(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen

Ekspertpanelet vurderer, at de valgte evaluerings- og prøveformer giver et tilstrækkeligt dækkende

billede af, om de studerende har nået målene for læringsudbytte efter endt studieforløb. Konservatoriet

har på tilfredsstillende vis redegjort for sammenhængen mellem målene for læringsudbytte

og de forskellige prøve- og bedømmelsesformer og for, at alle mål for læringsudbytte

bliver udprøvet. Nogle læringsmål bedømmes ved enkeltstående eksaminer, mens andre bedømmes

ved flere eksaminer. Kombinationen af praktiske, mundtlige og skriftlige prøver afspejler, at

de studerende skal opnå praktiske færdigheder, generelle kompetencer og teoretisk viden om

musik.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 6 og følgende bilag:

• Bilag 22: Studieordning for bacheloruddannelsen som komponist - bind 1

• Bilag 23: Studieordning for kandidatuddannelsen - bind 1

• Bilag 24: Bacheloruddannelsen som komponist – komposition – bind 2

• Bilag 25: Kandidatuddannelsen som komponist – komposition – bind 2

• Bilag 27: Karakterbekendtgørelse, BEK nr. 1244 af 11/12/2009

• Bilag 28: Eksempler på udtalelser ved afsluttende eksamener på komponistuddannelsen.

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) (komponist) og uddannelsen til cand.musicae (komponist) ved Det

Kongelige Danske Musikkonservatorium

30

More magazines by this user
Similar magazines