Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

20.2.1 Løn og lønspredning for jurister og økonomer inkl. specialister

I gennemsnit er fortjenesten for gruppen i staten 317 kr. pr. præsteret time, jf. figur 20.7. For

jurister og økonomer inkl. specialister i den kommunale sektor er fortjenesten på 313 kr. pr.

præsteret time, mens fortjenesten udgør 309 kr. pr. præsteret time i regionerne.

Figur 20.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

jurister og økonomer fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

8

8

7

6

5

4

3

2

2

1

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

7

6

5

4

3

Figur 20.8: Standardberegnet timefortjeneste for

jurister og økonomer fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

jurister og økonomer inkl. specialister i staten i gennemsnit 260 kr. i timen, mens timelønnen

i kommuner og regioner udgør henholdsvis 261 kr. og 254 kr. i timen, jf. figur 20.8.

I staten har 50 pct. af gruppen en fortjeneste på mellem 273 kr. og 348 kr. pr. præsteret time

svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 20.4. I kommunerne har 50 pct. af gruppen en fortjeneste

på mellem 277 kr. og 336 kr. pr. præsteret time, mens de 50 pct. i regionerne ligger

mellem 270 kr. og 338 kr.

240 20. JURISTER OG ØKONOMER

pct. pct.

8

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines