Bilag 1

naalakkersuisut.gl

Bilag 1

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner

Der kræves licens for nedlæggelse af rensdyr og moskusokser. Af nedenstående tabeller fremgår

kvotefordelinger og fangsttider i de enkelte forvaltningsområder. Trofæjagtlicenser, der ikke er afsat

inden 1. september, kan overføres til almindelig erhvervsfangst inden for det pågældende år. Dette

gælder kun i regioner med øvre kvotegrænse.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og at særmeldingsskema på

bagsiden af licensen skal indsendes via kommunen.

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2013/2014

(tallene i parentes var kvoten i kvoteåret 2012/2013)

Vestgrønland A - Qaanaaq forvaltningsområde

Bestand Kvote Trofæ Fangsttider

Inglefield Land

(Region 10)

Olrik Fjord (Region 9)

(udsat bestand af

tamrener)

Prudhoe Land

(Region 10)

kvote

86 (86) 10 (10) Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 30. april

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Kvote

(Åben)

14 (14) Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 30. april

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

86 (86) 10 (10) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august-15.

november

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Erhvervsjagt vinter: 1. januar - 30. april

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt 172 (172) 34 (34)

For Inglefield Land fastsætter Qaasuitsup Kommunia en eller flere jagtperioder indenfor perioden 1. august - 30. april.

Qaasuitsup Kommunia fordeler selv de tildelte kvoter mellem forvaltningsområdets erhvervsfangere og fritidsfangere.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange rensdyr er strengt forbudt.

Pituffik

Bestand Kvote Trofæ

Olrik Fjord (Region 9)

(udsat bestand af

tamrener)

Kvote

(Åben)

Fangsttider

kvote

0 (0) Fritidsjagt: 1. august - 30. april

Borgere i Pituffik med gyldigt jagtbevis har adgang til fangsten af de udsatte rensdyr ved Olrik Fjord.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange rensdyr er strengt forbudt.


Vestgrønland B – Nuussuaq-bestanden (Region 8)

Forvaltningsområde Kvote Trofækvote Fangsttider

Upernavik 44 (44) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Uummannaq 162 (162)

Betalingsjagt vinter: 11.marts - 11. april

Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Ilulissat 180 (180) 20 (20) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter:11 marts - 11. april

Qeqertarsuaq 44 (44) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Qasigiannguit 44 (44) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt 474 (474) 20 (20)

Qaasuitsup Kommunia fordeler selv deres kvoter mellem erhvervsfangere og fritidsfangere.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange rensdyr er strengt forbudt.

Vestgrønland (B 1-8+11)

Region Kvote Trofæ

Naternaq, Akia-

Maniitsoq & Ameralik

(Region 1,3 og 4)

Sisimiut-

Kangerlussuaq

(Region 2)

Qeqertarsuatsiaat

(Region 5)

Qassit & Neria

(Region 6-7)

Region 11 med

undtagelse af Ivittuut

forvaltningsområde

kvote

Åben 450 (450)

(ikke region 11)

Fangsttider

Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Åben Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. august - 31. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Åben Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Åben Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Åben 50 (50) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober


Ivittuut

forvaltningsområde

Åben 25 (25) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt 525 (525)

Et område omkring Kangerlussuaq friholdes for jagt. Dette friholdte område fremgår af de tildelte licenser.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange rensdyr er strengt forbudt.

Moskusoksekvoter og fangstperioder 2013/2014

(tallene i parentes var kvoten i kvoteåret 2012/2013)

Qaanaaq forvaltningsområde

Bestand Kvote Trofæ

kvote

Fangsttider

Inglefield Land 70 (60) 0 (10) Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 30. april

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Kap Atholl 15 (15) 0 Erhvervs- og fritidsjagt: 1. august - 30. april

I alt 85 (75) 0 (10)

Qaasuitsup Kommunia fastsætter selv en eller flere jagtperioder indenfor perioden 1. august - 30. april. Servicecenteret i Qaasuitsup

Kommunia fordeler selv de tildelte kvoter mellem forvaltningsområdets erhvervsfangere og fritidsfangere.

Brug af snescootere og ATV’er til af forfølge eller fange moskusokser er strengt forbudt.

Der kan ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er og helikoptere.

Sigguk/Svartenhuk-bestanden

Forvaltningsområde Kvote Trofæ

kvote

Fangsttider

Uummannaq 38 (35) 3 (6) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august -

15.oktober

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Upernavik 38 (35) 3 (6) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt 76 (70) 6 (12)

Qaasuitsup Kommune fordeler selv de tildelte kvoter mellem erhvervsfangere og fritidsfangere i de 2 forvaltningsområder.

Brug af snescootere og ATV’er til af forfølge eller fange moskusokser er strengt forbudt.

Der kan ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er og helikoptere.


Naternaq/Lersletten-bestanden

Forvaltningsområde Kvote Trofæ

kvote

Fangsttider

Aasiaat 26 (26)

Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Qasigiannguit 26 (26) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

15 (15) oktober

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Kangaatsiaq 26 (26)

Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Ilulissat

21 (21) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Qeqertarsuaq 21 (21) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 15.

oktober

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

I alt 120 (120) 15 (15)

Qaasuitsup Kommunia fordeler selv de tildelte kvoter mellem erhvervsfangere og fritidsfangere i de 5 forvaltningsområder.

Brug af snescootere og ATV’er til af forfølge eller fange moskusokser er strengt forbudt.

Der kan ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er og helikoptere.

Sisimiut-bestanden

Forvaltningsområde Kvote Trofæ

kvote

Sisimiut Efterår:300

(300)

Vinter: 390

(390)

Kangaatsiaq Efterår:100

(100)

Vinter: 130

(130)

60 (60)

I alt 920 (920) 60 (60)

Fangsttider

Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 31.

oktober

Erhvervs- og fritidsjagt vinter: 1. januar - 28.

februar

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 31.

oktober

Erhvervs- og fritidsjagt vinter: 1. januar - 28.

februar

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Qeqqata Kommunia fordeler selv de tildelte kvoter mellem erhvervsfangere og fritidsfangere i de 2 forvaltningsområder.

Brug af snescootere og ATV’er vil kun blive tilladt ad korridorerne i forbindelse med transport af udstyr og transport af fangst

samt drivning af moskusokser ved særskilt ansøgning.

Brug af snescootere og ATV’er til af forfølge eller fange moskusokser er strengt forbudt.


Maniitsoq-bestanden

Forvaltningsområde Kvote Trofæ

kvote

Fangsttider

Alle

Åben 500 (500) Erhvervs- og fritidsjagt efterår: 1. august - 31.

forvaltningsområder

oktober

Erhvervsjagt vinter: 1. januar - 28. februar

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Opmærksomheden henledes på at der er udlagt et jagtfrit område ved Kangerlussuaq. Dette friholdte område fremgår af de tildelte

licenser.

Alle servicecentre kan uddele licenser til de erhvervsfangere og fritidsfangere, som ønsker at deltage i moskusoksefangsten i

Maniitsoq forvaltningsområde.

Brug af snescootere og ATV’er vil kun blive tilladt ad korridorerne i forbindelse med transport af udstyr, transport af fangst samt

drivning af moskusokser ved særskilt ansøgning.

Brug af snescootere og ATV’er til af forfølge eller fange moskusokser er strengt forbudt.

Nuuk-bestanden

Forvaltningsområde Kvote Trofæ

kvote

Fangsttider

Nuuk 0 0 -

Ivittuut-bestanden

Forvaltningsområde Kvote Trofæ

kvote

Ivittuut 225 (225) 60 (45 +

15)

Fangsttider

Betalingsjagt efterår: 1. juli - 15. oktober

Erhvervsjagt vinter: 15. februar – 31. marts

Der er som følge af dårlige erfaringer med fritidsjagt i form af skævskydning mellem kønnene og anskydninger ingen kvote til

fritidsjægere. Dette og kvoterne er besluttet efter lokal rådgivning fra Jagtbetjenten.

Brug af snescootere og ATV’er vil kun blive tilladt efter særskilt ansøgning i forbindelse med transport af udstyr, transport af

fangst samt drivning af moskusokser.

Brug af snescootere og ATV’er til af forfølge eller fange moskusokser er strengt forbudt.

Ittoqqortoormiit forvaltningsområde

Bestand Kvote Trofæ

kvote

Fangsttider

Scoresbysund Fjord, 375 (115 + 30 (9 + 21) Alle efterår: 1. august - 15. oktober

Jameson- og Liverpool

Land

60)

Alle vinter: 1. - 31. marts.

Kommuneqarfik Sermersooq fastsætter selv en eller flere vinterjagtperioder indenfor perioden 10. november - 31. marts.

Kommuneqarfik Sermersooq fordeler selv kvoten mellem erhvervsfangere og fritidsfangere.

Brug af snescootere og ATV’er vil kun blive tilladt efter særskilt ansøgning i forbindelse med transport af udstyr, transport af

fangst samt drivning af moskusokser.

Brug af snescootere og ATV’er til at forfølge eller fange moskusokser er strengt forbudt.

More magazines by this user
Similar magazines