Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 2.3: Fortjeneste pr. præsteret time for arkitekter

fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

165 190 215 240 265 290 315 340 365 390

kr.

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 2.4: Standardberegnet timefortjeneste for

arkitekter fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

arkitekter i kommunerne i gennemsnit 253 kr. i timen, mens gennemsnittet for statsligt ansatte

arkitekter udgør 274 kr. i timen, jf. figur 2.4.

I staten har 50 pct. af arkitekterne en fortjeneste på mellem 308 kr. og 346 kr. pr. præsteret

time jf. nedre og øvre kvartil i figur 2.4. Tilsvarende har 50 pct. af arkitekterne i kommunerne

en fortjeneste på mellem 275 kr. og 321 kr. pr. præsteret time.

Tabel 2.4: Timefortjeneste for arkitekter fordelt på sektor og køn, kr., 2007

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

pct. pct.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

165 190 215 240 265 290 315 340 365 390

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

Fortjeneste pr. præste-

Stat Kommuner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 124 586 553 1.139

Gennemsnit - - 328 308 297 303

Variationskoefficient - - 0,14 0,18 0,22 0,20

Nedre kvartil, P25 - - 308 279 268 275

Median - - 322 300 293 297

Øvre kvartil, P75 - - 346 326 315 321

Median/P10 - - 1,13 1,17 1,24 1,19

P90/Median - - 1,19 1,22 1,18 1,19

Standardberegnet time-

Stat Kommuner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 124 586 553 1.139

Gennemsnit - - 274 260 244 253

Variationskoefficient - - 0,12 0,17 0,16 0,17

Nedre kvartil, P25 - - 258 237 221 230

Median - - 273 253 246 251

Øvre kvartil, P75 - - 289 274 264 270

Median/P10 - - 1,19 1,16 1,24 1,21

P90/Median - - 1,18 1,19 1,16 1,17

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

kr.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2. ARKITEKTER 13

More magazines by this user
Similar magazines