Radiografen 03, april 2013, årgang 41 - Foreningen af Radiografer i ...

radiograf.dk

Radiografen 03, april 2013, årgang 41 - Foreningen af Radiografer i ...

og relevant i forhold til faget og udviklingen.

Dette er en bl.a. en konsekvens af ungdomskulturen

i vores senmoderne samfund,

hvor de skal finde mening i det de

skal lære. Her er der en stor udfordring, ikke

alene i klinikken men i høj grad også på

uddannelsesinstitutionerne, at det faglige

stof er opdateret og relevant. Og vigtigst af

alt er synliggørelsen af relevansen i det de

studerende skal lære.

Men hvad med vores pædagogiske metoder

til en effektiv læring hos de studerende?

Er det mindre vigtigt? Svaret er

naturligvis nej. Vores mange års erfaring,

samt vores pædagogiske uddannelse i

voksenlæring, har blot bekræftet, at vi godt

kan overlade noget af den assimilativ del

af læringen til studerende selv, men vi skal

også være en del af denne læringsproces.

Den assimilative læring er tilføjelse af ny

viden, men kan samtidig relateres eller

knyttes til noget man tidligere har lært.

På den måde kan man på den simpleste

måde videreudvikle sin viden ved differentieringer

og sammenkoblinger. Denne

form for læring regnes for den største del

af den læring vi oplever indenfor uddannelsessystemet.

(Fig. 1, Illeris 2006)

Refleksion

De studerende har studiedagene til at

tilegne sig ny og relevant viden i forhold

til det de skal beskæftige sig med i

klinikken. Men for at styrke studerendes

bevidstgørelse og bevæge sig mod den

akkomodative læring, skal de studerende

trænes i refleksion, analyse og diskussion.

Derfor ser vi det mere og mere relevant

at inddrage studerende i undersøgelser,

gruppediskussioner og opgaveløsninger

f.eks. på baggrund af portfolier. En aktiv

deltagelse i analyser og diskussioner giver

i mange tilfælde meget mere udbytte end

en klassisk tavleundervisning, uden at

undervurdere dette som igangsættende

undervisningsmetode.

Et forskningsprojekt fra National Training

Laboratories, Bethel, Main, USA har opstillet

en rækkefølge af undervisningsformer i

forhold til de studerendes grad af aktivitet,

som giver et billede af, hvad der giver den

studerende størst chance for bedst mulig

læring (Fig. 2, Falkenberg 2000).

Denne læringspyramide angiver hvor

16 | RADIOGRAFEN | APRIL 2013

Konvergent

erkendelse

stof

Studier

Undervisning

og øvelser

Akkomodativ

erkendelse

deltager

Ind- hold

lærer

ring

Sty-

Assimilativ

erkendelse

Projekt

Løsning af

åbne opgaver

problem

FIG. 1: En didaktisk model over forskellige læringsformer efter Illeris 2006.

5 %

Foredrag

10 %

Læse

20 %

Audio / visuelle indtryk

30 %

Demonstration

50 %

Gruppediskussion

75 %

Praktisk konkret handlen

90 %

Formidle til andre – Bruge det lærte

FIG. 2: Læringspyramiden, der viser læringsudbyttet ved forskellige undervisningsstrategier.

Divergent

erkendelse

More magazines by this user
Similar magazines