Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 3.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale og regionale bachelorer fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 3.6: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale og regionale bachelorer fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

3.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af bachelorernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 171 kr., svarende til omkring 68 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 3.4. Ferie pr. præsteret time udgør omkring 29 kr., hvilket svarer

til ca. 12 pct. Pensionen udgør 36 kr. pr. præsteret time.

Tabel 3.4: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 178,29 164,69 170,67

Fravær 5,14 7,50 6,46

Ferie 30,13 28,22 29,06

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 7,37 5,92 6,56

Pension 36,98 36,06 36,47

Genetillæg 1,25 0,32 0,73

Overtidsbetaling 0,51 0,11 0,28

I alt 260 243 250

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 154,96 142,15 148,40

Fravær

Ferie 26,21 24,60 25,14

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 6,30 4,92 5,59

Pension 31,37 30,00 30,58

Genetillæg 1,06 0,27 0,63

Overtidsbetaling

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

I alt 220 202 210

Anm.: Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af bachelorernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

28 3. BACHELORER

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines