87 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

87 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Program for Kortdage/Nordiske Kortdage 2007

Mandag 1. oktober 2007

Tid Emne

10:00 – 11:00 Kaffe/Registrering

11:00 – 11:20 Velkomst ved Geoforums Præsident: Michael Israelson

11:25 – 12:10 Peter Gorm Hansen, Kommunernes Landsforening

12:15 – 13:00 Ed Parsons, Google

13:05 – 14:20 Frokost samt indlogering / Udstilling

14:20 – 15:45 Er fremtiden god? Services til kommunerne Naturen og nye GIS metoder

Google Earth - en dræber GIS - Fra gemt til nemt

Interoperability Challenges

eller lutter lyksaglighed? Matilde Lissau,

For Developing A GIS-based

Lars Brodersen,

Informi GIS A/S

Land Use Model In A Nordic

Aalborg Universitet

Context

Lena Hallin-Pihlatie

National Environmental Research

Institute/Finnish Environment Ins.

Ét liv men nu i to verdener GIS kortmotor til kommunal Bestemmelse af invasive

Chris Hammeken,

kortservice

arter vha. Remote Sensing

Kort & Matrikelstyrelsen

Jarl Rolighed Larsen,

Horsens Kommune

Flemming Kristensen, NIRAS

A pan-Nordic declaration of Adresse webservices

Putting climate change on

the Nordic population

(AWS)Kristian K. Hansen,

the map

Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic Erhvervs- og Byggestyrelsen Suzanne Slarsky,

Kort & Matrikelstyrelsen

15:45 – 16:15 Kaffe - udstilling

16:15 – 17:15 Sponsor session Sponsor session Sponsor session

17:15 – 18:15 Reception for udstillerne

19:30 – 21:30 Uformel middag

Tirsdag 2. oktober 2007

Tid Emne

9:00 – 9:40 Knut Flåthen, Statens Kartverk

9:50 – 10:30 Max Craglia, EU commission, INSPIRE

10:30 – 11:00 Kaffe - udstilling

11:00 – 12:15 INSPIRE 1 Ny teknik og mulighederne Fra universiteterne

The Danish metadataservice Vejledning i etablering af Implementering af radardata

related to the INSPIRE

3D bymodeller

til fi ne-tuning af fl ooding-

framework

Lars Flemming,

model

Godik Godiksen, DK

Geoforum Danmark

Niels Wandall, GI/KU

The implementation of

3D Bymodeller fra sparsomt Opgørelse af vækst af den

INSPIRE in Denmark

materiale

invasive plantaret, Rosa

Jes Ryttersgaard, DK

Thorbjørn Nielsen, Scankort rugosa i et eksponeret

klitsystem i Thy

Rasmus Halfdan Jørgensen,

LIFE/KU

A presentation from a

Opmåling med kombineret GIS som analyseværktøj i

person outside the “Inspire GPS/GLONASS - er det bedre? bredbåndssektoren

community”

NN, DK

Søren Ellegaard; GEOTEAM Rasmus Borgstrøm, GI/KU

12:15 – 13:30 Frokost - udstilling

13:30 – 14:45 INSPIRE 2 Laserscanning Fra universiteterne

Specifi cation of the INSPIRE Laser scanning, før, nu og i Uddannelsesinitiativer i

annex 1-3 themes and data morgen - og hvordan arbejder Det nye DTU

Arvid Lillethun, Norway

vi med disse mange TB

Per Knudsen, Danmarks

(TerraByte)

Kristian Keller, COWI

Rumcenter, DTU

Prize collecting traveling

salesman problem with time

windows

Pimin Konstantin Kefaloukos,

DIKU/KU

NN, Sweden Segment based change

Vandløbsoplande og

detection of SAR images vandløbskvalitet

Henning Skriver, Danmarks Joan Jørgensen og Erhard

Rumcenter, Danmarks Tekniske

Universitet

Nielsen, LIFE/KU

Towards implementation of Laserscanning - en

Manglende GPS-oplysninger

INSPIRE services, status in højteknologisk udf or dr ing til lægehelikopternes

Finland

Lars Bodum, Aalborg Universitet natfl yvning

Tapani Sarjakoski, Finland

Lars Nielsen, Britta Rasmussen

og Mikkel Bjørn Aaen, AAU

10 geoforum.dk87 • september 2007

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

More magazines by this user
Similar magazines