AUKTIONEN

kunstbib.dk

AUKTIONEN

KATALOG til AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 18, Maj 1915, Kl. 10 Form,, og følgende Dag, Allégade 35, hvor der bortsælges det Enkefru Cæcilie Svendsens Dødsbo og Enkefru Amalie Schultz' Konkurs'bo tilhørende Løsøre samt «n Del ved Eksekution udlagte Effekter. Rekvirenter er Frederiksberg Birks Skifteret, Ove r retssa g førerne Anton Petersen, Niels Nielsen og Sagfører Fanøe m. il. Kataloget omfatter Møbler af alle Islags, saasom 2 op- retst. Pianoer, I Mali. og I Egefr. Chatol, Nøddetræs Buffetter, 1 do. Bogskab, do. Skriveborde m. og u. Skabe, Spilleborde, 1 Jernpengeskab, 1 Strandkurv, forgyldte Pillespejle, Malerier og Skilderier, I Mah. Spisestuemøblement, 1 do. Soveværelses do , Kobber og Messinggen- stande, 1 Del Havemøbler, 1 Udhængsskab m. Spejlglasrude, Sølv og Plet, nye Gulvtæpper m. m. m. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 17. Maj fra 11—4, hvor autor. Taksator Sognefoged N. Christiansen, Adilsvej 4, Tlf. Godth. 422, modtager Kommissioner. Fr. Jensens Tryk. — Falkonerallé 58.


KONDITIONER. § i. Alt salges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget foretindes, og er ha dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader. § 2. Det Købte skal afhentes Auktionsdag’en. § 3. Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre Varsel stilles til ny Auktion tor første Købers Regning eller afhændes underhaanden, og er denne da pligtig til skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. Den, der kølier til en anden, bælter som Selvskyldnerkautionist. 4. Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted. § 5. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10°/0 al samme i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget, eller paa Anfordring til Underlegnede, dog kunne Inkassator personlig bekendte vederhæftige Købere forvente 6 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, til hvilkensomhelst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb strax forfalden til Betaling. Sølv betales kontanl ved Hammerslaget- § 6. Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 °/0 Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordning a( 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts 1873~ rillægskonditioner forbeholdes. Frederiksberg, d. 12. Maj 1915. Carl Waageehristensen, cand. juris, Birkefuldmægtig. Auktions-Kontoret for Ind- og Udbetaling er Allégade 35, Beletagen (aabent Kl. 10— 2}' Nr. 19 6 Bindeslips B, 20 5% Al. Habitstol, Horn esp on 21 5yA Al. Habitstof 22 2 nye Sports skjorter løse Flipper 23 2 nye Hfi andtasker 24 1 Divantæppe 25 1 Theaterkikkert 26 Forskelligt; 27 2 Bakker 28 5 Dusin Servietter 29 7 Vestekæder 30 1 Slipsnaal mod Perle og Turkis 31 1 Sølv forgi. Brosehe m. Emaille 32 1 Patseb 33 1 Sølv forgi. Brosehe m. Emaille 31 1 do. do. Bo. m. do. 35 1 do. do. do. m, do. 36 10 Slip sen aale 37


Nr. 4 38 1 fritstaaende Havegynge 39 1 Skærm Amalie Schultz Konkursbo. 40 2 Skilderier 41 1 do. 42 1 do. 43 2 do. 44 1 PJet Brødbakke 45 2 Vaser, 1 Kande 46 1 Portiere 47 3 Skilderier 48 4 do. 49 1. Pastel 50 70 Wienerstole (defekte) 51 8 Nøddeltræs Beværterborde (do.) 52 5 Jem Havebænke (do.) 53 26 gi. Jern Havestole (do.) 54 20 do. do. (do.) 55 4 do. do. (do.) 56 10 do. Haveborde (do.) 57 1 gi. rundt Bord 58 1 malet do. 59 14 Træ Havebænke 60 1 Bordplade a 1 Mah. Chiffoniere 61 1 No-Ideti •æs Pillespejl med Konsol 62 1 Gulvtæppe 63 1 Lænestol med Fantasistof Ni . 64 1 Bordtæppe 65 2 Fag Portierer 66 i lille Beværterbord 67 7 Stk. Kobber laag 68 1 forgl. Spe(jlkonsol 69 1 Hængelampe 70 1 Messing Forsats 71 9 Skilderier 72 2 Fag Gardinel 73 B1 omsterstander 74 2 Fgetræs Stole 75 j Visitkorts.caal 76 1 Standerlampe 77 Chaiselongue med Mekka 78 1 Sofa og 1 Stole med rødt Plyds 79 1 Gulvtæppe 80 1 forgl. Pillespejl med Konsol 81 1 Fag Portierer 82 o O Fag hvide Gardiner 83 9 sorte Søjler 81 2 Terrakotta Figurer 85 9 Kandelabre 86 1 stort Maleri 87 i Skammel 3 Sofapuder 88 i malet Kommode 89 i malet Klædeskab 90 i Fag Gardiner 91 i Haandk 1 ædestativ 5


Nr. 6 92 1 Sengeforligger 98 Div. Fajance og nogle Glas Nikolajvej. 94 1 malet Kommode 95 1 Kanapé 96 1 Klædeskab 97 6 Egetræs Spisestuestole 98 1 do. Buffet med Opsats 99 I Maleri 100 1 do. 101 1 do. 102 1 C'haiselongue Hansen. C. Rasmussen. Fru Christianse. 103 1 antikt Spejl . 104 6 Nøddetræs Spisestuestole 105 1 Nøddetræs Buffet med Spejlopsats Chr. Rasmussen 106 1 Maleri (Chr. Rasmussen) 107 1 do. (samme) 108 1 do. (samme) 109 1 do. (samme) Nr. 7 P. B. 110 1 overpolstret Sofa, 2 do Lænestole, 4 do. Salonstole 111 1 ottekantet Nøddetræs Salonbord 112 2 Mah. Senge med Indlægning, 1 do. Toilet- møbel med do., 1 do. Servante med do-, 2 do. Natskabe med do., 1 do. Klædeskab med Spejl Talbitzer. 113 1 Mah. Seng med Fjedermadrats 114; '1 Lino leuffl stæppe 115 2 Skilderier 11« 1 Spisebord med 3 Plader Paa Begæring af Sagfører Fan 117 1 Figur 118 1 lille Buti ks»skab, 1 Slum tjener 119 1 Spejl med Konsol 120 1 lille Bord 121 1 Chaiselongue med mønstret Betræk 1.22 i Klapbord 123 o Stole med Rorsæder 124 l Klaverstol (Nøddetræ) 125 i sortmalet Disk 126 i Isskab 127 i Æske med Bøger 128 l rundt Bord (Naturtræsfod) 129 i Hængelampe


x 8 Nr. 130 1 Regulatoruhr 1 :VI •> Billpder i Ramme 132 2 do. i do. a 8 i0 Billeder 131 I Mah. Barometer i;'5 2 Krus 136 1 Figurer 137 I Plalrde-menage 138, 2 Bakker 139 2 Bakker med Nikkelkani 110 1 Kiksdaase 111 1 Stk. Linoleum 112 2 Billeder i Ramme 113 .1 kinesisk Brødbakke og Børste III 1 malet Klædeskab 145 1 do. Kommode 116 1 do. Servante med Marjnoropsats 117 2 Mah. Natborde 148 1 do. Toiletmøbel 119 1 Haa udklæde stativ 150 l malet dobbelt Klædeskab 151 1 Stativ til Barber spejl 152 1 Spejl 15 ’ 1 Sofa med gr. Betræk 15 i 2 Stole med do. 155 2 Lænestole med do. 156 1 Divan med mønstret Betræk Nr. 157 1 rundi Bord 158 i Nøddetræs Etagere 151) i graa Kuffert* 160 4 Blomsterglas 161 l malet Skab 162 1 Symai'kinebord 163 1 Papirkniv 161 Liv. Skrivebordsting (1 Stk.) 165 1 Gulvtæppe 166 2 Skindtæpper. 1 Forligger 167 1 Krystal Lysekrone a 1 rod Ampel b 1 Figur (defekt) 168 1 do. do. 169 1 Maleri 170 4 Fag hvide Gardiner med Stænger 171 3 Fag hvide do. med do. 172 2 Søjiler med Elefanttænder 173 1 Bambus Bord 174 4 Skilderier i mørke Rammer (175 3 do. i forgi. do. 176 1 Figur • 177 1 Sladrebænk (defekt) 178 1 Skammel 179 2 Urtepotter 180 2 do. 181 1 Visitkortskaal 182 4 Figurer 183 1 Figur (Æg) S*


Nr. 10 184 1 Skrivetøj 185 . 1 Konkylie 186 1 Figur: Hund (defekt) ‘ 187 1 Jardiniere 188 "i Vase 189 1 Figur 190 i Kagekasse 191 1 Vandstel 192 i Skammel 193 2 Trappe,-tiger 194 i Sirygebredt 195 5 Krukker i(k; i Kakkelovnsskærm 197 1 Spyttebakke 198 1 ^krivebordisstøl 199 1 Vridemaskine 200 i Likørstel med Glas 201 1 Nøglebrædt 202 l Servantebord 205 2 Skilderier 201 2 Trækgardiner 205 1 Taburet 21 '


Nr. li? 2118 1 Morter 219 1 Messing Svingkedel 220 i do- do. 2|21 1 do. Kande med Fyrfad 222 1 Kobber Tragt 223 3 do. smaa Kobbergenstande, 1 Bakke 224 2? d'o. B lø mster] ardi nierer 225 1 do. Blomsterpotte 226 1 do. Kasserolle 227 i do. Kaffekande 228 1 do. Blomsterpotte paa 3 Ben 229 1 do. Dørslag 230 1 Kobber Kasserolle med Laag 231 1 Nøddetræs Toiletspejl 232 1 Mali. Hængereol 233 1 antikt forgi. Spejl 234 1 lille forgi. Spejl 235 1 Mah. Pillespejl med Skab 2316 1 malet Chiffoniere 2(37 1 Nøddetræs Buffet 238 1 do. Dameskrivebriid 2319 1 do. Heri eskrivebord med Skabe 240 2 Kupler 241 1 Bordlampe, 1 Xjampefod 242 1 Hængelampe 243 1 ao. 244 2 Urtepotter 245 Diverse F ajanee Nr. 13 246 1 Skrivetøj. 1 Bakke m. m. 247 1 Sia ti v med Æggebægere 218 i Piat-de-menage 219 2 Porcella:nsk ander 250 2 Kar af fer, i Bisquitsskaal 251 6 Platter 252 Diverse Nips 254 I Nøddetræs Skrivebord 255 * Rygebord med Garniture 256 1 Brodskærer, nogle Gryuer 257 1 Kobberkedel 2 VS 2 smaa Malerier 259 6 Skilderier, 2 Rammer 260 5 Skilderier 261 6 dø. 262 Diverse tomme Rammer 263 1 Tr,ædesymaskine 264 ! Chaiselongue 265 1 Bisquitfigur 266 2 Gibsfigurer 267 2 do. 268 8 Spisestuestole 269 1 Skrivebordsstol 270 3 Gardinstænger 271 1 Skilderi og 1 Broderi 272 2 Skilderier 273 C do. 274 1 Seng med Fjedermadrats


Nr. 14 275 1 Spisebord 27 1 flugtstol 277 1 .Klagere 278 1 lille Bord, 2 Puder 27!) 1 Gyngeskammel, 1 Stumtjener 280 1 gi. Lænestol 281 1 Sofa 282 l Puf med Kokkesi to j 283 I malet Kla;deskab Krogh. 281 1 Sm udstop kurv 285 il Jej nseng 286 6 Skilderier 287 1 Barnebadekar 288 i Kurv med div. Fodtøj 289 1 Egetræs Standkiste 290 2 Overfrakker. 1 Regnfrakke. 1 Jakke 291 1 Gulvtæppe 292 1 Salonbord 293 1 Brosehe. nogle Frimærker m. m. 291 I Tegnebestik 295 8 Plet Spiselskeer 290 10 Plet Gafler 297 10 do. do. 298 1 Rmt. Dameuhr 299 1 K i kkert -500 1 Garderobe Stativ 301 1 malet Bord Nr 302 l Hængelampe 303 1 do. 101 1 do. m. m. >0-) 1 Spisebord 30(> 1 Dameeykle 307 1 Jernseng 308 1 Barnevogn 309 1 Legevogn 310 1 Kuffert med Bøger 311 2 Fjedermadratser og 2 Træsenge 312 1 Linoleums Gulvtæppe 313 2 Gaskroner 311 1 rund Servante 315 1 Barnekommode 316 i Bænk 317 1 lang Bauik 3(18 1 lang do. 319 1 gi. (’/haiselongue 320 1 Nøddetræs Skrivebord 321 1 Mah. Skrivebord 322 1 malet Skrivebord 323 1 malet Skriveord med Skabe 324 1 Spisebord med 3 Plader 325 1 Madrats, 1 Skraapude 326 1 Barnestol med Bo id 327 4 Stole 329 8 Spisestuestole 330 1 Chaiselongue 331 1 do. 332 1 do. m. Mekka 15


Nr. 16 333 1 Chaiselongue med Mekka 334 i gi. Sofa 335 1 F eltseng • >36 1 Puf med Køkkentøi 337 1 Toiletspejl 338 1 Strandkurv Monberg. Lund. -3139 1 Græsslaamaskine til Plæner Hall. 340 1 Mesvsing Udstillingsstativ for Skomagere Fru Bertelsen. 341 1 Feltseng mecl Hømadrats 342 1 antik Gu'ldbrosclie 343 1 Regnfrakke 314 1 Dameo verstykke 345 1 do (stribet) 346 1 antik Bordlampe 347 1 Tobaksdaase 348 1 Rygegamiture 349 1 Bind „Danmarks Landbrug 350 1 Bind do. 351 1 Bind do. 3£>2 1 Bind do. 354 1 Bind do 353 1 Bind do. 356 1 Bind „Danmarks Land brug “ 357 1 Bind do. 358 1 Bind do. 359 1 Bind „Danmarks Hovedstad" 360 1 Bind do. 361 1 Bind do. 362 1 Bind „Industri og Haandværk“ 363 3 Bind 364 „Punsch" 1889—1894 365 „Paris“ i Pragtbind 366 1 Pakke Hæfter 367 1 Servante med Marmoropsats 368 1 do. med Stel 369 1 malet Klædeskab Enkefru Cecilie Svendsens Dødsbo 370 6 Plet Spisegafler a 12 Desfcertgafler 371 18 Plet Spiseskeer 372 12 do. Gafler 373 12 do. Spisegafler 374 1 Paalægsgafler 375 7 Plet Dessertskeer 377 2 smaa Sølvskeer 378 1 do. Thesie 379 6 Flaskepropper 380 1 Slolv Flødekande 381 1 do. Sukkertang 382 1 do. Sukkerskaal


Nr. 1-8 383 1 Solv Kagevke -384. i do. Grødske 385 i do. Saueeske 3S


433 1 Dug 434 (i Haandklæder 13C) 1 broderet Kiokkestræng 436 I Haandta -ke 437 1 Sofapude 438. 1 Nikkel Thepotte 439 2 Fag Gardiner 440 1 Kakkelovnsskærm 111 1 Trædesymaskine 442 1 Mali. Buffet 143 1 rundt Spisebord 4 l i 1 Gibsfigur 145 1 rundt Bord 446 1 Gulvtæppe 417 1 Messing Forsats 118 1 Nøddetræs Bogskab 149 1 Mah. Spillebord 450 1 Lænestol 451 1 Sofa og 6 Stole med rødt Plyds 453 1 opretstaaende Piano (Feiunibs Fabrikat) 454 '■) Fag røde og 3 Fag hvide Gardiner 155 1 Aneroidbarometer 156 1 antik Lampe 457 1 Skilderi 458 1 Bordlampe 459 1 Sofaspejl 160 1 Puf 461 1 bornholmsk Stueuhr med Musik 162 1 maiet Linnedskab 21 Nr. * 462 a 1 do. Klædeskab 4b3 1 Kommode 464 1 Kuffert 465 1 Kasse 466 1 Kurv erejsekuffért 167 1 malet Klædeskab 468 4 Stole med Rørsæder 469 1 Kasse 470 1 Pt'troieumsovn 471 1 Kai*, 1 Ballie 472 1 Fajance Spisestel 473 12 forskellige Glas 474 13 P ar Kopper 475 5 Poreellæns Assietter 476 1 Plat-de-menage 477 1 Stativ med 6 Æggebæger« 478 2 Saltkar, noget Fajance 1(79 1 Stykke rødt Plyds 480 2 P ar Børnelagener 481 1 graat Shawl a 12 Rødvinsglas 182 17 Portvinsglas 483 15 forskellige Glas Nielsen. 181 1 Sengehimmel, 1 Ba^ttæppe 485 1 Haandtaske Fru Christiansen.


Nr \ ■1,% 1 St rygebrædt 187 1 UdWamgsiskab IS,S 1 K rolhaarsm adrats •489 1 Spisebord med 1 Plader 490 1 Ohaiselong'ue 491 492 1 Gulvtavppe 493 1 Kasse forskelligt 191 1 Trædewymaskijie l(>:» 1 (mKsteg’eovn Rasmussen. Frederik. Fru Christiansen. Tømrermester Ernsts Dødsbo. i*>


Nr. 526 1 ny Jakkeklædning 527 l do. do. 528 1 do. do. 529 1 do. do. 530 1 do. do- 531 1 H crreregnf rakke 532 1 ny J akkeklædning 533 1 do. do. 534 »i- do. do. 535 1 do. do. 536 1 do. do. 537 1 do. do. 588 1 do. do. £39 1 do. do. 540 1 do. do. 541 1 do do. 542 1 do. do. 543 1 do. do. 544 1 do- do. 545 1 do. do. 546 1 do. do. 547 1 do. do. 548 1 do. do. 549 1 do.. do. 550 1 do. do. 551 1 do. do. 552 1 do. do. 553 1 do. do. Nr. 554 1 ny J akkeklædning 555 1 do. do. 556 1 do. do. 557 1 do. do. 558 1 do. do. • 59 1 do. do. 560 l do. do. 561 1 do. do. 562 o ■ cy;: ledæk 563 o do. 564 2 do. 565 2 do- 566 2 do. 567 2 do. 568 2 do. 569 2 do. 570 2 do. 571 2 do. 572 2 do. 573 2 do. 574 2 do. a 2 do. b oL* db. c 2 do. d 2 do. e 2, do. f 2 do. 575 4 Dameuhre


26 27 Nr. Nr. 576 7 Lommeuhre (Nikkel) 605 ! Saks 577 6 do 606 8 Lommeknive ■578 4 do. ,, 607 I do. 570 18,do. (sepr.) 608 2 Sakse 580 12 do- (sepr.) 609 4 do. 581 1 do. 610 9 Lommeknive 582 9 Par Knive og Gafler 611 2 B arbergarnitiner 583 8 Gafler 612 1 do. 584 34 do. 613 8 Brocher 585 16 Sæbv.-daaser 614 j Kæde 580 12 Barberkoste 615 1 do. 587 7 do. 616 I do. 588 i ao. 617 1 do. 589 5 Daaseaabnere 618 2 Slipsenaale 590 2 Tranchersakse 619 2 Kæder 591 4 Sakse 620 1 do. 592 5 Lommeknive < 621 1 Slipsnaal 593 1 Nøddeknækker 622 L Broche 594 8 Sakse 623 1 do. 595 2 Lommeknive 62 !i 1 Par Manchetknapper 596 7 Sakse 625 1 Armbaand 597 9 Nøddeknækkere 626 3 Kæder 598 6 Lommeknive 627 1 do. 599. 8 do. 628 1 do. 600 7 do. 629 1 Uhr i Kasse (med forgi. Skive) 601 3 Sakse 630 7 Vækkeuhre (sepr.) 602 2 Lommeknive 631 5 Staanhre (sepr.) 603 11 do. * 632 5 Barometre 604 -3 do. 633 12 Uhre mec! Barometre (sepr.)


Nr. 28 (334 14 Baromeire (sepr.) 637 1 stor Harmonika 636 1 mindre do. 637 1 Barber garniture 638 2 Uhre med Barometre 639 3 liarbergam iturer 640 8 do. 641 1 do 642 • 13 Staauhre (sepr.) 643 10 Staauhre (sepr.) 644 2 do. 645 1 Barbergarniture 646 1 Regu’.atoruhr 647 1 do. 648 1 do. 649 1 do. 650 . 1 do. 651 1 do. 652 1 do. 653 1 do. 654 1 do. 655 I do. 656 1 Staauhr med forgi. Skive 657 5 Gramafoner (sepr.) 658 1 Gramafonhorn 659 1 P ar Damesko 660 1 Nøddeknækker 661 6 Barberkoste ;>2 5 Sæbedaaser Nr 663 1 Baromefer 664 1 Cigartænder 665 2 smaa Barometre 666 9a Gramofonplader „Atlantis“ (sep)r.) 667 69 do. „Globus" (sepr.) 568 1 Harmonika 669 2 elektriske Lommelamper 670 7 Dameregnfrakker (sepr.) 671 1 Herrereguf rakke 672 7 Bøger 673 4 brugte Uhre 674t S40 Stk. Maanedsmagasiner 29 Sælges Tirsdag Kl. IV 675 1 Gulvtæppe, 3% \ 2% Al. 670 1 do-, 3 X 434 Al. 677 1 do-, PA X 4% Al. 678 1 do., 4 X % Al. 679 1 do., 3 X 4 Al. 680 1 dg., 2% X 4 Al. 681. . 1 do.. 3 X 4K Al. 682 1 do., 3K X 2% Al. 683 i do., 5 X^ 3X Al. 684 1 do., 3^ X 4% Al.


Nr. \ 30 085 1 Gulvtæppe, 3% -X 1 Al. 68$ 1 do., 2% X 4 Al. 687 1 do., sy4 X 4% Al. 688 1 Kok estæppe, -1% X 3% Al 689 1 do., 5% X 4 Al. 690 1 Fag Portiere


Al Flytning til og fra Auktionsstedet besørges af C. Grønbæk, Falkonerallé 16, 3. Tlf. Vester 2449 u

More magazines by this user
Similar magazines