• Boeslunde • Sogns • Kirkeblad • - Boeslunde Kirke

boeslundekirke.dk

• Boeslunde • Sogns • Kirkeblad • - Boeslunde Kirke

Ventetid Nu har og vi sommer julens gratis skær og glæder! blid

I december måned gør vi alle det samme: Vi

laver, køber og giver gaver. December kunne

pakkes ind i gavepapir eller cellofan og pyn-

af december? Nogle gange ser man dem glæde

sig så meget, at forventningens glæde nærmest

sidder uden på tøjet; den både mærkes og lyser

langt væk. Børnene glæder sig til at stå op om

morgenen, til julekalender og gavepakker, og

forældre og bedsteforældre har noget at glæde

sig over, når tankerne falder til ro sent en travl

decemberdag.

Adventstiden, tiden op til jul er tiden, hvor

vi glæder os og hvor vi forbereder os. Vi venter,

-

sen, og vi tænker på træet, der skal lyse hus og

vintermørke op.

Nogle gange er ventetid en ubehagelig størrelse.

Det kan virke som tidsspilde at vente på

at bussen eller toget skal komme - der sidder

man fanget, og skulle egentligt til alt muligt andet!

Andre gange opleves ventetiden som en del

af glæden, de kommende forældre vil næppe

ønske sig at springe de ni måneders ventetid

Boeslunde

Sogns

Kirkeblad


vel forestille sig at springe decembers ventetid

over og gå direkte ind til julefesten glæder?

Ad-vent og det at vente er godt i sig selv. Det

vender os mennesker i en bestemt retning, selvom

vi måske også har travlt med alle adventstidens

mange gøremål og let bliver adspredte.

Advent er tid til at gøre noget for andre, og måske

også at vente sig noget af andre? Og ikke

mindst er advent et af kirkens og kirkeårets rum

for eftertanke. Her får vi lov til at falde til ro og

til at forvente os noget af Gud. Han kommer til

os i adventstiden ridende på et æsel og juleaften

som et spædbarn liggende på strå i stald i en

afkrog af et fjernt land.

Ikke han kom, men han kommer. Han, snarere

end juletræet, lyser op og fylder vores glæde

og vores kirke. Han kommer, det er jo det vi

venter på. Lad os minde hinanden om det igen.

Han, der på den første morgen skilte lys og

mørke ad og så at det var godt, han gør det igen

denne advent. Han skiller igen mørke og lys.

For lader vi barnet i krybben lyse for os, mister

mørket sin magt. Den gave kommer til os alle,

uanset hvor i livet vi er. Den skævvrider ikke et

anstrengt december-budget. Den kan deles ud

og synges ud og er helt absolut gratis.

Konfirmanderne over, for ventetiden i Boeslunde og alle forberedelserne 2010 bæ-

foto: Allan Michelsen

rer jo i sig noget af glæden og opfyldelsen.

Og selv ikke det mest spændte barn kunne

Juni,

Juli,

August 2010

Inge Leinum


”Kan det bruges?”

Folkekirkens nytteværdi

Fra konfirmander og opefter hører vi engang imellem

det spørgsmål: ”Hvad skal vi bruge det til?” Underforstået:

Hvad kan vi helt konkret få ud af kirke

og kristendom? Er der overhovedet nogen grund til

at være en del af kirken, altså at være medlem af

folkekirken.

Når jeg hører det spørgsmål, har jeg en ubændig

lyst til at sige:”Vi kan ikke bruge det til noget!”

Hvorfor nu det? Fordi jeg ikke vil gå med til, at

kirken er en slags erhvervsvirksomhed, hvis nytteværdi

og udbytte skal måles og vejes.

Hvis vi skal være lidt højtidelige, kan man sige,

at vi som medlemmer af folkekirken tilhører Guds

kirke her på jorden. I det øjeblik løftes vi op over

det smålige regneri med, hvad vi nu får ud af det. Vi

skal vide, at vi uden hensyn til nogen som helst nytte

er omfattet af Guds klare tilsagn. At det er ham, vi

hører til. Det er det der tæller,og det er det, der betyder

noget, når alt andet svigter.

Jamen er det da ikke en nytteværdi ? Jo, men

først set i bakspejlet. Vores tilhørsforhold til kirken

må nemlig ikke være afhængig af en eller anden

kræmmermentalitet. Gud vil det gode. Det skal man

som kristenmenneske føle sig forpligtet på. Men hvis

vi begynder at afveje, om det kan betale sig eller ej,

er Guds ubetingede tilsagn tabt på gulvet, og vi er de

”ynkværdigste af alle mennesker”, som allerede

apostlen Paulus sagde.

Derfor skal vi omforme sætningen. Vi skal ikke

sige , at det er nyttigt at være medlem af kirken, eller

at det kan betale sig. Men vi skal sige, at det er

et gode!

Et gode er noget, man passer på. Et gode er noget,

man er glad for. Og et gode er i hvert fald ikke

noget, man gradbøjer. Enten gælder det, eller også

gælder det ikke. I det øjeblik, det betyder noget for

mig, er der slet ikke brug for nogen begrundelse. Udspekulerede

tanker hører ikke hjemme her. Det gode

er godt i sig selv. Spørgsmålet om nytte har vi lagt

bag os.

Provst Ernst Otto Diderichsen

Skal vi holde op med at holde gudstjeneste

i Boeslunde?

Anledningen til at jeg stiller et så dramatisk

spørgsmål er , at der efterhånden kommer så få

til almindelige gudstjenester i Boeslunde kirke,

at man kan begynde at spørge, om det i det hele

taget kan lade sig gøre at blive ved med at holde

almindelige gudstjenester. Der kommer vel i

øjeblikket imellem 0 og 10 til en gudstjeneste,

hvor pilen mere går imod 0 end den går imod 10.

For nogle år siden var det bedre, men mange af

dem der kom til gudstjeneste den gang, de ligger

i dag på kirkegården . Og der er ikke kommet ret

mange nye kirkegængere til. Derfor vil jeg med

disse ord appellere til de folkekirkemedlemmer

i sognet , der ikke vil nøjes med at betale for

at vi kan holde gudstjeneste, men som også vil

gøre en aktiv indsats for at det kan lade sig gøre.

For man kan jo ikke holde gudstjeneste uden der

kommer nogle kirkegængere, og jo flere vi er,

desto festligere er det.

Sognepræst Niels Andersen

Menighedsrådsmøder

Der er offent lige menighedsrådsmøder

følgende tirsdage kl. 19 i Sognehuset: 10. august

og 7. september.

Ny regnskabsfører

Menighedsrådets regnskabsfører Winnie Madsen

har efter fem måneders ansættelse ønsket

at fratræde sin stil ling. I stedet har menighedsrådet

pr. 1. april 2010 ansat Annette Hornshøj

Jensen som ny regnskabsfører. Vi byder Annette

velkommen og håber hun må blive glad for jobbet.

Præsten ferie og afsked med Carl

Lock

Niels Andersen har ferie i uge 27, 28 og 30. Sognepræst

Carl Lock, Lundforlund, tlf. 58584033,

passer embedet i de pågældende uger. Det bliver

sidste gang Carl Lock passer embedet i Boeslunde

som ansat præst, da han på grund af alder

stopper som ansat præst. Jeg (Niels Andersen)

vil godt takke Carl Lock for alle de gange han

har passet embedet, også før min tid. Jeg ved

at mange har været glade for at have haft Carl

Lock som præst ved en kirkelig handling.

Mulighed for dåb om lørdagen

Det sker at der er nogen der beder om at få dåb

om lørdagen. Det siger vi normalt nej til, da vi

ønsker efter god folkekirkelig skik at fastholde

,at dåben finder sted i forbindelse med søndagens

gudstjeneste, og fordi det personalemæssigt

vil blive for dyrt, hvis der kommer alt for

mange dåb om lørdagen. Men for til en hvis grad


at imødekomme ønsket, har menighedsrådet og

præsten aftalt,at man på fi re fastsatte lørdage om

året giver mulighed for at få dåb om lørdagen

for folk der er bosiddende i sognet. Der er resten

af året mulighed for dåb om lørdagen kl.11 følgende

datoer : 14.august og 16.oktober.

Konfi rmandundervisning

Der bliver i juni måned sendt tilmeldingssedler

ud til elever i Boeslunde sogn, som går på Skælskør,

Eggeslevmagle eller Lille Egede Friskole.

Elever fra Boeslunde som går på andre skoler og

som vil gå til konfi rmandundervisning i Boeslunde,

bedes rekvirere en tilmeldings seddel hos

præsten. Tilmeldingen bedes foretaget senest d.

1. juli. Undervisningen begynder tirsdag 7. el.

onsdag d.8. september kl. 7.45 til 9.10 i Sognehuset

,og fortsætter frem til konfi rmationen, der

fi nder sted St. Bededag d. 20. maj 2011.

Babysalmesang | i kirken

Børn i alderen 0 – 12 mdr. Begynder onsdag

d. 22.september kl. 11.15 – 12.00.

Der er undervisning 8 onsdage.

Puslingesalmesang | i kirken

Børn i alderen ca. 1–3 år i følgeskab med

forældre, bedsteforældre og dagplejere.

Begynder onsdag d. 22. september, og der er

undervisning 8 gange.

Hold 1:onsdag kl. 9.20 – 10.05.

Hold 2:onsdag kl. 10.15 – 11.00.

Juniorsalmesang | i kirken

Børn i alderen 3 – 5 år mødes 7 torsdage i efteråret.

Begynder torsdag d. 30.september.

kl. 16.45 – 17.30.

Sangklub | i kirken

Børn fra 0.kl. – 1.kl. mødes 7 torsdage i efter året

(+lidt ekstra med Lucia og Krybbespil)

Begynder torsdag d. 30.sept. kl. 15.45 - 16.30.

Legat

Svend Seneca Pedersen og hustrus Mindelegat

kan yde støtte til udvidet uddannelse for unge

mellem 17 og 24 år. For at komme i betragtning

skal man være hjemmehørende i Boeslunde sogn,

eller være født i sognet og haft sit hjem her i

mindst fem år. Nærmere oplysninger om legatet

kan indhentes hos advokat Karsten Skjoldager,

Skælskør , tlf. 58194054, hvortil evt. ansøgning

skal indsendes inden d. 1. august.

Aftengudstjeneste med efterfølgende

kaffebord

Søndag d. 27.juni er der aftenguds tjeneste kl. 19.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til

kaffe og kage og sang fra Højskolesangbogen i

Sognehuset.

MUSIK OG SANG FOR BØRN

Børnekor | i Sognehuset.

Børn fra 2. kl. - 4. kl. synger hver onsdag.

Begynder onsdag d. 1.september

kl. 14.30 -15.30.

Pigekor | i Sognehuset.

Piger fra 5. kl. - 9. kl. synger hver onsdag.

Begynder onsdag d. 1. september

kl. 15.30 -17.15.

Underviser / tilmelding |

Organist Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Undervisningen er gratis, men tilmelding er

nødvendig, da der er begrænsede pladser på

holdene.

Se www.boeslundekirke.dk for nærmere information.


Gudstjenester på Møllebakken

Der er gudstjenester følgende torsdage kl. 10.30:

10. og 24. juni. | 8. og 22. juli. | 5. og 18. august. | 2. september

GUDSTJENESTER

Juni

Søndag d.13. (2.s.e.trin.) Ingen

Søndag d.20. (3.s.e.trin.) kl.10.30 Niels Andersen

Søndag d.27. (4.s.e.trin.) kl.19.00 Niels Andersen

Bagefter: kaffe og kage i Sognehuset

Juli

Søndag d. 4. (5.s.e.trin.) kl.10.30 Niels Andersen

Søndag d.11. (6.s.e.trin.) kl.09.00 Carl Lock

Søndag d.18. (7.s.e.trin.) Ingen

Søndag d.25. (8.s.e.trin.) kl.10.30 Niels Andersen

August

Søndag d. 1. (9.s.e.trin.) kl.09.00 Carl Lock

Søndag d. 8. (10.s.e.trin.) kl.10.30 Niels Andersen

Søndag d.15. (11.s.e.trin.) kl.10.30 Niels Andersen

Søndag d.22. (12.s.e.trin.) kl.10.30 Niels Andersen

Søndag d.29. (13.s.e.trin.) kl.19.00 Niels Andersen

Aftensanggudstjeneste med salmer af Ingmann/Weyse

September

Søndag d. 5. (14.s.e.trin.) Ingen

Kirkebil | Ring til Slagelse Taxa, tlf. 58535353, seneste en

time før gudstjenesten, så bliver du hentet og bragt tilbage

gratis. Kirkebilen kan også benyttes af kørestolsbrugere.

Redaktion | Sognepræst Niels Andersen ansvh. Stof til

næste nummer af kirkebladet afleveres til Niels Andersen

senest d. 13.august.

ADRESSER:

Sognepræst Niels Andersen,

Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 01 02. Fax 58 14 01 05

E-mail: neda@km.dk

Træffes bedst kl. 10-13

Onsdag fridag

Organist Mirella Kjærulff

Sønderås 55 C, 4200 Slagelse

Tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Mandag fridag

Kirkesanger Trine Johansen

Priorgade 15 A, 2. th., Sorø

Tlf. 26 47 65 97

E-mail: trine_1_@msn.com

Graver Finn Pedersen

Kærebjergvej 27, Boeslunde

Tlf. 24 20 89 15

E-mail: boeslunde-graverkontor@mail.dk

Onsdag fridag

Menighedsrådsformand Ib Skovgaard

Mosevænget 19, Boeslunde

Tlf. 20 76 59 61

E-mail: skovgaardboeslunde@os.dk

Kontaktperson Per Henriksen

Tronagervej 60, Boeslunde

Tlf. 58 14 09 78 / 30 94 40 00

E-mail: tronagervej-60@anarki.dk

Kirkeværge og Ladeudlejer

Holger Erlands-Petersen

Boeslunde Byvej 156, Boeslunde

Tlf. 32 50 03 16

E-mail: holger@erlands-petersen.dk

Regnskabsfører Annette Hornshøj Jensen

Kontor: Sønderupvej 9, Boeslunde

Kontor tid: mandag kl. 12.30 - 13.30

Privat: 40 88 18 65 / Kontor: 58 14 11 66

E-mail: ah@mobel-gruppen.dk

Sognehuset, Sønderupvej 9

Tlf. 58 14 11 66

Boeslunde Kirkes hjemmeside:

www. boeslundekirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines