Nyhedsbrev uge 50 - Sønderjysk Frivillig Brandværnsforbund

frivillige.brandvaern.dk

Nyhedsbrev uge 50 - Sønderjysk Frivillig Brandværnsforbund

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund

Stiftet 1921

Året går på hæld, og det får vel de fleste, til at gøre en smule status over hvordan det så er gået.

Og det gælder såmænd også formanden for Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund.

Som tillader sig, at konkludere; at det er slet ikke så ringe endda. Også til trods for, at vi har

oplevet ikke mindre end 2 lukninger af frivillige værn indenfor meget kort tid. Det skal jeg

selvfølgelig beklage, men har samtidig stor respekt for beslutningen. Af den grund, at når det

skyldes, at man ikke har det fornødne mandskab til at overholde de nødvendige krav, jamen så er

der ingen vej udenom.

Og selvom mange måske havde frygtet nedlæggelser i kølvandet på kommune sammenlægningen,

så er det et faktum, at den store trussel ikke ligger der. Den ligger i stedet i det, som værnene i

Møgeltønder og Uge netop er bukket under for. Manglende mandskab og især i arbejdstiden. Og jeg

mener det vil være naivt, at sige at vi ikke kommer til at opleve lignende tilfælde i fremtiden.

Men nu hvor vi kender truslen, jamen så lad os da tage kampen op. Derfor agter vi i forbundet, at

sætte alt det imod, som vi har at gøre med. Vi er så småt startet op, med at være en del af en pjece,

som henvender sig til arbejdsgiverne – måske et kapitel for sig selv, men stadig en del af

hvervningsproblematikken. Vi arbejder desuden på, at finde midler til en professionel indsats

overfor vore alle vore borgere her i landsdelen. Som et eller andet sted må kaldes potentielle

kommende brandfolk. Helt konkret ved at hyre folk, som har ekspertisen i at løse den store

fællesopgave, som dette må kaldes. Det håber jeg meget på, at vi får opbakning til, der hvor vi skal

finde midlerne til dette. Og at projektet i det hele taget bliver en succes. Som kun kan blive målt i

større tilgang af medlemmer i de enkelte værn.

Vi har i bestyrelse, arbejdet videre med et tættere samarbejde med beredskabsforbundet. For det

første fordi, vi har mange lighedspunkter, men også fordi, at vi, ved at stå helt sammen alt andet lige

vil blive noget mere hørt, der hvor vi ønsker dette.

Dette udmønter sig i nærmeste fremtid i nogle helt konkrete forslag, som I alle vil bliver

præsenteret for. Da vi selvfølgelig kun tage sådanne, skal vi sige, halvstore skridt, med Jeres

opbakning. Det er selvfølgelig mit håb, at forslagene vil blive godt modtaget.

Vi har i bestyrelsen fulgt erstatningssagen mod den nordjyske brandmand nøje. Og har også i sagen

set nogle kedelige konsekvenser, som også kunne ramme en eller flere brandfolk her i vores

område. Derfor har vi, sammen med landsklubben for deltidsansatte og beredskabsforbundet

skrevet en henvendelse til de 2 ministerier, der dækker det konkrete problem her og bedt om en

politisk behandling af sagen. Således, at vi i fremtiden undgår sager hvor nogle af vore brandfolk

risikerer, et større løntab på grund af tilskadekomst, under en indsats.

Vi har desuden i vores bestyrelse bedt vores tidligere formand, som er forsikringsmand, om at

komme med et oplæg om forsikrings forhold, først i det nye år. Jeg frygter nemlig lidt, at vi måske

på nogle områder bevæger os i nogle gråzoner, hvor vi kan risikere, ikke at være dækket ind. Er det

tilfældet vil det selvfølgelig være en opgave for det enkelte værn eller kommune, at få det ændret.

Et andet område, vi prøver at få indflydelse på er udrykningskørsel – i mere end en forstand.

Først under øvelse. Det har vi netop fået på tryk, at vi ikke, ifølge lovgivningen, har hjemmel til.

Det mener jeg så bør ændres. Således, at vi også i fremtiden har muligheden for, at lave en

alarmeringsøvelse, for vores mandskab. En øvelse er engang bedst og mest realistisk så, længe at

mandskabet tror det er alvor.


Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund

Stiftet 1921

De argumenter der findes imod denne kørsel holder ikke vand efter min bedste overbevisning. Og

jeg kan ikke se nogen forskel på os og mandskabet ved politiet, som nok må køre udrykning på

landevejen, alene for at øve.

Og netop øvelsen i dette, er mit andet emne. Jeg mener vi skal have nogle klare regler om hvad vi

skal lære på dette område og hvornår. Det findes der ikke noget af overhovedet på nuværende

tidspunkt. Med andre ord sætter vi folk ind bag rattet for, at køre udrykningskørsel, uden først at

have instrueret i regler og eventuel oplæring i selve bilen. Det er simpelthen bare ikke godt nok.

Og min opfordring til samtlige værn skal derfor være, at man, indtil dette kommer, tilmelder sig et

kursus i dette ved EUC Vest i Esbjerg. De muligheder vi har med disse kurser er ganske gode og

selve kurset får rigtig gode anmeldelser.

Jeg vil gerne benytte lejligheden her, til at minde om Den Danske Redningsberedskabspris. Som

igen i år vil blive overrakt en eller flere brandmænd, til april. En som under indsats har ydet noget

ud over det forventede / sædvanlige. Og det vil da være med meget stor stolthed, at kunne deltage i

hvis prisen i år, skulle gå til en Sønderjyde. Dette kræver, selvfølgelig for det første, at vi har haft

sådanne tilfælde. Dernæst, at jeg hører om det og kan indstille til komiteen.

Så har I nogen I mener på en eller anden måde kan komme i betragtning, ja så lad mig endelig høre

om det. Hellere en henvendelse for meget en for lidt.

Jeg vil slutte årets sidste nyhedsbrev, med at ønske alle Jer brandfolk og Jeres familier en rigtig

glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Det samme ønsker jeg vore samarbejdspartnere, beredskabschefer , kommunerne og i det hele taget

alle borgere i landsdelen.

Arne Christensen

Forbundsformand.

More magazines by this user
Similar magazines