"Kontormiljøer - inspiration og udfordringer fra universitetsverdenen"

dfm.net.dk

"Kontormiljøer - inspiration og udfordringer fra universitetsverdenen"

KONTORMILJØER -

Inspiration

og udfordringer fra

universitetsverdenen

Cathrine Schmidt

Antropolog, Projektleder

Byggeri og OPP

Bygningsstyrelsen

Klima- Energi- og Bygningsministeriet


KONTORMILJØER

•TENDENSER/ UDFORDRINGER

•STRATEGISK PLANLÆGNING

3 X EKSEMPLER + 2

•HVOR ER KONTORMILJØERNE I DAG?


TENDENSER

/UDFORDRINGER


”Nærhed har betydning… Viden er ofte kodificeret og dermed almen

tilgængelig, men uhåndgribelig viden kræver nærvær for at kunne udveksles”.

Christian Wichmann Mathiessen, Prof i Geografi, Københavns Universitet, Temamøde i UBST

”Noget af det vigtigste er, at få folk til at mødes og gerne på nye måder.

Udfordringen med at bringe forskere sammen er blevet større i takt med, at

mange forskere arbejder meget hjemme og rejser meget”

Søren Brunak, Professor og centerleder på center for Biologisk Sekvensanalyse, DTU


”kontoret spiller en vigtig symbolsk betydning. At have sit eget kontor betyder at

man er ansat! Ikke bare ansat men også værdsat!”.

Kristian Kreiner, Professor, Institut for Organisation, CBS


STRATEGISK

FYSISK

PLANLÆGNING

Universiteter bruger de fysiske

rammer til at opnå deres strategiske

mål


MULIGHEDER

> 3 X EKSEMPLER

+ 2


Fastholde talenter

E-learningLab, Forskningsenhed Institut for Kommunikation,

AAU


projektrum

Mulighed for mere…

Projektrum -Inspiration til eksperimenter – ligeværdig kontakt – stud=ressource – ingen hieraki


møde

Fælles kontor

celle

stille

Projektrum

Samarbejdsmiljø på tværs

Mulighed for differentiering – og for mere. Studerende = ressource. Intet hierarki, AAU


Fra celle til team

LPF - Samfundsvidenskabeligt forskningsmiljø på CBS


Involvering - vidensudveksling

Fra ensom forsker – gruppeorganisering af forskning – bedre samarbejdspartner


Videndeling – på tværs af fag

Delte arbejdssteder i laboratorium og kontormiljø – Center for Protein Reserach

KU


Videndeling – på tværs af fag

Møder med mere– Center for Protein Reserach KU


Ekstrem fleksibilitet

Lav præskriptivitet - d-school – Stanford University


Fra kontor til campus

Delte kontor og studiearbejdspladser – Delft University of Technology


HVOR ER

KONTORMILJØERNE

I DAG?


Åbenhed, sammenhæng

Udvidelse af Panum Instituttet KU


Åbenhed, sammenhæng

Udvidelse af Panum Instituttet KU


Åbenhed, sammenhæng

Tørt og vådt flyder sammen – Chipperfield, Novartis Basel


TAK FOR TIDEN

Cathrine Schmidt

Antropolog, Projektleder

Byggeri og OPP

Bygningsstyrelsen

Klima- Energi- og Bygningsministeriet

More magazines by this user
Similar magazines