En gammel kasse dukkede op - Nomeco A/S

nomeco.dk

En gammel kasse dukkede op - Nomeco A/S

Leder 2

Hvad kælderen gemte 3

Dialog om leveringssvigt 4

Hvor går Nomeco hen, når PharmaNet går ned? 6

Europæisk database vil forbedre patientsikkerheden 8

Kort nyt:

Farvel til en farverig landsapoteker 10

Mindre kørsel har skånet klimaet 10

Midlertidigt lager – hvad er det? 11

Skål i nye vine – og tøm lageret for de gamle 12

10

2 NomecoNyt - nr. 3 - Maj 2010

3

6

Det kan hele tiden

blive lidt bedre ...

Apoteksbranchen står altid over for store udfordringer. Det kan

være politiske, økonomiske, IT-mæssige eller logistiske. Som gros-

sist er det begrænset, hvor meget vi kan blande os i de helt store

linjer. Vores vigtigste opgave er at sikre, at logistikken omkring

vareforsyningen til apoteket fungerer så optimalt som muligt. Vi

understøtter lovgivningen og tager os af den til tider ret kompli-

cerede matematik, der ligger bag eksempelvis 14-dages taksten.

Og vi arbejder konstant på at skabe forbedringer og logistiske

justeringer af systemet.

Lige nu er vores fokus især rettet imod den del af virksomheden,

hvor varerne kommer ind på lageret. Vi har for mange restordrer

i øjeblikket, og det er rigtigt besværligt – både for os, for jer og for

jeres kunder. Derfor er vi gået i dialog med myndighederne om,

hvad man kan gøre ved problemet. Andre har foreslået løsninger

såsom en bagatelgrænse inden for den enkelte substitutionsgrup-

pe. Det er vi ikke uenig i, men vores dialog har i første omgang

koncentreret sig om, hvad vi kan gøre inden for de givne love og

regler.

Peter Lørup - Direktør, Apoteksdivisionen

I øvrigt har vi hørt, at der i branchen er rygter om, at vi skal til

at skifte IT-system i Nomeco. Det rygte kan jeg helt og aldeles

afkræfte. Vi skifter ikke system, men arbejder hele tiden på at

forbedre og forny de IT-løsninger, vi har. For ligesom alt andet kan

de også hele tiden blive lidt bedre.

Vi går efter at modernisere, men ikke efter at skabe revolutioner.

Det er vores klare indtryk, at apotekerne er glade for løsningerne

og mener, at de fungerer godt, og at de er en hjælp i dagligda-

gen, når først man får vænnet sig til at bruge dem.

God læselyst og godt forår!

More magazines by this user
Similar magazines