(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kriterium 10: Undervisere

”Underviserne har samlet set teoretiske/kunstneriske/praktiske og pædagogiske kvalifikationer

og/eller kompetencer, som er relevante for at realisere det forventede læringsudbytte.”

Uddybning

Kriteriet sætter fokus på underviserne som dem, der tilvejebringer og formidler uddannelsens

videngrundlag og indhold, og dermed på, hvordan undervisernes formelle kvalifikationer og

kompetencer er relevante for uddannelsens mål for læringsudbytte.

Redegørelse og/eller bilag skal belyse, hvordan undervisergruppen samlet set råder over tilstrækkelig

og aktuel viden og tilsvarende kvalifikationer og/eller kompetencer i forhold til relevante

teorier, metoder, praksisser og kunstneriske problemstillinger/temaer inden for det område, uddannelsen

retter sig mod. Desuden skal redegørelse og/eller bilag belyse, hvordan uddannelsen

gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter sikrer, at undervisergruppen er ajourført

med den nyeste relevante viden og forskning.

Vurdering af bacheloruddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Vurdering af kandidatuddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingerne:

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen

Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen samlet set råder over tilstrækkelig og aktuel viden

og tilstrækkelige og aktuelle kvalifikationer og kompetencer.

Faggruppen for komposition og teori består af 15 undervisere, hvoraf 5 underviser i hovedfaget,

og de øvrige bl.a. underviser i instrumentation, teori og elektroakustik. Af de 15 undervisere er de

6 fastansatte fordelt på følgende stillingskategorier: 1 ubesat professorat, 3 docenter, 1 lektor og

1 studielektor. Derudover er der 9 timelærere.

Størstedelen af underviserne i faggruppen er konservatorieuddannede, mens en mindre andel har

en universitetsbaggrund. Alle underviserne har praksiserfaring fra andre ansættelser, bl.a. på

andre konservatorier og musikskoler, eller fra arbejde som freelancekomponister. Ifølge konservatoriet

har en del af underviserne sideløbende ansættelser i musikbranchen. Af redegørelsen fremgår

det, at rekruttering er et væsentligt element i sikringen af uddannelsernes kompetencebehov.

I forbindelse med rekrutteringen stilles der derfor krav om internationalt kunstnerisk virke, kunstnerisk

udviklingsarbejde og undervisningserfaring. Af interviewet med de studerende under besøget

fremgik det, at de opfatter underviserne som kvalificerede.

Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen på tilfredsstillende vis holder sig ajour med den

nyeste relevante viden og forskning gennem kompetenceudvikling og andre aktiviteter. Konservatoriet

har udviklet en delpolitik for kompetenceudvikling som en del af personalepolitikken. Heraf

fremgår det bl.a., at konkrete udviklingsmål for den enkelte medarbejder formuleres i forbindelse

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) (komponist) og uddannelsen til cand.musicae (komponist) ved Det

Kongelige Danske Musikkonservatorium

39

More magazines by this user
Similar magazines