87 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

87 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Sæt kryds i

kalenderen nu!

Arrangementsgruppe Øst præsenterer:

Geoforum arrangement

Videometer og Pictometry

- et gratis eftermiddags-foredragsarrangement

Set i lyset af, at der kommer fl ere og fl ere billedprodukter på internetportaler såsom Google earth, Local.

live.com, Eniro osv, samt at fl ere og fl ere benytter billeder til at foretage målinger med, mener vi at det er

relevant at belyse emnet lidt nærmere for Geoforums medlemmer.

Mød op og hør om:

1. Videometers teknologi og udnyttelsen af billede og/eller videoinformation til

operationel industriel måling

2. Pictometry skråbilledprojektet, der dækker alle vesteuropæiske byer med mere end

40.000 indbyggere

Arrangementet afholdes tirsdag den 18. september fra 14.00 til 17.00

på Rentemestervej 8 hos Kort & Matrikelstyrelsen.

Emnerne, der forventes præsenteret vil være:

• Videometer fortæller om principperne i deres billedgenkendelsesprogrammer

• Eksemplifi cerer med nogle af successerne med metoderne.

• En kort fortælling om de datamængder der behandles i løbet af en arbejdsdag fejltolerancer mm.

• Desuden et kig ind i fremtiden indenfor operationel billedgenkendelse kunne være interessant.

• Øvrigt lir J

Pictometry projektet præsenteres af Jesper Rye Rasmussen fra BlomInfo A/S hvor han vil komme ind på:

• Projektets størrelse (antal fl y, billeder, datamængder, processeringstid, m.m.)

• Metoder til måling i skråbillederne vertikal og horisontale afstande og arealer.

• Yderligere afl edte produkter.

Den røde tråd i dette arrangement vil være at prøve at åbne vores øjne for, om der er nogle fællestræk

mellem vores brancher, der kan dyrkes til fælles gavn. Dette håber vi at komme ind på i en kort diskussion

efter oplæggene.

Geoforum byder dig velkommen!

18 geoforum.dk87 • september 2007

More magazines by this user
Similar magazines