Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 21.24: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 215,40 216,49

Fravær 5,38 7,46

Ferie 36,22 36,77

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 8,97 10,15

Pension 46,66 47,97

Genetillæg 0,61 0,08

Overtidsbetaling 1,02 1,58

I alt 314 321

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 187,94 188,87

Fravær

Ferie 31,51 31,94

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 7,67 8,83

Pension 39,88 40,66

Genetillæg 0,52 0,07

Overtidsbetaling

I alt 267 270

Anm.: Tal for ledere. Fortjeneste inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af ledernes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Da fravær og overtidsbetalings ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør 188 kr. i kommunerne og 289 kr. i

regionerne, svarende til 70 pct. af den standardberegnede timefortjeneste i begge sektorer.

Feriebetalinger udgør ca. 32 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i både kommunerne

og regionerne, mens pension udgør ca. 40 kr. i kommunerne og 41 kr. i regionerne.

B21.7.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 21.24, udgør genetillægget en meget beskeden del af den samlede

løn, hvorfor tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske, jf. tabel 21.25.

Kortlægningen er således den samme som i forbindelse med tabel 21.23.

284 21. KONTORPERSONALE

More magazines by this user
Similar magazines