Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

Naturprojektet Hornbæk

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side - 0

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 1 Februar 2007 • 32. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H. H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

revision@lien.dk

Sekretær

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

lf@hfjensen.dk

Suppleant

Betina Porsgaard

Tlf.: 49 70 11 78

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

betina.porsgaard@danbolig.dk

– samt Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91

fax: 49 70 25 03

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Birthe Larsen, tlf.: 49 70 07 45

Jette Møbius, tlf.: 49 70 44 94

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside:

www.3100.dk

jb@3100.dk

Redaktør:

Peter Poulsen (ansvarsh.)

Tlf.: 49 70 11 03

Redaktion:

Harry Duus, Schultz Grafisk

Tlf.: 43 22 52 15

Claus Bjørneboe, Schultz Grafisk

Tlf.: 43 22 74 94

Annoncer:

H. H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Layout og tryk:

Schultz Grafisk, 2620 Albertslund

Forsidefoto: Henrik Olsen

Oplag: 3.920

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

Juletræsfesten – igen en succes

Hornbæk idrætsforenings juletræsfest lørdag den 2. december 2006

blev igen en succes med 175 børn og ca. 150 voksne. Julemanden kom,

legede og dansede om juletræet med børnene. Endvidere var der børneunderholdning,

og Broens spillemænd hyggede med god julemusik.

Tak til alle, der deltog og tak til alle, der var med til at hjælpe, så denne

eftermiddag blev en succes for både børn og voksne. En særlig tak til

Wiibroe og Super Best-Prima i Hornbæk, som sponsorede en del af arrangementet.

Også tak til Matas i Hornbæk som sammen med Super

Best-Prima solgte billetter.

Samme dag om aftenen deltog knap 200 personer i gymnastik-, håndbold-,

fodboldafdelingens julefest. Efter en fantastisk julebuffét fra Strand-

Pavillionen var der magisk underholdning med tryllekunstneren Henrik

Svanekiær samt musik og dans. En god og hyggelig fest hvor vi sagtens

kunne være 200 personer mere. En stor tak til alle, der var med til at arrangere

denne fest og hjalp til før, under og efter festen.

Timefordelingsmøde

Der afholdes timefordelingsmøde mandag den 26. februar 2007 kl. 19.00

i klubhuset. Det er vigtigt, at de afdelinger, der ønsker træningstider i hallen

eller på skolen, kommer til mødet.

Klubhusværter

I sidste nummer af klubbladet kom jeg med et opråb vedrørende mangel

på klubhusværter, og i den forbindelse vil jeg allerede nu takke de godt

15 nye værter, der har meldt sig til vores unikke ordning. Og samtidig

vil jeg gerne understrege, at vi på ingen måder er ved at lukke klubhuset

og kiosken ned, som nogle går og siger – men det er vigtig, at

vi fortsat arbejder på at skaffe nye værter, således at vi får suppleret

op til det antal værter, vi tidligere har haft samt at ordningen fungerer

uden at der er nogle, der skal have urimeligt mange vagter.

HIF-Informer 2007

Deadlines:

Marts Deadline tirsdag den 20. februar

April Deadline tirsdag den 20. marts

Maj

Indlæg sendes til:

Deadline tirsdag den 17. april

E-mail: hafniagrafisk@hafniagrafisk.dk

Post: Schultz Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund


Såfremt der er spørgsmål til værterordningen,

er I velkomne til at kontakte Birthe Larsen på

49 70 07 45 eller Jette Møbius på 49 70 44 94.

Værterfest

Lørdag den 10. marts 2007 afholdes der værterfest

for klubhusets mange frivillige værter. Vi håber,

at så mange som muligt vil tage imod indbydelsen

til dette arrangement. Indbydelserne bliver

udsendt direkte til samtlige værter.

Sangaften med Hornbæk Koret

Som oplyst i forrige nummer af klubbladet afholder

Hornbæk Idrætsforening torsdag den 22.

marts 2007 kl. 19.30 i det nye klubhus en sangaften

med Hornbæk Koret.

Der vil være mulighed for at købe lidt at drikke

og spise.

Arrangementet er for alle i Hornbæk, og man behøver

ikke at være medlem af Hornbæk Idrætsforening

– vi glæder os til at se Jer til en glad

sangaften med Hornbæk Koret torsdag den 22.

marts 2007.

Idræts- og Kulturpris 2007

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris

uddeles på hovedgeneralforsamlingen søndag

den 29. april 2007, og kandidatforslag til denne

pris skal være hovedafdelingen i hænde senest

mandag den 16. april 2007. Kandidatforslag sendes

til undertegnede.

Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en

gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort

et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for

idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF.

Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme

fra afdelinger eller enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget

tager den endelige beslutning.

Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på

årets Idræts- og Kulturpris.

I 2006 gik Idræts- og Kulturprisen til Peter Clausen

fra fodboldafdelingen.

Fornuften sejrede

Ikke noget samarbejde, der alligevel af de fleste

i det Nordsjælland, der repræsenteres af bl.a.

Helsingør og Hornbæk var uønsket – Helsingørs

Elite 3000 spiller videre, alene, i håndboldligaen.

Selvfølgelig …

Jeg har med stille undren fulgt med i de forhandlinger,

der åbenbart pågik mellem Helsingørs Elite

3000 og de, der kalder sig Nordsjælland Håndbold

– skønt Team Nordsjælland længe før blev

etableret mellem HIF, Hornbæk og Borsholm.

Forhandlinger, der mellem parterne fra Helsinge

og Hillerød på den ene side og Helsingør på den

anden side, fra starten havde et underligt afsæt:

ligahåndboldsamarbejde mellem Elite 3000 – der

er i ligaen – og den nordsjællandske hybrid, der

ikke er det. Hvorfor i alverden skulle helsingoranerne

dog involvere sig i et samarbejde, der blev

mødt med så mange besynderlige krav fra modparten.

Om økonomi, om fordeling af kampe, om

placering af administration m.m.

Hvad skulle Helsingør på den galej? Helsingør har

jo ligaholdet, har jo den absolutte facilitet, har den

velfungerende administration og mig bekendt

sorte tal på bundlinien. Plus flot med tilskuere til

kampene. Hvad var det, man skulle forhandle om

til forbedring af noget som helst i Helsingør, hvor

man tillige har et velfungerende ungdomssamarbejde,

som kan føre til en acceptabel form for fødekæde

til de seniorhold, der om et par måneder

desuden vil ha’ et 2. divisionshold.

Jeg ved godt, der er udgået forskellige meldinger

fra Frederiksborg Amts Avis og Helsingør Dagblad.

Jeg ved godt, amtsavisen med flid er forsynet

med informationer fra modparten, mens Elite

3000-siden gang på gang har været på bagkant

overfor Helsingør Dagblad. De to aviser har haft

hver deres synspunkter – amtsavisen har hele tiden

med fandens vold og magt supporteret Helsinge

– som får flere forsider end Elite 3000 – og

har taget parti, ganske som Helsingør Dagblad

meget entydigt har sagt, hvad der falder i tråd

med min mening:

Vi skal ikke ha’ noget samarbejde med Helsinge

og Hillerød, det vi har, kan bære i lokalregi og ikke

i nogen sammenhænge i øvrigt. At HIF og HFC

slog sig sammen byggede på ren fornuft og fungerer,

at Elite 3000 skal klare sig uden Helsinge

og Hillerød bygger også på ren fornuft.

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007


Hovedafdelingen

Jeg fornemmer, der er spildt en masse tid, der

kunne være brugt anderledes helsingør-rettet, og

jeg fornemmer, at helsingoranerne gang på gang

er forsøgt trynet af den anden side.

Jeg fornemmer også, at fornuften i sidste ende

sejrede: at vi selvfølgelig ikke skal ha’ noget samarbejde

på dét plan i gang med hverken Helsinge

Kvistgård Trælasthandel

Lokation

Kvistgård Trælasthandel

Egeskovvej 1

3490 Kvistgård

Tlf.: 49 12 50 50

Fax: 49 13 80 37

www.johannesfog.dk

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

eller Hillerød; det var kun at mele deres kage og

aldrig det virkelige Nordsjællands, dvs. det område,

der først og fremmest repræsenteres af

Helsingør kommune.

Peter Poulsen

Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening

StrandPavillionen

ITALIENSK BUFFET

199,-

(UD AD HUSET 179,-)

INKL. VELKOMST DRINK, ØL & VIN

AD LIBITUM I 4 TIMER

KAFFE OG DAGENS DESSERT

549,-

BARNEDÅB, BRYLLUP,

KONFIRMATIONER, FØDSELSDAGE

ELLER EN TUR I BYEN MED VENNERNE

RING OG FÅ ET SVEDENT TILBUD

VI SES PÅ

STRANDPAVILLIONEN

BORD RESERVATION ANBEFALES

STRANDPAVILLIONEN

A.R. FRIISVEJ 10, 3100 HORNBÆK

INFO@STRANDP.DK - WWW.STRANDP.DK

49 2000 12


Badminton

Juleafslutning i ungdomsafdelingen

Onsdagen inden jul var der dømt julehygge i hallen, da der for 21 børn

blev afholdt juleafslutning i ungdomsafdelingen. Såvel børn som voksne

mødte i de fineste jule-inspirerede udklædninger, og opfindsomheden

her havde hos flere igen i år været imponerende udtalt. Programmet stod

først på juleturnering, hvor børnene inddelt på hold konkurrerede med

sække på nettene og balloner hæftet på ketcherne. Forvirringen var total.

Men det høje humør overvandt frustrationerne, og det blev til mange

jævnbyrdige og gode kampe. Turneringen blev fulgt op af diverse lege

og stafetter med søde juleklassikere bragende ud over stereoanlægget.

Nutella over det meste af halgulvet, svedige nissehuer, iturevne sommerkjoler

og en masse grin hos både instruktører og spillere tydede på,

at alle havde haft nogle sjove lege, selvom flere vel rimelig nok lige måtte

give til kende, at de ikke nødvendigvis altid ville være prøveklude for deres

instruktørs nytænkende men til tider noget skøre og underlige lege.

Dagen blev sluttet af i klubhuset, hvor 100 æbleskiver og vel en 6 kg.

flormelis blev fortæret på rekordtid. De bedst udklædte og vindende hold

blev kåret, og det hele sluttede af med slikposer til alle. Undertegnede

havde med vilje i socialeksperimentelt og upædagogisk perspektiv lavet

en fuldstændig urimelig fordeling af indholdet i slikposerne imellem. Til

min store overraskelse opdagede ingen, at nogen havde fået groteske

mængder mere slik end andre i deres slikposer. Fedt at jeg stadig kan

snyde Jer unger en gang imellem.

Mange tak til både instruktører og spillere for en fantastisk dag.

Andreas Fritzen

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 07 73

E-mail: badminton@3100.dk

Næstformand

Morten Røn

Harboesvej 9, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 24 05 / 20 45 27 55

E-mail:Morten@Fin-Tek.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

Tlf. 28 90 69 14

E-mail: Gokart@os.dk

Lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Havreholmvej 25,

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 04 40

E-mail:

kasserer.badminton@3100.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Holmevænget, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98 / 49 70 01 83

Suppleant

Ninna Juellund Sørensen

Toftemosevej 7A,

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 18 83

E-mail: juellund@forum.dk

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 22 30 / 26 30 60 81

E-mail: su.badminton@3100.dk

Seniorformand

Peter Drachmann

Søvej 9, 3100 Hornbæk

Tlf. 40 51 77 76

E-mail: ssu.badminton@3100.dk

Juniorformand

Christine Bogattke

Sct. Olaigade 9b, 2.,

3000 Helsingør

Tlf. 22 54 43 21

E-mail: usu.badminton@3100.dk

Turneringsudvalg

Jette Beck

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 22 30

E-mail: usu.badminton@3100.dk

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007


Badminton

Generalforsamling

i Hornbæk Badminton

den . februar 007 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent Konstatering af generalforsamlingen

er lovlig indvarslet mindst 8 dages varsel

er sket via HIF nyt

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkommende forslag

5. Valg af:

• Formand

• Sekretær

• Seniorspilleudvalgsformand Peter villig til

genvalg

• Juniorspilleudvalgsformand Christine villig

til genvalg

• Motionistspilleudvalgsformand

6. Valg af:

• Bestyrelsessuppleant

• Revisorer Torben og Clemmesen villig til

genvalg

• Revisorsuppleant

7. Valg af festudvalg – mindst 2 medlemmer

8. Eventuelt

Badminton ungdom 2007

Nu har vi taget hul på et nyt år – 2007 velkommen.

Jeg kan informerer jer om at der forsat er

børnetræning om mandagen fra kl.14.00 til 17.00.

Der har vi fået en ny træner, hun hedder VIBEKE

KÖNIG og startede i oktober måned. Om onsdagen

trænes der fra kl.14.00 til 17.00 og trænerne

er forsat Liselotte Røn, Mathilde Fritzbøger

og Nicklas Stougaard. Træningen er delt op i to

hold, første hold er fra kl.14.00 – 15.30 og det er

begynder og let øvede spillere. Så er du ny og har

lyst til at spille, skal du være velkommen på det

hold. Fra 15.30 –17.00 spiller de øvede spillere

og holdspillerne. Holdene er de samme på både

mandags- og onsdagstræningen, med bare forskellige

trænere. Så er du interesseret kik forbi,

vi har ketsjere du kan låne, du skal bare havde

indesko og drikkedunk med.

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

Hvis du/I har spørgsmål så kontakt mig på

bogattke@hotmail.com eller på tlf: 22 54 43 21.

Vi holder klubmesterskaberne den 3.–4. marts så

husk at sætte kryds i kalenderen, og det er også

for nybegyndere.

Glæder os til at se jer.

Venlig hilsen Tudse

Klubmesterskaberne ungdom

den 3.–4. marts.

Ja så er det så småt tid til at tænke på hvem du

gerne ville spille med til klubmesterskaberne …?

Klubmesterskaberne er en turnering i vores egen

klub, hvor vi konkurrere indbyrdes i vores egen

alders gruppe. Vi tilbringer en hel dag i hallen

med madpakker eller hjemmelavet sundt mad fra

kiosken, kortspil er en god ide at medbringe så

man kan få ventetiden til at gå, imellem kampene.

Der er mulighed for at varme op i multihallen eller

lege der inde. Det er en rigtig hygge dag, hvor

man grene må tage sine forælder med, så de kan

se hvor god man er blevet i løbet af det sidste

år. Bedsteforælder er selvfølelig også meget velkommen.

Vi opretter en nybegynder række, U11, U13, U15

og U17 hvis der er tilmeldinger nok. Den enkelte

kategori kan godt blive opdelt i en A-række og

B-række, hvis der er for stor forskel mellem de

enkelte deltagere. Vi glæder os til at se jer alle nye

som gamle spillere. Prisen for at deltage er Single

20 kr. og double 15 kr.

Venlig hilsen

Tudse


StainlessCONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 90 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007 7


4F Foreningen for forhenværende formænd

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

www.4xf.dk

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

Nu når jeg sidder og tænker tilbage på julen som nu er overstået og vi

efterhånden er kommet et stykke ind i det nye år. Så er der et enkelt jule

arrangement som stadig kommer frem i tankerne, og her er der ikke tale

om et hvilket som helst arrangement, næh det er et af de meget traditionsrige

julearrangementer – nemlig årets Julefest i 4F. Det var rigtig dejligt

at møde alle de mennesker som man har været så meget sammen med

inden vi flyttede til det jyske. Det var hele turen værd. Og bestyrelsen

havde gjort et stort arbejde for at få dette arrangement til at køre efter

den stramme tidsplan. Der var disket op med stor Julebuffet, hvor der

traditionen tro kunne købes drikke – både med og uden promiller. Efter

buffen var tiden kommet til præsentation af det store præmiebord, som

skulle bruges til det store lotteri og det MEGET traditionsrige Bankospil.

Og her kan jeg lige så godt sige med det samme – det er ikke hvem som

helst som kan styre et bankospil – jeg forudsætter lige at vi der var til

stede ikke falder så meget ved siden af gennemsnittet af befolkningen,

Nuller brugte ellers en del tid på at informere omkring regler men ak lige

lidt hjalp det.

Ret skal være ret, det gik rimeligt godt med de første præmier, men der

hvor jeg syntes spiller tog en drejning, ja det var da fru Hans Petersen

havde det store held at vinde 1. række fuld, så var det ligesom der skete

noget, ja måske øjnede Lisa at det kunne blive til en økonomisk gevinst

denne aften for der var en del gange Nummer-Thomas måtte tjekke fruens

plade. Lisa var selvfølgelig også placeret ved et sprængfarligt bord

med Jette Frtizen, Fru MauMau og ikke mindst Kirsten Storminger, så

presset har været stort.


En anden ting som kom som en stor overraskelse

for de fleste som var samlet denne aften, det var

de problemer som Foreningens revisor har med

at finde rundt i tallene, det er jo mildest talt bekymrende.

Her skal vi måske give kasseren et

velment råd – hvis det er muligt skal regnskabet

være endnu mere selvforklarende så det er let

forståeligt for alle. Tænk sig at prøve at liste et

enkelt banko råb afsted velvidende at nummer

38 aldrig havde været igennem Nuller’s yderst

seriøse banko computer.

Jeg havde aldrig troet at tallet ”38” skulle tage så

meget af min tid en fredag aften.

Til sidst vil jeg da lige rose Peter Anderskou for

hans ansvarlighed, Peter kunne godt fornemme

(længe før andre) at denne julefest var ved at blive

lidt for løssluppen derfor tog Peter de våde varer

med hjem i bilen da han skulle hjem, på godt

dansk betyder det “Baren er lukket”. Der var lige

et enkelt MEN, Peter altså – vi var stadig 20 personer

der gerne ville hygge os. Men det var nu

dejligt lørdag morgen tidligt op uden mærkbare

spor i pandebrasken, tak for det Peter.

Og som traditionen nu byder sig er der jo enkelte

personligheder som skiller sig ud fra mængden,

af den ene eller anden grund, og den viden mener

jeg jo ikke at I skal være for uden – for her er der

tale om voldsomme udskejelser.

HORNBÆK INSTALLATIONSFORRETNING A/S

Havnevej 6 · Hornbæk

• El

• Tele

• IT

• Alarm

• Radio

• TV

• Antenne

• Hvidevare – salg & service

www.hornbaek-inst.dk

49 70 01 75

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007 9


10 Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

Hornbæk bådeklub

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Kølbåde

Steen Guttknecht

Tlf.: 49 70 37 10 / 40 56 11 22

Uranusvej 22

Saunte

3100 Hornbæk

steen@guttknecht.dk

Kasserer

Tonny Lauritsen

tlf 49 70 37 02 / 51 80 49 30

Pilegårdsvej 25

3100 Hornbæk

tonn@danskebank.dk

Sekretær/fester

Benn Bak

tlf 20 95 82 67

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

bennbak@mail.dk

Ungdom/elite

Hobie-Cat Race Team

Flemming Nilsson

tlf 21 78 22 01

Løvvænget 13

3100 Hornbæk

flemze@mac.com

Ungdom/bredde

Optimister og e-joller

Peter Leander

tlf 20 30 03 04

Søvænget 21

3100 Hornbæk

ple@nybolig.dk

Klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

Webmaster og redaktør

Næstformand Steen Guttknecht

Kølbådene i 2007

Som aftalt på kølbådsmødet

i november 06 satses der

på en mindre stramning på

regel-området i forbindelse

med onsdagsmatcherne.

Forstået på den måde, at

der iværksættes nogle regelkurser,

som f.eks. dét der

netop i Hobie Race Team

regi blev afviklet søndag den

28. januar i klubhuset. Desuden

en “tilkaldeordning” til

sommer, så en kompetent,

udensogns protestdommer

kan tilkaldes, når der har

været – eller påstås at have

været – regelbrud under

onsdagsmatchen. En sådan

ordning med et par af klubbens

altid venligt stemte bane- og protestdommer-kontakter fra omegnen

– som kan bedømme uoverensstemmelserne og afsige dom den

følgende onsdag – er ved at være forhandlet på plads.

Omkring dette med at være nysgerrig og – måske – have lyst til at snuse

aktivt til onsdagsmatcherne, forlyder det fra Peter Byskov, HBK’s faste

banedommer til onsdagsmatcherne, at specielt bådejere er velkomne

ombord på dommerbåden Store Bjørn om onsdagen. Så kan disse bådejere,

der måske blot mangler den sidste ansporing, ved selvsyn se hvordan

det foregår. Ikke mindst kan de under den særdeles sociale aftersailing

spisning i klubhuset efterfølgende, se hvad det er, der gør disse

onsdage så populære.

Det nye ungdoms elite projekt, med Flemming Nilsson som ankermand,

er som bekendt godt igang. Og havde sin egentlige start forleden, den

2. februar, hvor der var Hobie-reception. Tanken er, at de to Hobie teams

får mulighed for at supplere træningen med nogle starter om onsdagen,

hvor bane-mærkerne alligevel ligger derude.

De gældende datoer for HBK-onsdagsmatcherne 2007 er på websitet.

Gak hid og kryds af i kalenderen, så jobbet, havearbejde, opvask eller

tilsvarende ikke kan komme indover om onsdagen.

Store Bjørn er, som nogle vil have bemærket, atter hjemkommet til havnen.

Den har fået nye ruder i styrhuset, så man nu kan se ud af dem.

Og båden er i det hele taget – ifølge bådens plejefar Preben Bæk – mere

ship-shape end nogen sinde.

Kølbådsudvalg


HBK – Junior og Ungdoms-

afdeling søger nye sejlere

Til den kommende sæson kan vi optage 8 – 10

nye sejlere i ungdomsafdelingen. Vi råder over et

antal optimist- og Europa joller, som vi stiller til

disposition for den enkelte sejler. Du får instruktion

både til lands og til vands af erfarne sejlere,

og lærer at sejle og have ansvaret for din jolle i

Medlemsarrangement

Spændende medlemsarrangement til

Skibsklarergården lørdag den / .

For ca. et halvt år siden havde klubbens lille

”kunstudvalg” (Ove, Henning, Leif, Honk, Frank

m.fl.) en meget succesrig tur til Skibsklarergården

i Helsingør. Historien der fortælles er en skildring

af Helsingørs helt fantastiske maritime historie i

øresundstoldtiden fra 1429, hvor Helsingør Købstad

blev grundlagt af Erik af Pommern og told

erlægges på det nybyggede Kronborg slot. Helsingør

voksede til Danmarks næststørste by og

blev meget velhavende. Den store aktivitet i Helsingør

varede lige til at sundtolden blev afskaffet i

1857. Den historie som fortælles er både virkelig

interessant og spændende også for ikke historienørder.

Vi bliver transporteret i bus fra Hornbæk

Havn kl. 10.30. Rundvisning starter præcis

en aktiv klub med gode kammerater. Der vil blive

afholdt kapsejladser i klubben med klubmesterskab,

arrangeret en uges sejlerlejr til sommer, og

du vil komme med til udenbys stævner. Du skal

være minimum 10 år gammel og kunne svømme

ikke under 200 meter. Det koster mellem kr.

1.200,- og kr. 1.500,- om året, alt efter jolletype,

hvor du får stillet din egen jolle til rådighed.

Kontakt Peter for nærmere information på

tlf. 49 70 23 04 eller 20 30 03 04.

kl. 11.00. Kl. ca. 12.00 serveres i tilstødende lokale

tre stk. lækkert smørrebrød fra skydeselskabet

og hertil enten et glas af Wiibroes nye specialbryg

fra det forhåbentlige åbnede microbryggeri,

som vi ligeledes for lejlighed til at se, med et glas

genever til eller alternativt to stk. sodavand. Bus

afgår hjem fra Klarergården kl. ca.13.00 og ankommer

til Hornbæk Havn kl. ca. 13.30, hvor der

afslutningsvis vil blive serveret en kop kaffe med

et glas cognac til i vort klubhus.

Man kan komme med for en samlet og udelelig

allerede rabatteret pakkepris på 150,- kr. Maximalt

40 personer kan deltage og tilmeldingen er

bindende, da Skydeselskabet forlanger betaling

for det antal, vi kommitter til mindst fire dage før.

Man kan tilmelde sig på liste i klubhuset eller via

telefon eller e-mail til undertegnede.

William Leedgaard

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007 11


Fodbold

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr. Strandvej 285 B

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 / 36 14 47 51 /

29 23 47 51

kflyger@csc.com

flyger@pc.dk

Kasserer

Henrik Olsen

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47 / 23 32 14 75

holse@gribskov.dk

henrik@olsen-mail.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 / 49 70 89 00 /

22 55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

Seniorformand

Peter Østbjerg

Stolemagervej 10,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 25 36 / 21 20 50 73

P.east@mail.tele.dk

Styregruppe, ungdom

Carsten Nielsen

(Ungdomsudvalg, Sportschef)

Støberens Vænge 8,

3100 Hornbæk

49 70 31 13 / 40 26 67 69

carlo5b@tdcadsl.dk

Ulrich Hjorth-Moritzsen

(Ungdomsudvalg, Sportschef)

Klokkestøbervej 8,

3100 Hornbæk

Arb. 49 70 01 75 / 25 78 87 51 /

49 70 17 03

fodbold@hjorth-moritzsen.dk

Henrik Olsen

(Ungdomsudvalg, Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

49 70 45 47

holse@gribskov.dk

henrik@olsen-mail.dk

Sponsorer

Steen Poulsen

Sennepsbakken 24,

3100 Hornbæk

49 71 11 20 / 29 49 47 07

1 Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

Hornbæk mestre indendørs

Hornbæk vandt lørdag Helsingør-mesterskabet i indendørs fodbold, der

havde deltagelse af 16 hold fra kommunens klubber. Kun Hellebæk og

Tikøb deltog ikke.

Hornbæk deltog som flere andre klubber med to hold, og hold 2 kom

ikke videre fra gruppespillet efter to nederlag og en sejr. Først tabte de

2-0 til Elite 3000 1 og så fulgte endnu et nederlag til Kvistgård 2 på 3-1.

Hornbæk 2 sluttede af med en sejr på 4-0 over Vapnagård 2, men det

rakte kun til en tredjeplads i gruppen. Holdet bestod af Søren Byskov,

Frederik Hilker, Shawn Engvej, Casper Porsgaard, Jakob Frederiksen,

Patrick Ludvig og Mikkel Parby. Sidstnævnte var også Hornbæks repræsentant

i konkurrencen med amerikanske straffespark, men her vandt

Christian Poulsen fra Snekkersten. Hornbæk 1 viste sig at være et særdeles

velspillende mandskab, og akkurat som hold 2 var det det spillerne

selv, der styrede begivenhederne, mens trænere og ledere så på fra tribunerne.

Holdet vandt alle tre indledende kampe, 5-1 over Snekkersten

2, 6-0 over Gurre 2 og 2-1 over Kvistgård 1. Sidstnævnte opgør var

faktisk en gentagelse af sidste års finale, hvor Kvistgård vandt over Hornbæk.

I dette års kvartfinaler vandt Hornbæk med 3-1 over Elite 3000 2

og i semifinalerne gik det ud over Helsingør IF, der blev besejret med

3-1. Dermed var Hornbæk klar til finalen mod Espergærde 2, der havde

besejret klubkammeraterne fra Espergærde 1 i den anden semifinale.

Hornbæk styrede begivenhederne og kom foran med 3-0, inden Espergærde

bragte spændingen tilbage i kampen med to reduceringer. Sejren

på 3-2 var dog fuldt fortjent, og Hornbæk 1 var vist også det bedste hold

på dagen. Hornbæk 1 bestod af: Dennis Nielsen, Thomas Holm, Søren

Storminger-Dalgaard, Søren Schaarup, Thomas Mathiesen, Stefan

Nielsen, Richardt Funch og Mads Olsen. (Sidstnævnte deltog dog kun i

begrænset omfang på grund af sygdom). Stefan Nielsen blev stævnets

topscorer og Stefan var sammen med Thomas Mathiesen med på det

såkaldte All Stars hold, der efterfølgende blev udtaget.


Målkortvindere 2006

I forbindelse med det store julefrokostarrangement

i Hornbækhallen blev vinderne i fodboldafdelingens

målkort-konkurrence fundet. På scenen

fik hovedformand Peter Poulsen assistance

af lykkens gudinde i skikkelse af en af aftenens

smukke kvindelige deltagere, og hun udtrak følgende:

Puljeinddelinger

SBU offentliggjorde i december de første nye

fodboldpuljer for sæsonen 2007, hvor førsteholdet

jo skal prøve kræfter med serie 1 for første

gang nogensinde. Modstanderne bliver: Ølstykke

2, Frederiksværk 1, Ballerup 1, Grønne Stjerne

1, Svogerslev 2 (del af overbygningen FC Roskilde),

Lundtofte 1, Avedøre 2, Slagslunde Ganløse

1, Hornbæk 1, Karlebo 1, Friheden 1 og

Ledøje Smørum 1. Hornbæk indleder på udebane

mod Ledøje Smørum lørdag 14. april. An-

De gamle spiller indendørs

MIKROFODBOLDSKOLE

i Hornbæk, 27. – 29. april 2007

Billetsalget til DBU’s Mikrofodboldskole

i Hornbæk starter den 30. januar 2007 for

drenge og piger i årgang 1999-2000-2001.

Årgang 1999 og 2000 spillere der deltog sidste

år har fået tilsendt Magasinet til privatadressen

fra DBU. Det er populært at spille fodbold,

også blandt de yngste generationer af fodboldspillere.

Billetsalget til DBU’s Mikrofodboldskole

Et gavekort til Dansk Folkeferie: Christian Hansen,

Holmevænget 15 A i Hornbæk.

Et gavekort på 1000 kr.: Herbert Prahl, Horneby

Fælledvej 10 i Hornbæk.

Et gavekort på 750 kr.: Dorthe Palm, Harboesvej

2 A i Hornbæk.

Et gavekort på 500 kr.: Sebastian Olsen, Johannes

Ewalds Vej 17 B i Hornbæk.

Vi takker alle målkort-indehavere for deltagelsen

og støtten.

detholdet er fortsat placeret i serie 4, hvor pulje 2

har fået følgende sammensætning: Borsholm 1,

Espergærde 2, Fredensborg 3, Hellebæk 1, Hillerød

GI 4, Hornbæk 2, Humlebæk 3, Høsterkøb

1, Nivå/Kokkedal 3, Snekkersten 2, Tikøb 1 og

Vapnagård 1. Første opgave er en udekamp mod

Snekkersten lørdag 14. april. Følg i øvrigt spillerne

forberedelser til den kommende sæson på

vores hjemmeside www.3100.dk, hvor man også

kan se hele turneringsprogrammet. En af nyskabelserne

i den kommende sæson bliver genetableringen

af et tredje seniorhold.

Old boys og veteraner be’r os fortælle,

at der fortsat spilles indendørs om

lørdagen fra kl. 7. 0 – 9.00.

starter som nævnt den 30. januar kl. 10:00 og

som sidste år har mange børn også i år lyst til at

bruge en weekend på sjov fodboldleg sammen

med mor eller far, – i år er temaet ”Indianere”.

Mikrofodboldskolen er de yngste børns pendant

til den ”rigtige” Fodboldskole, hvor let teknisk

træning kombineres med masser af leg, og er

samtidig DBU’s oplæg til, hvad god træning er

for de yngste spillere. For at børnene ikke skal

tabe overblikket og blive utrygge, er de inddelt i

grupper à 12 børn, der er sammen gennem hele

weekend’en. I perioder laver børnene øvelserne

alene, mens forældrene i andre tilfælde deltager

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007 1


Fodbold

aktivt. I en meget stor del af legene og øvelserne

er forældrene aktivt inddraget som makkere, målstolper,

dommere, målmænd m.m. Billetter kan

købes via BILLETnet på posthusene eller via billetnet.dk.

Prisen er Kr. 327 (inkl. gebyr) pr. spiller.

Forældre deltager gratis. Billetter sælges efter

”først-til-mølle-princippet”. Vær opmærksom på,

at Mikrofodboldskolen i Hornbæk ”kun” har 36

pladser i år. Ved tilmelding forpligter forældrene

sig således til, at de deltager aktivt under hele

afviklingen af skolen sammen med deres barn.

Udover en spændende og lærerig weekend med

Halsnæs Cup,

den 29. december 2006

To dage før Nytår skulle Hornbæks drengehold

’99 afslutte en flot sæson med deltagelse i Halsnæs

Cup i Hundested. Holdets trænere Peter

og Michael samt to stamspillere Christian og

målmand Mikkel var dog

forhindret i at deltage, men

trods juleferie lykkedes det

at samle de fornødne seks

spillere. Snart gik kursen

mod Halsnæshallen i biler

pakket med den gode forældregruppe,

søskende og

seks særdeles tændte spillere

i højt humør. Året før

havde holdet vundet turneringen,

hvilket ikke gjorde

spændingen mindre. Denne

gang var 11 hold tilmeldt, så

der ventede et tæt program

med minimum 5 indledende

kampe og derudover mulighed

for semifinale og finale.

Den store hal dannede perfekte rammer for dette

ambitiøse stævne med en super atmosfære og

begejstrede tilskuere og spillere i forskellige kampdragter

på lægter og tribune. Vi fandt os snart tilrette

og efter en kort opvarmning, var det vores tur.

Første kamp var mod et af de lokale hold, og der

var elektricitet i luften, da de lyseblå løb på banen.

Bolden blev givet op, og Mie stormede frem, fik

tilkæmpet sig bolden, afdriblede nok en mod-

1 Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

Årgang ´99 til Halsnæs Cup, december 2006.

Bagerst fra venstre: Julius, Kasper, Oliver og

Henrik. Forrest: Mie og Rasmus.

fodboldtræning og leg får man også en T-shirt,

diplom, gratis frugt, drikkedunk, Select fodbold

m.m. + en overraskelse! Hvis spørgsmål til ovennævnte,

er I velkommen til at kontakte Skoleleder

Jørgen Boberg på tlf.: 24 67 89 81.

stander og strøg mod målet og drønede bolden i

netmaskerne. 3-4-6 sekunder og Hornbæk førte

1-0. Frank, der havde påtaget sig trænergerningen,

måtte lige forvisse sig om, at vi rent faktisk

allerede førte kampen. Fantastisk start, og det

var kun begyndelsen til flot pres-fodbold, der efter

nok et minut førte til et super langskudsmål

af Kasper. Minuttet efter var Mie igen på pletten

og med et velplaceret skud cementerede sejren

på 3-0. Stor begejstring, og

en god portion præmieslik til

fællesposen. Næste kamp

fortsatte i samme gear. Oliver

var nu med som markspiller,

der efter godt sammenspil

op af banen med

Rasmus og Henrik fandt et

par åbninger og scorede

to gange. Nok et par gode

håndfulde slik dryssede ned

i posen. Den tredje kamp

gjaldt Helsinge 2, der havde

vist gode tekniske takter. Det

blev en meget lige kamp, og

det var svært at åbne modstandernes

bagkæde. Mod

slutningen af kampen opfangede Henrik en løs

chance, fik tilkæmpet sig bolden og efter en tæt

fight sled sig fri af nok en forsvarer og fik prikket

bolden forbi målmanden til 1-0. Flot mål og

matchvinder. I pausen var der velfortjente boller,

grønsager og juice, og holdets (præmie) slikpose

blev nok en kvart favn fuld større. Fjerde kamp

startede for fulde sejl, og holdet viste nydeligt spil

på tværs og langs af banen. Rasmus fungerede

som perfekt bagstopper, og med Julius og Oli-


ver på midtbanen og Kasper og Henrik skiftevis

i front fik Kasper snart omsat målchancerne til et

vaskeægte hattrick. 15 sekunder før tid fik Mie

på mål omsider mærket bolden med en tilbagelægning.

Sidste kamp var mod det stærke hold

fra Hundested, hvor særligt en spiller var ”giftig”.

Ham fik Oliver til opgave at mandsopdække.

Og kampen udviklede sig snart til at sandt drama.

Der blev kæmpet hårdt over hele banen og gået

til bolden, så det slog gnister. Hen mod slutningen

af kampen gav anstrengelserne resultat. Et

godt sammenspil op af banen, og en følt bold fra

Rasmus til Kasper, der ikke var sen til at banke

bolden i netmaskerne. Et ½ minut senere var

Kasper nok engang på plettet og 2-0, og kampen

var afgjort. Hornbæk havde vundet sin pulje med

5 sejre og en målscore på 11-0. Slet ikke dårligt,

men kampene havde taget på kræfterne og der

var et par knubs, der lige skulle ”lappes”. Visheden

om en efterhånden ret stor slikpose gjorde

godt, og en velfortjent is bragte energien tilbage.

I semifinalen ventede Helsinge 1, og alt tegnede

til et spændende opgør. Bolden blev givet op, og

meget hurtigt stod det klart, at her var der tale

Frederiksværk Cup,

den 20. januar 2007

Den 20. januar skulle holdet deltage i nok et

stævne, denne gang i Frederiksværk med deltagelse

af i alt seks hold, heriblandt de to stærke

hold fra Helsinge og det skrappe hold fra Hundested.

Denne gang var holdets trænerteam på

plads, mens Oliver, Henrik, Julius og holdets nye

pige Louise ikke var med. Det blev en rigtig god

turnering med flere tætte kampe, og modsat

Halsnæs Cup, var der kun fire spillere på banden,

hvilket gav mere spil og boldføling for den enkelte

spiller. Holdet udmærkede sig med flot kombinationsspil,

hvor sammenspil og fight lige betød

det ekstra, der gjorde, at holdet vandt alle sine

fem kampe og en samlet målscore på 11-0, med

flotte mål af Rasmus, Kasper og Mikkel, samt

flere nærgående forsøg af Mie og Christian. Det

var en håndfuld meget glade Hornbæk-spillere,

der velfortjent modtog deres guldmedalje og en

flot Select-fodbold som præmie. Efter omklæd-

om en lige kamp. Kampen bølgede frem og tilbage,

men et par nærgående forsøg fra de godt

kæmpende lyseblå gav snart resultat, da Kasper

fik klemt en bold ind fra en spids vinkel, og 1-0

til Hornbæk. I slutminutterne mobiliserede Helsinge

presfodbold, der kom i bølger, og med 50

sekunder igen sendte et langskud dem tilbage

i kampen. Julius på mål var chanceløs. Endnu

et pres mod Hornbæks mål, der i første forsøg

blev afværget med en lynhurtig refleks af Julius,

men efter lidt klumpspil havnede bolden igen til

et langskud og 2-1 til Helsinge. Sekunderne efter

var kampen slut, og Hornbæk havde tabt. Skuffelsen

var naturligt nok enorm, men efter lidt tid

og en flot bronzemedalje om halsen, føltes nederlaget

ikke så tungt. For der var bestemt meget

at være stolte af. Puljevinder, fem vundne kampe

af seks, en målscore på 12-2, flot sammenspil og

en perlerække af gode kampe, samt et ”lærerigt”

nederlag var gode sager at tage med hjem i bagagen.

Også var der jo lige den ret store pose af

præmiereslik til deling, der virkelig sendte humørbarometeret

helt til tops.

ning blev Mies 8 års fødselsdag fejret med manér

med fødselsdagsboller, sodavand og slikposer.

Kunne det blive meget bedre?

På holdets og forældregruppens vegne

Per Gørtz, Mies far.

Årgang ’99. Vindere af Frederiksværk Cup, januar 2007.

Forrest fra venstre: Christian, Kasper, Rasmus, Mie og

Mikkel. Bagerst fra venstre: Peter og Michael.

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007 1


Fodbold

Fodboldskolen

for de store børn i uge 27

Skolen for de ældste børn afholdes i uge 27, fra

mandag 2. juli – fredag 6. juli, og årets tema er

”Driblinger og finter”. Et tema der i høj grad lægger

vægt på udvikling af den individuelle fodboldspillers

teknik og boldkontrol. Et tema, der ligeledes

ligger i forlængelse af DBU’s nye koncept inden

Generalforsamling

Lørdag 10. marts 2007

Kl. 10.00 i klubhuset

(Vi byder på morgenbord)

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag (skal være formanden i

hænde senest 14 dage før generalforsamling)

5. Valg af:

• Formand (Kaj Flyger)

• Sekretær (Peter Clausen)

• Øvrige (Ivan S. Jensen og Carsten Nielsen)

6. Eventuelt

HORNBÆK

4976 00 40 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

1 Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

for dansk børne- og ungdomsfodbold, ”Holdninger

og handlinger”. DBU Fodboldskole er i år

for drenge og piger i årgangene 1993 -1999. I

alt deltog 25.760 børn og unge på DBU’s Fodboldskoler

sidste år. I år er 226 klubber vært for

DBU Fodboldskole, hvilket som tidligere nævnt

er rekord. Læs mere om DBU Fodboldskole på

www.dbu.dk/fodboldskole, hvor du blandt andet

kan finde praktiske informationer om fodboldskolen

samt oplysninger om tilmelding og billetsalg.

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård


H E R F Å R D U særbehandling

Vi er på

hjemmebane

NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK

J O H N L A R S E N & B E T I N A P O R S G A A R D

DanBolig Hornbæk

NDR. STRANDVEJ 355 A

3100 HORNBÆK

RING: 4970 4505

www.flugger.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Flügg Flügger er farver farv er

støtter

sporten

Malermester F Flemming lemming La Larsen rsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

0051R03

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007 17


Fodbold venner

Formand

John Sørensen

Toftemosevej 7 A

Tlf.: 49 70 18 83

Mobil: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornbyvej 40

Tlf.: 49 70 15 90

Mobil: 51 55 37 02

Gehelmer@post.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

birthelarsen@ofir.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Is.n@stofanet.dk

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

Tlf.: 25 25 56 26

Lone Jacobsen

Stjernevej 30

Tlf.: 49 70 01 60

lj43@jacobsen.mail.dk

Ulrich Hjorth-Moritzen

Klokkestøbervej 8

Tlf.: 49 70 17 03

fodbold@hjorth-moritzen.dk

Annette Flyger

Ndr. Strandvej 285 b

Tlf.: 49 76 39 37

flyger@pc.dk

dyhl 28/11/06 15:31 Side 1

1 Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

Generalforsamling

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fodboldens Venner

lørdag den . marts 007 kl. 1 .00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag. (indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.)

6. Valg af:

• Formand: John Sørensen (ikke på valg)

• Kasserer: Gitte Pedersen (ikke på valg)

• Sekretær: Annette Flyger (modtager ikke genvalg)

• Best. Medlem: Ib Nicolajsen (modtager genvalg)

• Best. Medlem: Jørgen Olsen (modtager genvalg)

• Best. Medlem: Ulrick Hjorth-Moritzsen (modtager genvalg)

• Best. Medlem: Lone Jacobsen (modtager genvalg)

• Best. Medlem: Birthe Larsen (modtager ikke genvalg)

7. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

John Sørensen

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23


- Kvalitetsbyggeri med stil -

- Vinduer og døre med 10 års garanti -

Spil tennis på Havreholm

Sæsonkort à kr. 1.600,-

gældende maj til november

købes i receptionen på

Havreholm Slot.

De 4 prægtige hard court

baner, hvor der to gange er

spillet Davis Cup semifinaler

kan benyttes af

aktive tennisspillere.

Klosterrisvej 4 · Havreholm · DK-3100 Hornbæk

Telefon +45 4975 8600 · Telefax +45 4975 8023

E-mail: havreholm@havreholm.dk · www.havreholm.dk

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007 19


Gedden

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

yougi-andersen@sol.dk

Kasserer

Lone Nielsen

Tlf.: 49 70 31 58

Plantagevej 17 C

3100 Hornbæk

airam@nielsen.mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Li. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Christoffer Jørgensen

Tlf.: 49 70 20 63

Mobil 40 45 74 94

Holmegårdsvej 19 B

3100 Hornbæk

signeogchristoffer@mail.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 61 33 05 19

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

hwp@mail.tdcadsl.dk

Best. medl.

Thomas Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 35 95

Mobil: 20 14 37 45

Hornebyparken 7

3100 Hornbæk

tba@post6.tele.dk

www.3100.dk/gedden

gedden@post.cybercity.dk

0 Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

Hornbæk Sø den 12/12 – 06

De senere år har Hornbæk sø virkelig svinget sig op om vinteren, hvad

angår geddefiskeriet. Nye rigs og metoder har bragt mig et par skridt videre

og jeg oplever næsten hver gang fantastisk fiskeri på søen. Således

også tirsdag den 12. december, hvor jeg fejrede fødselsdag på søen fra

kl. 11-14 med flådfiskeri fra drivende båd. Hele 12 gedder kom i båden,

heraf en del over 3 kg og den største på 4,2 kg. Et fantastisk fiskeri,

hvor jeg oplevede at have hug på alle tre stænger på en gang og fik alle

fiskene. Agnen var i alle tilfælde levende skaller. Da jeg til sidst løb tør for

agn forsøgte jeg mig med sild på en stang i stedet, men fik ikke ét eneste

hug på silden.

Thomas Ratzlaff

Hornbæk Sø 19/12 – 06

Endnu en tirsdag i selskab med gedderne på Hornbæk sø resulterede i

ni flotte fisk fra ca. 2 kg og op til 4,90 kg. De tre fotos viser fisk på henholdsvis

ca. 3,5 – 4,5 og 4,90 kg.

Thomas Ratzlaff


ÅBNINGSTIDER 2007 – 1. halvår

Hornbæk lystfiskerforening

”GEDDEN”

Klubhus: Per Bjørnsvej 20 – kl. 19.00 – 21.30

Ugedag Dato Måned Aktiviteter Åbnevagt Lukkevagt

Torsdag 4 Januar Fluebinding Bjørn Christian Børge

Mandag 8 Januar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Christoffer

Torsdag 11 Januar Støbning af pirke / blink Jacob Peter L. Børge

Mandag 15 Januar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Henrik

Torsdag 18 Januar Fluebinding Morten Christian Børge

Mandag 22 Januar Geddeforfang Peter H. Erik Thomas R.

Onsdag 24 Januar Rengøring Alle

Torsdag 25 Januar Fluebinding Bjørn Thomas B. Børge

Mandag 29 Januar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Christoffer

Torsdag 1 Februar Støbning af pirke / blink Peter L. Christian Børge

Mandag 5 Februar Geddeforfang Peter H. Erik Christoffer

Torsdag 8 Februar Fluebinding Henrik Peter L. Børge

Mandag 12 Februar Videoaften Peter H. Erik Bjørn

Torsdag 15 Februar Blink & spinnere Morten Thomas B. Børge

Mandag 19 Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Bjørn

Torsdag 22 Februar Fluebinding Peter L. Christian Børge

Mandag 26 Februar Geddeforfang Peter H. Erik Morten

Torsdag 1 Marts Blink & spinnere Henrik Thomas B. Børge

Mandag 5 Marts Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Christoffer

Torsdag 8 Marts Fluebinding Bjørn Christian Børge

Mandag 12 Marts Videoaften Peter H. Erik Henrik

Torsdag 15 Marts Støbning af pirke / blink Jacob Peter L. Børge

Mandag 19 Marts Fisketur på kysten Alle

Onsdag 21 Marts Rengøring Alle

Torsdag 22 Marts Fluebinding Thomas B.A Christian Bjørn

Mandag 26 Marts Geddeforfang Peter H. Erik Christoffer

Torsdag 29 Marts Blink & spinnere Peter L. Henrik Børge

Mandag 2 April Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Morten

Torsdag 5 April Skærtorsdag lukket

Mandag 9 April 2. påskedag Lukket

Onsdag 11 April Rengøring Alle

Torsdag 12 April Videoaften Peter L. Christoffer Børge

Mandag 16 April Fisketur på kysten Alle

Torsdag 19 April Sommerafslutning Bjørn Henrik Børge

Husk, at kontrollere hvilke dage du har og find selv en afløser hvis du er forhindret en dag!

Christian Skands 4970 1227 / 2264 0801

Peter Hansen 4970 1670

Jacob Thorman 4921 2824 / 2729 2824

Børge Nilsson 4970 1134 / 2341 1574

Bjørn Andersen 4970 1395 / 2323 5677

Thomas Bjørn Andersen 4970 3595 / 2014 3745

Erik Ibsen 4970 2299

Thomas Ratzlaff 4925 1320 / 2339 2308

Henrik Willum Petersen 6133 0519

Christoffer Jørgensen 4970 2063 / 4045 7494

Peter Larsen 49719056

Morten Skands 30250527

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007 1


Hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten

i Hornbæk

Lumberjacks

Hornbækvej 708, Abellund

3100 Hornbæk

e-mail: lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning

☺ Flishugning

☺ Rodfræsning

☺ Nyplantning

☺ Brænde

☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Tlf.: 4975 8355

Mobil: 2044 7133

Fax: 4975 8467

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2007

Behandlingsformer:

Massage

Zoneterapi

Akupunktur

Hypnose / Hypnoterapi

Posturologi

Kostvejledning

Specialer:

Smerter

Hovedpine

Slanke-koncept

Rygestop-koncept

Angst

Fobier

Velvære

Klinikken Hornbæk

T 49 70 00 54

E post@klinikkerne.dk

W www.klinikkerne.dk

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

More magazines by this user
Similar magazines