Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 22.11: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for statsligt laboratoriepersonale,

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

4

2

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 22.13: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunalt laboratorie- og miljøpersonale,

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

16

14

12

10

8

6

16

14

12

10

8

6

4

2

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 22.12: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for statsligt laboratoriepersonale,

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 22.14: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunalt laboratorie- og

miljøpersonale fordelt på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne er den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg for det mandlige og kvindelige

laboratorie- og miljøpersonale henholdsvis 231 og 227 kr. pr. præsteret time, jf. figur

22.13. Målt ved den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg er timelønnen for

det mandlige og kvindelige laboratorie- og miljøpersonale i den kommunale sektor henholdsvis

196 kr. og 190 kr., jf. figur 22.14.

22.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at laboratorie- og miljøpersonalets spisepause

er præsteret arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er

præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for laboratoriepersonalet

i den statslig sektor opgøres til 232 kr. pr. præsteret time, mens den i den kommunale

sektor kan opgøres til 247 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 22.7.

kr.

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

22. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE 299

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines