Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 148 kr. af den

standardberegnede timefortjeneste, svarende til 71 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

Ferie pr. time udgør omkring 25 kr., hvilket svarer til ca. 12 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Pensionen udgør 31 kr. pr. timen.

3.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg under 1 kr. pr. præsteret time af bachelorers samlede

fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en bachelor således

249 kr. pr. præsteret time, jf. figur 3 7.

Figur 3.7: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale og regionale bachelorer,

gennemsnit, 2007

pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

1

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365

kr.

Kommuner og regioner Gns. Kommuner og regioner

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

pct.

8

7

6

5

4

3

2

Figur 3.8: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale og regionale

bachelorer, gennemsnit, 2007

pct. pct.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener bachelorer i gennemsnit 209 kr. i timen, jf. figur 3.8.

50 pct. af bachelorerne i regionerne har en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 212 kr. og

282 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 3.5.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365

kr.

Kommuner og regioner Gns. Kommuner og regioner

3. BACHELORER 29

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines