Radiografen 03, april 2013, årgang 41 - Foreningen af Radiografer i ...

radiograf.dk

Radiografen 03, april 2013, årgang 41 - Foreningen af Radiografer i ...


Det har været

en god oplevelse

at benytte en MRtrailer.

Kvaliteten af

MR scanningerne

har været på samme

høje niveau, som da

scanneren stod på

Røntgenafdelingen.

Det har ligeledes været utroligt dejligt at

kunne holde vores produktion på samme

niveau, således at patienterne ikke har oplevet

lange ventetider.

De involverede radiografer har været tilfredse

med at arbejde i MR-traileren. Dejlig

adspredelse fra hverdagen. Patienterne har

også taget fantastisk godt imod MR-traileren,

og mange har netop ytret tilfredshed

med den korte ventetid på undersøgelsen.

Det kan absolut anbefales at prøve at MR

skanne i en specialindrettet MR-trailer. Det

er en meget fleksibel løsning, og den kan

lejes i perioder fra 6 uger og opefter.

Fremtiden

Når vores aftale udløber, er fremtiden for

den mobile MR skanner endnu ikke endeligt

planlagt. Men Event Carrier A/S fortæller om

stigende interesse- tilkendegivelser fra potentielle

internationale og nationale kunder. I

fremtiden kunne et nationalt samarbejde og

udviklingsprojekter med store organisationer

som Kræftens bekæmpelse og eks. Gigtforeningen

også være interessant.

MR-traileren kan måske gøre en forskel

både på livskvalitet, økonomi og udredningstiden

for den enkelte patient.

Den midlertidige kapacitet er selvfølgelig

også en mulighed, hvis ventelister skal

nedbringes eller behandlings-garantien er

under pres. Hvem ved, måske kan vi leje

MR-traileren, næste gang vi skal have udskiftet

en MR-skanner.

APRIL 2013 | RADIOGRAFEN | 9

More magazines by this user
Similar magazines