Oversigt over de betydeligste opgaver inden for de seneste 5 år ...

odsherred.dk

Oversigt over de betydeligste opgaver inden for de seneste 5 år ...

BILAG 3 – REFERENCELISTE Odsherred Kommune, genopførelse af Vig-hallen – EU-udbud Totalrådgivning

Oversigt over de betydeligste opgaver inden for de seneste 5 år (2008

inkl.)

Krav til referencer:

Minimum 3 (og maksimum 10) referencer fra sammenlignelige opgaver

Som dokumentation for den anmodende virksomheds faglige kvalifikationer skal anmodende

virksomheder angive de betydeligste opgaver af lignende karakter inden for de sidste 5 år (år

2008 inkl.).

Anmodende virksomheder skal i så eksplicit form som muligt beskrive, hvorledes tidligere

lignende opgaver er blevet løst. I det omfang virksomheden har anvendt underleverandører, skal

anvendelsen af disse underleverandører ligeledes beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

Referencerne skal omfatte de i nedenstående skemaer forespurgte oplysninger. Såfremt der er

oplysninger, som af fortrolighedsmæssige årsager ikke kan videregives, skal dette angives i

skemaet under det relevante punkt. Hvis fortrolige oplysninger hindrer ordregiver i at vurdere en

references troværdighed, relevans eller omfang, vil referencen ikke kunne tages i betragtning.

Referencer fra ikke-vundne konkurrencer eller fra vundne, men ikke realiserede opgaver, vil ikke

blive taget til vurdering.

Referenceliste

Alle felterne bedes udfyldt. Kan oplysninger ikke videregives af fortrolighedsmæssige årsager,

angives dette i det relevante felt. Den blå tekst slettes ved udfyldelse.

Side 1 af 6


BILAG 3 – REFERENCELISTE Odsherred Kommune, genopførelse af Vig-hallen – EU-udbud Totalrådgivning

1. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

iv) Beskrivelse af opgaven:

Side 2 af 6

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)

2. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

iv) Beskrivelse af opgaven:

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)


BILAG 3 – REFERENCELISTE Odsherred Kommune, genopførelse af Vig-hallen – EU-udbud Totalrådgivning

3. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

iv) Beskrivelse af opgaven:

Side 3 af 6

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)

4. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

iv) Beskrivelse af opgaven:

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)


BILAG 3 – REFERENCELISTE Odsherred Kommune, genopførelse af Vig-hallen – EU-udbud Totalrådgivning

5. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

iv) Beskrivelse af opgaven:

Side 4 af 6

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)

6. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

iv) Beskrivelse af opgaven:

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)


BILAG 3 – REFERENCELISTE Odsherred Kommune, genopførelse af Vig-hallen – EU-udbud Totalrådgivning

7. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

iv) Beskrivelse af opgaven:

Side 5 af 6

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)

8. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

iv) Beskrivelse af opgaven:

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)


BILAG 3 – REFERENCELISTE Odsherred Kommune, genopførelse af Vig-hallen – EU-udbud Totalrådgivning

9. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

iv) Beskrivelse af opgaven:

Side 6 af 6

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)

10. ”Overskrift”

i) Kunde (firmanavn): Kontaktperson:

ii) Omfang (anskaffelsessum) i DKK: iii) Evt. anvendelse af underleverandører:

Beskrives eksplicit, herunder

underleverandørernes rolle og ydelser.

iv) Beskrivelse af opgaven:

Krav til referencen:

- Kort beskrivelse af opgaven

- Oplysninger om rådgivers ydelser i forbindelse med opgaven

- Ydelsesperioden

- Opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og kr.)

More magazines by this user
Similar magazines