DE VILDE 80'ERE - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk

DE VILDE 80'ERE - Skoletjenesten

DE VILDE 80’ERE

(4. september 2010 – 30. jan 2011) LÆRERVEJLEDNING:

Læringsmål:

DE VILDE 80’ERE markerer 1980’ernes vilde maleri som en vigtig begivenhed

i dansk kunst- og kulturhistorie. Udstillingen giver anledning til at se på værkerne

på ny, herfra hvor vi står i dag, og relatere dem til den tid og de kulturelle

strømninger, som de var en del af.

Udstillingen sætter fokus på 80’ernes sammensmeltning af lyrik, musik, punk og

kunst – derfor har vi valgt at udarbejde et digitalt undervisningsmateriale, der

netop kan rumme både billede, lyd og tekst.

Materialet består af:

• Elev tekster + lærervejledning

• PowerPoint med udvalgte værker fra udstillingen (til fremvisning for

klassen inden besøget)

• 3 ARKcast episoder, der kan afspilles for klassen: De tre episoder sætter

fokus på maleri, lyrik og musik:

”En maler midt i alt det postmoderne”

”Oprøret i ord – firsernes lyrikere”

”Det var ikk’ særlig kosher at være ambitiøs – De unge vilde og musik

ken”

Materialet er udviklet til brug primært før besøget på ARKEN, så 80’ernes bombardement

af billeder, lyd og ord er rammen for besøget på ARKEN.

- Kendskab til 80’erne som epoke (kunst, punk, musik & lyrik)

- Refleksion over kunstbegrebet

- Kendskab til kunstens struktur og magtpositioner

Fag: Dansk, historie & billedkunst


Forslag til undervisningsforløb:

Tilbage til 80’erne - Tværfagligt forløb: dansk, billedkunst og historie

Før besøget:

På ARKEN:

Efter besøget:

Brug et par undervisningsgange på at få eleverne med tilbage til firserne. Sæt

fokus på den kolde krig, punkbevægelsen og kunsten.

• Vis eksempelvis filmen ”Mig & Jesper” og DRs dokumentar om Dansk

Punk (se links)

• Vis dokumentarfilmene Totem og Nattens Engel af Claus Bohm, som

på hver sin måde tegner et billede af punkmiljøet i Danmark i begyndels

en af firserne

• Spil musikken – Sods og Klichée (se links)

• Læs Michael Strunge, Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup mm.

• Vis PowerPoint præsentationen med værker fra udstillingen DE VILDE

80’ERE

Eleverne læser elevteksten, der indeholder følgende tre gruppeopgaver:

1. Med afsæt i tekster, musik og film skal I undersøge hvad der kendetegn

er 80’erne. Udarbejd en PowerPoint præsentation, som I kan vise for

klassen. Præsentationen skal give et tidsbillede af 80’erne der indehold

er både lyrik, musik og billedkunst.

2. Find eksempler på konceptkunst, ekspressivt maleri og figurativt maleri.

Undersøg og beskriv kunstbegreberne

Diskuter forskelle og ligheder på de tre kunstbegreber i klassen

3. Hvorfor tror I kroppen kom i fokus i 80’erne?

Find forskellige eksempler på hvordan kroppen er i fokus i 80’erne.

Når I besøger ARKEN sætter vi fokus på værkerne. Undervisningen på ARKEN er

dialogbaseret og har til formål at bevidstgøre eleverne som betydningsskabere

i mødet med værkerne. På ARKEN vil vi anvende det dobbelte blik på værkerne

– et blik der både rummer det ekspressive og det konceptuelle. Endelig vil vi

perspektivere til samtidskunsten.

I kan også vælge et længere digitalt forløb, hvor elever skal sætte lyrik til værkerne.

Grupperne bytter PowerPoint og arbejder videre på hinandens PowerPoint, og

nedbryder dermed originalitets tanken ligesom den unge vilde, hvis dette er

for provokerende så arbejd i stedet med svarbilleder til hinandens PowerPoints

enten som tekst, lyd eller billede.

I svarbillederne eller viderebearbejdninger skal ny viden fra besøget på ARKEN

inddrages.

Evaluer produktionerne og forløbet.


Undervisningsforløbet leder frem mod følgende kundskaber

og færdigheder fra fælles mål:

Dansk

Historie

Billedkunst

Det talte sprog:

- Fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen,

og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten.

Det skrevne sprog- læse:

- Læse sprogligt udviklende tekster

- Foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i

digitale medier til egen læsning og opgaveløsning.

Sprog, litteratur og kommunikation:

- Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel

umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse

- Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteratur

afspejler den tid, den er blevet til i.

- Udtrykke sig i billeder, lyd, tekst i komplekse produktioner i dramatisk form.

Udviklings-og sammhængsforståelse:

- Give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier og holdninger kan

forklare afgørende begivenheder og samfundsforandringer.

Billedkundskab

- Eleverne lærer at beskrive og reflektere over, hvad de ser på et givet billede,

og hvordan billedet relaterer sig til en given kontekst. Herved kan de opnå kompetence

i at vurdere og anvende billeder i forskellige former for udtryk og til

formidling inden for forskellige fagområder og i tværgående projektarbejder.


Forslag til litteratur, film, musik mm.

Litteratur:

Film:

Performance:

Musik:

Relevante kurser og

foredrag på ARKEN:

- Lindgren, Marianne (1990): ”For længe siden lige før”, Dansklærerforeningen

En antologi indeholdende digte og uddrag af romaner fra 80’erne.

- Bohm, Claus (1984): ”Totem” – en dokumentarfilm der skildrer punken,

subkulturen og undergrunden.

- Bohm, Claus (1981): ”Nattens engel” – En dokumentarfilm om Michael

Strunge

- Crone, Ulrik (2009): ”Mig og Jesper – om forsangeren fra No Knox, hans

vilde liv i startfirserne og hans nedtur. (trailer til filmen kan ses på http://

www.youtube.com/watch?v=i1qDXvgmJxs)

- Dokumentar om Dansk Punk fra DR 2 http://www.youtube.com/watch?v=V

phEspXnjHE&feature=related

- Kvium mm. http://www.youtube.com/watch?v=8pzgBhVW9oA

- Sods Copenhagen - http://www.youtube.com/watch?v=KcIEKgSnJ5o

- Pærepunk - http://www.youtube.com/watch?v=VwOpD1JRGkc

- Klichée City Slang”- http://www.youtube.com/watch?v=5MxuAWcSn-0

(Tekster fra Søren Ulrik Thomsens City Slang)

D. 8. september og 17. november kl. 15 – 18 RTC – Sæt lyrik til værkerne.

GRATIS men bindende tilmelding.

D. 17. november kl. 18.15 Digteren Søren Ulrik Thomsen læste højt af sine

digte til mange af firsernes ferniseringer. Hør ham fortælle om de tidlige

80’ere og storbyens ”blå rum” med udgangspunkt i lyrikken.

Onsdag d. 22. september KL. 15 - 18

Lærerkursus – DE VILDE 80’ERE & HANS SCHERFIG – VELKOMMEN I JUNGLEN

Kom og hør om efterårets udstillinger og undervisningstilbud

ARKEN UNDERVISNING/Skoletjenesten 2010

Tekst/redaktion: Lise Sattrup

Grafisk design: Thorbjørn Bechmann