og leveret ARA). Olie er Brent

Crude i USc/tønde.

Energi Danmark A/S

Hedeager 5

8200 Aarhus N

Tlf.: 87 42 62 62

E-mail: ed@energidanmark.dk

www.energidanmark.dk

Spørgsmål til indhold rettes til:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Ansvarshavende:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard

(jhw@energidanmark.dk)

Kundeansvarlige El:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Kundechef

Michael Bendixen

(mb@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Morten Meisner

(mm@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Anders Sørensen

(ams@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Kasper L. Christensen

(klc@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Lotte Foged Pedersen

(lfp@energidanmark.dk)

Peter Nikolaj Krebs

(pnk@energidanmark.dk)

Energihandel:

Markedsdirektør Mike Thygesen

(mike@energidanmark.dk)

Porteføljeforvaltning:

Porteføljechef Jan Rigtrup

(jr@energidanmark.dk)

Analyse:

Senior matematisk model-udvikler Stefan

W. Christensen (swc@energidanmark.dk)

Kvantitativ analytiker Kell P. Christensen

(kpc@energidanmark.dk)

Kvantitativ analytiker Rasmus Steffensen

(rst@energidanmark.dk)

Energi Danmark Fokus er udarbejdet på grundlag af informationer om det nordiske kraftmarked fra kilder, Energi Danmark A/S

finder pålidelige. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Energi Danmark A/S påtager sig dog intet ansvar for,

at indholdet er fuldstændigt eller nøjagtigt. Energi Danmark A/S tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle

øvrige fejl og fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner,

der er foretaget med baggrund i materialet. Energi Danmark Fokus vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel

eller meddelelse herom. Materialet er fortroligt og alene bestemt for kunder hos Energi Danmark A/S. Oplysningerne er af generel

karakter og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. Brugere opfordres til at søge nærmere rådgivning, såfremt konkrete

spørgsmål søges løst. Materialet må ikke offentliggøres eller på anden måde videregives.

Analyseafdelingen Uge 49, 2011

More magazines by this user
Similar magazines