Nr. 105 - Vor Frue Kirke

vorfrue.dk

Nr. 105 - Vor Frue Kirke

Salig fred, himmelsk fred toner julenat herned… DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR 2011/12 Nr. 105 Trænger du til julefred? Så brug kirkens nye Meditationshjørne. Bed en bøn, hvil dig lidt. Tænk en tanke, tænd et lys. Vær stille. Mærk fred. mandag til fredag 9-14 lørdag 9-12 søndag 10-12


2 Hurra for englene Det er nu julepynten skal findes frem, og det er hyggeligt at gense nisserne og ikke mindst englene fra sidste år. Det var trods alt dem, englene, der viste sig for hyrderne på marken og forkyndte, at Messias var født. ”Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem. Lukas”. 2,9 Så halleluja for dem! Universet er proppet med engle ikke blot julenat, men hver nat, og de kan så meget. De giver os håb, som de gav hyrderne håb, så dem må vi ikke glemme. Med de kan også bringe døden med sig, ligesom Dødsenglen, der vandrede rundt i Ægypten og udryddede alle, der ikke havde det rigtige tegn på døren. Og det er engle med ildsværd i hænderne, der hindrer os adgang til Paradiset. Engle er Guds sendebud. De kalder og viser vej som ingen andre. Men hvordan ser de ud? Har de vinger? Og er det piger eller drenge? Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig selv set en engel, men jeg har talt med mennesker, der har. Så sent som i dag, talte jeg med en kvinde, som havde set sin skytsengel. Det var, da hun vågnede op efter en stor operation. Da stod englen ved fodenden af hendes seng. Og den så ud akkurat som englene på vores barndoms billeder. Klædt i en lang skinnede blå kjole, med langt gyldent hår og kæmpestore hvide vinger. Kristendom for voksne Har du lyst til at få genopfrisket din viden om kristendom? Så velkommen til 6 eftermiddage om centrale emner indenfor kristendom, tro og liv. Deltagelse kræver ingen forudsætninger. Kun lyst og inte- Men jeg tror, engle har forskellige former. De tilpasser sig vores viden og forståelse. Måske er det sådan, at de antager den form, vi forestiller os. Og i hvert fald er de ikke kun til pynt ved juletid. Året rundt er de omkring os på deres forskellige missioner. Og en gang imellem gør de sig synlige som livets og dødens sendebud. Da englen viste sig julenat, var det som livets sendebud. Den talte om en ny verden og indgød håb i de forfærdede hyrder. Den kom for at dele med os her på jorden, den energi, som den havde fra Gud og verdens-sjælen. Jul er gaver og guirlander i gaderne, det er det da, men det er også at tro på, at universet er mere end blot vores fire vægge. Jul er, som at åbne et vældigt vindue, hvor engle og kærlighed kan strømme ind. Og hvis du forestiller dig din engel, vil du kunne mærke dens tilstedeværelse. Den er der som den første julenat. Og generøst øser den af Guds visdom og kærlighed og siger: Værsgo’ menneske! Luk vinduerne op for glæden og kærligheden. Hold hinanden ud og bryd ensomheden! Glædelig jul. Grethe Holmriis resse. Eftermiddagene ledes på skift af Vor Frue kirkes præster samt præst Peter Grarup. Det foregår i sognegården kl. 16.30 – 18.00 onsdagene 1.feb, 15. feb. 29. feb. 14. marts, 28. marts og 11. april.


Tag på højskole! Sæt allerede nu flag i næste års kalender og glæd jer til indholdsrige sommerdage i Sønderjylland, når Vor Frue Kirke indbyder til højskoleuge på Løgumkloster Højskole 10.-16. juni 2012. Oplev vandring over engen, morgensang i kapitelsalen og aftensang i Klosterkirken. Turen vil byde på fornøjeligt samvær, udfordrende foredrag og spændende ekskursioner i grænselandet. Bl.a. vil vi besøge den særprægede ø Hallig Hooge i den Slesvig-holstenske Nationalpark. Også Dybbøl står på programmet. Forinden får vi besøg af Tom Buk-Swienty, forfatter til de medrivende og meget roste bøger: ”Slagtebænk Dybbøl”. Pris kr. 4.250 (alt inklusiv, også buskørsel fra Vor Frue Kirke til Løgumkloster og retur). Sogneeftermiddag: Underlien om Underlien Mandag d. 23.januar kl. 14.00 lukker Vor Frue kirke dørene op for en eftermiddag, hvor Niels Underlien fortæller træk fra sit liv i og omkring Vor Frue kirke. 80-årige Underlien udgav i 2011 en flot bog om sin livshistorie, og det er glimt fra den, han denne eftermiddag vil dele med os. Arrangementet foregår i fællesskab med KFUK’s Sociale Arbejde. Hallig Hooge Kurset er et samarbejde mellem Løgumkloster Højskole, Vor Frue sogn i Aalborg, Abildgaard sogn i Frederikshavn, Hjallerup Højskoleforening og Margrethe sogn. 3


4 Adventsgudstjeneste for ældre 1.dec. kl. 14.00 indbyder Vor Frue kirke til adventsgudstjeneste og hyggeligt samvær i kirken. Sangforeningen Brage af 1866 medvirker, og gudstjenesten er Sogneaften om den norske salmedigter Svein Ellingsen Onsdag d. 29. februar kl. 19.30 i kirken En aften i ord og toner ved Helge Strandjord, tidligere sanger i Vor Frue kirke, og pianist og cand.mag, i musik, Kirsten Lodberg. Svein Ellingsen er en af de største nulevende salmedigtere. Han har 11 salmer med i vores salmebog. Denne tilrettelagt, så beboere på plejehjemmene Aagården og Thomasminde kan være med. Alle er velkomne! aften vil vi gennem fortælling og sang blive fortrolige med Ellingsens univers. Kom og bliv klogere. Helge Strandjord


Pilgrimsaktivitet ”MORS OM” Pilgrimsvandring fra Vor Frue Kirke i kristi himmelfartsferien 17 - 20 maj 2012. Vor Frue Kirke og Abildgård Kirke arrangerer pilgrimsvandring til Mors til foråret. Med base på vandrerhjemmet i Nykøbing, vil der være dagsvandringer på øen med de mange kirker og den storslåede natur. Mødestedet derover vil være ved Dueholm Kloster kl 12 (torsdag 17. maj). Vi vil høre lidt historie om klosteret, og spiser derefter vores medbragte madpakker og nyde stedet. Senere vandrer vi til den store kirke i Nykøbing, hvor vi også får fortalt lidt historie. Kl. ca 16 kører vi ind og bliver indkvarteret på vandrerhjemmet. Hjemkomst til Aalborg søndag 20 maj kl ca 17.00. Er der brug for samkørsel fra Vor Frue Kirke, kan vi arrangere dette. Afgang fra Vor Frue kirke torsdag 17. maj kl. 10.30. Dagsturene er på ca 15 km. Pris ialt kr. 1.175. Tilmelding senest 24. marts med indbetaling af depositum på kr.500, da vi skal betale noget af opholdet på vandrehjemmet forud for turen. Konto nr. 9006-45 71 20 50 55. Husk navn på din betaling. Restbeløbet kr. 675 betales senest 3. maj 2012 på samme kontonr. Der vil komme et nærmere program til at ligge i kirkerne. Turen vil også blive omtalt på Pilgrim- Nordjylland.dk samt på kirkernes hjemmeside. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vor Frue Kirke: Lillian.eriksen@gmail.com tlf 98 77 02 57 / 29 210 353 eller Abildgård Kirke: Hanna Hansen, Hanna. ernst@vip.cybercity.dktlf 22 77 58 94. Fred og alt godt fra pilgrimsgruppen Grethe Holmris, Lillian Eriksen Gurli Møller Andreasen og Hanna Hansen. Kirketaxa Lillian Eriksen Medlemmer af sognets menighed, som måtte have behov for kørsel til gudstjenesten og kirkelige arrangementer i Vor Frue sogn kan bestille kirketaxa på tlf.: 96 311 180 senest fredag kl. 12.00. 5


6 Byggerod og gravearbejder omkring Vor Frue Kirke Vi kan være både glade og betænkelige med alt gravearbejdet i området omkring kirken. Glade fordi det uden tvivl er godt for miljøet, at kloakker og alle andre ledninger bliver retableret, så forsyninger til hele områdets parceller kan være up-to date. Betænkelige fordi vinteren står for døren – og med et gravearbejde omkring kirken og ujævnt terræn, kan det i værste fald blive en smule besværligt for nogle flittige og trofaste borgere, at komme til kirkens forskellige arrangement i en periode. Til en behagelig orientering kan vi fortælle, at der fra Aalborg Kommunes side er en positiv holdning til at gøre nærområdet omkring kirken til en smuk oplevelse for alle, såvel os i sognet, som vore mange gæster, der kommer til kirken fra hele verden i sommerperioden. Status er i øjeblikket, at de nye ledninger Det bliver den 10. marts kl. 10-16 i Vesterkær kirke med professor Lars Qvortrup, Aalborg universitet og Anders Laugesen, DR. Så snart program modtages ligges det frem i kirkerne og på vores hjemmeside. bliver gravet ned og området bliver midlertidigt retableret med udseende som i dag. Lad os alle med optimisme se frem til 2013. Da har vi en vis formodning om, at der igen vil blive gravet op, men denne gang for at gøre hele området til en ny oase i Aalborgs midtby. Brostensbelagt område uden offentlig trafik – kun kørsel i forbindelse med kirkelige handlinger og ellers fri rum til gående, som vil kunne nyde såvel vores smukke kirke, som området mellem kirken, sognegården og arkivet. Dette lille grønne område blev ved en fortalelse under sidste møde døbt ”Klosterhaven” – måske denne betegnelse var en tanke værd!! Tove Krogh, formand Nu ligger dato og sted for Nordjysk Kirkedag 2012 fast Lørdag d. 10. marts kl. 10.00 Nordjysk Kirkedag er for alle interesserede folkekirkemedlemmer.


Liv på ”Kvisten” i sognegården Selvom sognegården er en gammel sag, har det alligevel været muligt at få nyt liv på ”kvisten” I det lille kontor på 2. sal er personalekonsulenterne Lars Damsgaard og Lise- Lotte Øgendahl Rasmussen rykket ind. Og hvem er de så? I ca. 130 sogne i og omkring Aalborg kommune - fordelt på 5-6 provstier - har man erkendt, at menighedsrådenes ledelsesmæssige opgaver ind imellem har brug for yderligere faglig støtte for at lykkes optimalt. Et menighedsråd vælger en kontaktperson, som til daglig har ansvaret for at kirkepersonalets mange forskelligartede opgaver bliver løst til alles tilfredshed. Meditativ bibellæsning At læse bibelen med hjertet. Hver anden mandag i kirken kl. 19-21.00 Sammen vil vi øve os i at læse bibelens tekster meditativt. Det er vor tørst og vor længsel, som er vejen til Gud. Alle er velkommen til at være med. Bare mød op. Det er en stor styrke og glæde, når flere sætter sig sammen og læser og deler bibelens ord. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Datoer: 5/12 - 2/1 - 16/1 - 30/1 - 13/2 - 27/2 Karen-Marie Holst Jannerup holstjannerup@privat.dk Dette er ikke altid den letteste opgave, da en kontaktperson jo ikke almindeligvis har sin daglige gang i sognegården. Når der ind imellem i denne forbindelse kan opstå vanskeligheder, har vi nu også i Vor Frue sogn mulighed for at kunne få kompetente råd og vejledninger af vore nye lejere, som er specialister på dette felt. Vi håber ikke at vi får praktisk brug for jeres hjælp, men vi vil derimod glæde os til de daglige samværsrelationer – de små snakke over kaffebordet – og hvad vi ellers går og finder på hen over tid. Menighedsråd, præster og personalet byder jer rigtig hjertelig velkommer i Vor Frue Kirkes sognegård og ser med forventning fremad. 7


8 Koncerter i Vor Frue Kirke De 9 Læsninger Søndag d. 11. december kl. 10.00 Vor Frue kirkes Kor, Rikke Kursch, dirigent og organist. Sognepræst Grethe Holmriis og en række læsere vil i ord og toner forberede alle til julen. Syng en Julesalme eller 10 Torsdag d. 22. december kl. 16.00 Sognepræst Lotte Lyngby og organist Rikke Kursch har udvalgt 10 af de bedste julesalmer som opvarmning til juleaften. Julekoncert med Gospelsingers Tirsdag d. 13. december kl. 19.30 Vor Frue Kirkes Drenge- Mandskor Giver forsmag på lidt af deres repertoire til den forestående USA turne i februar og synger nye og gamle julesalmer Lørdag d. 10. december kl. 11.00. Dirigent Rikke Kursch. Pianist Carsten Møller J.S. Bach Lørdag d. 17. december kl. 11.00 Nun komm der heiden Hjørringgaard Larsen, sopran. Marie Keller Sørensen, alt. Jens Olav Heckmann, tenor. Thomas Rewes, bas. Pia Munch, saxofon. Lise Gam-Jensen, klaver.


Julemusik Med Vor Frue Kirkes Kor Søndag d. 18. december kl. 15.00 Dirigent Rikke Kursch og koret tager publikum med ind i julens univers af skønhed, varme og eftertænk-somhed. Koncerten afholdes til fordel for juleuddelingen i midtbyen. Gospelkoncert LILLIAN BOUTTÈ og BURICH- L’ETIENNE NEW ORLEANS Tirsdag d. 17 januar kl. 19.30 Entre 140 kr. Billetter i forsalg kan købes på www.huset.dk eller Jazzklub Satchmo 96338100 Jazzgudstjeneste Søndag d. 1. januar kl. 16.00 MINI DAP sognepræst Grethe Holmriis organist Rikke Kursch Juleoratoriet af Johann Sebastian Bach Torsdag d. 15. december kl. 19.30. Aalborg Symfoniorkester med solister og kor. Billetter på Billetnet.dk Trio Fabula Opfører Noahs Ark. En opera for børn og barnlige sjæle Lørdag d. 3. marts kl. 11.00 9


10 Kalender Mandag 5. december 19.00 Meditativ bibellæsning Kirken Tirsdag 6. december 19.30 Taizésang Kirken Onsdag 7. december 19.00 Sk.Clements Adventskoncert Kirken Lørdag 10. december 11.00 Julekoncert Kirken Tirsdag 13. december 20.00 Gospelsingers, Julekonc. Kirken Torsdag 15. december 19.30 Koncert, juleoratorium Kirken – køb billet Lørdag 17. december 11.00 Koncert, Bach Kirken Søndag 18. december 15.00 Julekoncert Kirken Tirsdag 20. december 16.30 Stillegudstjeneste Kirken Torsdag 22. december 16.00 Syng julen ind Kirken Mandag 2. januar 19.00 Meditativ bibellæsning Kirken Tirsdag 3. januar 19.30 Taizésang Kirken Mandag 16. januar 19.00 Meditativ bibellæsning Kirken Tirsdag 17. januar 16.30 Stillegudstjeneste Kirken Tirsdag 17. januar 19.30 Koncert, jazz Kirken – køb billet Mandag 23. januar 14.00 Sogneeftermiddag Kirken Torsdag 26. januar 19.00 Menighedsrådsmøde Sognegården Mandag 30. januar 19.00 Meditativ bibellæsning Kirken Onsdag 1. februar 16.30 Kristendom for voksne Sognegården Tirsdag 7. februar 19.30 Taizésang Kirken Mandag 13. februar 19.00 Meditativ bibellæsning Kirken Onsdag 15. februar 16.30 Kristendom for voksne Sognegården Tirsdag 21. februar 16.30 Stillegudstjeneste Kirken Torsdag 23. februar 19.00 Menighedsrådsmøde Sognegården Mandag 27. februar 19.00 Meditativ bibellæsning Kirken Onsdag 29. februar 19.30 Sogneaften Kirken


Gudstjenestelisten November Søndag den 27. 1. s. i advent kl. 10 Lotte Lyngby December Torsdag den 1. Adventsgudstjeneste kl. 14 Grethe Holmriis Søndag den 4. 2. s. i advent kl. 10 Grethe Holmriis Søndag den 11. 3. s. i advent Kl 10 Grethe Holmriis De ni læsninger Søndag den 18. 4. s. i advent kl. 10 Lotte Lyngby Lørdag den 24. Juleaften kl. 15 Grethe Holmriis kl 23.30 Lotte Lyngby Menighedsrådsmøde Torsdage den 26.1., 23.2. kl. 19 i Vor Frue Sognegård, Niels Ebbesens Gade 2C. Søndag den 25. Juledag Vi henviser til Budolfi Mandag den 26. Anden juledag kl. 16 Lotte Lyngby Januar Søndag den 1. Nytårsdag Kl. 16 Grethe Holmriis og Lotte Lyngby Søndag den 8. 1.s.e.h.3 k. kl 10 Grethe Holmriis Søndag den 15. 2.s.e.h.3 k. kl 10 Lotte Lyngby Søndag den 22. 3.s.e.h.3k. kl. 10 Grethe Holmriis Søndag den 29. Sidste s.e.h.3 k. kl. 10 Grethe Holmriis Festlig gudstjeneste Torsdag d. 16. februar kl. 19-20 Konfirmanderne holder gudstjeneste i Vor Frue Kirke. Kom og oplev, hvad Vor Frue Kirkes konfirmander og gade-ungdomspræst Loa finder på.... . Det bliver konfirmanderne selv, der står for gudstjenesten, og alle er meget velkomne! Februar Søndag den 5. Septuagesima kl. 10 Lotte Lyngby Søndag den 12. Seksagesima kl. 10 Grethe Holmriis Torsdag den 16. kl. 19 Loa Mortensen og konfirmander Søndag den 19. Fastelavn kl. 10 Grethe Holmriis Søndag den 26. 1. s. i fasten kl. 10 Lotte Lyngby Marts Søndag den 4. 2. s. i fasten kl. 10 Grethe Holmriis Julegudstjeneste i det fri i Zoo Gadepræst Loa Mortensen holder friluftsgudstjeneste på savannen i Zoo d. 24. dec. kl. 11.00 og 12.15. Sct. Mariæ Skoles Big Band spiller for på julens salmer. Der er gratis entré til haven. Dagsorden kan hentes på kirkekontoret en uge før. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at overvære dem. 11


12 ADRESSER Sognepræst Grethe Holmriis Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed Niels Ebbesens Gade 2c Telefon 98 124 758 Træffes ikke fredag E-mail: grh@km.dk Sognepræst og sygehuspræst Lotte Lyngby Risgårdvej 11, 9240 Nibe Telefon 41 675 577 Træffes ikke mandag E-mail: loln@km.dk Gade- og ungdomspræst Loa Mortensen www.gadepraestaalborg.dk loa@gadepraestaalborg.dk Telefon 21 781 060 Formand Tove Krogh Telefon 23 263 822 info@tk-advantage.dk Kirkeværge Hanne Møller E-mail: hannewm@jubii.dk Telefon 26 239 456 Vor Frue Sogns kirkekontor Kordegn Jonna Kyvsgaard Niels Ebbesens Gade 2c Åbent kl. 9-13 Torsdag tillige kl. 16-18 Telefon 96 311 180 Telefax 96 311 181 Hjemmeside: www.vorfrue.dk E-mail: kontor@vorfrue.dk Kirketjener Henrik H. Henriksen Doris Kristensen Kirkens telefon 20 120 185 Kirkens åbningstid 9-14 og lør 9-12 Organist Rikke Kursch E-mail: rikke@kursch.dk Telefon 51 838 489 Kirkebladsredaktion Lotte Lyngby (ansv.) Lillian Eriksen, Tove Krogh Jonna Kyvsgaard Frist for indlevering af materiale til næste kirkeblad senest den 23.01.2012 Fotos: Lillian Eriksen, Rikke Kursch, Lotte Lyngby, pressefotos. Vor Frue Kirke: Niels Ebbesens Gade 2a · 9000 Aalborg Kirkekontor og Sognegård: Niels Ebbesens Gade 2c · 9000 Aalborg www.nordpro.dk

More magazines by this user
Similar magazines