(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kriterium 12: Optagelse og gennemførelse

”a. Uddannelsen gennemfører optagelse på en måde, som er relevant for uddannelsens mål for

læringsudbytte

b. Uddannelsen minimerer unødigt frafald og fremmer de studerendes gennemførelse.”

Uddybning

Første del af kriteriet sætter fokus på, hvordan optagelse finder sted, fx brugen af optagelsesprøve

eller optagelsesvurderinger. Redegørelse og/eller bilag skal derfor belyse, om optagelsesproceduren

er tilrettelagt og gennemført, så den er relevant for uddannelsens mål for læringsudbytte.

Kriteriets anden del sætter fokus på indsatser, der minimerer unødigt frafald, og som fremmer

gennemførelse, og på, hvilke resultater indsatsen medfører.

Redegørelse og/eller bilag skal belyse, om der er iværksat indsatser for at minimere unødigt frafald,

fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning og indhentelse af viden om årsager

til frafald, og om der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelse.

Der sættes ikke noget absolut minimumskrav til gennemførelsesprocenten, fordi særlige

forhold kan gøre sig gældende. Hvis frafaldsprocenten er høj, bør uddannelsen redegøre for evt.

særlige omstændigheder, som medvirker til en høj frafaldsprocent.

Vurdering af bacheloruddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Vurdering af kandidatuddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingerne:

Gælder kun for bacheloruddannelsen

Ekspertpanelet vurderer, at bacheloruddannelsens optagelsesprocedurer er relevante for uddannelsens

mål for læringsudbytte.

Der er optag på uddannelsen en gang om året, og optagelsesprøven består af en samtale om de

kompositioner, som ansøgeren har indleveret (hovedfagsprøven), en række prøver inden for teoridiscipliner,

en klaverprøve og en generel prøve i almene fag. Hovedfagsprøven bedømmes af et

optagelsesudvalg, der består af en intern prøveleder, en intern fagcensor og en ekstern censor.

Ved bedømmelsen af hovedfagsprøven lægges der vægt på følgende faktorer: udnyttelse af mediet,

instrumentation og notation, kendskab til udnyttelse af virkemidler, formbevidsthed, kontrol

over det klanglige forløb og kompositionsteknisk beredskab. På mødet med ledelsen blev det

fortalt, at det løbende overvejes om optagelsesprøven er tidssvarende. Optagelsesprøven kan

ændres fra år til år efter aftale med Det Jyske Musikkonservatorium. De studerende har mulighed

for at indsende elektroakustisk materiale, men det er ikke et krav.

Gælder kun for kandidatuddannelsen

Ekspertpanelet vurderer, at kandidatuddannelsens optagelsesprocedurer er relevante for uddannelsens

mål for læringsudbytte.

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) (komponist) og uddannelsen til cand.musicae (komponist) ved Det

Kongelige Danske Musikkonservatorium

44

More magazines by this user
Similar magazines