Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Den faktiske lokallønsandel for arkitekter (inkl. specialister) i staten udgør således mellem

16,9 pct. og 18,5 pct. for gruppen samlet. For mænd udgør andelen mellem 17,0 pct. og 18,6

pct., mens den for kvinder udgør mellem 16,8 pct. og 18,4 pct.

2.5 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af arkitekter i staten fremgår af tabel 2.13.

Tabel 2.13: Teknisk afgrænsning af arkitekter, basismedarbejdere inkl. specialister i staten, 2007

Forhandlingsfællesskab Personalekategori Bevillingslønramme

Basismedarbejdere 30 0043 0

Basismedarbejdere inkl. specialister 30 0043 0-36

Anm. Arkitekter ansat ved sektorforskningsinstitutioner mv. er udeladt af afgrænsningen.

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

Den tekniske afgrænsning af arkitekter i kommuner fremgår af tabel 2.14.

Tabel 2.14: Teknisk afgrænsning af arkitekter, basismedarbejdere inkl. specialister, i kommuner, 2007

januar – december 2007

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

DISCO FLD-stillingskode Stillingsbetegnelse

214100 04208 Arkitekter, nyt lønforløb

214100 04237 Arkitekter, gammelt lønforløb

2. ARKITEKTER 23

More magazines by this user
Similar magazines