KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker

pedersborg.kirke.dk

KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker

KIRKEBLADET

Bromme - Pedersborg

Årgang 54 nr. 1 Marts - maj 2013

Ingen mor skal se sit barn

dø af sult

Læs hvad du kan gøre

på side 2


Forsidebilledet:

Foto: Edward Echwalu

Leya blev reddet fra sulten

- den 10. marts kan vi hjælpe

Annett Nyirabazairwa flygtede fra DR Congo

til Uganda med sine syv børn, da regeringsstyrker

og oprørssoldater kæmpede i hendes

landsby.

De flygtede for at redde livet, men det var

tæt på, at Annett havde mistet datteren Leya.

Den lille to-årige pige blev stadig svagere. Til

sidst var hun lige ved at dø og måtte indlægges

på lejrens klinik for underernærede børn

for at overleve. Leya kom sig og har det efter

omstændighederne godt.

For at bekæmpe sult og underernæring har

Folkekirkens Nødhjælp fokus på at hjælpe

flygtningene til at dyrke egne afgrøder. Og

Annett er i gang. Hun har fået såsæd og undervisning

i gode dyrkningsmetoder og har

til en start plantet majs omkring sin hytte.

.Den 10. marts er der mulighed for at hjælpe

flygtnninge som Annett og for at redde

børn som Leya fra at dø af underernæring.

Den dag foranstalter Folkekirkens Nødhjælp

sin store sogneindsamling til brug for de millioner,

der måttet flygte fra vold og sult.

Mottoet er det, der står på forsiden: Ingen

mor skal se sit barn dø af sult.

Her i pastoratet starter indsamlingen med

højmessen i Pedersborg kirke kl. 9.00, hvorefter

indsamlerne samles i sognegården og

gør klar til at samle ind. Indsamlingen slutter

ca. kl. 14.00.

Se mere om indsamlingen på websiderne

http://pedersborg-kirke.dk eller

http://bromme-kirke.dk.

Kherwara:

Når penge

omsættes til

omsorg

Tak for støtten!

84.970 kr. Så mange penge er blevet sendt

fra Bromme og Pedersborg i 2012 til pigerne på

hjemmet i Kherwara i Indien. Det er penge, som

er investeret i at gøre denne verden til et lidt mere

lige sted at leve. Ingen af os kan redde hele verden,

men ved fælles hjælp kan vi ændre livet for

nogle enkelte. Derfor er vi taknemmelig for, at vi

igen i år har kunnet sørge for, at ca. 80 piger fra

meget fattige kår har fået sund mad, skolegang,

nyt tøj, godt helbred, omsorg og tro og håb på en

bedre fremtid for dem selv og det land, de bor i.

Særligt glade er vi for, at vi gennem efterårets

indsamlinger kunne sponsorere en ny gårdsplads

til pigernes daglige trivsel på hjemmet.

Gårdspladsen er et centralt sted for pigerne, idet

meget af tiden bruges dér til leg, badning, tøjvask

mm. Nu kan pigerne færdes der uden at skulle

frygte for at blive bidt af en slange.

Tak til alle jer, der følger med i pigernes liv, og

som støtter dem gennem indsamlingerne i kirken,

private gaver og ved at bakke op om vores

store Sankt Hans fest, hvor overskuddet går til

“vores” piger i Indien.

Anders Bo Jørgensen

Malariamyg suger blod

Verdens farligste dyr

Verdens farligste dyr lyder ca. sådan her:

Bzzzzzzz – stik!

Det er myggen. Ikke at myggen er farlig i sig

selv, men i varmere lande end Danmark er myggene

ofte inficeret med den farlige malariavirus,

som hvert år dræber mange mennesker kloden

over.

Der findes også malaria i Kherwara. Heldigvis

er personalet på pigehjemmet gode til at opdage

sygdommen i tide og få børnene til lægen, inden

det får dødelige konsekvenser. Men de bliver stadig

syge af det og kan ikke passe skolen imens

og så er behandlingen dyr.

Derfor vil vi her i foråret sætte fokus på at samle

ind til nye døre med myggenet til pigernes sovesale.

På den måde kan de få frisk luft ind i den

varme sovesal uden at frygte for at blive stukket

af myggene.

Desuden kender vi vist alle til, hvor irriterende

det er at få et myggestik på benet, mens vi ligger

og sover…

lldsjæle fra Sorø

Fremover vil det ikke kun være i Pedersborg

og Bromme, man vil kunne stifte bekendtskab

med pigerne i Kherwara. Anne-Birthe Ottsen

og Solveig Andersen har en vision om at sætte

pigehjemmet på dagsordenen flere steder i Sorø

by: I foreninger, forretninger, arrangementer

osv. Så hvis man støder på Dansk Kherwara

Missionens logo i lokalmiljøet, er det måske

Anne-Birthe og Solveig, der har været på spil.

Stadig brug for støtte

Siden Pedersborg og Brommes menigheder

gik ind i at støtte pigerne i Kherwara i 2005, er

der indsamlet 432.919 kr. fra Pedersborg og

Bromme. De senere år er bidragene til Kherwara

steget, men behovet er også blevet større, i

og med at hjemmet er udbygget, og der i dag

bor langt flere piger på hjemmet. Støtten kan

sendes til reg.nr. 9570, konto nr. 0003026167,

gerne mærket Pedersborg eller Bromme.

2

3


Sogneaften i Pedersborg kirke og sognegård:

Præsten og gøgleren fortæller om tilgivelse

Torsdag den 14. marts

Tilgivelse - en mulighed eller en umulighed,

men ikke desto mindre en nødvendighed

Mogens Ohm Jensen, præst ved Jakobskirken

i Roskilde, og Karsten Mathiasen, gøgler og cirkusdirektør

fra Faxe, fortæller om tilgivelse.

Mogens er kendt som den engagerede præst

med et bredt livssyn, grundlagt da han som ung

tilbragte et halvt år i Tanzania og mødte en helt

anden verden.

Karsten er gøgleren med den alvorlige tankegang

om, hvordan vi skaber mere fred i verden.

Han har stiftet Tænketank for Tilgivelse med

hjemmesiden www.tilgivelse.dk.

Program for

sogneaftnerne:

• Gudstjeneste i Pedersborg kirke

kl. 18.00

• Middag i sognegården

• Foredrag/underholdning

Pris for middag og kaffe: 60 kr

Tilmelding på 5783 0534 eller

Lpo@km.dk senest dagen før.

Der er maksimalt 85 pladser pr aften.

Karsten vil med sine fortællinger anskue tilgivelse

ud fra en ikke-religiøs synsvinkel som et

urmenneskeligt behov og et krav, vi finder i alle

kulturer og religioner, mens Mogens vil favne emnet

ud fra præstens erfaring og give sit bud på,

hvad kristendommen bidrager med.

Karsten Mathiasens webside, tilgivelse.dk.

Sangcaféen

Den første torsdag i måneden indbydes til fællessang i Pedersborg

Sognegård.

Der indledes med morgensang og formiddagskaffe, som

der betales 20 kr. for. Hver sangcafé har sit eget tema og

sangene sættes ind i en sammenhæng.

Alle er velkomne.

Torsdag den 7. marts kl. 10: Barndommens sange

Torsdag den 4. april kl. 10: Lejlighedssange

Torsdag den 2. maj kl. 10: Sange af Heise

samt sommersange

Forårsudflugt:

Himmelfartstur for hele familien

Kristi himmelsfartsdag, den 9. maj er der familieudflugt

efter gudstjenesten i Pedersborg

kirke kl. 10.30 og den efterfølgende kirkekaffe

i sognegården.

Det er et godt tilbud, der gælder alle al dersklasser.

Der er børneprogram i sognegården under

en del af gudstjenesten, og derfor er det et

specielt godt tilbud for familier med børn.

Efter kirkekaffen kører vi i private biler, udrustet

med madpakker, drikkevarer og lyst til at være

sammen til Naturrastepladsen ved Korsør, der

ligger tæt ved Storebæltsbroen. Her kan både

store og små nyde hinandens selskab og de

Koncerter i Pedersborg kirke:

Påskekoncert

onsdag den 20. marts kl. 17 med Pedersborg

Kirkes Kor.

Koncerten finder sted blot en uge før påske, og

den er præget af det tilstundende drama og sætter

scenen for det, der skete i påskedagene i og

omkring Jerusalem for snart 2.000 år siden.

Der synges om påskens dramatiske begivenheder.

Det er derfor meget varieret musik der opføres

- fra langfredags mørke til påskedags jubel.

medbragte madpakker i det dejlige forårsvejr,

der er bestilt til denne dag! Man kan også prøve

de forskellige redskaber, der både udfordrer balance,

styrke, klatre-evne m.m.

Kl. ca. 15 er der fælles kaffe, te, saft og kage,

inden vi tager hjem efter nogle positive timer

sammen.

Ring eller sms til 2480 1557, hvis du kan tilbyde

plads i din bil eller gerne vil køre med andre. Af

hensyn til mængden af kaffe, te, saft og kage,

som arrangørerne medbringer, bedes I også oplyse,

hvor mange I kommer. Deltagelse er gratis

- bortset fra det brændstof bilerne bruger.

Forårskoncert

onsdag den 15. maj kl. 19 med Pedersborg

Kirkes Kor.

Koret vil synge en varieret buket af glade og lyse

sange, som passer til årstiden. Der bliver bl.a.

uddrag fra John Høybye og Eva Cortsens nyeste

værk ”Glasbjergene”. Det er en række sange,

som er skrevet med inspiration fra kendte danske

malerier.

Efter koncerten byder musikudvalget på en forfriskning

i sognegården.

4

5


Den værste gåtur

– den bedste løbetur

“Endeløs tomhed. Alt er tomhed”

Ordene fra Prædikerens Bog gav ekko inde i det vakuum

af modløshed, der var i mit bryst. Alt var tomhed.

Stille gik vi dér på vejen mod Emmaus dagen

efter påskefesten i Jerusalem, Kleofas og jeg. Stilheden

blev kun afbrudt af små vredesudbrud af kondenseret

frustration over vores ulykkelige situation,

efterfulgt af et tørt snøft. Hvad nu? Vi vidste det ikke.

Tre år havde vi brugt sammen med Jesus fra Nazaret.

Det havde givet mening. Vi havde haft et mål og

en retning. Men nu følte vi, at vi blot havde gået ned

ad en alt for lang blind vej – og vi begyndte at tvivle:

Var det hele spild af tid? Havde vi virkelig kunnet

tage så grueligt fejl af et menneske?

“Næh dog, sikken et dejligt vejr i dag. Hør bare,

hvordan fuglene synger foråret ind”.

“Åh hold kæft en jubelidiot!” tænkte jeg straks, da

jeg hørte denne fremmedes alt for muntre stemme.

Jeg kiggede væk.

“Hvorfor går I sådan og hænger med hovedet?”

blev den irriterende fremmede mand ved.

Kleofas var heldigvis lidt mere imødekommende,

end jeg.

“Tjo, vi går bare og snakker om ham hér…” han

kiggede forsigtigt over skulderen for at se, om der

var nogle mistænksomme personer, der lyttede efter,

og fortsatte næsten hviskende: “… om ham hér

Jesus. Fra Nazaret. Ham der blev korsfæstet i fredags.”

Den fremmede kiggede nysgerrig på os.

“Prøv at høre her!” udbrød jeg harsk. “Kommer du

fra en anden planet eller hva’? Jesus fra Nazaret –

alle ved, hvem det er. De slog ham ihjel, de sv…

de… Argh! Og vi havde ventet os så meget af ham.

Alt det han gjorde; alt det han sagde. Nu er det væk!

Han indgød os så meget håb. Men det er lige meget

nu. Lad os bare være i fred.”

Pyha, så kom der luft for min frustration.

“Ja, og nu her til morgen fortalte nogle kvinder

os, at hans lig ikke var i

graven, men at de havde

mødt ham i levende live”,

fortsatte Kleofas.

“Sådan noget kvindevrøvl.

Humbug!” udbrød

jeg vredt – og ked.

“Hmmm… jeg tror, I har

godt af lige at blive mindet

om, hvad skrifterne

egentlig siger om den

lovede Messias“, sagde

den fremmede.

Jeg havde lyst til at stikke

ham en flad for hans

frækhed, men fik alligevel

lyst til at høre mere.

Så fortsatte han med at

snakke om Moses og alle

de andre profeter og de

mange forudsigelser, der

var om den lovede Messias.

Han kunne sin teologi

den mand!

Og langsomt begyndte

vi at kunne se en rød tråd.

Brikkerne faldt på plads

én efter én. Måske…

måske var alt slet ikke så håbløst igen?

Tværtimod.

Måske skul le det net op være sådan. Måske var der

et kapitel to?

Tiden bare fløj af sted dér på landevejen, og vi var

allerede kommet frem.

“Kom indenfor og spis sammen med os”, indbød

Kleofas.

Den fremmede tog imod tilbuddet. Vi satte os

straks til bords, da der skete noget højest sælsomt:

Den fremmede tog brødet, takkede Gud, brød det og

Den ialienske maler Caravaggios fortælling om sandhedens stund i Emmaus - for både disciple og tjenestefolk

rakte det til os.

Da opdagede vi, at den fremmede slet ikke var så

fremmed for os. Hvordan havde vi kunnet undgå at

lægge mærke til det hele dagen? Det var jo Jesus!

Og bedst som vi sad der og måbede – husj – så

var han væk.

“Hallo! Hvad sker der lige her?!” udbrød jeg.

“Ja, jeg synes nok mit hjerte blev sat i brand, da

han underviste os på vejen – ligesom det gjorde

dengang Jesus var her”, sagde Kleofas.

“…som Jesus er her!” rettede jeg ham.

Vi kiggede på hinanden. Straks rejste vi os op, lod

mad være mad, tog vores slidte sandaler på og løb

ud ad døren, ned ad gaden, ud på vejen til Jerusalem,

som vi lige var kommet fra.

Det her skulle de andre disciple bare høre! Nej,

ikke bare disciplene, men alle mennesker i Jerusalem,

ja, i hele verden: Wow – vi har mødt Jesus.

Han Lever.

Han LEVER!

Anders Bo Jørgensen

6 7


Der var mange gæster ved åbningen, og det

er der stadig

En rummelig café

Hvad har en ung mand, to ældre damer, en enlig

herre, en flok unge piger, en enlig mor med sit

barn og en børnefamilie med hinanden at gøre?

Jo, de har alle været i Café InTro på hjørnet af

Absalonsgade og Vedelsgade i Sorø. De har været

der, ligesom en ung pige, en ældre kvinde,

et midaldrende par, nogle veninder, flere mænd

og kvinder og børn har – ikke på én gang, men

adskillige af dem flere gange.

Nogle har deltaget i morgensang og fadervor,

andre har ”hængt ud” lige til lukketid sidst på eftermiddagen,

og andre igen har været indenom

for at få en snak og en kop kaffe midt på dagen.

Der er håndmadder og kage, kaffe, te og chokolade

og forskellig slags juice og vand. Alt sammen

økologisk, for der skal passes på skaberværket.

Tanken med Café inTro er, at stedet skal favne

alle mennesker, der har lyst til eller brug for at

være sammen med andre. Tiden, siden cafeen

åbnede sidst i november sidste år, har foreløbig

vist, at der både kommer mennesker med masser

af ressourcer og nogle med mindre overskud.

Nogle kommer for at mødes og snakke, andre

kommer for at sidde stille for sig selv og bare

være der.

Kaffen er ikke dyr, og det er muligt at købe et

klippekort, der giver adgang til et vist antal kopper

kaffe. Man kan også købe klippekortet for at

give det til en anden.

Der er plads i Café inTro til forskellige aktiviteter.

Det kan være at sy eller at sidde og strikke

sammen. Det kan også være at låne en af pc’erne,

der står til gratis rådighed for gæsterne. De to

computere er i øvrigt doneret til cafeen, ligesom

mange andre dele af cafeens inventar er det.

Et samtalerum gør det muligt at tale fortroligt.

Her kan man også mødes med en præst eller

med en socialrådgiver.

Til tider summer cafeen af liv og børnestemmer.

Andre gange er der kun et par få dybe mandestemmer

i lavmælt samtale. På den måde ligner

Café inTro mere et møderum end en ”almindelig”

café, hvor klientellet ofte er mere ensartet. Men

det er netop hele tanken med Café inTro, at her

er rum for alle.

Jette Hvidtfeldt

Salmer & tro

Det foranderlige

og det evige

”Skriv om en salme, du synes særlig godt om”.

Valget er ikke let. Jeg har stor glæde af at synge

med på mange af de dejlige salmer, såvel gamle

som nye.

Sorrig og glæde de vandre til hobe,

lykke, ulykke de gange på rad,

medgang og modgang hinanden tilråbe,

solskin og skyer de følges og ad.

Jorderigs guld

er prægtig muld,

Himlen er ene af salighed fuld.

Alle ting har sin foranderlig lykke,

alle kan finde sin sorrig i barm.

Tit er et bryst under dyrebart smykke

opfyldt af sorrig og hemmelig harm.

Alle har sit,

stort eller lidt,

Himlen alene for sorgen er kvit.

Men en af de mest vidunderlige salmer er, for

mig, ovennævnte, hvoraf jeg medtager 1. og 3.

vers.

Salmen er gammel, men teksten evig ung.

Det er egentlig på et ret sent tidspunkt i min tilværelse,

jeg har lært Kingos salme at kende.

Jeg er opvokset i en frikirke og mindes ikke at

have sunget den der.

Igennem adskillige år har jeg været med i børnearbejdet

i den menighed på Lolland, hvor min

mand var sognepræst. Det var ind imellem noget

af en udfordring for os, da mange af børnene ikke

havde ret mange forudsætninger for kristendommen,

så vi skulle virkelig lægge hovederne godt i

blød for at gøre det interessant for dem at bruge

deres fritid i præstegården.

I den anledning deltog vi i inspirationskurser,

i Løgumkloster. I den forbindelse oplevede jeg,

stærkere end nogensinde før, hvad en salme kan

sige og betyde.

Vi var hver morgen samlet til morgenandagt i

Kapitelsalen (den sal, hvor munkene samledes,

da der var kloster). Der var helt stille. Vi sad alle

i vores egne tanker. Et stearinlys var tændt, og

stemningen var tryg. Da kirkeklokken slog, blev

døren lukket, alle rejste sig og sang. Salmen lød

simpelthen så stærk, så taget var ved at løfte sig.

Det var ubeskrivelig smukt.

Her, i lige netop det øjeblik, stod det klart for

mig, at hver har sin skæbne, tilværelsen er uforudsigelig,

livet kan ikke planlægges og former sig

sjældent, som vi forestiller os.

Salmen igennem konfronteres vi med den jordiske

forgængelige lykke og så himlens lyksalighed:

det evige, det, der bærer os .

Jordisk rigdom, ungdom, styrke, vrede, angst,

fattigdom, alt er kun noget midlertidigt.

Midt i det menneskeliv, vi lever, den hverdag der

er vores, har vi fået lov til at tro på, at vi er set af

Gud, vi er accepterede som de mennesker, vi er.

Vi kan leve med håbet og troen på, at vi er omsluttet

af Guds kærlighed.

Livet kan være let og dejligt, og i løbet af et

sekund kan det hele blive væltet omkuld for os.

Vi kan blive alvorligt syge, skilt, miste en af vore

kære o.s.v. o.s.v. Vi kender alle sammen til det,

på den ene eller anden måde.

Men midt i alt det, midt i hverdagen, står Guds

løfte og Guds trofasthed mod enhver af os fast.

Det er den glæde og det håb, vi kan leve og

på.

Hanne Foersom

8

9


Kontakt

Pedersborg sogn

Graver

John Truelsen

5783 0920

2028 5402

Menighedsrådsformand

Morten Hansen

Rustkammervej 70

4180 Sorø

5783 4357

Træffes bedst 17-18

Mail til menighedsrådet:

7384@sogn.dk

Bromme sogn

Graver

Niels Larsen

4044 7051

Træffes alle hverdage 8-17

Kirkeværge

Torben Funck

Maglesøvej 6,

4190 Munke Bjergby

5780 7348

Menighedsrådsformand

Povl Erik Olsen

Slagelsevej 57B

4180 Sorø

Tlf. 5780 6100

Mail: 7339@sogn.dk

Der er flere informationer på

Bromme og Pedersborg

sognes side på

Kirkebladet

udgives af menighedsrådene

i Pedersborg og Bromme

Redaktion:

Lisbeth Grove Lundgaard,

Anker Lundgaard, Esther Hancock,

Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen,

Anders Bo Jørgensen og

Lars Rugaard (ansv.).

Tryk: Narayana Press

Pedersborg-Bromme Pastorat

Sognepræst, provst

Lars Poulsen

Kirkevænget 2

4180 Sorø

5783 0534 - Fax 5782 0535

Træffes bedst tir.-fre. 12-13

Mail: LPO@km.dk

Sogne- og ungdomspræst

Anders Bo Jørgensen

4158 6293 / 5783 0634

Træffes i sognegården

tir.-fre. 11-12

Mail: ABJ@km.dk

Aktiviteter

Organist

Solveig Bjergkvist

5782 0170

Mail: solveig@bjergkvist.dk

Kordegn

Helle Holm-Christensen

2452 3663

Træffes telefonisk man.-fre. 9-14

Træffes i præsteboligen fre. 9-14

Mail: HHO@km.dk

Kirkebil til begge kirker

2844 5064

Menighedsrådene

kan ses på www.pedersborg-kirke.dk eller www.bromme-kirke.dk.

Besøgstjeneste

Esther Hancock, 2866 7560, mail: EstherNaomi@hancock.nu

Bogsalg i sognegården

Henriette Hansen, 5783 2205, mail: HBHansen@dlgtele.dk

Børnebibler

- uddeling på 4 års dåbsdag. Koordinator: Else Janum, 5782 1832.

Børneprogram

- under gudstjenester i Pedersborg.

Anette Pind, 5782 0182, mail: AnettePind@stofanet.dk

Café inTro - folkekirken på gadeplan

Café inTro - mobil café for unge med samtaler (inTro-forum) og aktiviteter

(Teenklubben).

Anders Bo, 4158 6293 - Mail: ABJ@km.dk

Café inTro - Absalonsgade 9, café for alle, med diakonale tilbud.

Annie Bech Poulsen, 2757 0534, Mail: keramiker@anniebechpoulsen.dk

Kherwara

- pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme.

Anders Bo Jørgensen, 4158 6293 / 5783 0634. Mail: ABJ@km.dk

Kirkebakkebil i Pedersborg

- transport af gangbesværede op til kirken.

Oldermand: Henning Dejbjerg. Bestilling gennem præsterne.

Netværket

- mødested for børnefamilier.

Henriette Hansen, 5783 2205, mail: HBHansen@dlgtele.dk

Pedersborg kirkes børnekor

- korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester.

Korleder: Solveig Bjergkvist, 5782 0170.

Sangcafé

- fællessang i sognegården. Solveig Bjergkvist, 5782 0170.

Gudstjenester

Pedersborg

Marts

2. Dåbsgudstjeneste 11.00 LP

3. 3. søndag i fasten 10.30 LP 9.00 LP

10. Midfaste 9.00 ABJ Husstandsindsamling

14. Sogneaften 18.00

17. Mariæ bebudelsesdag 10.30 ABJ 9.00 ABJ

23. Dåbsgudstjeneste 12.00 LP

24. Palmesøndag 14.00 LP Børnegudstjeneste 10.30 LP

28. Skærtorsdag 19.30 LP

29. Langfredag 10.30 LP 9.00 LP

10 11

Bromme

31.

April

Påskedag 10.30 ABJ+LP 9.00 ABJ+LP

1. 2. påskedag 10.30 ABJ

7. 1. søndag efter påske 10.30 LP 9.00 LP

14. 2. søndag efter påske 9.00 ABJ 10.30 ABJ

21. 3. søndag efter påske 10.30 LP 9.00 LP

26 Bededag 10.00, 12.00, 14.00

ABJ+LP Konfirmation

28. 4. søndag efter påske 10.30 LP 9.00 LP

Maj

4. Dåbsgudstjeneste 12.00 ABJ

5. 5. søndag efter påske 10.30 ABJ+LP Konfirmation 9.00 LP

9. Kristi himmelfartsdag 10.30 ABJ Derefter familieudflugt

12. 6. søndag efter påske 9.00 ABJ 10.30 ABJ

19. Pinsedag 10.30 LP 9.00 LP

20. 2. pinsedag 10.30 Friluftsgudstjeneste ved Skt. Bendts kirke i Ringsted

26. Trinitatis 10.30 LP 9.00 LP

Juni

2. 1. søndag efter trinitatis 10.30 ABJ 9.00 ABJ

Børneprogram under en del af gudstjenesten.

Prædikanter: Lars Poulsen (LP) og Anders Bo Jørgensen (ABJ)

Flere informationer på www.pedersborg-kirke.dk eller www.bromme-kirke.dk.

Brug evt. scan-koden til højre i din smartphone.


Den russiske maler Vasilij Veresjtjagins billede ”Nat over Golgatha” fra 1869

Gudstjenesterne i påsken

– fra sorg til sejrsjubel

Fest, forventningens glæde, hygge, forvirring,

vrede, frustration, sorg, skuffelse, desillusion,

forbavselse, sejrsjubel.

Hele dette arsenal af ambivalente følelser får vi

lov at gennemleve, når vi lever os ind i påskens

begivenheder.

Vær med, når vi sammen med børnene hylder

Jesus som kongen, der rider ind i Jerusalem palmesøndag

kl. 14.

Lad dig indfange af den hyggelige og fællesskabende

stemning, når vi som Jesu disciple bryder

brødet med hinanden omkring et langt bord i kirken

skærtorsdag kl. 19.30.

Giv plads til smerten, afmagten og frustrationen

når vi fredag formiddag i eftertænksomhed lever

os ind i langfredags dystre stemning, hvor det ser

ud som om håbet taber.

Men lad dig til gengæld rive med af sejrsrusen,

når vi mødes påskemorgen og sammen

med alle andre kristne på jorden proklamerer,

at “KRISTUS ER OPSTANDEN” – og at dødens

domæne er brudt. En begivenhed så overrumplende,

at vi også fejrer den 2. påskedag.

Gudstjenesterne i påsken – noget for enhver

smag!

More magazines by this user
Similar magazines